Menu

Konkursy historyczne


Rok szkolny 2019/2020


X Wojewódzki Konkurs Historyczny „Dzieci Zamojszczyzny. Los dzieci w relacjach źródłowych”

Kategoria: test wiedzy

III miejsce – zespół w składzie:

Maja Tymecka kl. 8a, Izabela Kołodziej – kl.7a, Jakub Nizioł – kl.7b

Kategoria: praca plastyczna

nagroda główna – Katarzyna Gąsianowska 

więcej>>>


Rok szkolny 2018/2019


LAUREAT KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO

Jakub Nizioł uczeń klasy 6b zajął 2 miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość” organizowanym przez Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego oraz Centrum Ucrainicum Katolicki Uniwersytet Lubelski. Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów wiedzy o wielokulturowości Kresów i ich roli w historii państwa polskiego oraz budowanie świadomości na temat udziału Kresów i Kresowiaków w rozwoju historii  i kultury polskiej. Konkurs przeprowadzony był w kilku kategoriach. Kuba wystartował w kategorii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wykonując pracę w formie prezentacji multimedialnej, w dziedzinie historia Kresów. Wśród prac nadesłanych na konkurs były prace uczniów m.in. z Warszawy, Częstochowy, Grodna, Lublina, Bydgoszczy czy Krakowa. 

Konkurencja była ogromna, tym bardziej cieszy nas nagroda Kuby i życzymy mu dalszych sukcesów!

Album foto


ROK SZKOLNY 2017/2018


Laureaci i finaliści nagrodzeni przez Prezydenta

20 czerwca 2018 r.  uczniowie zamojskich szkół - laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, zostali zaproszeni przez Pana Andrzeja Wnuka Prezydenta Miasta Zamość do Centrum Kultury Filmowej  "Stylowy". Młodzieży towarzyszyli dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Gospodarzami spotkania, oprócz Prezydenta, byli również : Pan Andrzej Zastąpiło - Wiceprezydent Miasta Zamość, Pani Agnieszka Kowal - Dyrektor Wydziału Oświaty oraz  Pan Jan Matwiejczuk - Przewodniczący Rady Miasta Zamość.

Wśród nagrodzonych  laureatów i finalistów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

Aleksandra Dembicka – laureatka konkursu z biologii
Emil Łasocha – laureat konkursu matematycznego
Filip Wachowicz – laureat Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele
Jakub Nizioł – finalista konkursu historycznego

Na spotkaniu nagrodzono również uczniów, którzy w tym roku szkolnym odnieśli sukcesy artystyczne i sportowe:

Franciszka Barnowskiego – za osiągnięcia artystyczne
Martę Czapkę  i Samantę Walczuk – za osiągnięcia sportowe.

Nauczyciele – opiekunowie wyróżnionych uczniów: Pani Marta Majewska, Pani Katarzyna Kosiarska, Pani Marzena Chmiel, Pani Małgorzata Drozd, Pani Katarzyna Beda i Pan Jerzy Bekas otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominku książkowe. 

Naszym laureatom i ich rodzicom  serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Album foto

Tekst: Marzena Chmiel
Zdjęcia: Waldemar Orzechowski Jakub Nizioł laureatem konkursu! 

Jakub Nizioł, uczeń klasy piątej został laureatem wojewódzkiego konkursu historycznego „Wolna- Niepodległa”  zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegaturę w Zamościu. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Wojewoda Województwa Lubelskiego Pan Przemysław Czarnek. 
14 czerwca w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów. Ceremonię uświetnili swoją obecnością:  Lubelski Wicekurator Oświaty – Pan Eugeniusz Pelak,  Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie- Pan Tomasz Zieliński,  Zastępca Dyrektora Delegatury w Zamościu - Pani Monika Żur oraz Państwo Wizytatorzy. 
Konkurs realizowany był  w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu było uczczenie 100 rocznicy niepodległości,  popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z tej tematyki oraz kształtowanie postawy patriotycznej. 
 Podczas I etapu konkursu Jakub zmagał się z testem wyboru, natomiast w kolejnym etapie musiał dodatkowo sprostać wymaganiom wypowiedzi pisemnej. Efekt jego pracy okazał się wielkim sukcesem! Uczeń przygotowywał się do konkursu pod okiem nauczyciela historii p. Małgorzaty Drozd

Gratulujemy!!!smiley

Album foto


Konkurs historyczny

29 maja 2018 r. odbyła się gala rozstrzygnięcia IX edycji konkursu  „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK  Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, którego organizatorem był Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość. 
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia patriotycznych wiązanek pod pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów. Następnie w Sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono wyniki konkursu, którego przedmiotem było zebranie i opracowanie relacji świadków związanych z wojennymi i powojennymi losami żołnierzy walczących w naszym regionie. Patronami honorowymi konkursu byli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, J.E. Ks. Bp dr Marian Rojek;  Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.
Uczniowie Naszej Szkoły: Ada Kostrubiec z klasy 3C, Bartosz Bratkowski z klasy 2B oraz Jakub Romaszko z klasy 2C (gimnazjum) pod okiem nauczyciela p. Małgorzaty Drozd wykonali pisemne prace, za które otrzymali wyróżnienia – nagrody i pamiątkowe dyplomy. Ceremonię wręczenia nagród uświetnili swoją obecnością Pan Poseł Sławomir Zawiślak, Dyrektor – Pan Tomasz Zieliński oraz Wicedyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie- Pani Monika Żur.

Serdecznie gratulujemy!!!

Album foto

Tekst i zdjęcia M. Drozd


IX WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY
„Dzieci Zamojszczyzny. Dziennik z lat okupacji”

17 maja 2018 r. odbył się finał IX Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny. Dziennik z lat okupacji”, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu we współpracy z  Muzeum Zamojskim oraz Kołem Przewodników Terenowych PTTK im R. J. Zamoyskich.  Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Zamość, Lubelskiego Kuratora Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz ŚZŻAK Oddział w Zamościu. Patronat medialny nad konkursem sprawowało Katolickie Radio Zamość.
Bohaterem tegorocznej edycji był Zygmunt Klukowski, wyjątkowa postać związana z Zamojszczyzną, prawdziwy „człowiek renesansu” – lekarz, bibliofil, historyk regionalista, kolekcjoner, działacz społeczny i konspiracyjny, oficer AK , niezwykły kronikarz Zamojszczyzny. Swoje wspomnienia z czasów II wojny światowej oraz relacje z wydarzeń tamtych tragicznych dni zawarł w publikacji  „Dziennik z lat okupacji 1939 – 1944”, która w 1947 r. stanowiła materiał dowodowy w jednym z procesów norymberskich  – w procesie funkcjonariuszy Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS. Sam Zygmunt Klukowski został powołany jako świadek oskarżenia w sprawie pacyfikacji Zamojszczyzny oraz losów Dzieci Zamojszczyzny.
Do konkursu zgłosiło się pięć szkół:
•    Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
•    Szkoła Podstawowa i. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
•    Zespół Szkół w Krasnobrodzie
•    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu
•    Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Zamościu
Warstwę merytoryczną opracowała p. Maria Rzeźniak z Koła Przewodników Terenowych PTTK im. R.J. Zamoyskich. Za logistykę konkursu odpowiadała p. Jolanta Puźniak – Głąb, pracownik Muzeum Zamojskiego oraz p. Małgorzata Drozd i p. Marta Słomianowska, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu. 
Jak co roku uczestnicy konkursu brali udział w żywej lekcji historii, którą poprowadził dla nich p. Mirosław Bańkowski, starszy kustosz Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania ekspozycji Muzeum Zamojskiego, ze szczególnym uwzględnieniem makiety miasta i roli, jaką odegrał Zygmunt Klukowski przy powstawaniu muzeum w Zamościu. Następnie grupa udała się do Pawilonu pod Kurtyną, gdzie młodzi pasjonaci historii mogli prześledzić losy Zamojszczyzny na tle działań wojennych i rozwoju techniki  w XX w. Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Martyrologii „Rotunda”. To tutaj przetrzymywany był Zygmunt Klukowski, a obecnie znajduje się ekspozycja poświęcona tragicznym losom Zamojszczyzny i jej mieszkańców podczas II wojny światowej. Wszyscy z uwagą słuchali przewodnika, ale szczególną aktywnością, ciekawością i wiedzą wyróżnili się: Dawid Pakuła z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz Jakub Nizioł ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu.
 Tradycją konkursu już się stało, że organizatorzy zapewniają uczestnikom „małe co nieco”. W tym roku młodzież została zaproszona na pyszną pizzę do Restauracji SobiePan na Rynku Wielkim.
 Podsumowanie  konkursu odbyło się w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego, gdzie p. Agnieszka Jaczyńska, wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu i Gość Honorowy konkursu w paru słowach posumowała wiedzę o tegorocznym bohaterze - Zygmuncie Klukowskim, który dla niej jest postacią szczególnie bliską, ważną i godną naśladowania.
Nadszedł czas na ogłoszenie wyników. P. Alicja Dubel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu przywitała wszystkich gości przybyłych na tę uroczystość: p. Sławomira Zawiślaka -Posła Ziemi Zamojskiej, Prezesa ŚZŻAK Oddział Zamość, który również był jednym z fundatorów nagród, p. Jerzego Michalskiego – Zastępcę Dyrektora Oświaty Miasta Zamość, p. Andrzeja Urbańskiego – Dyrektora Muzeum Zamojskiego oraz p. Dominikę Gil – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu. 
Oto wyniki:

KATEGORIA – PRACA LITERACKA 
I miejsce – Szymon Drozd – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
II miejsce – Aleksandra Tyrka - Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
III miejsce – Emilia Prokop – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie

KATEGORIA – PRACA PLASTYCZNA
I miejsce – Julia Guz – – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
II miejsce – Katarzyna Zubala - Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
III miejsce –Hanna Kawalec - Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu 
Wyróżnienie – Dominika Zezula -– Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
Wyróżnienie – Karol Gajak - Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
Wyróżnienie – Agnieszka Tokarska - Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu

KATEGORIA – TEST WIEDZY
I miejsce – Maja Tymecka, Katarzyna Zubala, Jakub Nizioł  – Szkoła Podstawowa nr 7 im A. Mickiewicza w Zamościu
II miejsce – Aleksandra Karpińska, Oliwia Karpińska, Aleksandra Szatała – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
III miejsce – Gabriel Gałan, Monika Łasocha, Alan Cisek- Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
NAGRODĘ GŁÓWNĄ za najlepszą wiedzę historyczną zdobył Jakub Nizioł ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych uczestników, a dla nauczycieli piękne podziękowania za to, że dbają o przekazywanie podopiecznym wiedzy o swoim regionie, tak daleko wykraczającej poza podstawę programową, wiedzy trudnej i bolesnej, ale bardzo ważnej, bo jak powiedział Jan Paweł II  "Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę." 

Album foto 

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/6810,final-ix-wojewodzkiego-konkursu-historycznego-dzie

tekst M. Słomianowska, zdjęcia M. Drozd


Siódemka wygrała Puchar Prezydenta Miasta Zamość!

25 kwietnia 2018 r. w Muzeum Zamojskim w Zamościu odbyła się XXXIII edycja Konkursu Wiedzy o Zamościu i Regionie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów oraz upowszechnianie wiedzy o historii  Zamościa i Zamojszczyzny.
Podczas konkursu uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o  dziejach Zamościa i regionu zamojskiego, historii rodu Zamoyskich, Ordynacji Zamoyskiej,  znajomością zabytków, a także wydarzeń dnia dzisiejszego.
Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie: Kacper Gąska (klasa 5a), Szymon Drozd (klasa 5a) oraz Filip Wachowicz (klasa 7a). Poziom konkursu był bardzo wysoki. Drużyna z Siódemki dała z siebie wszystko i zajęła I miejsce.
W zmaganiach indywidualnych, które przeprowadzone były w formie odpowiedzi ustnych Szymon Drozd zajął I miejsce (ex aequo) i zdobył nagrodę główną. Filip Wachowicz zajął II miejsce (ex aequo) i również zdobył nagrodę rzeczową. Drużynę przygotowała do konkursu pani Małgorzata Drozd (nauczyciel historii).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Album foto

 Tekst i zdjęcia Małgorzata Drozd


 KONKURS HISTORYCZNY
LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
„WOLNA NIEPODLEGŁA”

 

         24 kwietnia 2018 r. odbył się w naszej szkole I etap Konkursu Historycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty „WOLNA NIEPODLEGŁA”, który  został zorganizowany z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Do konkursu przystąpili uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Wśród tych, którzy zmierzyli się z tą niełatwą tematyką znaleźli się:
ze szkoły podstawowej:
•    Kl. V a – Karol Gajak, Michał Muda
•    Kl. V b – Jakub Nizioł
•    Kl. VI a – Oliwia Mnich, Amelia Drzewicka, Julia Pawlasiuk, Maja Tymecka, Magda Kowalewska, Maksymilian Kostrubiec, Wiktoria Wojczuk, Anna Łubkowska, Nikola Artymiak, Mateusz Krawiec
•    Kl. VII a – Filip Wachowicz, Katarzyna Zubala, Agnieszka Tokarska. Sara Szumigaj, Krystian Józefko, Aleksy Kozioł, Maja Panas – Kaźmierczak
z oddziałów gimnazjalnych:
•    Kl. II b – Karol Jaskułecki, Oliwia Torzewska, Dawid Reszczyński
•    Kl. II c – Jakub Kopiel, Agata Sawicka, Julia Organista
•    Kl. III c – Wiktor Wachowich, Ada Kostrubiec, Norbert Szewczak, Martyna Mądroń.

        Do II etapu zakwalifikowali się Jakub Nizioł i Filip Wachowicz ze szkoły podstawowej oraz Jakub Kopiel i Norbert Szewczak z oddziałów gimnazjalnych. Nad całością czuwała p. Małgorzata Drozd, która również przygotowywała uczniów do konkursu. 

Serdecznie gratulujemy chłopcom i życzymy dalszych sukcesów!smiley

Album foto


Jakub Nizioł uzyskał tytuł finalisty!

 

12 kwietnia w Lublinie odbył się III etap - finał konkursu historycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Kuba Nizioł, uczeń klasy piątej, po przejściu dwóch etapów, które odbyły się w Zamościu, przeszedł do kolejnego etapu, na którym uzyskał bardzo wysoki wynik. Spośród wszystkich uczniów zamojskich szkół był trzeci. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było efektem ciężkiej pracy, ale też realizowania pasji, jaką dla Kuby jest właśnie historia.

Do konkursu przygotowywała Kubę  pani Małgorzata Drozd (nauczyciel historii).

To ogromny sukces!
Serdecznie gratulujemy!smiley

Album foto


Konkurs w Muzeum

5 grudnia o godz. 14.00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał  odbył się konkurs recytatorski „Poetycko w dniu urodzin Józefa Piłsudskiego”, który był podsumowaniem projektu „Józef Piłsudski i Zamość”.  Celem konkursu była popularyzacja osoby Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. [more]
Uczniowie prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych. Naszą szkołę godnie reprezentowali oraz zajęli nagrodzone miejsca uczniowie :
- Kacper Gąska uczeń klasy 5a, który zajął I miejsce;
- Łucja Żelazny uczennica klasy 7a, która zajęła III miejsce;
- Paweł Kurzępa uczeń klasy 3B gimnazjum, który zajął II miejsce.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Album foto

tekst i zdjęcia M.Drozd


ROK SZKOLNY 2016/2017


VIII Konkurs Historyczny „Dzieci Zamojszczyzny. Siostry – Dzieciom.”

19 maja 2017 r. odbył się finał VIII Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zamościu.  Katolickie Radio Zamość objęło konkurs patronatem medialnym.

Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 7  im. Adama Mickiewicza w Zamościu oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu. Jak zawsze za stronę merytoryczną konkursu odpowiadała Pani Maria Rzeźniak – starszy kustosz muzeum, a organizacją zajęły się Pani Małgorzata Drozd oraz  Pani Marta Słomianowska – nauczycielki SP7.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Siostry – Dzieciom” i została poświęcona działalności  Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w czasach wojennych i powojennych na terenach Zamojszczyzny. Ich Zgromadzenie prowadzi obecnie Dom Opieki Społecznej przy ul. Żdanowskiej  w Zamościu oraz Dom Rekolekcyjny w Łabuniach. Niewiele osób wie, że te dzielne Siostry podczas II wojny światowej zapewniły schronienie i opiekę setkom osieroconych dzieci: polskim, żydowskim, ukraińskim, a nawet niemieckim, ponieważ twierdziły, że „w każdym dziecku jest cząstka Boża”. Podczas zawieruchy wojennej wysiedlono je z dziećmi z  klasztoru w Łabuniach. Część z nich udała się do Radecznicy, gdzie znalazły schronienie w klasztorze o. Bernardynów, część władze miejskie Zamościa zakwaterowały  w szkole handlowej przy ul. Łukasińskiego (obecny Ekonomik),  inne dostały niewielką parcelę przy ul. Żdanowskiej z małym drewnianym domkiem. I wszędzie przyjmowały osierocone dzieci. Ryzykowały życiem i bardzo ciężko pracowały, aby móc wyżywić swoich wychowanków. Bywało, że setką niemowląt zajmowały się tylko trzy siostry. Inne udawały się do wyczerpujących prac w polu czy na kwestę. Uratowały wiele istnień, ale nikt nie wie dokładnie ile, bo bezpieczniej było nie prowadzić dokumentacji. Za swoją działalność i piękną postawę 27 grudnia 1993 r. otrzymały dyplom i medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, który w konsulacie Izraela odebrała siostra Bogumiła Makowska, uczestniczka tamtych wydarzeń.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z Zamościa oraz z powiatu zamojskiego. Wzięło w nim udział 7 szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
 • Zespół Szkół w Wysokiem
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie
 • Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Zamościu.

Konkurs odbył się podczas wycieczki po Zamościu, a najważniejszym punktem programu było Zgromadzenie Sióstr mieszczące się przy ul. Żdanowskiej. Siostra Maria, przełożona Zgromadzenia, serdecznie wszystkich przywitała i zaprosiła do klasztornej kaplicy. Okazało się, że przygotowała dla młodzieży niespodziankę: z archiwum w Lublinie wypożyczyła dokumenty i zdjęcia z okresu II wojny światowej oraz medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, ten sam, który odebrała s. Bogumiła Makowska. Dzieci miały możliwość wziąć medal do ręki i z bliska mu się przyjrzeć. Siostra Maria opowiedziała po krótce o historii Zgromadzenia, odczytała fragmenty dokumentów oraz relacji sióstr z czasów okupacji niemieckiej, pokazała zdjęcia z tamtego okresu, a także zaprosiła siostrę Leokadię, która, jako dziecko,  była świadkiem tamtych wydarzeń, aby zaprezentowała młodzieży oryginalny habit noszony przez Zgromadzenie w tamtym okresie.

Młodzież miała również okazję zwiedzić Stare Miasto, fortyfikacje zamojskie, a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu przy ul. Łukasińskiego (Ekonomik), gdzie w okresie wojennym Siostry prowadziły ochronkę dla sierot.

Podsumowanie konkursu odbyło się w Galerii prof. Mariana Koniecznego. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Pan Andrzej Zastąpiło – Wiceprezydent Miasta Zamość, Pani Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, Pani Alicja Dubel – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu oraz Pan Piotr Kondraciuk – Wicedyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Posła Sławomira Zawiślaka reprezentowali kpt. Józef Łaba i mjr Ryszard Jabłoński z ŚZŻAK Oddział w Zamościu. Nie mogło też zabraknąć bohaterek konkursu – Franciszkanek Misjonarek Maryi, które reprezentowane były przez Siostrę Marię i Siostrę Teresę

W kategorii PRACA PLASTYCZNA nagrody i wyróżnienia zdobyli:

I MIEJSCE – Karol Gajak ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu     (n-l Marta Słomianowska)

II MIEJSCE – Wiktoria Czajkowska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie  (n-l Ewa Nogas)

III MIEJSCE – Agnieszka Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu     (n-l Marta Słomianowska)

WYRÓŻNIENIE – Paweł Cisek z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)

WYRÓŻNIENIE – Roksana Waśko ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem (n-l Aleksandra Hajduk)

WYRÓŻNIENIE – Anna Skrzypik ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu (n-l Małgorzata Magryta)

 

W kategorii PRACA LITERACKA nagrody  zdobyli:

I MIEJSCE – Maciej Kołtun z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)

II MIEJSCE – Stefan Kot z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie  (n-l Edyta Wojtasiuk)

III MIEJSCE – Krystian Józefko ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu     (n-l Joanna Muda)

W kategorii TEST WIEDZY nagrody  zdobyli:

I MIEJSCE – Aleksandra Karpińska, Oliwia Karpińska, Stefan Kot z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie  (n-l Ewa Nogas)

II MIEJSCE – Gabriel Gałan, Monika Łasocha, Przemysław Wach ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim (n-l Grażyna Kawalec)

III MIEJSCE – Maja Tymecka, Katarzyna Zubala, Agnieszka Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Zamościu  (n-l Małgorzata Drozd)

NAGRODA GŁÓWNA (za najlepiej napisany test wiedzy) – Dawid Pakuła z Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (n-l Celina Lalik)

Serdeczne gratulacje  nie tylko dla nagrodzonych, lecz dla wszystkich uczestników konkursu, za to, że mierzą się z tak trudną tematyką, że wzbogacają swoją wiedzę, rozszerzają swoje horyzonty, kształtują swoją patriotyczną postawę. To dzięki takim młodym ludziom pamięć o takich  bohaterach jak Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi nie przeminie. Wielkie ukłony dla nauczycieli, którzy potrafią zainspirować swoich uczniów i rozwijać w nich ciekawość świata.

Album foto

Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Drozd


ROK SZKOLNY 2014/2015


VI Interdyscyplinarny Konkurs Historyczny „Dzieci Zamojszczyzny. Róża Zamoyska – Anioł Dobroci”

19 maja 2015 r. odbyła się VI edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny”, który organizowany jest przez naszą szkołę we współpracy z Muzeum Zamojskim i adresowany jest do uczniów klas 4 - ­6 szkół podstawowych Miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego. Lubelski Kurator Oświaty, już po raz kolejny, roztoczył nad nim honorowy patronat.

Za całą logistykę konkursu, a także przygotowanie merytoryczne uczniów odpowiadała pani Marta Słomianowska.

Ada Kostrubiec z naszej szkoły zdobyła nagrodę za najlepiej napisany test wiedzy historycznej.

W konkurencji drużynowej  III MIEJSCE – zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie: Katarzyna Farion,  Ada Kostrubiec, Norbert Szewczak

Gratulujemy!smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Marta Słomianowska)


Wiktor Wachowicz, został trzykrotnym laureatem w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium  Oświaty w Lublinie.

Ten nieprzeciętny uczeń osiągnął sukces w konkursie z przyrody, do którego przygotowywał się pod opieką Pani Marty Majewskiej, a także w konkursie z historii oraz języka polskiego, ciężko pracując wspólnie z Panią Martą Słomianowską.

Wielkim wsparciem dla Wiktora i nauczycieli okazała się Dyrektor Pani Alicja Dubel, która otoczyła ich życzliwością i stworzyła atmosferę sprzyjającą twórczej pracy.

Gratulujemy Wiktorowi oraz jego Rodzicom i życzymy dalszych sukcesów!smiley

(Tekst i zdjęcie: Marta Słomianowska)


ROK SZKOLNY 2013/14


V KONKURS HISTORYCZNY „DZIECI ZAMOJSZCZYZNY”

pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

       Już piaty raz nasza szkoła, przy współpracy z Muzeum Zamojskim, zorganizowała interdyscyplinarny Konkurs Historyczny pt.: „Dzieci Zamojszczyzny”, który adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych Miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego.

          19 maja 2014 r. w siedzibie Muzeum Zamojskiego odbył się uroczysty finał konkursu. Pytania z zakresu wiedzy historycznej , jak co roku, przygotowała Pani Maria Rzeźniak – starszy kustosz Muzeum  Zamojskiego.  Pomimo bardzo trudnej tematyki uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą, troje z nich napisało na maksymalną ilość punktów i trzeba było przeprowadzić dogrywkę, aby wyłonić tego najlepszego.

II MIEJSCE  w kategorii – test wiedzy - otrzymał  Wiktor Wachowicz z naszej szkoły

W klasyfikacji drużynowej, po podsumowaniu wszystkich konkurencji:

II MIEJSCE – zajęła drużyna z naszej szkoły w składzie : Ada Kostrubiec, Katarzyna Farion, Wiktor Wachowicz

Album foto

Tekst i zdjęcia p. M.Słomianowska


„Dzieje Polski w legendzie”

Laureaci konkursu „Dzieje Polski w legendzie”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu odnieśli kolejny sukces w międzyszkolnym konkursie!

4 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 4 w Zamościu odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo – Plastyczny „Dzieje Polski w legendzie”. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-II brali udział w części plastycznej konkursu, natomiast część literacka skierowana była do uczniów klas III.

Wśród laureatów konkursu znalazł się reprezentant naszej szkoły, Filip Wachowicz z kl. III a, który przygotowywał się pod opieką p. Anny Kardasz i zajął zaszczytne II miejsce. W części plastycznej konkursu w kategorii szkół podstawowych nagrodę zdobył Karol Gajak z kl. I a (opiekun p. Iwona Kurzempa – Sarzyńska). Wiktoria Cis z kl. II a (opiekun p. Anna Taras) zdobyła natomiast wyróżnienie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach smiley

Zapraszamy do przeczytania artykułu n.t.  konkursu na łamach Tygodnika Zamojskiego

Artykuł

Album foto

(Tekst i zdjęcia – Anna Kardasz)


ROK SZKOLNY 2012/13


IV edycja konkursu "Dzieci Zamojszczyzny" w ramach projektu "Dzieci Zamojszczyzny widziane oczyma współczesnej młodzieży"

I miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęła nasza szkoła: Weronika Baranowska (kl. VIa), Kacper Nowak (kl. VIb) i Karol Stepanienko (kl.VIb).

Gratulujemy!smiley

Album foto


18 maja w Muzeum Zamojskim w Zamościu odbył się
Konkurs Wiedzy o  Zamościu i Regionie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamościa.

Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie:
Patrycja Mydlak - klasa VA, 
Wiktor Wachowicz z klasy IVA
Maksymilian Franczak z klasy VA.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikował się Wiktor Wachowicz, który w wyniku rywalizacji indywidualnej zajął II miejsce
W klasyfikacji ogólnej Szkoła Podstawowa Nr 7 zajęła III miejsce.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!smiley

Album foto

Tekst: Małgorzata Drozd, zdjęcia: Henryk Szkutnik

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć