Menu

PRZYRODNICZA INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PRZYRODNICZA INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE IB

Autor innowacji: Anna Pintal

Tytuł innowacji: „Poznaję, doświadczam, badam”

Termin realizacji: lata 2017 – 2020, 1 godzina tygodniowo na zajęciach pozalekcyjnych

CELE:

 • Wielozmysłowe poznanie świata.

 • Wdrażanie do dokładnej obserwacji otaczającego świata pod kątem zjawisk chemicznych

i fizycznych.

 • Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków z obserwacji i doświadczeń.

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości oraz ciekawości poznawczej.

 • Łączenie nauki z zabawą.

 • Kształcenie umiejętności pracy w grupie.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

METODY: metoda projektów, problemowa, doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli, burza mózgów.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Uczeń :
- prowadzi proste obserwacje,
- wykonuje proste doświadczenia i eksperymenty z zachowaniem bezpieczeństwa,
- przewiduje i ocenia skutki swoich działań,

- dostrzega oraz rozpoznaje w najbliższym otoczeniu zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne,
- korzysta umiejętnie z różnych źródeł informacji,
- posługuje się podręcznikiem, słownikami, encyklopedią.

TREŚCI:

I. Zjawiska naturalne

II. Woda i powietrze

III. Materia i materiały

IV. Światło i dźwięk

V. Elektryczność

Album foto

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć