Menu

INNOWACJA Z PROGRAMOWANIA

INNOWACJA Z PROGRAMOWANIA

Tytuł innowacji:                     Programuję – uczę się i bawię

Autorzy innowacji:                 Małgorzata Wilkołazka         

Etap edukacyjny:                   II  (klasy IV- VI – dzieci zainteresowane i chętne)

Planowany termin realizacji:  01.09.2016 - 30.06.2019

 

Cele ogólne innowacji:      

Cel główny programu -  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez

wykorzystywanie naturalnego  zainteresowania komputerem.

Cele  szczegółowe:

- wszechstronny rozwój dziecka  zdolnego oraz  tego z mniejszym potencjałem, ale chętnego do pracy w zespole,

- rozszerzenie podstawowego zakresu materiału  o elementy programowania,

- wyrabianie u dzieci nawyku myślenia twórczego i pojęciowego.

- rozwijanie wyobraźni.

- wzmacnianie koncentracji i kształtowanie nawyku do dobrego zorganizowania swej pracy,

- wzbogacanie zasobu wiadomości o elementy wiedzy informatycznej,

- wzbogacanie umiejętności o elementy pracy z komputerem,

- możliwość obcowania z właściwie wykorzystanym środkiem informatyki.

      

Spodziewane efekty innowacji:

- korzystanie z podstawowych narzędzi informatycznych – języków programowania  podczas prowadzenia elementarnych rozumowań,

- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,

- umiejętność planowania i realizowania swoich programów w oparciu o poznane języki programowania i praktyczne działania (od pomysłu do wytworu),

-  umiejętność pracy w grupie (zespole), wykazywanie poczucie odpowiedzialności za wynik drużyny,

- podejmowanie  decyzji, ocenianie, komunikowanie się z innym,

- wykorzystywanie wiedzy informatycznej do rozwiązywania zadań praktycznych,

- racjonalne i sprawne korzystanie z komputera i języków programowania dostępnych na komputerze,

- przestrzeganie zasad netykiety w Internecie i Szkolnego Kodeksu,.

Opis innowacji:

Innowacja jest propozycją zajęć koła informatycznego pt. „Programuję – uczę się i bawię” prowadzonego bezpłatnie
w formie zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia w ramach koła obejmą uczniów klas czwartych, którzy są zainteresowani tego typu zajęciami,  pogłębią wiedzę ucznia zdobytą na lekcjach oraz rozszerzą  ją o elementy programowania środowisku Scratch, (dodatkowo: Logo i Baltie).  Program innowacji  ma sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Przedsięwzięcie to ma także na celu rozwijanie i kształtowanie uzdolnień dzieci w dziedzinie informatyki. Proponowane działania będą atrakcyjną i innowacyjną formą pobudzania zainteresowań, pasji i zdolności uczniów. 
Projekt ten uwzględni poznanie zasad prawidłowej i bezpiecznej pracy z komputerem, możliwości wykorzystania komputerów do zabawy, nauki, pracy oraz jako narzędzie komunikowania się. Dzieci nauczą się pracy w środowisku Scratch, w grupach,
na różnych poziomach zaawansowania. Jest to propozycja dla uczniów, którzy chcą tworzyć własne gry, animacje, oraz projekty przydatne w nauce na różnych przedmiotach szkolnych. Stopniowe wprowadzanie nowych treści umożliwi opanowanie wielu złożonych funkcji Scratcha. Języki programistyczne  są  narzędziem, które pozwoli uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie to  język, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nauka programowania przynosi wiele korzyści, a  uporządkowane ćwiczenia, to jednocześnie świetna zabawa. Uczeń nie jest jedynie biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Kształtuje samodzielne myślenie - logiczne i algorytmiczne - w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką, dziedzinach.

Ważnym aspektem edukacji informatycznej jest wychowanie, kładące nacisk na zastosowanie komputerów do wzbogacania wiedzy i rozwoju osobowości uczniów, przy jednoczesnym uświadomieniu zagrożeń jakie wynikają z niewłaściwego korzystania z komputerów i oprogramowania

Małgorzata Wilkołazka

Sprawozdanie  po I etapie

Sprawozdanie_z_innowacji_PROGRAMOWANIE.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć