Menu

Innowacja pedagogiczna "EKSPERYMENTUJĘ, WIĘC WIEM"

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ "EKSPERYMENTUJĘ, WIĘC WIEM"

Nauczyciel  prowadzący: Anna Pintal

CELE:

Wielozmysłowe poznanie świata.

Wdrażanie do dokładnej obserwacji otaczającego świata pod kątem zjawisk chemicznych i fizycznych.

Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości oraz ciekawości poznawczej.

Łączenie nauki z zabawą.

Kształcenie umiejętności pracy w grupie.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

METODY: metoda projektów, problemowa,  doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli, burza mózgów.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Uczeń :
- prowadzi proste obserwacje,
- wykonuje proste doświadczenia i eksperymenty z zachowaniem bezpieczeństwa,
- przewiduje i ocenia skutki swoich działań,
- dostrzega oraz rozpoznaje w najbliższym otoczeniu zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne,
- korzysta umiejętnie z różnych źródeł informacji,
- posługuje się podręcznikiem, słownikami, encyklopedią.

TREŚCI:

I.  Zjawiska naturalne

II. Woda i powietrze

III. Materia i materiały

IV. Światło i dźwięk

V. Elektryczność

Album foto

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć