Menu

Instrukcja

Office 365 – instrukcja pierwsze logowanie i opis najczęściej używanych aplikacji

 

I. Logowanie

Pierwsze logowanie

 

Niezależnie od roli w systemie (uczeń/nauczyciel) sposób logowana do poczty oraz usługi Microsoft Office 365 jest taki sam. W tym celu należy:

1. otworzyć stronę szkoły: sp7zamosc.edupage.org
2. kliknąć w opcję Office365 zakładka u góry strony, wybrać Logowanie
3. po automatycznym przeniesieniu na stronę usługi Office365 należy wprowadzić login i hasło: login: nazwa użytkownika (otrzymany od wychowawcy), hasło: otrzymane od wychowawcy przez e-dziennik.
Przy pierwszym zalogowaniu pojawi się komunikat o konieczności zmiany/ustalenia hasła.

W wyświetlonym okienku należy wprowadzić stare hasło (otrzymane od wychowawcy) i podać nowe hasło dwukrotnie (ustalone przez siebie-PROSZĘ ZAPISAĆ!)

 

Po zalogowaniu ukaże się krótki samouczek, a następnie lista wszystkich dostępnych aplikacji.

Strefa czasowa (wybrać tą, gdzie jest Warszawa).

 

II. Opis usługi Office 365

Usługa Office 365 dostępna jest poprzez:
· przeglądarkę internetową,
· urządzenia mobilne z systemem Android, iPhone OS, Windows

 Zalety korzystania z usługi Office 365
· Wysyłanie i odbieranie poczty na komputerze stacjonarnym oraz telefonie z systemem Android, iOS, Windows Phone.
· Dostęp do kontaktów oraz kalendarza z dowolnego miejsca.
· Wyświetlanie i edytowanie dokumentów na komputerze oraz bezpośrednio na telefonie z systemem Android, iOS, Windows Phone.
· Możliwość udostępniania dokumentów, dzięki czemu wszyscy mogą pracować nad tym samym dokumentem, nawet w tym samym czasie.


W ramach usługi Office 365 uczniowie oraz nauczyciele otrzymują dostęp do:

1. Poczty Outlok w chmurze (50GB),
Dostęp do poczty jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej – po zalogowaniu do usługi Office365 należy wybrać opcję Outlook. Podczas pierwszego logowania należy określić język oraz strefę czasową.
Wysyłanie wiadomości:
1) Po wybraniu opcji Outlook wyświetlona zostanie skrzynka odbiorcza
2) Następnie wybierz opcję „Nowe” znajdującą się w górnej części środkowego okienka
3) Po zredagowaniu nowej wiadomości kliknij opcję wyślij.
Kontakty
Każdy użytkownik posiada dostęp do książki adresowej, w której może znaleźć kontakty osobiste (lista na początku jest pusta) oraz listę użytkowników szkoły, którzy aktywowali swoje konta w Usłudze Office365

2. Pakietu Microsoft Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway, Teams).

Usługa Office 365 śledzi wszystkie zmiany w jednym miejscu, dzięki czemu dokumenty są zawsze aktualne

3. OneDrive
Usługa OneDrive to miejsce, w którym można:
·przechowywać,
·synchronizować,
·udostępniać pliki robocze. OneDrive to w bardzo dużym uproszczeniu wirtualny dysk, na którym można przechowywać dowolne dane. W ramach usługi OneDrive można:
·aktualizować i udostępniać pliki z dowolnego miejsca,
·współpracować nad dokumentami pakietu Office z innymi osobami w tym samym czasie (pod warunkiem, że druga osoba także posiada konto w chmurze). Wszystkie pliki przechowywane w usłudze OneDrive są prywatne, chyba że zdecydujesz się je komuś udostępnić. Plik możesz łatwo udostępnić każdej osobie w organizacji przez umieszczenie go na przykład w folderze Udostępnione wszystkim. Możesz również udostępnić pliki określonym osobom, co umożliwi współpracę nad projektami.

Porada: Podczas wysyłania wiadomości e-mail z aplikacji Outlook, można dołączyć plik w usłudze OneDrive jako link zamiast wysyłania go jako załącznika. Gdy dołączasz plik jako link, automatycznie udzielasz osobom, którym wysyłasz wiadomość, uprawnienia do edytowania go. Ponadto możesz zaoszczędzić miejsce w skrzynkach pocztowych wszystkich użytkowników i zachęcić inne osoby do edytowania tej samej kopii w usłudze OneDrive.
Korzystanie z witryny internetowej usługi OneDrive
Do usługi OneDrive można dodawać pliki na wiele różnych sposobów, a następnie uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego miejsca. W zależności od używanej przeglądarki sieci Web możesz przekazywać pliki o rozmiarze do 20 GB.
1.Zaloguj się przy użyciu swojego konta Microsoft Office 365 i uruchom aplikację OneDrive.
2. Wybierz pozycję Przekaż.
3. Zaznacz pliki, które chcesz przekazać, a następnie wybierz pozycję Otwórz. Istnieje także możliwość dodawania plików metodą „przeciągnij i upuść”. W tym celu wybierz na swoim komputerze interesujące cię pliki kliknij na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie, nie zwalniając przycisku, przeciągnij je do przeglądarki z otwartym oknem OneDrive.
Aby udostępnić pliki/folder zapisany na dysku OneDrive:
1. zaloguj się przy użyciu swojego konta Microsoft Office 365,
2. wybierz plik lub folder, który chcesz udostępnić, zaznaczając okrąg w górnym rogu elementu; możesz również wybrać więcej elementów, aby udostępnić je razem,
3. wybierz pozycję Udostępnij u góry strony.
4. w wyświetlonym oknie Udostępnij ustaw uprawnienia do pliku (odczyt, edycja) oraz wskaż osoby, którym chcesz udostępnić zasób.
5. kliknij wyślij na dole okna.

4.Teams
Microsoft Teams to wspólny obszar roboczy widoczny pod postacią czatu dla współpracujących ze sobą osób. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego czatu, Teams w jednym miejscu gromadzi nie tylko konwersacje, ale także pliki, narzędzia, kalendarz, planowanie spotkań, dostęp do różnego typu botów zwiększających produktywność i wiele więcej.
Dzięki funkcjom obsługi zajęć w usłudze Teams nauczyciele mogą zarządzać codziennymi zadaniami. Usługa Teams pozwala im szybko i sprawnie tworzyć plany zajęć przy użyciu danych uczniów, udostępniać pliki i materiały szkoleniowe, publikować ogłoszenia, tworzyć grupy zajmujące się określonymi zadaniami i monitorować ich postępy, tworzyć, przesyłać i oceniać testy, przekazywać wiedzę w spersonalizowany sposób przy użyciu aplikacji Notes zajęć w programie OneNote, a także przesyłać, odbierać i oceniać zadania domowe.  Zespół „zajęcia”, mający na celu usprawnienie współpracy nauczyciel-uczniowie pozwala na utworzenie grupy Office365, w której nauczyciel może edytować zakładki w ramach okna zespołu i tworzyć zadania dla uczniów.
Teams może znacznie usprawnić współpracę pomiędzy nauczycielem a uczniami poprzez dostarczenie zintegrowanego narzędzia, jednocześnie zapewniając dostęp do bezpiecznej platformy umożliwiającej komunikację i przechowywanie danych.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć