Menu

Historia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii
Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zamościu

1945r.

Powstaje 4-klasowa Szkoła Ćwiczeń dla przyszłych nauczycieli uczących się w Liceum Pedagogicznym (szkoła mieściła się w baraku). Pierwszą kierowniczką była Jadwiga Bieniaszkiewicz.

1946/47

Powstaje pełna 7-klasowa szkoła.

4.06.1960

Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku szkolnego (starania o wybudowanie nowej szkoły czynił ówczesny kierownik E. Kaptur).

21.10.1961

Uroczyste otwarcie nowego budynku.

1966/67

Reforma szkolna polegająca na utworzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych.

22.11.1969

Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

1.09.1971

Pierwsza uroczystość pasowania na ucznia I klasy (obecnie święto to obchodzone corocznie w tradycji szkoły).

1971/72

Do Szkoły nr 7 włączona zostaje Szkoła Podstawowa Nr 1. Szkoła przejmuje Nr 1 i imię Adama Mickiewicza.

22.04.1972

Szczep Drużyn im. Hetmana Jana Zamoyskiego otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

1974

Kolejna reorganizacja szkoły – powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna im. Adama Mickiewicza. Dyrektor szkoły – pani J. Żdanowska zostaje gminnym dyrektorem szkół.

26.05.1979

Obraduje u nas pierwszy gminny sejmik uczniowski.

1983

Zmiana nazwy na Zbiorczą Szkołę Podstawową.

1985/86

Powstaje Zespół Szkół Pedagogicznych, składający się ze Studium Nauczycielskiego i Szkoły Ćwiczeń.
Dyrektorem Zespołu zostaje pan W. Zbylut, a Szkoły pani Barbara Hysa.

1991

Obchody 45-lecia powstania szkoły – 21.10. wchodzi do tradycji szkoły jako Święto Szkoły

1992/93

Zlikwidowane zostaje Studium Nauczycielskie, Szkoła Ćwiczeń wchodzi
w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich.

1993/94

Z Zespołu Kolegiów wyodrębnia się szkołę, która przyjmuje nazwę Szkoły Podstawowej Nr 7. Dyrektorem zostaje p. Barbara Hysa.

1995/96

50-lecie powstania szkoły

1999

Połączenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 7. Dyrektorem połączonych szkół zostaje pani Barbara Hysa.

01.09. 2003

Dyrektorem szkoły zostaje p. mgr Bożena Piwko.

01.10. 2004

Szkoła otrzymuje certyfikat "Szkoła z klasą".

02.2005

Szkoła otrzymuje certyfikat "LEGO".

01.09.2005

60 rocznica powstania szkoły.

1.09.2009

Budynek szkoły zostaje podzielony na Szkołę Podstawową Nr 7 i Gimnazjum Nr 1.

25.11.2010

65 rocznica powstania szkoły.

1.09.2012

Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Nr 1 zaczynają funkcjonować jako Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu. Dyrektorem Zespołu zostaje p. mgr Alicja Dubel

23.05. 2013

Szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów.

8.10. 2015 

Nadanie imienia Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, której towarzyszył jubileusz  70- lecia jej istnienia

22.10.2015

Uroczyste otwarcie  nowoczesnego obiektu sportowego – boiska wielofunkcyjnego

 8.02.2016

Występ stuosobowego zespołu naszych uczniów w musicalu „Królowa Śniegu”

16.10.2017

Otwarcie Podwórka Talentów NIVEA.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć