Menu

Regulaminy biblioteki

 

REGULAMIN
WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ  MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu

1.    Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

2.    Podręczniki i materiały edukacyjne będą wypożyczane w miesiącu wrześniu oraz w ciągu roku (kolejne części) dla klas 1-3. Po odbiór ćwiczeń, materiałów edukacyjnych i podręczników z klas 1-3 przychodzą rodzice. Uczniowie klas 4-8 odbierają podręczniki i ćwiczenia osobiście.

3.    Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza w porozumieniem z nauczycielami uczącymi.

4.    Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Podręczniki należy podpisać.

5.    Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

6.    Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych przez dziecko książek. 

7.    Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dbałości o podręczniki i materiały edukacyjne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, wyrywać kartek, zaginać rogów, moczyć w wodzie, brudzić jedzeniem. Należy go  obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć