Menu

Komunikat

 

Szanowni Państwo

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat zasad higieny i działań prewencyjnych, których celem jest ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem koronawirusem.

Proszę o przypomnienie dzieciom podstawowych zasad higieny:

- częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła,

- zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania

- unikania dotykania oczu, nosa i ust.

W przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów: wysokiej temperatury, kaszlu lub trudności w oddychaniu, proszę o zasięgnięcie porady medycznej.

Proszę Państwa również o podjęcie decyzji o nieposyłaniu do szkoły przeziębionych i chorych dzieci.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, rodzicom dziecka do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy. Informuję Państwa, że zgodnie z art. 32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,

 

Informacje na w/w temat znajdziecie Państwo również w komunikatach: 

- Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

- Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Z poważaniem

Alicja Dubel

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć