Menu

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego w klasie Ia

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie z klasy Ia biorą udział w innowacji z języka angielskiego „Przygoda z językiem angielskim,” którą prowadzi p. Anna Hadło

Głównym założeniem innowacji jest wdrożenie języka angielskiego do codziennej realizacji treści wyznaczonych programem edukacji wczesnoszkolnej.

Innowacja kładzie nacisk na nauczanie języka angielskiego poprzez wprowadzanie na lekcjach różnorodnych gier i zabaw, historyjek oraz piosenek. Takie ćwiczenia ułatwiają zapamiętywanie wyrazów, jak również doskonalą wymowę. Jednym z głównych celów programu innowacji jest wykształcenie akceptacji i tolerancji dla innych narodów i kultur. Uczniowie zostaną zapoznani ze zwyczajami i kulturą innych krajów poprzez lekcje nawiązujące do angielskich i amerykańskich świąt. Zadania zawarte w innowacji wzbudzą i umocnią motywację do nauki języka obcego. Ponadto realizacja programu ma pomóc wzbogacić bierne i czynne słownictwo u uczniów, jak również podnieść ich kompetencje językowe w zakresie sprawności mówienia i słuchania.

Album foto

Tekst i zdjęcia A. Hadło

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć