Menu

Plan lekcji kl. IV - VIII

Plany

     M.WILKOŁAZKA E.DANILEWICZ M.DROZD M.MAJEWSKA I.WIĘSYK I.ZGNILEC   K.TYRKA I.KURZEMPA-SARZYŃSKA M.SZCZEPANEK M.SŁOMIANOWSKA M.BOŻEK
    IVa/17/ IVb/19/ IVc/23/ IVd/20/ Va/21/ Vb/23/ Vc/20/ VIa/20/ VIb/20/ VIIa/33/ VIIIa/29/
      S.10   S.1   S.15   S.1   S.9   S.9   S.15   S.5   S.1G   S.6   S.10G
8.00-8.45 1. Ks INF1 1s REL         9s POL     15 MAT      W 5 WF 1g POL kg/6 HISZP/INF2   WF
8.55-9.40 2. 10s REL 1s MAT         9s REL     15 WF         R 5 PRZYR 1g MAT 6 MAT 10g POL
9.50-10.35 3. 10s POL        W 1s ANG       WF 9s MAT     15 REL        W 5 HIST   WF 3/8 ANG1/ANG2 10g MAT
10.45-11.30 4. 10s MAT       W   WF kg INF1 1s MAT 9s HIST 2 PLAST 15 GEOGR  W 5 POL 1g PRZYR 6 REL 10g FIZ
11.40-12.25 5. 10s J.ANG     W 9g PRZYR 5 MAT 1s POL   WF 6 TECH 15 PLAST  W kg ANG 1g HIST 10g FIZ 3i8 ANG1/ANG2
12.40-13.25 6.   WF 10s POL   WF 1s HIST 9s TECH   WF 15 POL       W 5 MAT 1g ANG 6 POL 10g EDB
13.40-14.25 7.         5 POL 1s PLAST 15/ WDZ/ 9s ANG 15/ WDZ/ kg Z.KOMP     4 HIST 9g NIEM1/
14.35-15.20 8.         5 PLAST 1s Z.WYCH     9s MAT             kg/9 INF1/NIIEM    
15.30-16.15 9.                                            
8.00-8.45 1.             1s MAT     5 MAT     Ks INN Ks INN 9g NIEM/   WF
8.55-9.40 2.       WF       WF 9s POL 5 POL 15 HIST      W     1g REL 6 MAT 10g MAT
9.50-10.35 3.   WF          W 10s MAT   WF 1s POL   WF 10g HIST 15 BIOL      W 5 MAT 1g POL 6 POL kg/9 NIEM1/INF2
10.45-11.30 4. kg TECH      W 1s HIST 10g PRYR 12 ANG 1s ANG 9s REL 15 Z.WYCH T 5 POL 1g ANG 6 BIOL 9/kg NIEM2/INF1
11.40-12.25 5. 10s HIST    W 1s ANG 6 MAT Kg INF1 ks Z.WYCH 9s Z.WYCH 15 POL       W 5 PRZYR 1g MAT 3/8 ANG1/ANG2 10g REL
12.40-13.25 6. 10s POL        W 1s POL 1g ANG     5 GEOGR   WF ## REL        W   WF   WF 6 PLAST 10g POL
13.40-14.25 7. 10s WDZ/ 1s WDZ/ 15 HIST     kg INF2 kg INF2 kg INF2 5 ANG       WF 10g (POL)
14.35-15.20 8.         15 POL                                
15.30-16.15 9.                                            
8.00-8.45 1. 10s MAT      W 1s REL 15 REL 1g TECH     9s MAT             6 GEOGR   WF
8.55-9.40 2. 10s POL      W   WF   WF 1g PRZYR       WF             6 MAT 10g POL
9.50-10.35 3. 10s REL       W 1s PRZR 15 MAT 1g MAT     9s POL     5 HIST ks Z.KOMP1   WF 3i8 ANG1/ANG2
10.45-11.30 4.   WF         W 1s PLAST 15 POL   WF     9s ANG   WF 5 MAT 1g MAT 6 POL 10g MAT
11.40-12.25 5. 8 MUZ 1s POL 10s ANG 1g POL 9s POL ks INF1 15 ANG       W 5 PRZYR 7 Z.TECH 6 HIST 10g CHEM
12.40-13.25 6. kg INF2 kg INF2 kg INF2 kg INF2 9s MAT     15 POL       W 5 Z.TECH 1g PRZYR 10g CHEM 6 HIST
13.40-14.25 7.                 9s BIOL     15 MAT      W 5 POL 1g PLAST 6 MUZ 2 WOS
14.35-15.20 8.                 9s MUZ     15 TECH 5 PLAST 1g POL     10g (MAT)
15.30-16.15 9.                                            
8.00-8.45 1.         10s MUZ         9s GEOGR 15 ANG       W 5 MAT 1g POL 6 HISZP/   WF
8.55-9.40 2.     8 MAT 10s POL 1s REL     9s ANG 15 POL       W 5 MUZ 1g POL 6 MAT 4 GEOGR
9.50-10.35 3. 15 POL       W   WF 10s PRZR 1s MUZ kg INF1   WF   WF         R 5 REL 1g REL 6 GEOGR 10g WOS
10.45-11.30 4. 5 Z.WYCH 1s MUZ 10s Z.WYCH 1g POL   WF 9s POL 15 MAT      W   WF   WF 6 REL 10g FIZ
11.40-12.25 5.   WF 3 Z.WYCH 10s TECH 12 ANG 1s ANG 9s MAT 15 HIST      W 5 POL 1g MAT 6 FIZ 10g MAT
12.40-13.25 6. 10s MAT      W 2s TECH 15 MAT 1s PRZYR 9s MAT ks MUZ     5 POL 1g HIST 6 POL 4 POL
13.40-14.25 7. 10s ANG       W     15 WDZ/ 1s WDZ/ 9s POL 1s WDZ/     5 Z.WYCH 1g Z.WYCH 6 Z.WYCH 10g Z.WYCH
14.35-15.20 8. 10s PRZYR   W             9s PLAST         5 WDZ/ 1g WDZ/   WF 9g NIEM2/
15.30-16.15 9.                                            
8.00-8.45 1.             1s ANG 9s REL         ks Z.KOMP2 Ks Z.KOMP2 7 POL 10g HIST
8.55-9.40 2.               WF 9s MAT 6 BIOL   WF 5 REL 1g POL 3/8 ANG1/ANG2 10g CHEM
9.50-10.35 3. 10s MAT       W kg INF1     1s REL 1g ANG 6 HIST 15 POL       W 5 POL 9g ANG   WF 10g POL
10.45-11.30 4. 3 ANG        W 14 MAT 10s ANG 1s POL 9g POL 9s POL 15 ANG       W 5 MAT 1g MAT 6 BIOL 10g REL
11.40-12.25 5. 2s PLAST   W 1s ANG 10s REL 1g MAT   WF 9s POL 15 MUZ       W 5 ANG 6 PRZYR 10g MAT 3i8 ANG1/ANG2
12.40-13.25 6. 10s POL        W 1s POL   WF     5 HIST 9s REL 15 MAT      W   WF   WF 10g CHEM 6 BIOL
13.40-14.25 7.  10s  PRZYR 1s POL 10s POL             ks INF1     1g MUZ 6 WDZ/D.ZAW 10g WDZ/D.ZAW
14.35-15.20 8.                                            
15.30-16.15 9.   /26,5/   /26,5/   /26,5/   /26,5/   /27,5/   /27,5/   /27,5/   /30,5/   /30,5/   /35,76/   /33,76/

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć