Menu

Dyrekcja i nauczyciele

 

Dyrekcja szkoły

mgr Alicja Dubel - dyrektor szkoły

mgr filologii polskiej,

studia podyplomowe z języka polskiego,

studia podyplomowe  - Zarządzanie w oświacie,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego,

ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Jolanta Wielgosz - wicedyrektor

mgr nauczania  początkowego,

studia  podyplomowe   matematyka  z elementami informatyki,

studia  podyplomowe  nauczanie informatyki;

kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą, 

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Maria Garbuz - wicedyrektor

mgr bibliotekoznawstwa,

kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą, 

nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Magdalena Czajka

mgr filologii angielskiej specjalność nauczycielska

studia podyplomowe - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel mianowany

 

mgr Agnieszka Dybzińska

mgr filologii angielskiej specjalność nauczycielska,

studia podyplomowe zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Anna Gregorowicz

mgr nauczania początkowego,

studia podyplomowe- informatyka

studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Bożena Greszta

mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Anna Hadło

mgr filologii angielskiej

studia  podyplomowe: zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Anna Kardasz

mgr filologii polskiej,

kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa,

studia podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Anna Pintal

mgr pedagogiki

lic w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

podyplomowe- informatyka,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Bożena Piwko

mgr nauczania początkowego,

studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika,

kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Anna Taras

mgr nauczania początkowego,

kurs kwalifikacyjny: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

nauczyciel dyplomowany

mgr Dominika Zwolak
mgr pedagogika szkolna i opiekuńcza
studia podyplomowe - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
studia podyplomowe-nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
nauczyciel kontraktowy

 

Język polski

 

mgr Joanna Muda

mgr filologii polskiej,  studia  podyplomowe: dydaktyka języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum,

szkolenie –opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Marta Słomianowska

mgr  wychowania plastycznego

studia podyplomowe-  dydaktyka języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Edyta Wilczyńska - Krawiec

mgr filologii polskiej,

studia podyplomowe - dydaktyka języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum,  studia podyplomowe - historia

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych,

egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego,

egzaminator egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Iwona Zgnilec

mgr filologii polskiej,

studia podyplomowe- pedagogika opiekuńczo-wych. z elementami profilaktyki

kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego,

nauczyciel dyplomowany

 

Język angielski

 

mgr Agnieszka Dybzińska

mgr filologii angielskiej specjalność nauczycielska,

studia podyplomowe zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Anna Hadło

mgr filologii angielskiej,

studia  podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Iwona Kurzempa – Sarzyńska

mgr  zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii,

licencjat - filologia angielska,

studia podyplomowe- nauczanie języka angielskiego w  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;  

studia  podyplomowe  organizacja i zarządzanie oświatą,

nauczyciel  dyplomowany

 

mgr Lidia Mróz

mgr  filologii angielskiej

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Marlena Szczepanek

mgr filologii angielskiej  specjalność nauczycielska

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Agnieszka Szuwara

mgr filologii angielskiej,

nauczyciel dyplomowany,

egzaminator  OKE - egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

 

Język niemiecki

 

mgr lic. Bożena Siekierda

mgr filologii romańskiej,

licencjat filologii germańskiej,

egzamin międzynarodowy “Zertifikat Deutsch”,

nauczyciel dyplomowany

 

Język francuski

 

mgr  Marta Kuryło

mgr filologii romańskiej,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr lic. Bożena Siekierda

mgr filologii romańskiej,

licencjat filologii germańskiej,

egzamin międzynarodowy “Zertifikat Deutsch”,

nauczyciel dyplomowany

 

Język hiszpański

 

mgr Katarzyna Palonka

mgr filologii romańskiej

nauczyciel kontraktowy

 

Historia, Wiedza o Społeczeństwie

 

mgr Małgorzata Drozd

mgr historii,

nauczyciel dyplomowany

 

Matematyka

 

mgr Małgorzata Bożek

mgr nauczania początkowego,

studia podyplomowe z informatyki,

studia podyplomowe z matematyki,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Jolanta Wielgosz

mgr nauczania początkowego,

studia podyplomowe matematyka z  elementami informatyki,

studia podyplomowe z informatyki,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Aleksandra Luchowska – Bartnik 

mgr  fizyki

lic. w zakresie nauczania fizyki i matematyki,

studia podyplomowe informatyka

nauczyciel innowator

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Karolina Tyrka

mgr matematyki,

studia podyplomowe:

- programowanie w szkole podstawowej

- informatyka,

- rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika,

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Małgorzata Wilkołazka

mgr w zakresie ekonomiki pracy i polityki społecznej ,

studia podyplomowe matematyka z elementami informatyki,
studia podyplomowe "Programowanie w szkole podstawowej"

kurs kwalifikacyjny w zakresie sztuki (plastyki, muzyki)

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

nauczyciel dyplomowany

 

Przyroda  / Biologia

 

mgr Elżbieta Danilewicz

mgr chemii,

studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii i doradztwa metodycznego,

studia podyplomowe z zakresu nauczania przyrody,

studia podyplomowe- autyzm

studia podyplomowe - geografia

kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Marta Majewska

mgr biologii,

podyplomowe studia – "Nauczanie przyrody na drugim etapie" oraz "Edukacja dla bezpieczeństwa", kwalifikacje z zakresu zajęć edukacyjnych „Wiedza o życiu seksualnym człowieka",

nauczyciel dyplomowany

 

Geografia

 

mgr Elżbieta Danilewicz

mgr chemii,

studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii i doradztwa metodycznego,

studia podyplomowe z zakresu nauczania przyrody,

 

studia podyplomowe- autyzm

studia podyplomowe - geografia

 

kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych,

nauczyciel dyplomowany

Fizyka

 

mgr Mariusz Mielnik

mgr fizyki,

studium nauczycielskie –specjalność praca- technika

nauczyciel dyplomowany

 

Chemia

 

mgr Elżbieta Danilewicz

mgr chemii,

studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii i doradztwa metodycznego,

studia podyplomowe z zakresu nauczania przyrody,

studia podyplomowe- autyzm

studia podyplomowe - geografia

kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych,

nauczyciel dyplomowany

 

Plastyka, Zajęcia Artystyczne

 

mgr Marta Słomianowska

mgr wychowania plastycznego,

studia podyplomowe z języka polskiego i historii,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Anna Sawiniec - Szczech

mgr wychowania plastycznego,

studia podyplomowe “Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”,

studia podyplomowe z zakresu nauczania techniki, 

kurs kwalifikacyjny  “Wychowanie do życia w rodzinie”,

szkolenie w zakresie sztuki /plastyki, muzyki/,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych

nauczyciel dyplomowany

 

Wiedza o społeczeństwie,  Technika, 

 

mgr Anna Sawiniec - Szczech

mgr wychowania plastycznego,

studia podyplomowe “Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”,

studia podyplomowe z zakresu nauczania techniki, 

kurs kwalifikacyjny  “Wychowanie do życia w rodzinie”,

szkolenie w zakresie sztuki /plastyki, muzyki/,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych

nauczyciel dyplomowany

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Marta Majewska

mgr biologii,

studia podyplomowe – "Nauczanie przyrody na drugim etapie" oraz "Edukacja dla bezpieczeństwa", kwalifikacje z zakresu zajęć edukacyjnych „Wiedza o życiu seksualnym człowieka",

nauczyciel dyplomowany

 

Wychowanie do Życia w Rodzinie

 

mgr Anna Sawiniec - Szczech

mgr wychowania plastycznego,

studia podyplomowe “Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”,

studia podyplomowe z zakresu nauczania techniki, 

kurs kwalifikacyjny  “Wychowanie do życia w rodzinie”,

szkolenie w zakresie sztuki /plastyki, muzyki/,

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Marta Majewska

mgr biologii,

studia podyplomowe  – "Nauczanie przyrody na drugim etapie" oraz "Edukacja dla bezpieczeństwa", kwalifikacje z zakresu zajęć edukacyjnych „Wiedza o życiu seksualnym człowieka",

nauczyciel dyplomowany

 

Muzyka

 

mgr Katarzyna Beda

mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej,

kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,

nauczyciel mianowany

 

Informatyka

 

mgr Małgorzata Bożek

mgr nauczania początkowego,

studia podyplomowe z informatyki,

studia podyplomowe z matematyki,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Małgorzata Wilkołazka

mgr w zakresie ekonomiki pracy i polityki społecznej ,

studia podyplomowe matematyka z elementami informatyki,

studia podyplomowe "Programowanie w szkole podstawowej"

kurs kwalifikacyjny w zakresie sztuki (plastyki i muzyki)

egzaminator OKE - egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

nauczyciel dyplomowany

 

Wychowanie fizyczne

 

mgr Jerzy Bekas

mgr wychowania fizycznego,

studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne,

kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,

instruktor tenisa, pływania i piłki ręcznej,

sędzia tenisa ziemnego, pływania i lekkiej atletyki, 

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Piotr Biłant

mgr wychowania fizycznego,

instruktor TAEKWON-DO, instruktor kulturystyki i fitness

instruktor rekreacji ruchowej- samoobrona

nauczyciel mianowany

 

 

mgr Monika Kozłowska

mgr wychowania fizycznego,

instruktor narciarstwa, rekreacji ruchowej,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Iwona Więsyk

mgr wychowania fizycznego,

nauczyciel mianowany,

 

mgr Jacek Pysiewicz

mgr wychowania fizycznego,

instruktor: rekreacji ruchowej, jeździectwo, narciarstwo zjazdowe, pływanie, kajakarstwo,

nauczyciel mianowany,

 

mgr Radosław Witkowski

mgr wychowania fizycznego,

trener klasy I i II w piłce nożnej, 

nauczyciel mianowany,

 

Religia

 

mgr Joanna Bulak

mgr teologii,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Marzena Chmiel

mgr teologii,

licencjat z teologii moralnej

studia podyplomowe z filologii polskiej

kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika

ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN

nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele  świetlicy

 

mgr Beata Stasiuk

mgr  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

studia podyplomowe -pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Beata Palonka

mgr  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną,

kurs –„Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego”

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Agnieszka Petrzelis

mgr  pedagogiki  w zakresie pedagogika resocjalizacyjne,

lic. pedagogika  w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji

studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

nauczyciel kontraktowy

 

Pedagodzy  (w tym pedagodzy  specjalni)

 

mgr Jadwiga Beńko

mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe z zakresu terapii pedagopgicznej

studia podyplomowe - psychologia komunikacji społecznej 

nauczyciel mianowany

 

mgr Beata Soboń

mgr  pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Katarzyna  Karwowska

mgr  filologii polskiej,

studia podyplomowe- autyzm,

kurs kwalifikacyjny –oligofrenopedagogika,

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Monika Kiersztyn

mgr pedagogika, lic. pedagogika specjalna

kurs kwalifikacyjny- surdopedagog 

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Katarzyna Łogożna

mgr oligofrenopedagogika

lic. tyflopedagogika, oligofrenopedagogika

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Magdalena Olszewska

mgr filologii polskiej

nauczyciel stażysta

 

mgr Waldemar Orzechowski

mgr  historii,

studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie,

studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,

studia podyplomowe z nauczania zdalnego (e-learning),

studia podyplomowe z przedsiębiorczości,

studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,

egzaminator OKE egzaminu maturalnego z historii,

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Sylwia Perzyńska

nauczyciel wspomagający

mgr pedagogiki ogólnej i psychoprofilaktyki

Podyplomowe studia:

- przygotowanie pedagogiczne

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

- oligofrenopedagogika

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- autyzm i zespół Aspergera

- pedagogika specjalna

- higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

- licencjat Administracja specj. Europeistyka,

nauczyciel stażysta

 

 

mgr Joanna Sawa

mgr pedagogiki specjalnej o specjalności:  

- tyflopedagogika, 

- oligofrenopedagogika, 

- Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się

studia podyplomowe:

– edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

– logopedia 

nauczyciel stażysta

 

mgr Alicja Ciupik

- nauczyciel wspomagający

zdobyte kwalifikacje;

licencjat- pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

magister- psychopedagogika

studia podyplomowe:

- zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

- autyzm i zespół aspergera

- pedagogika specjalna

 

mgr Katarzyna Banach

magister pedagogiki, spec. pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją

licencjat: pedagogika specjalna, spec. tyflopedagogika i pedagogika przedszkolna

studia podyplomowe:

- logopedia

- edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Sylwia Janczak

nauczyciel wspomagający

studia magisterskie specjalność pedagogika społeczno – opiekuńcza

studia licencjackie specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z reedukacją

kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki  

nauczyciel dyplomowany

 

Biblioteka

mgr Maria Garbuz

mgr bibliotekoznawstwa,

kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą, 

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Anna Sokalska – Wosiek

mgr filologii polskiej,

- studia  podyplomowe- bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- kurs "Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego"
- studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe"
- studia podyplomowe "Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera"

- nauczyciel dyplomowany

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć