• INFORMACJA O NABORZE

  Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych

  prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2017/2018

   

  Szanowni Państwo,

  Dla Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół podstawowych. W Zamościu na dzieci czekają dobrze przygotowane i wyposażone szkoły. Potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania były wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.

  Po raz trzeci rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc

   

  Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

  Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:   

  • urodzone w 2010 r.,
  • odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2016/2017,
  • urodzone w 2011 r. - na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

   

   

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia rodziców - mają zagwarantowane miejsce w klasie pierwszej.

   

  Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców - o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość.

  Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

   

  Zapisy dzieci do szkoły obwodowej

  Druk zgłoszenia można wypełnić na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc wybierając zakładkę szkoła podstawowa, następnie wydrukować wypełnione zgłoszenie, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Można również pobrać druk zgłoszenia w sekretariacie szkoły, wypełnić i złożyć przy zapisie dziecka.

   

  Zapisy dzieci spoza obwodu szkoły

  W przypadku zapisu dziecka zamieszkującego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej można na stronie: http://nabor.pcss.pl/zamosc, wybierając zakładkę szkoła podstawowa, wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji.

  Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, przy czym kwalifikacja prowadzona będzie kolejno do szkoły wymienionej na wniosku jako pierwszej, następnie jako drugiej i trzeciej .

  Więcej

  informator_dla_rodzica_szko_ey_podstawowe_2017-18.doc

  Załączniki

  zamosc_sp_wniosek.pdf

  zamosc_sp_wniosek_zalacznik.pdf

  zamosc_sp_zgloszenie.pdf

   

   

 • ŚWIĘTO RODZINY

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

  Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 

  oraz Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza

  serdecznie zapraszają na 

  ŚWIĘTO RODZINY

   

  Uroczystość rozpocznie się

  24 maja 2017r. (środa)  o godz. 16.00

  w siedzibie szkoły

  Plakat_Swieto_rodziny.pdf

   

   

 • Konkurs na recenzję książki

  Regulamin konkursu na recenzję książki

   

  1. Organizatorki konkursu: p. Anna Gregorowicz, p. Anna Hadło.
    

  2. Cele konkursu:

  • Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu,
  • Promocja nowości wydawniczych i szkolnych zbiorów bibliotecznych,
  • Aktywizowanie dzieci do działań twórczych, pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci,
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o przeczytanym utworze literackim,
  • Rozwijanie umiejętności językowych i talentów literackich.

   

  3. Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej,
  • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji wybranej książki przeznaczonej dla dzieci,
  • Uczestnik może dostarczyć tylko jedną, niepublikowaną nigdzie wcześniej recenzję,
  • Praca powinna zawierać elementy właściwe dla recenzji oraz oryginalne uzasadnienie przedstawionej opinii,
  • Praca musi być napisana ładnym pismem lub na komputerze,
  • Format pracy dowolny,
  • Dostarczenie recenzji jest jednocześnie zgodą na jej ewentualne opublikowanie,
  • Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

  imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa
  tytuł recenzowanej książki i jej autora
   

  4. Termin i miejsce składania prac:

  Konkurs trwa od 16 maja 2017r do 9 czerwca 2017 r.

  Recenzje należy składać u organizatorów lub innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
   

  5. Ocena prac:

  Prace oceniane będą przez jury w skład którego wejdą organizatorzy oraz nauczyciel języka polskiego.

  Kryteria oceny prac konkursowych:

  • Zgodność treści recenzji z treścią książki,
  • Sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki,
  • Interpretacja własna tematu, kreatywność, samodzielność myślenia,
  • Poprawność ortograficzna i gramatyczna,
  • Walory przekazu.

   

  6. Ogłoszenie wyników:

  Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 do dnia 20 czerwca 2017r.

   

  Dobre rady:

  Zanim przystąpisz do pisania, dowiedz się:

  - czym jest recenzja utworu,

  - jakie elementy zawiera dobra recenzja.


  Powodzenia!

  konkurs_recenzja.docx

 • OGŁOSZENIE Diecezjalnego Klubu Sportowego GAUDIUM Zamość

  Gaudium przyjacielem dzieci – dołącz do nas !!!

   

   

   

  • Wychowanie przez sport
  • Piłka nożna :

  - łączy szkoły;

  - rozwija talenty;

  - buduje charakter.

  http://www.dksgaudium.pl/ - link do strony internetowej

   

   ks. Tomasz Winogrodzki

  Prezes DKS Gaudium Zamość

   

   

 • Konkurs Piosenki Europejskiej „EUROSONG”

  GRAND PRIX  DLA  ALEKSANDRY BEŁZ

  25 maja w klubie Batalionowym miał miejsce, organizowany przez Zespół Szkół im. Unii Europejskiej, Konkurs Piosenki Europejskiej „EUROSONG”  objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka.

  GRAND  PRIX  wyśpiewała Aleksandra Bełz z kl. 1A Gimnazjum. Piosenka „Mon ame” stała się dla Oli biletem do stypendium w kolejnym etapie edukacyjnym – czyli w liceum.

  W kategorii gimnazjów Wyróżnienie przyznano Zuzannie Gałan z kl. 1C Gimnazjum.

  Wśród  wokalistów ze szkół podstawowych również odnieśliśmy sukces.

  2 miejsce wyśpiewała Wiktoria Czerniak z kl. IV A  oraz

  Wyróżnienie przyznano duetowi Oliwii Bielec i Karoliny Flis z klasy III B.

  Wystąpili również Julia Organista (1CG) oraz Franciszek Barnowski (2BG).

  Opiekunem wokalistów jest p. Katarzyna Beda.

  Gratulujemy wszystkim nagrodzonym  i życzymy kolejnych, śpiewających sukcesów smiley

  Album foto

  Więcej  czytaj tu...

   

  Tekst: K. Beda, Zdjęcia: K. Beda, Z. Gałan, J. Organista, A. Bełz.

 • Wycieczka klas 2d i 3c

  „W zaczarowanym świecie drukowanej książki…”

   

  Książka to wielki przyjaciel człowieka, który przenosi w niezwykłe krainy, dostarcza wielu pozytywnych emocji, towarzyszy przez całe życie. A jak to się dzieje, że trafia do rąk czytelnika? Z tym pytaniem uczniowie klasy 3c i 2d udali się 23 maja 2017 r. do Zakładu Poligraficznego Attyla, który ma swoją siedzibę w Zamościu przy ul. Partyzantów 61.

  Drukarnia jest to zakład produkcyjny zajmujący się wytwarzaniem różnorodnych wyrobów poligraficznych. Mogą to być: gazety i czasopisma, broszury i książki, jak również szereg druków akcydensowych.

  Uczniowie mieli możliwość przyjrzeć się z bliska, jak wyglądają i działają maszyny poligraficzne. Większość z nich ma w domu drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania, jednak są one małe w porównaniu z maszynami drukarskimi.

  Podczas wycieczki dzieci zapoznały się z działalnością poligraficzną firmy, etapami powstawania produktu poligraficznego: prepress, press i postpress. Nauczyły się też, jakich podstawowych kolorów używa się do druku. Obserwowały pracę ludzi na różnych stanowiskach oraz zwróciły uwagę na odmienne przeznaczenie i inny charakter pomieszczeń, a były to: studio graficzne, hala maszyn, naświetlarnia, zecernia, introligatornia oraz dział produkcji reklamy zewnętrznej. Zauważyły, że w niektórych salach jest bardzo duży hałas, a w innych odczuwalny jest zapach chemikaliów lub niska temperatura.

  Była to także lekcja historii, podczas której poznały pierwotny sposób drukowania, oglądały na zdjęciach dawne maszyny drukarskie i dowiedziały się, czym zajmował się zecer.

  Dla uczniów naszej szkoły przygotowano wspaniałą niespodziankę. Mieli oni niecodzienną możliwość zobaczenia, jak powstają zeszyty. Obserwowali zatem proces drukowania wielobarwnych okładek, wycinania, składania i zszywania zeszytów. Na zakończenie każdy uczestnik wycieczki otrzymał upominek - jedyny niepowtarzalny zeszyt z własnym imieniem.

  Uczniowie wraz z wychowawcami składają serdeczne podziękowania Panu Jackowi Kardaszowi za oprowadzenie po drukarni oraz ciekawe opowieści. Na pewno na długo pozostaną one w pamięci naszych uczniów.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz, A. Kardasz, M. Olszewska

   

 • Wycieczka do Wojcieszowa

  Podkowy i minerały

  Pogodny majowy dzień to świetne warunki na krajoznawczą wycieczkę. Uczniowie klas 3b i 3c udali się autokarem dnia 22 maja 2017r. do Wojciechowa i Nowego Gaju. Odwiedzili kuźnię w Wojciechowie – miejsce pracy kilku pokoleń kowali.

  Kuźnia działa od lat międzywojennych, obecnie prowadzona jest przez Romana Czernieca, prezesa Stowarzyszenia Kowali Polskich. Z ogromnego pieca buchał ogień, przed piecem stało kowadło, miech kowalski i inne narzędzia.

  Uczniowie poznali trudną pracę w kuźni i z zainteresowaniem wysłuchali opowieści kowala. „Na oczach dzieci” wykonał on podkowę z rozgrzanego do czerwoności metalu, a także pokazał wiele innych metalowych wyrobów artystycznych. Wszyscy podziwiali piękne wyroby dekoracyjne wykute przez Mistrza Sztuki Kowalskiej - oczywiście podkowy oraz bramy, furtki, ogrodzenia, balustrady, meble domowe i ogrodowe. Pokaz podkuwania „konia” dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Kowal wybrał spośród dzieci chłopca, któremu miała zostać założona podkowa. „Podkuwaniu” towarzyszyły śmiechy, żarty i oczywiście niewielki strach. Część uczestników wycieczki wyszła z kuźni z noskami pobrudzonymi na szczęście, bo przecież kowale są przyzwyczajeni do ognia i sadzy.

  Kolejną atrakcją wycieczki było Prywatne Muzeum Minerałów mieszczące się w Młynie Hipolit, w zakolu rzeki Bystrej. Młyn pochodzący z 1937 roku zachował swój dawny  wygląd, to miejsce niezwykłe i specyficzne. Znajduje się w nim około 2 tysięcy eksponatów. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć kolekcję soli kamiennej, meteorytów, urzekające geody kwarcowe i wiele innych interesujących minerałów oraz skamieniałości. Co więcej, każdy miał w rękach wiele z tych ciekawych eksponatów. Właściciel z przyjemnością i entuzjazmem opowiadał o swoich eksponatach a także zorganizował pokaz wybuchu wulkanu. Na koniec, korzystając ze specjalnych talerzy, każdy stał się poszukiwaczem „złota”, które mógł zabrać ze sobą do domu.

  Dobry humor, zadowolenie, wypłukane „złoto” i podkowy zakupione na szczęście to wspaniałe podsumowanie wycieczki.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia: A. Pintal, A. Gregorowicz

 • MIĘDZYSZKOLNE ELIMINACJE TANECZNE

  MIĘDZYSZKOLNE ELIMINACJE TANECZNE

  „UTALENTOWANI  2017” W NASZEJ SZKOLE

   

  W dniu 22 maja 2017 roku  w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu przy ul. H. Sienkiewicza 5 przeprowadzone zostały eliminacje taneczne w ramach miejskiego projektu „Utalentowani 2017”.

  Po obejrzeniu 15 podmiotów  ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz placówek oświatowych, jury w składzie: p. Iwona Kurzempa – Sarzyńska, p. Monika Kozłowska, p. Maria Garbuz, p. Katarzyna Beda, nominowało do koncertu w dniu 13 czerwca na Rynku Wielkim:

  Szkoły podstawowe:

  Soliści – Natalia Kiersztyn – Zespół Szkół nr 1 – „Taniec nowoczesny”

  Marta Wojcieszko – Młodzieżowy Dom Kultury –„Układ do piosenki The Greatest – SIA”

  Duety: Oliwia Szewczuk i Franciszek Adamowicz – Szkoła Podstawowa nr 6, - „Poleczka” ,

  Amelia Staszczuk i Karolina Zygarlicka – Młodzieżowy Dom Kultury – „Hip – hop”

  Zespoły:  Kornelki – Młodzieżowy Dom Kultury – „Rock and roll” –

  Zespół Gimnastyczno – Taneczny – Szkoła Podstawowa nr 4 – „Pokaz taneczno – sportowy”  Szkoły gimnazjalne:

  Soliści:   Kinga Staszczuk – Gimnazjum nr 1 – „Hip – hop”

  Zespoły:  Zespół Tańca Nowoczesnego „Raptis” : „Mini formacja hip – hop” 

  Album foto

   

   tekst: Maria Garbuz

   zdjęcia: Waldemar Orzechowski

 • SPORTOWA SOBOTA

  Sportowa sobota w siódemce

  20 maja 2017r. w Szkole Podstawowej Nr 7 miało miejsce szczególne wydarzenie sportowe. W tym dniu o godz. 10.00. rozpoczęła się „Sportowa sobota z siódemką”.

  Udział w tym wydarzeniu potwierdzili rodzice z dziećmi , którzy obecnie uczęszczają do przedszkoli.  Podczas zabawy dzieci wraz z rodzicami brali udział w wielu konkurencjach i zabawach : m. in.  „traf w balona „  Zbij olbrzyma”, „Wyginam śmiało ciało” ,  „Rozciąganie węża”  oraz „Kolorowy deszcz i labirynt. Zmagania sportowe poprzedzone zostały profesjonalną rozgrzewką.  Dzieci w towarzystwie rodzicówchętnie uczestniczyły  w zabawach przygotowanych   przez nauczycieli wychowania fizycznego . Celem sportowej soboty było zachęcanie rodziców  i ich dzieci do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w rodzinnej atmosferze.

  Album foto

  Tekst J. Bekas zdjęcia W. Orzechowski

 • Turniej Piłki Nożnej

  Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych.

  W piątkowe popołudnie 19.05.2017r. w Szkole Podstawowe nr 7  w Zamościu odbył się Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych.

  Turniej zorganizowany przez UGKS „Jedynka” jest częścią programu realizowanego od września 2016 r. „Piłka Nożna dla Najmłodszych”. Zajęcia dla uczniów klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej prowadzone są dwa razy w tygodniu (czwartki i piątki po południu). Zawody miały na celu sprawdzenie  umiejętności uczniów oraz zachęcanie do uprawiania sportu na świeżym  powietrzu. Do turnieju przystąpiło 25 uczniów z klas 1-3  dziewczęta i chłopcy. Na koniec wszyscy uczestnicy rozgrywek  pamiątkowe medale, a najlepsi zawodnicy dodatkowe  wyróżnienia.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia J. Bekas

 • VIII Konkurs Historyczny

  VIII Konkurs Historyczny „Dzieci Zamojszczyzny. Siostry – Dzieciom.”

   

  19 maja 2017 r. odbył się finał VIII Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zamościu.  Katolickie Radio Zamość objęło konkurs patronatem medialnym.

  Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 7  im. Adama Mickiewicza w Zamościu oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu. Jak zawsze za stronę merytoryczną konkursu odpowiadała Pani Maria Rzeźniak – starszy kustosz muzeum, a organizacją zajęły się Pani Małgorzata Drozd oraz  Pani Marta Słomianowska – nauczycielki SP7.

  Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Siostry – Dzieciom” i została poświęcona działalności  Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w czasach wojennych i powojennych na terenach Zamojszczyzny. Ich Zgromadzenie prowadzi obecnie Dom Opieki Społecznej przy ul. Żdanowskiej  w Zamościu oraz Dom Rekolekcyjny w Łabuniach. Niewiele osób wie, że te dzielne Siostry podczas II wojny światowej zapewniły schronienie i opiekę setkom osieroconych dzieci: polskim, żydowskim, ukraińskim, a nawet niemieckim, ponieważ twierdziły, że „w każdym dziecku jest cząstka Boża”. Podczas zawieruchy wojennej wysiedlono je z dziećmi z  klasztoru w Łabuniach. Część z nich udała się do Radecznicy, gdzie znalazły schronienie w klasztorze o. Bernardynów, część władze miejskie Zamościa zakwaterowały  w szkole handlowej przy ul. Łukasińskiego (obecny Ekonomik),  inne dostały niewielką parcelę przy ul. Żdanowskiej z małym drewnianym domkiem. I wszędzie przyjmowały osierocone dzieci. Ryzykowały życiem i bardzo ciężko pracowały, aby móc wyżywić swoich wychowanków. Bywało, że setką niemowląt zajmowały się tylko trzy siostry. Inne udawały się do wyczerpujących prac w polu czy na kwestę. Uratowały wiele istnień, ale nikt nie wie dokładnie ile, bo bezpieczniej było nie prowadzić dokumentacji. Za swoją działalność i piękną postawę 27 grudnia 1993 r. otrzymały dyplom i medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, który w konsulacie Izraela odebrała siostra Bogumiła Makowska, uczestniczka tamtych wydarzeń.

  Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z Zamościa oraz z powiatu zamojskiego. Wzięło w nim udział 7 szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
  • Zespół Szkół w Wysokiem
  • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
  • Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Zamościu.

  Konkurs odbył się podczas wycieczki po Zamościu, a najważniejszym punktem programu było Zgromadzenie Sióstr mieszczące się przy ul. Żdanowskiej. Siostra Maria, przełożona Zgromadzenia, serdecznie wszystkich przywitała i zaprosiła do klasztornej kaplicy. Okazało się, że przygotowała dla młodzieży niespodziankę: z archiwum w Lublinie wypożyczyła dokumenty i zdjęcia z okresu II wojny światowej oraz medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, ten sam, który odebrała s. Bogumiła Makowska. Dzieci miały możliwość wziąć medal do ręki i z bliska mu się przyjrzeć. Siostra Maria opowiedziała po krótce o historii Zgromadzenia, odczytała fragmenty dokumentów oraz relacji sióstr z czasów okupacji niemieckiej, pokazała zdjęcia z tamtego okresu, a także zaprosiła siostrę Leokadię, która, jako dziecko,  była świadkiem tamtych wydarzeń, aby zaprezentowała młodzieży oryginalny habit noszony przez Zgromadzenie w tamtym okresie.

  Młodzież miała również okazję zwiedzić Stare Miasto, fortyfikacje zamojskie, a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu przy ul. Łukasińskiego (Ekonomik), gdzie w okresie wojennym Siostry prowadziły ochronkę dla sierot.

  Podsumowanie konkursu odbyło się w Galerii prof. Mariana Koniecznego. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Pan Andrzej Zastąpiło – Wiceprezydent Miasta Zamość, Pani Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, Pani Alicja Dubel – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu oraz Pan Piotr Kondraciuk – Wicedyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Posła Sławomira Zawiślaka reprezentowali kpt. Józef Łaba i mjr Ryszard Jabłoński z ŚZŻAK Oddział w Zamościu. Nie mogło też zabraknąć bohaterek konkursu – Franciszkanek Misjonarek Maryi, które reprezentowane były przez Siostrę Marię i Siostrę Teresę

  W kategorii PRACA PLASTYCZNA nagrody i wyróżnienia zdobyli:

  I MIEJSCE – Karol Gajak ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu     (n-l Marta Słomianowska)

  II MIEJSCE – Wiktoria Czajkowska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie  (n-l Ewa Nogas)

  III MIEJSCE – Agnieszka Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu     (n-l Marta Słomianowska)

  WYRÓŻNIENIE – Paweł Cisek z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)

  WYRÓŻNIENIE – Roksana Waśko ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem (n-l Aleksandra Hajduk)

  WYRÓŻNIENIE – Anna Skrzypik ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu (n-l Małgorzata Magryta)

   

  W kategorii PRACA LITERACKA nagrody  zdobyli:

  I MIEJSCE – Maciej Kołtun z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)

  II MIEJSCE – Stefan Kot z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie  (n-l Edyta Wojtasiuk)

  III MIEJSCE – Krystian Józefko ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu     (n-l Joanna Muda)

   

  W kategorii TEST WIEDZY nagrody  zdobyli:

  I MIEJSCE – Aleksandra Karpińska, Oliwia Karpińska, Stefan Kot z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie  (n-l Ewa Nogas)

  II MIEJSCE – Gabriel Gałan, Monika Łasocha, Przemysław Wach ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim (n-l Grażyna Kawalec)

  III MIEJSCE – Maja Tymecka, Katarzyna Zubala, Agnieszka Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu  (n-l Małgorzata Drozd)

  NAGRODA GŁÓWNA (za najlepiej napisany test wiedzy) – Dawid Pakuła z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)

  Serdeczne gratulacje  nie tylko dla nagrodzonych, lecz dla wszystkich uczestników konkursu, za to, że mierzą się z tak trudną tematyką, że wzbogacają swoją wiedzę, rozszerzają swoje horyzonty, kształtują swoją patriotyczną postawę. To dzięki takim młodym ludziom pamięć o takich  bohaterach jak Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi nie przeminie. Wielkie ukłony dla nauczycieli, którzy potrafią zainspirować swoich uczniów i rozwijać w nich ciekawość świata.

  Album foto

  Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Drozd

 • XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego

  ,,Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”

  18 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas drugich zamojskich szkół podstawowych „Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”.

  Wzięły w nim udział 3-osobowe reprezentacje z dziesięciu zamojskich szkół podstawowych: SP nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Smart Schoola, Społecznej oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.

  Organizatorem konkursu była Pani Dyrektor Alicja Dubel oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Pani Bożena Greszta i Pani Anna Pintal. Barwne, tematyczne dekoracje wykonała Pani Marta Słomianowska.

  Formuła  konkursu oparta była, w głównej mierze, na zabawach liczbowych. Razem z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi dzieci wkroczyły w magiczny świat liczb, rozwiązując różnorodne łamigłówki i szarady matematyczne. Głównym celem konkursu było rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych, wyrabianie umiejętności przeżywania pozytywnych emocji związanych z odkrywaniem i działaniem, łączenie nauki z zaletami zabawy.

  Korelacja treści matematycznych, polonistycznych i społeczno – przyrodniczych sprawiła, iż  konkurs stał się dla dzieci bardziej atrakcyjny. Wzmocniło to wewnętrzną motywację uczestników, zachęciło do dalszych poszukiwań i twórczego rozwiązywania problemów.

  Zgodnie z tradycją, konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą część stanowiła indywidualna, pisemna praca dzieci, natomiast w drugiej części uczniowie pracowali w zespołach reprezentujących daną szkołę. Na końcowy wynik składała się suma punktów uzyskanych w obu częściach konkursu. Podczas przerwy uczniowie mieli okazję obejrzeć obrazkowy teatrzyk Kamishibai, który zaprezentowała nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7 Pani Katarzyna Karwowska.

  Oto końcowe wyniki tegorocznej edycji:

  I miejsce – drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej:

  Gabriela Tęcza, Oleg Kopeć, Stanisław Tułecki.

   

  II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3:

  Zofia Łyś, Adam Krysiak, Jakub Kosz.

   

  III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2:

  Julia Momot, Maja Matwiejczuk, Adrian Paul.

   

  Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody  rzeczowe. Uroczystość zakończono wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

  Gratulujemy zwycięzcom smiley i zapraszamy do udziału w następnych edycjach "Liczbowych zmagań Kubusia Puchatka"!

  Album foto

  Tekst: B. Greszta, A. Pintal, zdjęcia: A. Gregorowicz

 • XI Międzyszkolny - Bieg Nadziei

  XII Międzyszkolny - Bieg Nadziei

   

  18 maja 2017 roku w Zespole Szkół im. Elizy Orzeszkowej  w Zamościu odbyła  się XII Międzyszkolna  Impreza Sportowa -Bieg Nadziei , upamiętniająca 97 rocznicę  urodzin Karola Wojtyły i będąca  hołdem "Pokolenia J.P.II" dla Papieża  Polaka.

              Naszą  szkołę  reprezentowały zespoły szkoły  podstawowej i gimnazjum. Podczas biegu uczniowie musieli wykazać się zarówno  sprawnością fizyczną jak i wiedzą na temat pontyfikatu i drogi życiowej Jana Pawła II.  Reprezentacje naszej szkoły dzielnie walczyły –nasza  szkoła podstawowa okazała się najlepszą  ze wszystkich szkół  uczestniczących w zawodach zajmując 1 miejsce, a gimnazjaliści zdobyli   miejsce 3. Na zwycięzców  czekały puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  Album foto

  Tekst i zdjęcia : Iwona Więsyk, Monika Kozłowska

 • PROJEKT EDUKACYJNY

  PROJEKT EDUKACYJNY GIMNAZJALISTÓW

  jako lekcja historii w klasie 4a

  Projekt edukacyjny jest realizowany przez uczniów pod opieka nauczycieli, a informację o jego realizacji wpisuję się na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz uwzględnia się w ocenie z zachowania. Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza treści nauczania.

  Natalia Miedziak, Zuzanna Roczkowska oraz Karol Kowalczyk z klasy 2 c zrealizowali projekt edukacyjny z historii. Tematem projektu była „Księga umarłych w starożytnym Egipcie”. Uczniowie wykonali własnoręcznie księgę oraz przygotowali prezentację multimedialną na temat wierzeń starożytnych Egipcjan. Głównym wątkiem była Księga umarłych, czyli zbiór świętych tekstów, zaklęć, modlitw i rysunków ułatwiającym duszy wędrówkę po zaświatach. Rzeka płynie na północ, wiatr wieje na południe. Każdy człowiek ma swoją godzinę... takim tekstem rozpoczyna się Księga umarłych.

  Efekt swojej pracy zaprezentowali na lekcji historii w klasie 4 a szkoły podstawowej. Młodsi koledzy z uwagą słuchali prezentacji starszych kolegów. To była bardzo ciekawa lekcja historii w nietypowej formie.

  Album foto

  Zdjęcia i tekst Małgorzata Drozd

 • VII Zamojski Festiwal Książki

  W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas do głębi(...) A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej.

  (Francesco Petrarka)

   

  W dniu 12 maja 2017 r. dzieci z klasy IV a i IV b pod opieką pani Iwony Kurzempy- Sarzyńskiej oraz pana Waldemara Orzechowskiego udały się do  Książnicy Zamojskiej  im. St. Kostki Zamoyskiego w Zamościu  na VII Zamojski Festiwal Książki, odbywający się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Zamościa, pana Andrzeja Wnuka.

  W trakcie zwiedzania biblioteki dzieci poznały   zasady korzystania z zasobów elektronicznego katalogu biblioteki , dowiedziały się jakie  zasady obowiązują czytelników i jakimi zasobami dysponuje biblioteka. Wzięły także udział w quizie na temat znajomości literatury dziecięcej.

   Podczas tegorocznej edycji dzieci miały możliwość zapoznania się z  twórczością  pisarzy i publicystów związanych z regionem. Wzięły udział w spotkaniu autorskim z panem Zbigniewem Dmitrocą – poetą , bajkopisarzem , tłumaczem , satyrykiem i dramaturgiem.  W programie spotkania miała miejsce prezentacja napisanych przez poetę książek dla najmłodszych czytelników. Następnie wystawiony został teatrzyk, podczas którego poeta recytował swoje utwory, a wybrani uczniowie odgrywali rolę zwierzątek występujących w prezentowanych wierszach.

  W dalszej części spotkania uczniowie zadawali pytania, dotyczące  pracy literackiej pana Zbigniewa Dmitrocy ,na które autor chętnie odpowiadał. Na zakończenie imprezy poeta gorąco i na wesoło pożegnał się ze swoimi czytelnikami.

  Album foto

  Tekst Iwona Kurzempa- Sarzyńska

  Zdjęcia Waldemar Orzechowski

 • Konkurs recytatorski

  KACPER GĄSKA LAUREATEM KONKURU RECYTATORSKIEGO

  Dnia 10 maja 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbył się etap powiatowy XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego.

  Do eliminacji zgłosiło się 79 wykonawców z 14 placówek z całego powiatu. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 17 uczestników. Jury wytypowało 2 laureatów w  kategorii II (uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VI), którzy wezmą udział w Wojewódzkim Koncercie Laureatów, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Jednym z laureatów został Kacper Gąska, uczeń klasy IV a, który zdobył zaszczytny tytuł recytując wiersz Danuty Wawiłow pt. „ Wędrówka”

  Gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie zmagań konkursowych.

  Album foto

  Tekst Iwona Kurzempa- Sarzyńska

  Zdjęcia Waldemar Orzechowski

 • Laureatka konkursu czytelniczego

  Eliza Pupiec laureatką konkursu czytelniczego „ Czy znasz…”

  Można powiedzieć, że nasza uczennica Eliza Pupiec z klasy II c wyczytała sobie zwycięstwo. Znalazła się w gronie 30 uczniów, którzy zostali laureatami regionalnego konkursu czytelniczego „Czy znasz…”. Organizatorem uczniowskich zmagań czytelniczych była Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.

  Do konkursu mogli przystąpić uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej. Mieli za zadanie przeczytać wybrane przez organizatora bajki, baśnie, wiersze, opowiadania i powieści.

        Do zmagań szkolnych w naszej szkole przystąpiło około 20 uczniów.  Po eliminacjach, naszą szkołę w I etapie reprezentowało 5 uczniów z klas II: Kajetan Typiak kl. IIb, Karolina Korga kl.IIc, Eliza Pupiec kl. IIc, Karolina Guzek kl. IId, Lena Kowalik kl. IId.

  Do II etapu zakwalifikowała się  Eliza Pupiec z kl. II c.

  Eliza po zmaganiach konkursowych znalazła się w gronie laureatów IV regionalnego konkursu czytelniczego „Czy znasz…”

  Gratulujemy!!!

  Album foto

  Tekst i zdjęcia Anna Sokalska-Wosiek

 • „Papierowe Królestwo”

  „Papierowe Królestwo” w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu

  W dniu 10 maja 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej miało miejsce bardzo ciekawe przedstawienie, adresowane do dzieci klas II-III szkół podstawowych.  Była  to niespodzianka dla laureatów regionalnego konkursu czytelniczego „Czy znasz…”, odbierających w tym dniu swoje nagrody i wyróżnienia.

   W ramach wieloletniej współpracy pracownicy Biblioteki Pedagogicznej oraz  nauczyciele i  uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 7  i Gimnazjum nr 1 postanowili wspólnie wystawić przygotowany w Zespole Szkół nr 2 teatrzyk kukiełkowy „Papierowe Królestwo”. Scenariusz przedstawienia oparto na motywach bajki J. I. Kraszewskiego. Pomysłodawcami zaś tego przedsięwzięcia byli uczniowie Gimnazjum nr 1. Piękne, kolorowe marionetki wykonała p. Anna Sawiniec-Szczech. Autorem tekstu finałowej piosenki jest p. Katarzyna Beda. Nad realizacją spektaklu pracowały p. Anna Sokalska-Wosiek i p. Maria Garbuz.  Z ramienia Biblioteki Pedagogicznej w wystawienie teatrzyku zaangażowali się: p. Anetta Sienkiewicz, p. Alicja Piskorska, p. Agnieszka Kowalczyk i p. Marcin Czubara.

  W przedstawieniu wystąpili:

  Jagoda Hałasa, Daria Terlecka kl. IIa SP7

  Hanna Pastuszak kl. IIc  SP7

  Franciszek Barnowski kl. IIb Gimnazjum nr1

  Łukasz Zawiślak kl.  IIIa Gimnazjum nr1

  Wioleta Bielecka, Magdalena Kardasz, Adrian Rabczyński, Aleksandra Siekierda, Joanna Suchowicz, Kamila Swatowska, Kamila Świrska, Martyna Wiatr kl. IIIb Gimnazjum nr1

  Gorący aplauz widowni  zgromadzonej w Bibliotece Pedagogicznej jest zachętą dla twórców spektaklu, aby pokazać „Papierowe Królestwo” przed własną, szkolną publicznością przy okazji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, która odbędzie się 3 czerwca 2017r.

  Serdecznie zapraszamy!

  Album foto

  tekst: Maria Garbuz

  zdjęcia: Anna Sokalska-Wosiek

 • TOLERANCJA

  T-O-L-E-R-A-N-C-J-A

  TO-LE-RAN-CJA

  TOLERANCJA

  Tolerancja to postawa  odznaczająca się poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od naszych własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.  Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Tolerancja może oznaczać również „wyrozumiałość”, „akceptację” lub „chęć zaakceptowania uczuć, zwyczajów czy wierzeń innych niż własne”. Uznawana jest za podstawę społeczeństwa otwartego i demokracji.

  W dniu 9 maja 2017r. do naszej szkoły przyjechał Teatr Edukacyjny z Rzeszowa ze spektaklem pt. „Tolerancja". Obejrzeli go zarówno uczniowie klas młodszych, jak i starszych. Hasłem przewodnim spektaklu było stwierdzenie „Każdy z nas jest wyjątkowy”.

  Przedstawienie rozpoczęło się od piosenki, po której nastąpiła zabawa integracyjna prowadzących ze zgromadzona widownią. Kolejnym punktem programu było wspólne ustalenie czy ludzie są do siebie podobni. Dzieci z chęcią wskazywały podobieństwa oraz różnice między ludźmi. Po krótkim objaśnieniu znaczenia słowa „tolerancja” przed widzami postawione zostało kolejne ważne pytanie: „Kiedy nie powinniśmy być tolerancyjni?” Po rozmowie z widzami aktorki odegrały kilka scenek przybierając charakterystyczne postacie między innymi Japonki, Hinduski. Wskazane dzieci opowiadały przebieg danego wydarzenia i oceniały zachowanie pod kątem tolerancji. Przedstawienie było inspirujące, a odegrane scenki pokazywały codzienne sytuacje z udziałem osób niepełnosprawnych, odmiennych kulturowo i religijnie. Uczniowie obserwowali je z zainteresowaniem. W ostatniej części spotkania kilku uczniów zagrało w zaimprowizowanych scenkach dotyczących ludzi niepełnosprawnych ucząc się akceptacji, tolerancji i asertywności. Nagrodą za występy były symboliczne upominki.

  Wiedza o tym, czym jest tolerancja, to już pierwszy krok w kształtowaniu osobowości dzieci. Następnym – będzie oczywiście stosowanie jej w codziennym życiu – w szkole, w domu, na ulicy.

  Album foto

  Tekst: A. Gregorowicz

  Zdjęcia: Magdalena Olszewska

   

   

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 2 w Zamościu - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć