Menu

"In English, please!" – elementy edukacji wczesnoszkolnej po angielsku

Innowacja pedagogiczna pt. „In English, please!”

– elementy edukacji wczesnoszkolnej po angielsku

Nauczyciele prowadzący: Marlena Szczepanek i Agnieszka Dybzińska

Głównym celem innowacji jest włączenie języka angielskiego do edukacji dziecka podczas realizacji treści wyznaczonych programem edukacji wczesnoszkolnej.Ta korelacja zakłada tematyczną spójność pomiędzy realizowanymi treściami z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz wprowadzanym słownictwem języka angielskiego. W związku z tym realizacja innowacji ma umożliwić dzieciom maksimum kontaktu z językiem obcym tak, by cele nauczania w języku ojczystym i obcym ulegały  w wielu punktach integracji.Realizacja programu odbywać się będzie w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych w klasie pierwszej i będzie  kontynuowana przez następne dwa lata.

Założenia innowacji:

- poszerzanie kompetencji językowych uczniów ze szczególnym naciskiem na rozumienie i komunikację;

- podnoszenie kreatywności językowej oraz sprawności intelektualnej i usprawnienie funkcjonowania społecznego;

- kształtowanie motywacji do nauki języków - uświadamianie faktu, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

- kształtowanie postaw efektywnego uczenia się i zdobywanie strategii przyswajania wiedzy;

- wykształcenie odpowiednich nawyków oraz rozbudzenie świadomości, celowości i skuteczności sposobów uczenia się;

Obszary tematyczne:

Let’s talk! (alfabet angielski, czytanie słów, odgrywanie ról, powtarzanie dialogów z sytuacji życia codziennego np. wizyta w sklepie, wcielanie się w role bohaterów bajek i historyjek, nauka piosenek, wierszy i rymowanek, rozwijanie sprawności językowych oraz elementy wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych)

Let’s count (nazwy liczebników, słownictwo związane z prostymi działaniami matematycznymi, klasyfikowanie, słownictwo związane z miarami)

Paint and draw (nazwy kolorów, kształty, rodzaje materiałów, polecenia w języku angielskim niezbędne przy pracach technicznych, wykonywanie projektów zgodnie z instrukcją nauczyciela)

Music is fun! (śpiewanie angielskich piosenek,  nazwy instrumentów muzycznych)

Wild life (nazwy zwierząt, roślin, opisywanie zjawisk pogodowych, słownictwo związane z porami roku oraz ochrony środowiska)

Be computer literate (słownictwo pojawiające się przy korzystaniu z komputera m.in. stron internetowych, gier oraz programów edukacyjnych)

My health (zabawy ruchowe po angielsku, komendy, polecenia, słownictwo związane z częściami ciała, zdrowiem)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć