Menu

 • Wytyczne sanitarne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r

 • Wakacje

  Życzymy wszystkim wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

 • PODZIĘKOWANIA DLA NAUCZYCIELI OD UCZNIÓW I RODZICÓW Z KLASY VIII A

  Drodzy Nauczyciele!

  Kończymy naszą edukację w szkole podstawowej w szczególnych okolicznościach. Nie będziemy mogli się spotkać z Państwem osobiście na uroczystym zakończeniu roku, pragniemy jednak przekazać wszystkim Nauczycielom szczere wyrazy wdzięczności za lata nauki spędzone z naszą klasą.

  Dziękujemy za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w naszą edukację. Dziękujemy za wiedzę i wychowanie, za uśmiech i dobre słowo, za motywowanie do pracy i mozolne przekonywanie nas, jaką wartość ma nauka.  Byliście Państwo dla nas przewodnikami, którzy wkładali wiele wysiłku w codzienne kształtowanie naszych niełatwych charakterów. Dziękujemy, ze pomagaliście nam unikać błędów młodości, a kiedy je popełnialiśmy, ze zrozumieniem tłumaczyliście, co jest dobre, a co złe i którą drogę w życiu wybrać.

  Chcemy, żeby Państwo wiedzieli, że doceniamy to wszystko już teraz, a docenimy zapewne jeszcze bardziej w przyszłości.

  Bardzo trudno jest nam rozstać się ze szkołą i z naszymi Nauczycielami, wierzymy jednak, że to wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy, uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych, a Państwa starania i nauka wyniesiona ze szkoły podstawowej zaprocentują na kolejnych etapach naszego życia.

  Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!!!!

  Uczniowie z klasy VIIIa – wszyscy razem i każdy z osobna

   

  DO PODZIĘKOWAŃ DOŁĄCZAJĄ SIĘ TAKŻE RODZICE

  Szanowna Dyrekcjo, Szanowne Grono Pedagogiczne!

  Wyrażamy szczere uznanie za Państwa wysiłek włożony w nauczanie, wychowanie i opiekę nad naszymi dziećmi.  Jesteśmy wdzięczni za podejmowany codziennie trud pięknej, ale niełatwej pracy w roli nauczyciela.

  Dziękujemy za życzliwą i miłą atmosferę, która towarzyszyła nam w szkole przez cały okres edukacji naszych dzieci. Jesteśmy pewni, że z czasu spędzonego z Państwem wyniosą one nie tylko wiedzę , ale także wiele dobrych doświadczeń, wspomnień, wspaniałych chwil.

  Szkoła Podstawowa nr 7 to miejsce, do którego będziemy wracać myślami.

  Z wdzięcznością i z najlepszymi życzeniami

  Rodzice uczniów z klasy VIIIa

 • Zakończenie roku szkolnego dla Ósmoklasistów

  26 czerwca 20202 r. o godzinie 9.00 uczniowie klasy VIIIa po raz ostatni zebrali się w sali gimnastycznej, aby odebrać świadectwa i pożegnać się ze szkołą, do której uczęszczali przez ostanie lata. W tym ważnym momencie ich życia towarzyszyły im: Pani Alicja Dubel – Dyrektor szkoły, Pani Wielgosz – Wicedyrektor oraz wychowawczyni Pani Marta Słomianowska.

  Spotkanie rozpoczęło się krótkim przemówieniem Pani Dyrektor, która życzyła młodzieży powodzenia w nowych szkołach. Następnie uczniowie odebrali swoje świadectwa, nagrody, Stypendia Motywacyjne, Listy Gratulacyjne dla Rodziców oraz Podziękowania za wieloletnią współpracę.

  Skromna, ze względu na reżim sanitarny, uroczystość zakończyła się wzruszającym pożegnaniem uczniów z ich wychowawczynią. Trudno było się rozstać i w niejednym oku zakręciła się łza. Na zakończenie przygotowano Kapsułę Czasu, w której zamknięto różne pamiątki, listy, zdjęcia itd. Otwarcie jej nastąpi za 10 lat podczas wspólnego spotkania klasowego. Kapsuła zostanie przechowana na terenie szkoły.

  Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: A. Sokalska – Wosiek

 • Organizacja zakończenia roku szkolnego

  Szanowni Państwo!

  Informuję, iż zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza z powodu pandemii nie odbędzie się w sposób tradycyjny. Wychowawcy spotkają się ze swoimi uczniami w zespołach klasowych na Teams.


                                      Terminy spotkań on- line  26.06.2020 r. (piątek) :

  Ia  - p. Bożena Greszta - g. 10.30

  Ib - p. Iwona Kurzempa-Sarzyńska - g. 11.00

  Ic -  p. Iwona Gębacka - g. 11.00

  IIa - p. Magdalena Czajka - g. 11.00

  IIb - p. Anna Taras - g. 16.30

  IIc - p. Anna Kardasz - g. 10.00

  IIIa -  p. Dominika Zwolak - g. 16.00

  IIIb -  p. Anna Pintal - g. 17.30 czwartek

  IIIc - p. Anna Gregorowicz - g. 10.30

  IVa - p. Edyta Wilczyńska-Krawiec - g. 9.00

  Va - p. Anna Sawiniec-Szczech - g. 8.00

  Vb - p. Elżbieta Danilewicz - g. 9.00

  Vc - p. Małgorzata Drozd - g. 10.00

  Vd - p. Marta Majewska - g. 9.00

  VIa- p. Iwona Więsyk - g. 10.00

  VIb - p. Iwona Zgnilec - g. 9.30

  VIc - p. Karolina Tyrka g. 11.30

  VIIa - p. Aleksandra Luchowska-Bartnik - g. 9.30

  VIIb - p. Małgorzata Bożek - g. 9.30

  VIIIa - p. Marta Słomianowska - g. 9.00 w szkole

   

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                     Alicja Dubel
                                                                                                   dyrektor szkoły

 • Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, w porozumieniu z Radą Rodziców informuje, iż zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klasy ósmej odbędzie się 26 czerwca 2020 (piątek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, własne długopisy). W spotkaniu z wychowawcą wezmą udział uczniowie oraz przedstawiciele Klasowej Rady Rodziców.

  Natomiast uczniowie klas I - VII świadectwa oraz stypendia motywacyjne za wyniki w nauce otrzymają w miesiącu wrześniu 2020 r. W sytuacjach wyjątkowych (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły) sekretariat może wydać świadectwo po uprzednim telefonicznym umówieniu się rodzica/opiekuna tel. 84 638 44 71.

  Z wyrazami szacunku

  Alicja Dubel - dyrektor szkoły

 • Stypendia

  Szanowni Państwo,

  Informuję, że od dnia 23 czerwca 2020r. będą wydawane decyzje w sprawie stypendiów. Po odbiór decyzji należy zgłaszać się do szkoły w godz. od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 84 638 -44 -71.

  Stypendia będą przyznane w formie pieniężnej (czyli bez konieczności dostarczania faktur).

  Preferowane jest, aby stypendium zostało przekazane na wskazany rachunek bankowy. Wypłata stypendium przewidziana jest do dnia 31 lipca 2020 roku na podstawie przedłożonego oświadczenia o numerze rachunku bankowego (w załączeniu) i oświadczenia o rezygnacji z prawa do odwołania (w załączeniu).

  Oświadczenia należy wypełnić, podpisać czytelnie i dostarczyć do szkoły najpóźniej do dnia 24 lipca 2020 roku. Stypendium zostanie przekazane w terminie 5 dni roboczych od wpłynięcia do szkoły w/w oświadczeń.

  Załączniki:

 • Procedury bezpieczeństwa

  Szanowni Państwo,

  w związku ze wznowieniem od 25.05.2020r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III, konsultacji, zajęć rewalidacyjnych, proszę o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. A.Mickiewicza  w Zamościu.

  Informuję, że obecność uczniów obwarowana jest podwyższonym reżimem sanitarnym (praca w małych grupach, zachowanie odpowiedniej odległości między uczniami, pomiar temperatury ciała, używanie środków ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja).

  Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny i zależny od woli rodziców, a Państwa deklaracja da podstawę do opracowania harmonogramu pracy szkoły na kolejne tygodnie.

  W dalszym ciągu wszystkich uczniów obowiązuje nauka zdalna w domu (bez względu na udział w zajęciach w szkole).

              Podstawą przyjęcia uczniów klas I – III  na zajęcia, jest wypełnienie przez Rodziców załączników nr 1 i 2 (oświadczenie i deklaracja), znajdujących się w niżej wymienionej  procedurze i dostarczenie ich na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć drogą elektroniczną lub do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym szkoły.

  Stosowne dokumenty można również wypełnić w sekretariacie szkoły zachowując przy tym środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).

   Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 7.30-15.00.

   

  Z poważaniem

  Alicja Dubel- dyrektor szkoły

  Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa obowiązujące do odwołania na terenie naszej szkoły.

 • Biblioteka szkolna

  Biblioteka szkolna

  Zasady korzystania z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 7
  z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zamościu
  obowiązujące od 25.05.2020r.

 • Głosuj na naszą szkołę

 • Pani Katarzyna Beda – nauczycielka o anielskim głosie

  Pani Katarzyna Beda – nauczycielka o anielskim głosie

  Każdy zna osiągnięcia Pani Katarzyny Bedy jako nauczycielki muzyki: piękne występy szkolnego Chóru „FORTE”, wspaniałe musicale: „Królową Śniegu” i „Piękną i Bestię”, a także liczne sukcesy jej wychowanków na konkursach, nawet na szczeblu międzynarodowym.

  Jednak ostatnio można podziwiać Panią Kasię w jeszcze innej odsłonie – jako wokalistki o wprost anielskim głosie. Pani Kasia nagrała cover utworu pt.: „Nella Fantasia”, piosenki na podstawie legendarnej muzyki Ennio Morricone z Oskarowego filmu „Misja", do której słowa napisała Chiara Ferrau. Utwór ten oryginalnie wykonywany jest przez Il Divo.

  Pani Kasiu! Przepięknie! Sztuka na najwyższym poziomie! Chapeau bas! 

  Czekamy na więcej!                                                    

  Zapraszamy do wysłuchania tego pięknego wykonania i życzymy wielu wzruszeń i estetycznych wrażeń.

  Marta Słomianowska

 • Hanna Kawalec Stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie plastyka

  Hanna Kawalec Stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie plastyka

  Hanna Kawalec, uczennica kl. VIIb, w marcu 2020 roku otrzymała stypendium artystyczne I stopnia (najwyższe) Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie plastyki. Wiadomość została przekazana rodzicom mailem, ponieważ gala wręczenia stypendiów w Lublinie nie odbyła się z powodu pandemii.

  Hania od wielu lat uczęszcza na zajęcia pozaszkolne, gdzie pracuje pod kierunkiem pani Marii Śliczniak. Brała udział w wielu konkursach, gdzie odnosiła liczne sukcesy, także na szczeblu międzynarodowym. Były to:
  - I miejsce – FAI Young Artists Contest „ Moje marzenie Latanie” Finał zamojski 2019
  - Nagroda – XVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina – Biblioteka dla rodziny” 2019
  - Wyróżnienie – XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój świat – Nieskończoność Wyobraźni” 2019
  - GOLD MEDAL MERIT CLASS STUDENT – INTERNATIONAL ART COMPETITION FOR CHILDREN – PIATRA NEAMT CREAYTIV 3 rd edition 2019 ROMANIA
  - Wyróżnienie – Wojewódzki Konkurs Plastyczny w ramach IX Festiwalu Słowa i Obrazu „Na końcu świata...” 2019
  - MERIT CLASS GOLD 20 INTERNATIONAL MEETING OF JUVENILE ART EVORA 2019 PORTUGAL
  - Wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Tęczowy Kalendarz” 2019
  Prace Hani były też eksponowane na licznych wystawach m.in.:
  - „MY DREAM TO FLY – Moje marzenie Latanie” - malarstwo i grafika uczestników kół plastycznych ODK „Okrąglak" przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego i Stowarzyszenia „drukarnia Wyobraźni” w Zamościu, Zamojska Galeria Młodych „Okrąglak” styczeń – luty 2019
  - „Monotypia” - grafika uczestników kół plastycznych ODK „Okrąglak” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego i Stowarzyszenia „drukarnia Wyobraźni” w Zamościu, Zamojska Galeria Młodych „Okrąglak” kwiecień – maj 2019
  - „Drzewa” - malarstwo i grafika uczestników kół plastycznych ODK „Okrąglak” przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego i Stowarzyszenia „drukarnia Wyobraźni” w Zamościu, Zamojska Galeria Młodych „Okrąglak” wrzesień – październik 2019

  Bardzo cieszymy się sukcesem Hani. To piękne móc obserwować, jak nasi podopieczni doskonalą swoje talenty i odnoszą sukcesy.

  Haneczko! Rozwijaj swoje skrzydła i realizuj swoje marzenia!!!

  WIELKIE GRATULACJE!!!!

 • Egzamin Ósmoklasistów

  Egzamin Ósmoklasistów

  W dniach 16-18.06.2020 r. odbył się długo oczekiwany Egzamin Ósmoklasistów. Dla młodzieży był to pierwszy życiowy sprawdzian, który zaważy na ich przyszłości. Ósmoklasiści musieli wykazać się wiedzą z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

  Wszyscy byli bardzo zestresowani, dlatego pani Marta Słomianowska, wychowawczyni klasy, podjęła kroki, aby rozluźnić atmosferę oraz wpłynąć motywacyjnie na uczniów np. zachęcając uczniów do przyjęcia postawy na „Superbohatera”, czy inspirując ich postacią Rocky’iego Balboa – wchodzącym do szkoły Ósmoklasistom towarzyszyła powszechnie znana muzyka z kultowego filmu „Rocky”. Dlaczego akurat Rocky? Jeżeli ktoś nie zna jego historii, zapraszamy do obejrzenia filmiku.

   Trzy dni ciężkiej pracy i stresu minęły szybko i, jak zwykle bywa, część osób było zadowolonych z zadań, a część zdecydowanie liczyła na inny zestaw pytań. Teraz przed nami kilka tygodni niecierpliwego oczekiwania na wyniki. Trzymamy kciuki!!!

                     Tekst: Marta Słomianowska, zdjęcia: Lila Pietrusiewicz

   

  Link do strony Nasze Miasto:

  https://zamosc.naszemiasto.pl/egzamin-osmoklasisty-juz-za-nami-w-czwartek-18-czerwca/ar/c1-7763105?fbclid=IwAR00bRfAY25LFN__LAZuoNNof6Pt-l8d0tkSaU8VpCCcCB0kBqaWI543QnQ

  Filmik:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=rL2w5TFt6vA&feature=emb_logo

 • Słowo + obraz= rysnotka

  Słowo + obraz= rysnotka

  Nauczyciel stale poszukuje nowych metod i form pracy, które pozwolą uczniom na lepsze przyswojenie niekiedy trudnych i skomplikowanych treści.

   W tym roku szkolnym na historii, uczniowie byli wdrażani do metody tworzenia notatek za pomocą skrótów myślowych i prostych rysunków, czy grafów. Słowo + obraz= rysnotka. Ta metoda notowania to nic innego, jak metoda myślenia wizualnego polegająca na przedstawieniu wybranych treści za pomocą rysunku. Uczeń jako autor ma ogromną dowolność, pracuje na zasadzie skojarzeń, burzy mózgów i sam dobiera treści, które znajdą się na rysnotce (daty, nazwiska, wydarzenia) w taki sposób, żeby utrwalić i łatwo skojarzyć poznany materiał.

  Początki nowych przedsięwzięć nigdy nie są łatwe, ale idzie nam coraz lepiej. Niektóre notatki to prawdziwe dzieła sztuki.

  Zobaczcie sami.

  Małgorzata Drozd

 • Kuba o rekonstrukcji historycznej

  Kuba o rekonstrukcji historycznej

  Bitwa pod Komarowem to największa kawaleryjska bitwa XX wieku, stoczona 31 sierpnia 1920 roku. W tym roku przypada 100. rocznica tego spektakularnego zwycięstwa z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Co roku w dzień bitwy pod Komarowem obchodzone jest Święto Kawalerii Polskiej. Natomiast w  dniach 29-31 sierpnia 2020 r. planowana jest uroczystość odsłonięcia pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Woli Śniatyckiej oraz wspaniała rekonstrukcja historyczna. Miejmy nadzieję, że udział w niej ze względu na koronawirusa nie będzie utrudniony i będziemy mogli zobaczyć to wspaniałe wydarzenie.

  Jakub Brykner uczeń klasy 8a, który interesuje się historią i uczestniczy w rekonstrukcjach historycznych, podzielił się z nami swoja wiedzą na ten temat. Zapraszam do interesującej lektury i galerii zdjęć ilustrujących artykuł Kuby.

  Małgorzata Drozd

   

  Rekonstruktor mierzy się z różnymi wyzwaniami. Zawsze jednak powinien popisać się wiedzą historyczną z danego okresu. Musi posiadać wiedzę, jak wyglądały stroje, budynki i przedmioty. Rekonstruktor jest podobny do aktora. Jego zachowania i mowa powinny się zgadzać z odgrywaną postacią. Od czasu do czasu trzeba zrobić makijaż, który będzie odwzorowywał między innymi blizny, siniaki, rany cięte itp.

  Przed rekonstrukcją są różne przygotowania, tłumaczenia scen i przede wszystkim działania mające na celu dbanie o bezpieczeństwo rekonstruktorów. Bardzo wielu rekonstruktorów poświęca temu długi czas. Opanowują różne techniki takie jak jazda konna, panowanie nad bronią białą (szablami, lancami) i bronią palną, która jest pozbawiona możliwości strzelania amunicją ostrą tylko ślepakami dopasowanymi do broni. Wszystkie te czynności mogą się wydawać trudne do zrealizowania dla osoby niewprawionej, jednakże wszystko można bardzo szybko zrozumieć.

  Rekonstruktorzy to osoby, które wszystko wyjaśnią i powiedzą co i jak, wytłumaczą jakie zachowania są odpowiednie w danych czasach. Organizatorzy zawsze powinni zadbać o “artystów”, nie tylko organizując podziękowanie za to, że rekonstruktorzy się pojawili na ich “przedstawieniu”, ale również dbając o ich bezpieczeństwo. Atmosfera na rekonstrukcjach jest przyjemna, zwłaszcza w jej trakcie. Najciekawszą rzeczą jest szykowanie rekwizytów.

  Bardzo wiele imprez a w zasadzie ich scenografie są budowane miesiąc przed rekonstrukcją, takie jak budynki i ich otoczenie. Inne rekwizyty się zbiera latami po różnych miejscach. Są to stare dzbanki, łyżki, kubki, walizki, wanienki, butelki i im podobnym dla tzw. “Ludności cywilnej”. Skalpele, strzykawki, nożyczki i inne stare przyrządy lekarskie są przydatne dla rekonstruktorów odgrywających sanitariuszy w szpitalu polowym. Najlepiej więc przekazać rekonstruktorom takie historyczne przedmioty, ponieważ nikt nie zrobi z nich lepszego użytku niż oni. Bardzo liczni rekonstruktorzy szukają ciekawych artefaktów po starych chałupach. To może być wyczerpujące jednak satysfakcjonujące. Mając odrobinę szczęścia, można czasami znaleźć wspaniałe rzeczy, pamiętające historię naszego kraju.  

  Jakub Brykner klasa 8a

  Fot. Agata Brykner

   

 • Dla kl. 8

  Dla kl. 8

  Drodzy Ósmoklasiści!

  W czasie egzaminu życzymy Wam powodzenia, otwartości umysłu, kreatywności oraz jak najlepszych wyników.

 • Wytyczne dla zdjących egzamin ósmoklasisty

 • Stypendia - informacja dla rodziców

  Szanowni Państwo!

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wymogiem zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym ograniczeniem kontaktu z interesantami informuję, że stypendia za okres styczeń – czerwiec 2020r. przyznawane będą w formie pieniężnej (bez faktur) przelewem na rachunek bankowy.

  Stypendia wypłacane będą pod koniec czerwca lub z początkiem lipca 2020r.

  Odpowiednie zapisy będą również w wydanych decyzjach.

  O sposobie dostarczenia numeru rachunków bankowych do szkoły oraz terminie i sposobie odbioru decyzji poinformuję Państwa osobną wiadomością.

  Informuję również, że nie zbieramy żadnych oświadczeń o dochodzie. Osoba, która

  otrzyma stypendium jest zobowiązana do powiadomienia o fakcie przekroczenia dochodu samodzielnie.

  Z poważaniem

  Alicja Dubel

 • Informacja dla rodziców

  Szanowni Państwo!

  Informuję Państwa, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020 r.

  Dzień 26 czerwca 2020 r. jest dniem zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, w związku z egzaminem ósmoklasisty dni 16 czerwca, 17 czerwca i 18 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne.

  Z poważaniem
  Alicja Dubel

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć