Menu

 • Posadziliśmy „Dąb Niepodległości”

  Posadziliśmy „Dąb Niepodległości” - Obrazek 1W dniu 15 maja o godz. 12.00 przy ulicy Strefowej w Zamościu odbyło się uroczyste sadzenie „Dębów Niepodległości”. Jedno z 60 drzewek w Alei Niepodległości posadzili przedstawiciele naszej szkoły: pani dyrektor Alicja Dubel, pani Maria Garbuz i uczeń kl. VIIa – Filip Wachowicz.  
  Jest  to kolejna już inicjatywa realizowana w Zamościu  w ramach obchodów  100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Prezydent Miasta, pan  Anrzeja Wnuk, zaprosił do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu władze miasta,  przedstawicieli  duchowieństwa, służby mundurowe, dyrektorów  szkół i placówek, uczniów wraz z nauczycielami. Wśród  gości  był też związany z Zamościem  wokalista  pan Rafał Brzozowski. 

  Album foto

  tekst: Maria Garbuz
  zdjęcia: Waldemar Orzechowski

 • Międzyszkolny Turniej Sportowo- Rekreacyjny

  Międzyszkolny Turniej Sportowo- Rekreacyjny - Obrazek 115 maja 2018 roku reprezentacja uczniów  naszej szkoły wzięła udział w Międzyszkolnym Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym w Ramach Obchodów 100-lecia Powstania Szkoły Podstawowej nr3 w Zamościu. Nasza drużyna składała się z pięciu dziewczynek i pięciu chłopców klasy szóstej.  Celem rozgrywek była popularyzacja  aktywności fizycznej  sportu dzieci i młodzieży oraz wspólna „sportowa zabawa” na świeżym powietrzu. 
  Turniej rozegrany został w formie wyścigów rzędów i konkurencji zręcznościowych i wzięło w nim udział pięć szkół podstawowych. Drużyna  z „siódemki”okazała się najsprawniejszym zespołem i zdobyła I miejsce. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Po sportowych zmaganiach na wszystkich zawodników czekała pyszna pizza.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia I. Więsyk

 • "Dzień Kumpla"

  "Dzień Kumpla" - Obrazek 1Nasza szkoła bierze udział w kampanii Cartoon Network pt. "Bądź kumplem, nie dokuczaj !", w związku z tą akcją w szkole 11 maja odbył się Dzień Kumpla, który został zorganizowany przez klasę IV c. Ideą tego dnia było propagowanie właściwych zachowań między dziećmi, kultury słowa a przede wszystkim sztuki bycia dobrym kolegą i koleżanką. W końcu prawdziwy kumpel nie dokucza, tylko nas wspiera i podnosi na duchu.
  Był to dzień przepełniony radością oraz serdecznością i na pewno zostanie na długo w pamięci uczniów jak również nauczycieli.

  Kodeks kumpla

  Album foto

  Tekst i zdjęcia  K.Tyrka

 • Finał XXV Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele

  Finał XXV Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele - Obrazek 110 maja 2018 roku w Kurii Diecezjalnej w Zamościu odbył się finał XXV Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele. Zmagania konkursowe w diecezji rozpoczęło 614 uczniów, natomiast do ścisłego finału zakwalifikowało się 24 uczniów. Wśród nich znalazł się uczeń klasy VII a Filip Wachowicz, który został laureatem jubileuszowej edycji konkursu.
  W czasie spotkania z finalistami ks. dr Robert Strus – Dyrektor Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej  wręczył podziękowania katechetom naszej diecezji, którzy we wszystkich 25 edycjach konkursu mieli swoich uczniów w gronie finalistów i laureatów. Wśród wyróżnionych nauczycieli była     p. Marzena Chmiel, która przygotowała 19 finalistów i 11 laureatów.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

  Album foto

  więcej

  http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/6734,xxv-diecezjalny-konkurs-wiedzy-o-biblii-i-kosciele

  Tekst i zdjęcia: Marzena Chmiel
   

 • Ogłoszenie o Konkursie Historycznym

  Ogłoszenie o Konkursie Historycznym - Obrazek 1

  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
  i
  m. Adama  Mickiewicza 
  w Zamościu

  serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego

  do wzięcia udziału 

  w IX  Konkursie Historycznym
  „Dzieci Zamojszczyzny. Dziennik z okupacji”

  realizowanym przy współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu oraz Kołem Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość 
  im. Róży i Jana Zamoyskich. Uczestnicy konkursu będą uczestniczyć w żywej lekcji historii,  zwiedzą miejsca pamięci związane z historią Zamościa podczas II wojny światowej oraz wysłuchają prelekcji mgr Agnieszki Jaczyńskiej o Zygmuncie Klukowskim.

  Wywiad Radia katolickiego nt konkursu

  http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/6312,marta-slomianowska-i-malgorzata-drozd


  Szczegóły : Regulamin konkursu

  Materiały:

  Tekst Zygmunta Klukowskiego

  Afisze i plakaty

  Dodatkowe materiały

   

 • Mediacje rówieśnicze

  Mediacje rówieśnicze - Obrazek 1Zgoda buduje…”

   Uczniowie klasy VI a  uczestniczą w warsztatach „Mediacje rówieśnicze – sprawiedliwość naprawcza”.  Zajęcia realizowane są w formie prelekcji połączonej z dyskusją i ćwiczeniami.  Główne tematy zajęć to: rozpoznawanie uczuć i potrzeb, rozwijanie empatii, wprowadzenie do schematu mediacji, zapoznanie z umiejętnościami mediatora i nauka radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. Warsztaty prowadzi radca prawny - pani Magdalena Kosicka – Leszczyńska  z Centrum Komunikacji i Mediacji w Zamościu. 
  W ramach programu „Mediacje rówieśnicze” uczniowie wykonali plakaty popularyzujące mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do porozumienia.

  Album foto

   Koordynatorami programu w szkole są nauczyciele: J. Beńko i A. Sawiniec - Szczech.

 • Informacja o naborze

  Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2018/2019

  Szanowni Państwo,

  Dla Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół podstawowych. W Zamościu na dzieci czekają dobrze przygotowane i wyposażone szkoły.  Potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania były wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.

  Po raz czwarty rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc

   

  Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

  Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:   

  • urodzone w 2011 r.,

  • odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2017/2018,

  • urodzone w 2012 r. - na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

   

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia rodziców - mają zagwarantowane miejsce w klasie pierwszej.

   

  Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców - o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość.

  Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

   

  Zapisy dzieci do szkoły obwodowej

  Druk zgłoszenia można wypełnić na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc wybierając zakładkę szkoła podstawowa, następnie wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Można również pobrać druk zgłoszenia w sekretariacie szkoły, wypełnić i złożyć przy zapisie dziecka.

   

  Zapisy dzieci spoza obwodu szkoły

  W przypadku zapisu dziecka zamieszkującego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej można na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc, wybierając zakładkę szkoła podstawowa, wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji.

  Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno do szkoły wymienionej na wniosku jako pierwszej, następnie jako drugiej i trzeciej .

  Rekrutacja

  1 - Wybór szkoły

  Przed wyborem szkoły warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich zamojskich szkół dostępną w Informatorze na stronie Naboru.

  2 - Ustalenie szkoły obwodowej dziecka

  Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Zamość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, tworzą tzw. sieć szkół obwodowych.

  Wykaz ulic z przynależnością do obwodów szkół podstawowych znajduje się na stronie internetowej Naboru.

  Do obwodu szkoły należą:

  dzieci zamieszkałe i zameldowane w obszarze szkoły obwodowej,

  dzieci zamieszkałe (bez meldunku) w obwodzie danej szkoły.

  Rodzice dziecka zamieszkałego, ale niezameldowanego w obwodzie szkoły, nie później niż w dniu złożenia zgłoszenia do szkoły, powinni wystąpić do dyrektora o wpisanie dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować dyrektora szkoły obwodowej właściwej dla miejsca zameldowania o aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka w roku szkolnym 2018/2019.

  Dzieci zameldowane, ale niezamieszkałe w obwodzie danej szkoły, nie przynależą do obwodu szkoły właściwej ze względu na adres zameldowania (rodzice informują dyrektora szkoły o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka).

  Zgodnie z art.26 kodeku cywilnego „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.”

  3 – Zapisywanie dziecka do szkoły podstawowej

  I. Wypełnienie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

  Jeżeli rodzice zdecydują się na wybór szkoły obwodowej, składają do dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia”.

  Rodzice kandydata wypełniający zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej mogą zrobić to na dwa sposoby:

  w Internecie na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka, drukują go i po podpisaniu składają w szkole obwodowej – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!

  w formie papierowej (formularze dostępne na stronie naboru, w szkołach podstawowych) – wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka i po podpisaniu składają w szkole obwodowej.

   

  Złożenie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w obwodzie tej szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej.

  II. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa

  Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły na podstawie przyjętych przez szkoły jednolitych kryteriów. Rodzice mogą wskazać na wniosku maksymalnie trzy szkoły, w tym szkołę obwodową, zaś wniosek składają tylko w szkole wybranej na pierwszym miejscu, która zwana jest dalej szkołą pierwszego wyboru.

  Należy pamiętać, że wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem (jeśli rodzic wybrał ją na drugim miejscu, system uniemożliwi wybór innej szkoły na trzecim miejscu).

  Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa można wypełnić na dwa sposoby:

  elektronicznie: na stronie www.nabor.pcss.pl/zamosc, po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy go złożyć u dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

  Wniosek wypełniony w Internecie, ale niedostarczony do szkoły podstawowej nie bierze udziału w rekrutacji.

  ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza ze szkoły podstawowej, należy wypełnić, podpisać i złożyć go w szkole pierwszego wyboru.

  Rodzice otrzymają „identyfikator”, który jest nazwą użytkownika oraz hasło, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej szkole podstawowej .

  Kryteria w procesie rekrutacji

  W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość obowiązują jednolite we wszystkich szkołach kryteria.

  Kryteria są stosowane wyłącznie do dzieci zgłoszonych na podstawie wniosku (tzn. szkoła pierwszego wyboru nie jest szkołą obwodową) i nie dotyczą dzieci z obwodu przyjmowanych do szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia.

  Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

  Nr

  Kryterium

  Ilość punktów

  Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

   

   

   

   

  1.

  kandydat zamieszkuje w Zamościu

  8 punktów

  pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

  2.

  rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej pierwszego wyboru

  6 punktów

  pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

  3.

  rodzic lub prawny opiekun kandydata pracuje w Zamościu

  4 punkty

  pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

  4.

  kandydat uczęszczał do przedszkola miejskiego, którego siedziba znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru

  2 punkty

  pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

   

  Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

  Jeśli dane kryterium nie zostanie wybrane lub nie zostanie wypełnione stosowne oświadczenie oznacza to, że kandydat otrzymuje za nie 0 pkt.

  Miasta Zamość odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 stycznia 2018 r.

  Lp.

   

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  od 9 kwietnia do

  8 czerwca 2018 r.

   

   

  od 3 lipca do

  6 lipca 2018 r

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  od 11 czerwca do

  25 czerwca 2018 r.

  od 9 lipca do

  21 lipca 2018 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  26 czerwca 2018 r.

  do godz. 12.00

  23 lipca 2018 r.

  do godz. 12.00

   

   

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  od 27 czerwca

  do 29 czerwca 2018 r.

  od 24 lipca do

  27 lipca 2018 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  2 lipca 2018 r.

  do godz. 12.00

  30 lipca 2018r.

  do godz. 12.00

   

   

 • Ogłoszenia o konkursach wewnątrzszkolnych

  Mama, Tata i ja! Kartka z pamiętnika

  Ogłoszenia o konkursach wewnątrzszkolnych - Obrazek 1Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

  zaprasza do uczestnictwa w konkursach:

   

  - wewnątrzszkolny konkurs plastyczny dla kl. I -III
  z okazji Święta Rodziny 24 maja 2018r.

   

  Regulamin Konkursu plastycznego Mama tata i ja.

   

  - wewnątrzszkolny konkurs literacki z okazji Święta Rodziny 24 maja 2018r.

   

  Regulamin Konkursu literackiego Mama tata i ja.

 • Konkurs "Mistrzowie Matlandii"

  Konkurs "Mistrzowie Matlandii" - Obrazek 1Uczniowie klasy 5 b naszej szkoły biorą udział w konkursie "Mistrzowie Matlandii". Ucząc się matematyki rozwiązują zadania interaktywne na portalu matlandia.gwo.pl

   

  Trzymajcie za nich kciuki

  Więcej  na

  http://mistrzowie-matlandii.gwo.pl/

  Regulamin konkursu

  http://mistrzowie-matlandii.gwo.pl/Regulamin-konkursu-Mistrzowie-Matlandii.pdf

   

   

 • 73. rocznica zakończenia II wojny światowej

  73. rocznica zakończenia II wojny światowej - Obrazek 1Dnia 8 maja  2018  w południe,  przy pomniku pamięci Synów i Córek Ziemi Zamojskiej poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, odbyła się uroczystość upamiętniająca  73. rocznicę zakończenia tej najstraszliwszej wojny poprzedniego stulecia.
  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele Wojska Polskiego, Służb Mundurowych, kompania honorowa 3 brygady zmechanizowanej, poczty sztandarowe, delegacje zamojskich szkól i Nieetatowa Orkiestra Wojskowa. 
  Naszą szkołę reprezentowała delegacja uczniów z pocztem sztandarowym  wraz z  Panią wicedyrektor Iwoną Kurzempa – Sarzyńską. W programie: manifestacji patriotycznej odbył się ceremoniał wojskowy, okolicznościowe wystąpienie  v-ce Prezydenta Andrzeja Zastąpiło, apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem.

  Album foto

  Tekst M. Wilkołazka , zdjęcia I. Kurzempa - Sarzyńska


  http://zyciezamoscia.pl/reportaze/73-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej-w-europie-obchody-w-zamosciu/

 • Kampania Rowerowy Maj w SP7 rozpoczęta!

  Kampania Rowerowy Maj w SP7 rozpoczęta! - Obrazek 1

  Kampania Rowerowy Maj w SP7 rozpoczęta! - Obrazek 2Dnia 7 maja 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do największej kampanii w Polsce promującej zdrowy tryb życia wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona pedagogicznego. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.
  Aby dzieci mogły w pełni skorzystać ze wszystkich atutów Rowerowego Maja konieczne jest właściwe przygotowanie. Rola rodziców jest kluczowa w powodzeniu kampanii. 
  Dziękujemy za właściwe przygotowanie dzieci i sprzętu i życzymy powodzenia w kampanii „Rowerowy Maj 2018”.

  Album foto


  Koordynator szkolny: Anna Sawiniec- Szczech

  Zdjęcia W. Orzechowski

 • Wiwat maj, trzeci maj!

  Wiwat maj, trzeci maj! - Obrazek 13 maja na Rynku Wielkim w Zamościu, dyrekcja, poczty sztandarowe, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w manifestacji patriotycznej z okazji 227. rocznicy uchwalenia przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów Konstytucji 3 Maja.
  Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Wnuk wygłosił przemówienie okolicznościowe. Następnie miało miejsce podniesienie flagi państwowej wraz z ceremoniałem wojskowym. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego nastąpił salut armatni, apel poległych, a następnie salwa honorowa. Na pamiątkowej płycie Józefa Piłsudskiego złożone zostały biało-czerwone róże. W związku z planami budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nasza szkoła wspierając tę ideę zakupiła również cegiełkę.
  Zwieńczeniem uroczystości była defilada oddziałów mundurowych i pocztów sztandarowych przy akompaniamencie orkiestry.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia M. Drozd

 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Obrazek 12 maja delegacja uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką nauczycieli uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Flagi. W bieżącym roku uroczystości miejskie pod hasłem „Majówka  z Niepodległą” rozpoczęły się o godz. 10.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni  „Arsenał” wykładem pułkownika Marka Kwietnia na temat barw flagi narodowej. Punktualnie o godz. 12.00 odbyło się podniesienie flagi państwowej na maszt na Rynku Wielkim w asyście honorowej przedstawicieli służb mundurowych garnizonu Zamość. Na zakończenie uroczystości Prezydent Miasta Andrzej Wnuk wręczył flagi przedstawicielom szkół i przedszkoli, które w tym roku obchodzą 100-lecie swojego istnienia.

  Album foto

  Tekst J. Muda , zdjęcia J. Muda i M. Drozd

 • Kocie sprawy

  IXKocie sprawy - Obrazek 1 Wojewódzki Konkurs Fotograficzno – Plastyczny „Kocie sprawy” 
  – Zamość 2018.


        W dniu 26.04.2018 w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbyło się podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego „Kocie sprawy” – Zamość 2018.
        Na konkurs wpłynęło 918 prac plastycznych oraz 239 prac fotograficznych z 89 placówek, dlatego jest nam niezmiernie miło, że dzieło Natalii Kuśnierz - uczennicy z kl. IV c, zostało dostrzeżone i wyróżnione.
         Serdecznie gratulujemy Natalce i życzymy dalszych sukcesów!

  Album foto

   

 • Spotkanie z podróżnikiem

  Spotkanie z podróżnikiem - Obrazek 1Spotkanie z podróżnikiem Markiem Marcolą.

   Uczniowie klasy IV c mieli przyjemność gościć w progach swojej klasy Pana Marka Marcolę, wieloletniego pracownika administracji państwowej i samorządowej, od 37 lat podróżnika z ponad 90 krajami na koncie, który postawił stopy na 6 kontynentach. Był przy murach chińskim i berlińskim  oraz porównał piramidy egipskie z meksykańskimi. Udało mu się zobaczyć najwyższe góry świata i najwyższy wodospad, być na sawannie, pustyni, stepie, w dżungli, buszu i tundrze oraz odwiedzić wiele ze sztandarowych zabytków świata, a także  imponujących miast, jak Sydney, Kair, Singapur, Szanghaj, Delhi, Meksyk, Tokio, Toronto czy Jerozolima.
  Spotkanie było poświęcone podróżom po Tanzanii oraz Kenii i miało na celu propagowanie wśród uczniów pasji do podróży oraz rozwijanie w dzieciach różnych zainteresowań.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia K. Tyrka

 • Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Obrazek 127 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu odbył się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
   Po raz kolejny  nasza szkoła zgłosiła się do udziału w turnieju wystawiając dwie reprezentacje uczniów: z klasy 6a  szkoły podstawowej (dwóch uczniów i dwie uczennice) i klas 3 A i B gimnazjum ( dwóch uczniów i  jedna uczennica). Celem turnieju było  rozpowszechnianie wiedzy nt. bezpieczeństwa  w ruchu drogowym dzieci i młodzieży szkolnej.

  Przystępując do rywalizacji nasze drużyny musiały wykazać się dużą wiedzą z przepisów ruchu drogowego oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Kolejnym zadaniem było pokonanie na rowerze sprawnościowego toru przeszkód i przejazd po miasteczku ruchu drogowego. Zmagania wszystkich uczestników oceniali pracownicy Straży Miejskiej, policjanci i ratownicy medyczni.  Wiedza i  umiejętności naszych drużyn zostały docenione przez komisję turnieju- szkoła podstawowa zdobyła 3 miejsce, a gimnazjaliści zajęli 5 miejsce.  Oprócz dyplomu i pucharu uczniowie szkoły podstawowej otrzymali nagrody rzeczowe – sprzęt muzyczny a gimnazjaliści dyplom i gadżety.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia Iwona Więsyk

 • Konkurs KMP - "Jestem bezpieczny"

   Konkurs KMP - "Jestem bezpieczny" - Obrazek 127.04.2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbyła się XVIII edycja konkursu profilaktycznego "Jestem bezpieczny". Organizatorem konkursu była Komenda Miejska Policji w Zamościu.

  Uczestnicy konkursowych zmagań - zamojscy uczniowie w 6. osobowych zespołach rozwiązywali test. Pytania dotyczyły: pierwszej pomocy, uzależnień, właściwych zachowań  w różnych, trudnych sytuacjach.
  Zespół z naszej szkoły w składzie: Nina Leszkowicz, Emilia Palonka - kl. IV, Grzegorz Jańczuk, Alan Marczyk - kl. V, Amelia Drzewicka, Michał Orłowski - kl. VI. zajął III miejsce.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w popularyzowaniu bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

  Album foto

  Zdjęcia i tekst J. Beńko

 • VI  Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

      VI  Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - Obrazek 124 kwietnia w Klubie Batalionowym w Zamościu miał miejsce VI  Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Chłopcy malowani”, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych i Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Po wysłuchaniu 23 podmiotów wykonawczych jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Wokaliści z naszej szkoły zostali docenieni i wszyscy znaleźli się w gronie nagrodzonych:
  W kategorii szkół podstawowych:
  2 miejsce wyśpiewała Martyna WNUK z kl. Via
  Wyróżnienia Kierownika Klubu Batalionowego otrzymały Zuzanna SKOWYRA i Hanna KAWALEC z kl. Vb.
  W kategorii gimnazjów:
  1 miejsce wyśpiewał Franciszek BARNOWSKI  z kl. III b
  2 miejsce wyśpiewała Aleksandra BEŁZ z kl. II a
  3 miejsce otrzymała Zuzanna GAŁAN z kl. II a 

  Wszyscy pracują pod kierunkiem p. Katarzyny Bedy.  

  Wielkie  gratulacje i czekamy na kolejne sukcesy wokalne. smiley

  Album foto

   

  Tekst: Katarzyna Beda, Zdjęcia: Bartosz SKOWYRA 

 • ŻYWA LEKCJA HISTORII

  ŻYWA LEKCJA HISTORII - Obrazek 126 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Żywą Lekcją Historii przygotowaną przez Bractwo Kerin. 
  W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prowadzący przenieśli nas w tragiczne czasy rozbiorów, powstań niepodległościowych, walk Polaków na frontach I wojny światowej, tworzenia się Legionów Polskich i wreszcie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
  Nasze uczennice zaprezentowały się w roli  „Trzech czarnych orłów” (Hania Kucharska, Emilka Brykner i Weronika Czugała), które zniewoliły Polskę (Kasia Ciurysek). Za pomocą ciekawych inscenizacji z udziałem uczniów przedstawiono rolę kosynierów w powstaniach niepodległościowych (jednego z nich odegrał Jakub Nizioł). Natomiast rolę Józefa Piłsudskiego odegrali Jurek Klimko i Jakub Romaszko. Zaprezentowano także najważniejsze wydarzenia związane z kształtowaniem się granic II Rzeczpospolitej (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, plebiscyty). W rolę bolszewików, którzy zaatakowali nasz kraj wcielili się Kacper Gąska i Michał Muda, zostali oni jednak pokonani w Bitwie Warszawskiej przez Józefa Piłsudskiego. Podczas inscenizacji uczniowie mieli możliwość włożenia stroju historycznego oraz zapoznania się z bronią. 

  Taka forma przekazu historycznego okazała się atrakcyjną formą nauki. 

  To była bardzo ciekawa lekcja historii o tym, jak narodziła się wolna i niepodległa Polska.

  Album foto

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć