Wydarzenia 2015/2016 Wydarzenia 2014/2015 Wydarzenia 2013/2014 II semestr Wydarzenia 2013/14 - I semestr Wydarzenia 2012/2013 - II semestr Wydarzenia 2012/2013 - I semestr Wydarzenia 2011/2012

Kronika wydarzeń

Wydarzenia 2015/2016

Wydarzenia 2015/2016


VII edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego

„Dzieci Zamojszczyzny”

 

     "Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę." 

    Te mądre  słowa  Jana Pawła II stanowią przesłanie organizatorów Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny” – Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu oraz Muzeum Zamojskiego w Zamościu.  28 kwietnia 2016 r. odbyła się już VII edycja tego konkursu, który adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego. W obecnym roku odbył się on pod Honorowym Patronatem:

·        Prezydenta Miasta Zamość

·        Lubelskiego Kuratora Oświaty

·        Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lubinie

·        Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zamościu

    Finał konkursu poprzedzony jest szeregiem działań. Uczniowie muszą przygotować prace plastyczne i literackie na wyznaczony przez organizatorów temat. Szkoły, które zgłoszą się do konkursu, mogą również skorzystać z bezpłatnych lekcji muzealnych, które przeprowadza Pani Maria Rzeźniak – starszy kustosz Muzeum Zamojskiego. Często podczas takich spotkań młodzież ma okazję poznać nieznane im wydarzenia z historii swojej rodziny, ostatnio jedna z uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu dowiedziała się o losach swojego stryjecznego pradziadka - Wiktora Naklickiego, żołnierza AK, który zginął w walce pod Lasowcami.

     Każda edycja konkursu ma swój dodatkowy, przewodni temat. W obecnym roku, już po raz drugi, szczególną uwagę poświęcono bohaterom książki Wiktora Zawady pt.: „Kaktusy z Zielonej ulicy”. Są nimi dzieci, które podczas II wojny światowej mieszkały w Zamościu. Realia życia podczas okupacji sprawiły, że musiały szybko dorosnąć. Zorganizowały się w wojsko o nazwie „Kaktusy” i szybko z łobuziaków zamieniły się w mądrych patriotów, wykorzystując swoją dziecięcą wyobraźnię w walce z wrogiem.

     Konkurs wiedzy historycznej odbył się podczas wycieczki po Zamościu, która przebiegała śladami Katusów. Jak zwykle przewodnikiem była pani Maria Rzeźniak, która również przygotowała  pytania konkursowe oraz przewodniczyła pracom komisji sprawdzającej. Trasa wycieczki przebiegała m.in. ul. Żdanowską, ul. Wiśniową, wzdłuż Łabuńki do śluzy koło dawnej elektrowni, a następnie do Rotundy. W każdym z tych miejsc pani Maria Rzeźniak opowiadała o realiach życia w okupowanym Zamościu w odniesieniu do Kaktusów.

            Na końcu wycieczki na uczestników konkursu czekała miła niespodzianka. Pan Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego , w ramach nagrody za udział w konkursie, umożliwił im obejrzenie w Prochowni fantastycznego  3D wideo mappingu, do którego bazą stała się makieta Twierdzy Zamość.

          Po filmie wszyscy zostali zaproszeni do Pizzerni GROTEX, gdzie mogli trochę odsapnąć po długiej wycieczce i posilić się pyszną, gorącą pizzą.

        Podczas oficjalnego finału wśród honorowych gości znaleźli się: Pani Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, Pan Jan Lelonek – Kierownik  Zamiejscowego Oddziału w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, mjr Tadeusz Kopeć oraz kpt. Józef  Łaba, którzy reprezentowali ŚZŻAK Odział w Zamościu, Pani Mirosława Kowalska – właścicielka PALETY. Sklepu Zaopatrzenia Artystów Plastyków, fundatorka Nagrody Głównej w konkursie plastycznym oraz Pan Piotr Kondratiuk – Z-ca Dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

     Uroczystość podsumowania konkursu rozpoczęła się  wystąpieniem Pani Jolanty Krywko – Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu, która przywitała wszystkich zgromadzonych oraz odczytała list od Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który ze względu na obowiązki nie mógł osobiście przybyć na finał.

     Do konkursu przystąpiło 14 drużyn z 13 szkół podstawowych Miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

  W kategorii – PRACA PLASTYCZNA nagrody i wyróżnienia zdobyli:

Nagroda Główna – Kinga Zwolak ze Szkoły Podstawowej w Łabuniach (n-l Celina Zwolak)

II Miejsce – Monika Barczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu (n-l Dorota Kowalczyk)

III Miejsce – Emilia Kowalska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Ewa Nogas)

Wyróżnienie – Gabriela Kurys ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu (n-l    Iwona Gałecka)

Wyróżnienie – Konrad Glinka z Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu (n-l Krystyna Kopciowska)

     W kategorii – PRACA LITERACKA nagrody i wyróżnienie zdobyli:

Nagroda Główna – Katarzyna Jaczyńska z I Społecznej Szkoły Podstawowej w Zamościu (n-l Marta Wiśniewska)

II Miejsce – Roksana Sachajko ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu (n-l Dorota Kowalczyk)

III Miejsce – Emilia Kuczmowska ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu (n-l    Iwona Gałecka)

Wyróżnienie – Izabela Borys z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Edyta Wojtasiuk)

      W kategorii – TEST WIEDZY nagrody zdobyli:

I Miejsce – Paulina Dziuba, Kamil Rogalski i Piotr Monastyrski ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (n-l Monika Paska)

II Miejsce – Aleksandra Karpińska, Aneta Adamczuk i Michał Paszt            z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie (n-l Ewa Nogas)

III Miejsce – Mateusz  Grajeta, Katarzyna Jczyńska i Gabriela Obszańska z I Społecznej Szkoły Podstawowej w Zamościu (n-l Marta Wiśniewska)

     Została również przyznana Nagroda Główna dla  uczestnika, który indywidualnie zdobył największą ilość punktów. Zdobyła ją Weronika Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu (n-l Małgorzata Malicka)

     Konkurs przebiegał w bardzo miłej i twórczej atmosferze. Młodzież biorąca w nim udział wykazała się ogromną wiedzą na temat wojennych losów Zamojszczyzny oraz jej mieszkańców i wielką wrażliwością  na tę trudną tematykę. Należą się też podziękowania nauczycielom, którzy podjęli się trudu przygotowania ich do konkursu, pomimo tego, że zakres materiału zdecydowanie wykracza poza  podstawę programową szkoły podstawowej.

      Za całą logistykę konkursu odpowiedzialne były Pani Małgorzata Drozd oraz Pani Marta Słomianowska, nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu

Album foto

Tekst M.Słomianowska, foto M.Drozd Spotkanie z teatrzykiem kamishibai

„Magiczna skrzynko, otwórz się!”

W dniu 28 kwietnia 2016r. Szkołę Podstawową Nr 7 w Zamościu odwiedziły dzieci  z Przedszkola Nr 1, które zostały zaproszone na zajęcia dydaktyczne przygotowane przez nauczycielki: Katarzynę Karwowską i Beatę Stasiuk.

Na początku spotkania przedszkolaki wysłuchały historii powstania teatru obrazkowego, a następnie bajki, pt. „Trzy świnki”. Do prezentacji tekstu został wykorzystany drewniany parawan (skrzynka Butai), który wzbudził duże zainteresowanie. Wykorzystując zasadę teatru obrazkowego dzieci wzięły udział w warsztatach i mogły same stworzyć ilustracje do wiersza Jana Brzechwy, pt.

„Entliczek-Pentliczek”. „Magiczna skrzynka” posłużyła do odczytania tekstu, a przedszkolaki mogły podziwiać wykonane przez siebie obrazki. W nagrodę za zgodną i zespołową pracę otrzymały z rąk pani wicedyrektor Iwony Kurzempy-Sarzyńskiej grę planszową i cukierki.

Zajęcia z wykorzystaniem teatru kamishibai były bardzo udane. Dzieci podczas czytania bajki były zasłuchane i skoncentrowane na kolorowych ilustracjach. Całe spotkanie wywołało entuzjazm i uśmiech na ich twarzach.

Album foto

Tekst K. Karwowska, Zdjęcia K.Serafin


Działania z okazji Dnia Ziemi

W związku z licznymi działaniami podjętymi  z okazji Dnia Ziemi zrobimy krótkie podsumowanie dotychczas wykonanych zadań.

W konkursie na najpiękniejszą „zieloną salę” w kategorii  I-III SP wybór najlepszej  był bardzo, bardzo trudny. Wszystkie sale wyglądały wspaniale. Były kolorowe, z mnóstwem roślin, pięknymi, wiosennymi akcentami. Jednak musieliśmy wybrać te najlepsze. Okazały się nimi trzy sale.

Sala numer 13, w której uczą się dzieci z klasy II a i II b.

Sala nr 2 – klasy II c i I b  oraz

sala nr 14 – uczniów klasy I c i I d.

Gratulujemy wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom.

W kategorii  kl.IV – VI  wygrała klasa VI b.

W kategorii kl. I-III gimnazjum – najładniejsza była sala nr 6 – klasy I a i I c

Gratulujemy.

Uczniowie klas pierwszych SP i gimnazjum zadbali też o „zieloną pamiątkę”. Przed szkołą pojawiły się piękne krzewy, zasadzone przez uczniów, rodziców i wychowawców. Dzieci zobowiązały się do dbania o nie przez następne lata pobytu w szkole.

5 maja zostanie rozstrzygnięty następny konkurs na  eko – zwierzaka. Zobaczycie następne , mamy nadzieję, że wspaniałe zdjęcia. Do zobaczenia. Nauczyciele przyrodnicy.

Album foto

Tekst i zdjęcia M.Majewska


Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

26 kwietnia 2016r. odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas pierwszych naszej szkoły. W uroczystości uczestniczyły klasy Ia, Ib, Ic, Id, uczniowie klas II i III, Dyrektor  Zespołu Szkół nr 2 pani Alicja Dubel i pani wicedyrektor Iwona Kurzempa-Sarzyńska, wychowawcy oraz licznie przybyli rodzice.

W krótkiej części artystycznej nasi mali aktorzy klasy IIb, Va i VIa zaprezentowali krainę książek. Szkolny chór „Forte Junior”, pod opieką pani Katarzyny Bedy, śpiewająco opowiedział o książce przyjacielu, krainie fantazji i bibliotece. Małą krainę książek  wykonała pani Marta Słomianowska.

Następnie Dyrektor pani Alicja Dubel pasowała każdego ucznia klasy I na czytelnika biblioteki szkolnej, każdy nowy czytelnik otrzymał pamiątkowy dyplom i zakładkę do książki.

Na koniec Dyrektor pani Alicja Dubel skierowała do uczniów kilka ciepłych słów, własnych wspomnień z dzieciństwa, związanych z książką, z przyjaźnią z książkami, która trwa do dnia dzisiejszego.

Album foto

Tekst: Anna Sokalska-Wosiek zdjęcia: Agata Beda kl.IIIa


Babcia czyta dzieciom…

Dnia 25 kwietnia 2016r. świetlicę szkolną odwiedziła babcia Wiktorii i Karola. Podczas spotkania pani Celina Wojczuk czytała najmłodszym dzieciom znane i lubiane bajki.

Pierwszaki pochwaliły się także znajomością niektórych wierszyków. Jednak  najbardziej spodobały się słuchaczom  bajki o smokach i wiersze J. Brzechwy.

Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli p. Celinie podziękowanie za przybycie i mile spędzony czas.

Album foto

 

Tekst: M. Olszewska Foto: B. Stasiuk


 RAJD „SPOTKANIE Z WIOSNĄ”

23 kwietnia 2016 roku uczniowie z klasy 1b z opiekunami p. Anną Taras i p. Agnieszką Mielnicką uczestniczyli w 42 Rajdzie „Spotkanie z Wiosną” zorganizowanym  przez PTTK Oddział  Zamość.

Tym razem wędrowaliśmy po Grzędzie Sokalskiej na terenie Gminy Krynice.

Nasza trasa prowadziła z miejscowości Budy przez Dąbrówkę, Garb do Dzierążni.

Podczas marszu podziwialiśmy budzącą się przyrodę i poznaliśmy historię tego regionu.

Wspaniałe krajobrazy, wzgórza, doliny i jary dostarczyły nam wielu niezapomnianych doznań…

Na mecie czekało na nas ognisko i tradycyjne konkursy: krajoznawczy, na piosenkę turystyczną oraz zręcznościowe - rzut podkową do celu i bieg w workach, w których uczestniczyliśmy.

Było super, pogoda nam dopisała!!!

Album foto

 

(tekst i zdjęcia: Anna Taras)


Żywa lekcja historii

 

Dnia 22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej  nr 7 odbyła się żywa lekcja historii zaprezentowana przez aktorów Agencji Widowisk Historycznych „Arkona” z Torunia.

Spektakl pt.” Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli Polska pierwszych Piastów, przybliżył uczniom  okres między rokiem 965 a 1138. Zawierał elementy interaktywne, a współpraca aktorów z dziećmi polegała na przypominaniu i utrwalaniu w bardzo przystępnej formie informacji z okresu wczesnego średniowiecza.

Uczniowie mieli  możliwość bezpośredniego kontaktu z replikami przedmiotów używanych w „Polsce pierwszych Piastów”. Widowisko zawierało m.in. scenki z udziałem dzieci , a także konkurs z nagrodami , którymi były denary Bolesława Chrobrego. Atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia strojów i uzbrojenia , a także oglądania przedmiotów codziennego użytku z wczesnego średniowiecza.

Na długo zapamiętamy historyczne scenki z udziałem uczniów, okraszone dowcipem aktorów z „ Arkony”.

Album foto

Tekst Iwona Kurzempa- Sarzyńska , zdjęcia Katarzyna Serafin


Rowerowy Maj

Zaczęło się w Gdańsku w 2014 r. Do akcji promującej dojazdy rowerem do szkoły, tym razem włączają się też Gdynia, Sopot, Tczew, Elbląg, Warszawa, Wrocław, Lublin oraz nasze miasto Zamość. W sumie w Rowerowym Maju weźmie udział ponad 200 szkół i przedszkoli, czyli 80 tys. uczestników.

Cel był i jest prosty: zachęcać dzieci i ich rodziców do ruchu i aktywności, promować zdrowy tryb życia i ekologiczną komunikację, zapobiegać otyłości i innym chorobom cywilizacyjnym.

Aktywność to podstawa zdrowia,  gwarancja lepszej koncentracji  czy poczucia pewności siebie i samodzielności. Nie bez znaczenia jest również rywalizacja o wygraną klasy i szkoły, ale również walka o czystsze powietrze oraz lepszą przyszłość naszej planety. Przygotowując się do „Rowerowego Maja” uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem szkolnego koordynatora kampanii zorganizowali w kwietniu wystawy tematyczne pod hasłem „Bezpieczna jazda” oraz uczestniczyli w konkursach  promując zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Album foto

Tekst i zdjęcia A.Sawiniec-Szczech


Milusińskich Matematyczny Konkurs - MiMaK 2016 – etap powiatowy

Od wielu już lat zamojski oddział LSCDN (wcześniej WODN Zamość) jest organizatorem konkursu matematycznego dla uczniów klas III szkoły podstawowej z rejonów: Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski i Zamość.

Konkurs ma swoją tradycję, a także nazwę – MiMaK – czyli Milusińskich Matematyczny

Konkurs.Inicjatywa zorganizowania go tego konkursu zrodziła się w 1995 roku. Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem wielu nauczycieli i uczniów w szkołach byłego województwa zamojskiego, o czym świadczy duża liczba uczestników.Młodsi uczniowie mogą wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami matematycznymi.
Celami konkursu są: 

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym,

Wyłonienie najzdolniejszych uczniów w zakresie matematyki na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej,

Zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym.

            Konkurs składa się z czterech etapów. W tym roku szkolnym etap III, czyli konkurs dla uczniów z powiatu zamojskiego, odbył się dnia 21 kwietnia o godz. 10.00 w dwóch grupach - w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu oraz w Szkole Podstawowej nr 7.

Łącznie do III etapu zakwalifikowało się 72 uczniów, a nasza szkoła gościła 36 uczniów szkół powiatu zamojskiego z dziewięciu szkół, a były to: SP Jarosławiec/Sitno, SP Grabowiec, ZSP Krasnobród, SP Łabunie, SP w Kaczórkach, gmina Krasnobród, SP nr 2  Zamość, ZS nr 4 Zamość, SP nr 6 Zamość oraz SP nr 7 Zamość.

Młodzi matematycy przez 60 minut zmagali się z różnego typu zadaniami. Na zakończenie każdy z nich dostał dyplom za udział w konkursie.

Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwała komisja w składzie:

Przewodniczący: Anna Gregorowicz - Szkoła Podstawowa nr 7 w Zamościu

Weryfikator: Jolanta Krywko - Szkoła Podstawowa nr 7 w Zamościu 

Członkowie:

Barbara Kwitek  - Szkoła Podstawowa nr 10 w Zamościu

Barbara Paczkowska -   Szkoła Podstawowa  w Kalinowicach

Anna Kantor - Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu

Joanna Zawiślak-Babiszewska - SMART SCHOOL  w Zamościu

 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej LSCDN - http://zamosc.lscdn.pl/.

Zwycięzcom etapu powiatowego składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w ostatnim, czwartym etapie konkursu MiMaK.

Album foto

 

Tekst: A. Gregorowicz

Zdjęcia: B. Greszta, A. Gregorowicz


XXXI Konkurs Wiedzy o Zamościu i Regionie

20 kwietnia w Muzeum Zamojskim w Zamościu odbył się XXXI Konkurs Wiedzy o Zamościu i Regionie. W tym roku wzięło w nim udział 24 uczniów ze wszystkich miejskich szkół podstawowych w Zamościu.

Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie: Karolina Ulicka – klasa VI b, Jakub Romaszko – klasa VIa oraz Filip Wachowicz – klasa Va. Po dwuetapowych zmaganiach, czyli teście wiedzy historycznej i serii odpowiedzi ustnych Nasza Szkoła zajęła godne II miejsce. W zmaganiach indywidualnych IV miejsce i nagrodę otrzymał Filip Wachowicz.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Album foto

Tekst i zdjęcia M.Drozd


,,Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”

 

14 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu odbyła się XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas drugich zamojskich szkół podstawowych „Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”.

Wzięły w nim udział 3-osobowe reprezentacje z ośmiu zamojskich szkół podstawowych: SP nr 2, 3, 4, 7, 9, Smart School, Społecznej oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Organizatorem konkursu była Pani Dyrektor Alicja Dubel oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP nr 7: Pani Bożena Greszta i Pani Anna Pintal. Barwne, tematyczne dekoracje wykonała Pani Marta Słomianowska.

Formuła  konkursu oparta była, w głównej mierze, na zabawach liczbowych. Razem z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi dzieci wkroczyły w magiczny świat liczb, rozwiązując różnorodne łamigłówki i szarady matematyczne. Głównym celem konkursu było rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych, ukazanie matematyki jako twórczej i fascynującej dziedziny wiedzy, którą można się doskonale bawić.
Korelacja treści matematycznych, polonistycznych i społeczno – przyrodniczych sprawiła,  iż  konkurs stał się dla dzieci bardziej atrakcyjny. Wzmocniło to wewnętrzną motywację uczestników, zachęciło do dalszych poszukiwań i twórczego rozwiązywania problemów.

Zgodnie z tradycją, konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą część stanowiła indywidualna, pisemna praca dzieci, natomiast w drugiej części uczniowie pracowali w zespołach reprezentujących daną szkołę. Na końcowy wynik składała się suma punktów uzyskanych w obu częściach konkursu.

Oto końcowe wyniki tegorocznej edycji:

I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4: Michał Jacek, Kacper Popielec, Kacper Urbańczyk.

II miejsce – drużyna z Katolickiej Szkoły Podstawowej:  Michał Walczak, Wiktor Mańkut, Albert Sowa.

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2: Oliwia Knap, Marcin Pisarczyk, Piotr Kasiedczak.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody  rzeczowe. Uroczystość zakończono wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Gratulujemy zwycięzcomsmiley i zapraszamy do udziału w następnych edycjach "Liczbowych zmagań Kubusia Puchatka"!

Album foto

 

 (Tekst: B. Greszta, A. Pintal, zdjęcia: A. Gregorowicz, K. Serafin)


Szkolny etap rozstrzygnięty

W styczniu 2016r. klasy II i III rozpoczęły przygodę z Solilandią. Pierwszym etapem konkursu czytelniczego były codzienne spotkania z książką Beaty Kołodziej „Solilandia. Pamiętnik wielickiego skrzata”. Uczniowie wszystkich klas z zaciekawieniem słuchali jak wychowawcy i nauczyciel bibliotekarz czytali opowieść o soliludkach i soloniach. Ten etap zakończył się napisaniem testu wiedzy  o Solilandii przez dzieci.

Następnie uczniowie i ich panie wychowawczynie otrzymali scenariusz scenki, napisany na podstawie I rozdziału książki o solnych skrzatach.  Klasy miały za zadanie wybrać trzech uczniów, którzy zaprezentują scenkę. Podczas II etapu konkursu - szkolnej prezentacji scenki teatralnej przed publicznością klas II i III,  jury wyłoniło zwycięzcę. Szkolny etap konkursu i udział w ogólnopolskiej rywalizacji w konkursie czytelniczym „Książka – przyjaciel prawdziwy” pod hasłem „W krainie Solilandii” wygrała klasa III A. Scenka klasy III A została nagrana i wysłana do organizatora konkursu Kopalni Soli  „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. w Wieliczce.

I miejsce  klasa III a

II miejsce klasa III b

III miejsce klasa II b

Podczas spotkania zostały rozdane dyplomy dla uczniów, którzy najlepiej napisali test wiedzy  o Solilandii.

Dyplomy otrzymali:

Klasa III a: Michał Muda, Grzegorz Jańczuk, Sebastian Dróżdż , Wiktoria Czerniak, Tristano Di Cesare, Judyta Żołnierczuk , Wiktoria Wardach , Hanna Kucharska, Kacper Gąska

KLASA III b: Bartłomiej Sawa, Hanna Kawalec, Weronika Duras, Maja Dzioch, Weronika Bobeła, Zuzanna Boruń

KLASA II a: Ada Ferenszkiewicz, Jakub Kierzek, Kornelia Adamarek

KLASA II b: Wiktoria Galant, Katarzyna Kiecak, Oliwia Zezula, Oliwia Bielec, Nina Leszkowicz, Błażej Szyport

KLASA II c: Hubert Bełz, Maciej Kardasz, Wiktor Czyżyk, Amanda Alahakoon, Oliwia Głowacka, Natalia Kuśnierz, Ewa  Mazurek-Pupeć

Prezentacjom scenek towarzyszył szkolny chór „Forte Junior”, prowadzony przez panią Katarzynę Bedę, który wszystkich zgromadzonych wprowadził do solnej krainy.  Wszystkie uczniowskie scenki zostały nagrane przez panią Katarzynę Serafin. Dekoracje do scenki wykonała pani Marta Słomianowska.

Gratulujemy!!!

Trzymamy kciuki!!!

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Sokalska-Wosiek


KLASA 2B I PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ

 

Dnia 13 kwietnia 2016r. uczniowie klasy II b uczestniczyli w warsztatach pt. „Przygoda z książką” zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną.

 

Zajęcia rozpoczęły się od zabaw integracyjnych oraz od wysłuchania książki Zofii Staneckiej „Star Wars. Droga mocy”. Uczniowie poznali „gwiezdne przygody” głównych bohaterów oraz dowiedzieli się, co to znaczy być cierpliwym, wytrwałym i dobrym wobec innych.

Na zakończenie, podczas pracy plastycznej,wcielili się w ulubione postacie.

Warsztaty dostarczyły dzieciom niezapomnianych wrażeń, przeniosły je w krainę wyobraźni, magii i mocy.

Album foto

(tekst i zdjęcia: Anna Pintal)


„Wiosna na ludową nutę…”

12 kwietnia br. uczniowie klas I-III uczestniczyli w przepięknym koncercie „Powitanie wiosny” zorganizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Mogli nie tylko podziwiać rodzimy folklor, ale również wysłuchać opowieści o obrzędach i ludowych obyczajach związanych z wiosną.

Młodzież trzech najstarszych grup „Zamojszczyzny” pracująca pod opieką Pani Jolanty Kalinowskiej-Obst i pani Moniki Hildebrand zaprezentowała dzieciom tańce naszego regionu: zamojskie, biłgorajskie, lubelskie i opoczyńskie. Nie zabrakło także radosnych i pełnych humoru tańców starowarszawskich. 

Podczas koncertu odbyły się również trzy konkursy, w których uczniowie naszej szkoły brali udział. To konkursy na Marzankę, gaik i najbardziej wiosennie przebraną klasę lub grupę. Wszyscy zachwycali pomysłowością i oryginalnością wiosennych strojów, zachwycały stroiki –gaiki, ale emocje budziły również Marzanny, które powędrowały wraz z zimą do morza.

Nasi uczniowie zdobyli uznanie w każdym konkursie, lecz najbardziej zachwyciła klasa I D, która niezwykle starannie przygotowała się do każdego konkursu.

Mamy nadzieję, że takie koncerty będą odbywały się jeszcze nie raz , bo na pewno na długo pozostaną w pamięci zachwyconych dzieci.

Album foto

Tekst – Anna Kardasz, zdjęcia – Wideofilmowanie Jarosław Szafran


Regionalny konkurs czytelniczy "Czy znasz...?"

 

4 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w pierwszy etap konkursu czytelniczego „Czy znasz..." dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.po eliminacjach szkolnych do konkursu zakwalifikowało się 5 uczniów: Weronika Bobeła kl. IIIb, Natalia Kuśnierz kl. IIc, Amelia Chomiak kl. IIa Marysia Surmacz kl.IIa, Grzegorz Jańczuk kl. IIIa.

Do drugiego etapu konkursu, który odbył się 12.04.2016r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu, zakwalifikowała się i została finalistką Natalka Kuśnierz z kl. IIc.

Gratulujemy!!!

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna soklaksa-Wosiek


76.rocznica Zbrodni Katyńskiej

Dn. 10 kwietnia 2016 r. Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu uczestniczyli w obchodach 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej upamiętniającej zamordowanych przez NKWD ZSRR w 1940 r. Oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, Urzędników Państwa Polskiego oraz Polskich Patriotów.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 na Rynku Wielkim happeningiem w wykonaniu młodzieży wszystkich zamojskich szkół oraz przedstawicieli Rodzin Katyńskich. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i klas drugich gimnazjum, którzy ustawili  płonące biało-czerwone znicze ku czci nikczemnie zamordowanych patriotów.

Następnie poczty sztandarowe pod opieką nauczycieli przeszły do Kościoła pw. św. Katarzyny, gdzie odbyła się druga część uroczystości - msza św. w intencji ofiar zbrodni, patriotyczne przemówienia, montaż słowno-muzyczny, apel pomordowanych, salwa honorowa.

Ceremoniał wojskowy oraz złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem „Krzyż Katyński" zakończyły obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Album foto

Tekst: J. Muda, zdjęcia: M. Garbuz, I. Kurzempa-Sarzyńska, L. Mróz


Sprawdzian szóstoklasisty

We wtorek 5 kwietnia szóstoklasiści w całej Polsce przystąpili do sprawdzianu w szkole podstawowej. Ten pierwszy ważny egzamin składa się z dwóch części:
część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Tematem przewodnim tegorocznego arkusza egzaminacyjnego było m.in ziarno kakaowca i czekolada. Część zadań z języka polskiego odnosiło się także do wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina". Umiejętności redakcyjne uczniów sprawdzały dwa zadania otwarte: ogłoszenie i kartka z pamiętnika.

 W części matematycznej uczniowie m.in. obliczali wysokość prostopadłościanu i objętość bryły przedstawionej na rysunku oraz wykorzystując wiedzę o procentach mieli odpowiedzieć na pytanie: Ile dziewcząt z klasy Janka nie ma rodzeństwa?

Druga część to zadania z języka nowożytnego, np. angielskiego. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą -uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych.

Wyniki sprawdzianu będą znane 27.05.2016r. Z niecierpliwością czekamy na ten dzień.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o likwidacji sprawdzianu szóstoklasisty.

Album foto

Tekst: I. Zgnilec, zdjęcia: M. Wilkołazka


„Zielony Kopciuszek” dla uczniów klas drugich

Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 7 dnia 4 kwietnia 2016r. obejrzeli w ZDK interaktywny spektakl ekologiczny „Zielony Kopciuszek” zaprezentowany przez aktorów teatru Kultureska z Krakowa.

Spektakl, pełen humoru słownego i sytuacyjnego, miał charakter bajki o tematyce ekologicznej, przypomniał dzieciom jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczył, jak o nią dbać.

Utrwalił i poszerzył wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i znaczenia właściwego gospodarowania odpadami. Ponadto podkreślał, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z emisją zanieczyszczeń. Ukazał negatywne skutki palenia śmieci w domowych paleniskach, zachęcał do walki z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Dzięki baśniowej atmosferze i  wspaniałej grze aktorów zapewnił sporo zabawy i uśmiechów, dostarczył niezapomnianych przeżyć  teatralnych oraz efektywną edukację ekologiczną.

Przedstawienie można było obejrzeć dzięki Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zamość.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


Uczniowie kontra Rodzice

W środę 30 marca 2016r. podczas zajęć piłki nożnej dla dzieci z klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej odbył się mecz uczniowie –rodzice.

Mecz cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, ale także wśród rodziców. Zawody przebiegały  w miłej atmosferze i zgodnie z zasadami „fair play”.Ostatecznie mecz zakończył się remisem w rzutach karnych.

Jak przebiegały zmagania sportowe zobacz w galerii zdjęć: Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Wielkanoc w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu

Święta idą święta, Święta Wielkanocne.
Wszystkim dziś składamy życzenia gorące…

Wielkanoc to najważniejsze święto w chrześcijańskiej tradycji. Corocznie w przeddzień wiosennej przerwy  świątecznej Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu spotyka się, aby stworzyć niepowtarzalny klimat. Wspólny występ  uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1 w Zamościu pod opieką Pani Anny Gregorowicz i Pani Joanny Bulak wprowadził wszystkich obecnych w radosny nastrój Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

Wiersze, piosenki i przyśpiewki w wykonaniu uczniów klasy II c przybliżyły wszystkim piękne polskie zwyczaje i tradycje związane ze świętami. Przede wszystkim przypomniały symbolikę potraw niezbędnych w koszyczku wielkanocnym, który każda rodzina będzie niosła w Wielką Sobotę do poświęcenia w kościele. Charakter tych niezwykłych świąt podkreślały dzieci ubrane w piękne, kolorowe stroje ludowe. Przedstawiciele klasy II b odtworzyli dawny zwyczaj chodzenia z kurkiem po wsi. Chłopcy w zamian za serdeczne życzenia otrzymywali datki  lub pisanki do koszyka. Urozmaiceniem programu artystycznego był solowy występ Oli Krawczuk z kl. II c, która zaprezentowała swoje wokalne umiejętności śpiewając piosenkę pt. „Wesołe pisanki”.

Barwne dekoracje zostały przygotowane pod czujną opieką Pani Anny Sawiniec – Szczech. Stół wielkanocny przystrojono pisankami, kurczaczkami, bukszpanem, wielkanocnymi babami oraz ozdobami wielkanocnymi wykonanymi przez uczniów uczestniczących w konkursie szkolnym  „Na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”. Dodawały one kolorytu i przybliżały wiosenny, świąteczny nastrój.

Nieodłączną częścią tradycji wielkanocnych jest adoracja krzyża, o której przypomnieli uczniowie gimnazjum. Szkolny chór Forte Junior, przygotowany pod kierunkiem Pani Katarzyny Bedy, uświetnił występ specjalnie dobranymi pieśniami, utrzymując widzów w klimacie refleksji i zadumy nad wydarzeniami Wielkiego Tygodnia. Po mistrzowsku śpiewali wielkopostne pieśni Martyna Wiatr z kl. IIb i Mateusz Mazur z kl. IIIa. 

 Na zakończenie uroczystości ogłoszono wyniki szkolnego konkursu „Na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”. Pani Dyrektor Alicja Dubel wręczyła nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i złożyła całej społeczności  domów aby kultywować tradycję i przeżywać największy z cudów świata.

Album foto

 (Tekst: A. Gregorowicz, J. Bulak; zdjęcia: M. Drozd)


KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Na apelu wielkanocnym rozstrzygnięty został konkurs „Na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”.

Celem konkursu było między innymi  rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji ludowej, rozwijanie wyobraźni plastycznej i rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Organizator konkursu - Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu, przydzielił nagrody w następujących grupach wiekowych:

 • klasy I-III SP w tym:

I miejsce: - Gabriela Adamarek kl. Id

II miejsce:- Nadia Mazur kl. Ib

III miejsce:- Emilia Kaniewska Ib

- klasy drugie

I miejsce : - Karmen Rusek kl. IIb

II miejsce:- Oliwia Głowacka kl. IIc

III miejsce:- Katarzyna Kiecak IIb

- klasy trzecie

I miejsce: - ZuzannaBoruń kl. IIIb

II miejsce:- Kacper Gąska kl. IIIa

III miejsce:-

 • klasy IV- VI SP

I miejsce: - Wiktoria Cis IVa

II miejsce:- Anna Łubkowska IVa

III miejsce:- Szymon Kotowski VIb

 • klasy I-III GIM

I miejsce – Wioletta Bielecka – kl. IIb

II miejsce – Zespół z klasy Ic

Wszystkie prace można było podziwiać  podczas występów na apelu wielkanocnym.

Młodym artystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.smiley

Album foto

Zdjęcia Małgorzata Drozd, tekst Małgorzata Wilkołazka


Szkolny Mistrz Ortografii klas II i III - rozstrzygnięty

Dnia 15 marca 2016r.  w naszej szkole uczniowie klas II i III walczyli o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii klas II i klas III.

Dzieci napisały dyktando oraz rozwiązały krzyżówkę ortograficzną. Jury po sprawdzeniu prac ogłosiło, że w roku szkolnym 2015/2016:

Szkolnym Mistrzem Ortografii klasy III została Weronika Duras z kl. IIIb

Wicemistrzami zostali: Weronika Bobeła i Jakub Nizioł z kl. IIIb
Wyróżnienia otrzymali: Kacper Gąska kl. IIIa, Szymon Drozd kl. IIIa, Klaudia Kuczeruk kl. IIIb

Szkolnym Mistrzem Ortografii klasy II została Oliwia  Głowacka z kl. IIc

Wicemistrzami zostali: Wiktoria Szewczak z kl.IIa, Szymon Mazur i Katarzyna Kiecak z kl. IIb
Wyróżnienia otrzymali: Amelia Chomiak kl. IIa, Oliwia Bielec kl. IIb, Weronika Bartnik kl. IIc, Natalia Kusnierz kl.IIc, Maciej Kardasz kl. IIc.

Gratulujemy!!!

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Sokalska-Wosiek


POLOWANIE NA WIELKANOCNE JAJKO!

Wielkanoc obraca się wokół jajka – święconego, gotowanego, pisanek i kraszanek. Spożywamy je, dzielimy się nim, dekorujemy nim nasze domy tworząc pomysłowe dekoracje. Jajko jest symbolem nowego życia, obecnym w różnych kulturach, ale też pomysłem na dobrą zabawę.

23 marca 2016 roku  uczniowie klasy IIIa szkoły podstawowej korzystając z pięknej, słonecznej pogody udali się na teren zielony przed szkołą w poszukiwaniu wielkanocnych, czekoladowych jajek.

Dzieci z zapałem szukały misternie ukrytych czekoladowych niespodzianek. Chociaż nie wszystkim dopisało szczęście, znalazły się takie osoby, które z chęcią podzieliły się z koleżankami i kolegami swoimi trofeami.

Pomysłodawczynią oraz sponsorką przedświątecznej zabawy dla dzieci była mama jednego z uczniów, pani Milena Di Cesare.

Dziękujemy i życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Album foto

Tekst i zdjęcia Iwona Kurzempa- Sarzyńska


Edukacja przez szachy 

W minionym tygodniu klasy pierwsze c i d edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w wystawie pt. „Szachy świata”. Wystawa mieści się w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu. Uczniowie obu klas z wielkim zainteresowaniem oglądali i słuchali opowieści o wystawie.

Na wystawie można było obejrzeć szachy z różnych materiałów (szkła, drewna, chleba, metalu, gąbki, papieru, czekolady, kości i wielu innych materiałów. Oglądana przez dzieci kolekcja jest kolekcją prywatną i należy do Państwa Czochrów miłośników szachów.

Zgromadzone szachy pochodzą niemal ze wszystkich stron świata. Wystawa cieszyła się ogromnym  zainteresowanie wśród uczniów SP nr 7 w Zamościu co widać na galerii zdjęć.

Album foto

Tekst: J. Bekas, zdjęcia: J. Bekas, A. Dybzińska


Śniadanie Daje Moc - Certyfikat dla naszej szkoły

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie Śniadanie Daje Moc. Głównym zadaniem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podsumowaniem programu, jak co roku, jest zorganizowanie w szkole Dnia Śniadanie Daje Moc. W tym roku dzień ten przypadał na 6 listopada.

Dzieci z klas I- III wraz z wychowawcami poznały najnowszą Piramidę zdrowego żywienia. Przypomniały sobie, co oznaczają poszczególne jej poziomy, których produktów mogą jeść więcej, a których powinni jeść mniej oraz z których produktów można przygotować zdrowe śniadanie. Dowiedziały się również, że należy pamiętać o aktywności fizycznej oraz dostarczaniu organizmowi 2 litrów wody w ciągu doby.

W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień – 6 listopada. Dzieci przyniosły do szkoły wszystko to, co jest niezbędne, aby przygotować „zdrowe śniadanie” tzn. świeże warzywa i owoce, masło, sery, ciemne pieczywo, soki itp. Pamiętając o higienie i bezpieczeństwie, uczniowie każdej klasy, niektórzy z pomocą rodziców i wychowawców, przygotowali zdrowe, kolorowe i apetyczne kanapki , owocowe i warzywne sałatki. Dzieci miały możliwość praktycznego zastosowania poznanych wcześniej zasad zdrowego odżywiania.

Nasze uczestnictwo w ogólnopolskim programie zostało zauważone. Zostaliśmy nagrodzeni CERTYFIKATEM pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej , Rzecznika Praw Dziecka oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

(Tekst: Iwona Kurzempa - Sarzyńska)


Dzień Talentów w Szkole Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1

„TALENTY SĄ JAK DIAMENTY-
NIEKTÓRE TRZEBA ZNALEŹĆ,
A NIEKTÓRE TYLKO OSZLIFOWAĆ”  

Tradycyjnie już 21 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 7 i w Gimnazjum nr 1 zorganizowany został Dzień Odkrywania Talentów. Zgodnie z przyznanym tytułem Szkoły Odkrywców Talentów Zespół Szkół nr 2 podejmuje inicjatywy mające na celu wszechstronny rozwój ucznia, promuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu, wspiera kreatywność i zainteresowania dzieci i młodzieży.

Do tegorocznej, czwartej edycji Dnia Talentów uczniowie przygotowywali się bardzo starannie. Reprezentanci wszystkich klas wraz z wychowawcami przedstawili niezwykle barwne, ciekawe i emocjonujące widowisko dla całej społeczności Zespołu Szkół nr 2.

Uczniowie zaprezentowali różnorodne talenty: plastyczne, recytatorskie, muzyczne, wokalne, aktorskie, akrobatyczne, taneczne, sportowe. O niepowtarzalny klimat zadbali prowadzący imprezę nauczyciele: pani Marta Słomianowska i pan Piotr Biłant. W komisji sędziowskiej zasiedli: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – pani Alicja Dubel, wicedyrektor  szkoły – pani Jolanta Krywko, zaproszony gość – Dyrektor Domu Kultury w Werbkowicach pan Andrzej Osuch, nauczyciele: pani Anna Sawiniec-Szczech, pani Katarzyna Beda i pani Anna Sokalska-Wosiek. Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż wszyscy wykonawcy zasłużyli na nagrodę. Jednak regulamin nakazywał wyłonić jednego zwycięzcę w każdej kategorii wiekowej.

Spośród klas I – III szkoły podstawowej najlepsza okazała się klasa IIb (wych. pani Anna Pintal). W kategorii klas IV – VI zwyciężyła klasa Va (wych. pani Małgorzata Bożek) a wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy IIb (wych. pani Lidia Mróz).

„Dzień Talentów” to niewątpliwie bardzo ciekawe doświadczenie oraz wspaniała zabawa dla uczniów naszej szkoły. Wielu z nich miało okazję pokazania się po raz pierwszy przed szkolną społecznością i zmierzenia się z  trudną sztuką autoprezentacji.

Album foto

tekst: Maria Garbuz
zdjęcia: Jarosław Szafran, Małgorzata Drozd, Waldemar Orzechowski


Wielkanocna kartka ze zwierzęciem z zamojskiego zoo

21. marca br. w ZOO Zamość - ”Ogrodzie  Zoologicznym im. Stefana Milera” odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom międzyszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Wielkanocna kartka ze zwierzęciem z zamojskiego zoo”.

Spośród 540 prac z 54 placówek edukacyjnych komisja konkursowa  NAGRODZIŁA EMILIĘ BRYKNER z klasy VIa. Uczennicę do konkursu przygotowała pani Anna Sawiniec – Szczech.

Gratulujemy Emilce i życzymy dalszych sukcesów!smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Sawiniec -Szczech


Powitanie wiosny tenisowo

​Zakończył się Wiosenny Turniej Tenisa Ziemnego „Powitanie Wiosny – Tenisowo”. Udział w turnieju wzięli uczniowie klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej.

Rywalizacji była prowadzona w trzech kategoriach: klasy pierwsze dz. i chł., klasy drugie dz. i chł., klasy trzecie dz. i chł. W sumie w turnieju uczestniczyło 16 zawodników, a zostały rozegrane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowa medale.

Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Spotkanie z rodzicem wykonującym ciekawy zawód

Dnia 14 marca 2016r.w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z p.Agnieszką Ulanowską mamą Julii i Alana. Pani Agnieszka jest  kierowcą taksówki i należy do  nielicznych kobiet pracujących w korporacjach taksówkarskich na terenie naszego miasta.

Praca taksówkarza to praca o każdej porze dnia i nocy, bardzo odpowiedzialna, gdyż chodzi  o bezpieczeństwo podróżujących, znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości   miasta,  ale i niosąca wiele satysfakcji. Dzięki niej można poznać wielu interesujących ludzi. 

Podczas spotkania dzieci uczyły się w jaki sposób zamówić  taksówkę i  jakie należy podać przy tym informacje. Zadawały pytania, opowiadały swoje przygody z podróży taxi,  a na koniec wręczyły Pani Agnieszce podziękowanie za przybycie.

Album foto

Tekst i foto: B. Stasiuk


„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”

14 marca 2016 r. uczniowie klas IV –VI szkoły podstawowej  oraz klas I-III gimnazjum uczestniczyli w wyjątkowym musicalu pt.: „Mały Książę” w wykonaniu Krakowskiej Fundacji Sztuki Musicalowej. 

Antoine de Saint-Exupéry pisząc „Małego Księcia" nie mógł wiedzieć, iż tworzy ponadczasowe dzieło, które zachwycać będzie kolejne pokolenia czytelników. To jedyna książka, po którą tak samo chętnie sięgają zarówno dzieci, jak i dorośli.

Autor zmierzył się w niej bowiem z największą zmorą dorosłości – zapominaniem, że kiedyś było się dzieckiem. Ta niezwykła filozoficzna baśń pozwala na chwilę spojrzeć na świat oczami najmłodszych. Jednocześnie dotyka tak ważnych i uniwersalnych prawd, jak miłość, przyjaźń czy troska o drugiego człowieka.

Wyciągnięte z niej lekcje na długo pozostają w pamięci, a niektóre cytaty do dziś przywołują uśmiech na ustach. Mały Książę niezmiennie pozostaje symbolem lirycznego, zagubionego chłopca, który próbuje odnaleźć się w świecie dorosłych, jednocześnie nie tracąc z oczu swoich ideałów.

Historia jasnowłosego człowieczka z niewielkiej planety to opowieść o poszukiwaniu tego, co w życiu najważniejsze. To przygoda przenosząca nas w świat marzeń i wyobraźni, która uczy patrzeć sercem. Wszak „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”

Zaczarowany świat literatury,  kostiumu, muzyki, wokalu i sztuki aktorskiej pozwoliły poznać "Małego Księcia" nie tylko jako lekturę szkolną, ale również  pozostawił trwały ślad w świadomości  i pozostanie na długi czas w naszej pamięci.

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska


Uroczystości związane z odsłonięciem kamienia ku pamięci żołnierzy Armii Krajowej

W sobotę, 12 marca poczet sztandarowy, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz z p. Wicedyrektor Iwoną Kurzempą –Sarzyńską uczestniczyli w uroczystościach związanych z odsłonięciem kamienia ku pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

O godz. 11.00 odbyła się Msza Św. w Kościele p.w. Św. Katarzyny. Po mszy w parku miejskim odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kamienia z udziałem Prezydenta Andrzeja Wnuka, przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz rodzin pomordowanych. Bakuniaka Wacława ps. „Beczka”, Kasprzaka Henryka ps. „Eryk”, Szczura Michała ps. „Ton”rozstrzelono 13 listopada 1944 r. w zamojskim parku.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Drozd)


Żołnierze Wyklęci - konkurs

II Konkurs Historyczny „Trudne decyzje kontrowersyjne wybory – Żołnierze Wyklęci” za nami.

10 marca 2016 r. w odbył się II Konkurs Historyczny „Trudne decyzje kontrowersyjne wybory – Żołnierze Wyklęci”, którego organizatorami są Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu oraz Muzeum Zamojskie. W obecnym roku konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Zamość, Lubelskiego Kuratora Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zamościu, a patronat medialny sprawowało Katolickie Radio Zamość .

Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej Miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o losach Zamojszczyzny podczas II wojny światowej oraz historii Żołnierzy Wyklętych związanych z naszym regionem, chęć zaszczepienia w młodych ludziach historycznej pasji, potrzeby poszukiwania prawdy, krzewienie uczuć i postaw patriotycznych. Bohaterami tej edycji konkursu zostali mjr Tadeusz Kopeć ps. „Bratek” (1921 - żyjący), Leonard Kalmus ps. „Puma” (1925 – 1946), Tadeusz Klukowski ps. „Krzysztof” ( 1931 – 1953).

Do konkursu przystąpiło 10 drużyn z 7 szkół (można było wystawić 2 drużyny) : Gimnazjum nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu, Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu, Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu, Zespół Szkół w Żdanowie, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie.

Podobnie jak podczas I edycji formuła konkursu była nietypowa, ponieważ organizatorom bardzo zależało, aby młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę na te trudne tematy znacznie wybiegające poza podstawę programową z historii w gimnazjum. Pani Maria Rzeźniak – starszy kustosz w Muzeum Zamojskim, przygotowała i przeprowadziła dla uczestników wycieczkę po Zamościu, po miejscach związanych z tematyką konkursu. Była również autorką pytań i   przewodniczyła komisji  sprawdzającej odpowiedzi młodych pasjonatów historii. Za całą logistykę konkursu odpowiadały panie:  Małgorzata Drozd oraz Marta Słomianowska – nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Zamościu.

Pierwszym etapem wycieczki był świeżo odresturowany Bastion II, gdzie uczestników powitał pan Tomasz Banach ze "Stowarzyszenia Przewodnicy z pasją". Jako gospodarz tego miejsca opowiedział o jego historii zwracając uwagę, że po II wojnie światowej w Bastionie mieściła się siedziba zamojskiego ZOMO. Na Rotundzie młodzież w skupieniu wysłuchała prelekcji pani Rzeźniak, a w hołdzie poległym zapaliła symboliczne znicze. Wyjątkową atrakcją okazały się odwiedziny Arsenału, gdzie pan Andrzej Maziarz - asystent muzealny, z wielką pasją opowiadał o uzbrojeniu podczas II wojny światowej. Można było zobaczyć legendarne Browningi i Visy. Ostatnim miejscem odwiedzonym przez uczestników konkursu była Sala Consulatus w zamojskim Ratuszu. To tam odbywały się procesy pokazowe, to tam został ogłoszony wyrok śmierci na młodziutkim Leonardzie Kalmusie ps. „Puma”- jednym z bohaterów konkursu. W każdym z odwiedzonych miejsc młodzież odpowiadała na przygotowane pytania.

Nie był to jednak koniec atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Po powrocie do Muzeum Zamojskiego uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu dr. hab. Jacka Wołoszyna (OBEP IPN w Lublinie) na temat: "Postawy młodzieży na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956”, a także obejrzeć film o tej tematyce.

Nadszedł czas na finał konkursu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się : pani Agnieszka Jaczyńska ( RBEH IPN w Lubinie), kpt. Józef Łaba (ŚZŻAK Oddział w Zamościu) oraz przedstawiciel Sławomira Zawiślaka - Posła na Sejm RP i Prezesa ŚZŻAK Odział w Zamościu.  Szczególnie wzruszającym momentem okazała się chwila, kiedy pojawił się mjr Tadeusz Kopeć ps. „Bratek”. Młodzież spontanicznie wstała i powitała „swojego” bohatera gromkimi brawami, a niektórzy podchodzili do niego ze  łzami w oczach dziękując za jego niezłomną postawę i odwagę. W  imieniu wszystkich uczestników konkursu, ich opiekunów oraz organizatorów pani Alicja Dubel (dyrektor Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu) wraz z uczniami wręczyła majorowi piękny bukiet. Po krótkiej części artystycznej ogłoszono wyniki.

I miejsce - Klaudia Bochenko, Anita Piekacz, Weronika Bielińska (Zespół Szkół w Żdanowie), nauczyciel – Krzysztof Chwedyk

II miejsce –Łukasz Góra, Kacper Nowak, Karol Stepanienko (Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu), nauczyciel – Małgorzata Drozd

III miejsce – Karol Kaleniuk, Weronika Zosiuk, Agata Majder (Gimnazjum nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu), nauczyciel – Magdalena Bojarczuk

NAGRODA GŁÓWNA – Mateusz Balicki (Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie), nauczyciel – Tomasz Hasiec

Dyplomy i nagrody wręczali: pan Andrzej Urbański (dyrektor Muzeum Zamojskiego), pani Alicja Dubel (dyrektor Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu) oraz bohater konkursu – mjr Tadeusz Kopeć.

Każda szkoła otrzymała też płytę z filmem o mjr. Tadeuszu Kopciu, przygotowanym w ramach konkursu, do którego autorem zdjęć i montażu jest Małgorzata Kurzempa – uczennica Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu.

Konkurs upłynął w miłej i twórczej atmosferze i nawet monotonny, jednostajny deszcz nie zepsuł ciekawości świata i pragnienia wiedzy wśród uczestników.

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Drozd)

 


„Dzieje Polski w legendach”

Spektakularne zwycięstwo uczniów naszej szkoły!

10 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Dzieje Polski w legendach”. Celem konkursu jest promowanie piękna polskich legend, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych.

Nasi uczniowie bardzo solidnie przygotowali się do konkursu, wykazując się znajomością legend związanych z historią naszego kraju.

 

Zajęli czołowe miejsca w konkursie literackim:

I miejsce Szymon Drozd kl. IIIa

II miejsce Kacper Gąska kl. IIIa

III miejsce Jakub Nizioł kl. IIIb

W części plastycznej wyróżnienia otrzymały:

Weronika Nisztuk kl. Ic

Natalia Kuśnierz kl. IIc

Amelia Chomiak kl. IIa

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów!smiley

Album foto

(Tekst: I. Kurzempa-Sarzyńska, zdjęcia: A. Sokalska-Wosiek)


Wręczenie Honorowych Certyfikatów Jakości

Gimnazjum nr 1im. Adama Mickiewicza  i Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza wyróżnione Honorowymi Certyfikatami Jakości Twórczych Placówek Oświatowych

W dnia 9 marca 2016r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Certyfikatów Jakości  za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Kapituła Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych przyznała certyfikaty potwierdzające bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej 32 szkołom i placówkom z województwa lubelskiego.

Wśród wyróżnionych szkół jest nasz zespół: Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, które zdobyły dwa odrębne certyfikaty dla każdej ze szkół.

Certyfikaty od Pani Teresy Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrała Pani Alicja Dubel dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu.

 


W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM

Z inicjatywy naszej szkoły 6 marca 2016 r. w Kościele Zwiastowania NMP w Zamościu odbyła się uroczysta Msza Św. w  intencji Żołnierzy Wyklętych o błogosławieństwo Boże dla żywych i pokój wieczny dla zmarłych. 

Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza jest pomysłodawcą Konkursu Historycznego „Trudne decyzje, kontrowersyjne wybory – Żołnierze Wyklęci”, który jest organizowany przy współpracy z Muzeum Zamojskim. Ideą konkursu jest przybliżenie młodzieży sylwetki Niezłomnych związanych z naszym regionem.

W obecnym roku głównym bohaterem konkursu jest  mjr Tadeusz Kopeć, który został zaproszony na mszę jako gość honorowy. Towarzyszyli mu przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej Oddziału w Zamościu wraz z pocztem sztandarowym.

Zespół Szkół nr 2 był reprezentowany przez panią Alicję Dubel – dyrektora szkoły, panią Jolantę Krywko – wicedyrektora szkoły, poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli, harcerzy oraz uczniów.

Msza odbyła się w bardzo uroczystej i podniosłej atmosferze przepełnionej duchem patriotyzmu.

Na zakończenie pani Alicja Dubel wraz z delegacją uczniowską  wręczyła mjrowi Tadeuszowi Kopciowi bukiet wiosennych kwiatów oraz pamiątkowe tablo na dowód pamięci i wielkiego uznania za bohaterską postawę i odwagę w obliczu wroga.

Autorem wręczonej pracy plastycznej jest Karol Gajak z kl. IIIa szkoły podstawowej. Nad całością czuwały pani Joanna Bulak, pani Małgorzata Drozd oraz pani Marta Słomianowska.

Album foto

Zobacz również artykuł: Młodzież w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym

(Tekst: Marta Słomianowska, zdjęcia: Małgorzata Drozd)


Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca w Zamościu odbyła się uroczystość obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w Kościele Garnizonowym WP p.w. św. Jana Bożego, którą odprawił ks. płk Bogusław Romankiewicz- kapelan WP. Po Mszy św. uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą czyn zbrojny żołnierzy AK oraz Żołnierzy Wyklętych.

Następnie miał miejsce zorganizowany przejazd pocztów sztandarowych i zaproszonych gości na Stare Miasto, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pod tablicą upamiętniającą byłą katownię gestapo i UB w Zamościu zebranych powitał por. Andrzej Jaroszyński, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak. Kolejnymi punktami uroczystości były: odczytanie przygotowanego specjalnie na tę  uroczystość Apelu Poległych oraz złożenie wieńców i kwiatów.

W obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1 pod opieką nauczycieli.

Album foto

tekst: Maria Garbuz

zdjęcia: Wioleta Bielecka kl. IIb Gimnazjum nr 1


Walentynki

W dniu świętego Walentego
masz życzenia z serca mego!
Od początku znajomości
w moim sercu stale gościsz
I zostaniesz tam do końca
Bo to rzecz nieustająca.

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu ludzi. Samorząd Uczniowski pamiętając o dniu zakochanych zorganizował w dniach od 9 do 12 lutego - POCZTĘ WALENTYNKOWĄ.

Za jej pośrednictwem uczniowie mogli przesyłać sobie nawzajem kartki z życzeniami.

Cała zabawa polegała na tym, że wypełnioną i zaadresowaną kartkę walentynkową uczniowie wrzucali do specjalnie przygotowanego pojemnika, który pełnił funkcję pocztowej skrzynki.

Wyznaczone osoby, które pełniły funkcję listonoszy walentynkowej poczty, zbierali korespondencję i w dniu 12 lutego roznosili ją adresatom.

Na wypisanej WALENTYNCE oczywiście nie trzeba było się podpisywać, mogła być wysłana anonimowo.

Album foto

Tekst: M. Wilkołazka, zdjęcia: M. Drozd


Podsumowanie akcji „Pomóż pieskom przetrwać zimę”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu przekazali Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 155 kg karmy dla psów i inne produkty żywnościowe oraz plastikowe miski.

Karma z pewnością urozmaici i wzbogaci psie menu. Zakupiono ją za 290 złotych zebranych podczas corocznej szkolnej akcji „Pomóż pieskom przetrwać zimę”. Część karmy jest także darem kilkorga uczniów naszej szkoły.

Zbiórkę pieniędzy prowadzili przez miesiąc wszyscy uczniowie kl. IIc pod opieką wychowawczyni – organizatorki akcji p. Anny Gregorowicz. Wyjazd uczniów wraz z rodzicami do schroniska odbył się dnia 11 lutego 2016r.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę na temat tego miejsca i warunków życia psów oraz kotów przeprowadzając wywiad z pracownikami schroniska. W wyjeździe wzięli udział: Weronika Bartnik, Wiktor Czyżyk, Oliwia Głowacka, Bartek Margol, Krystian Maziarka, oczywiście każde dziecko ze swoim rodzicem.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


I Mistrzostwa Zespołu Szkół w szachach

W dniu 10 lutego 2016r. w Zespole Szkół Nr 2 w Zamościu odbyły się I Mistrzostwa Zespołu Szkół w szachach.

Do zawodów zgłosiło się 18 zawodników ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Turniej był rozgrywany w trzech kategoriach: klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP i klasy 1-3 Gimnazjum dziewczęta i chłopcy.

Rozegranych zostało pięć rund systemem „każdy z każdym”. Sędzią głównym był znany w środowisku zamojskim Pan A. Czochra miłośnik i kolekcjoner szachów.

Zwycięscy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Kolejny turniej szachowy jeszcze w tym roku szkolnym na , który zapraszamy wszystkich miłośników szachów. Pomysłodawcą turnieju był J. Bekas – nauczyciel wf.

Przebieg rywalizacji obejrzyj na zamieszczonych zdjęciach: Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Wyróżnienie dla Weroniki!!!

Dnia 09.02.2016r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu odbyła się XI Edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas III „DZIĘCIOŁ”.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna najlepszych matematyków w składzie:

Weronika Duras kl. IIIb

Kacper Gąska kl. IIIa

Igor Glinka kl. IIIb

Swoje wiadomości i umiejętności matematyczne wszyscy uczestnicy konkursu sprawdzili  rozwiązując zadania  indywidualnie. Po godzinnym zmaganiu się z „Dzięciołem” uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i podziwiali występy swoich kolegów z SP nr 8.

Po części artystycznej odbyło się wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień.

Na 27 uczestników konkursu nasza uczennica Weronika Duras zdobyła wyróżnienie i nagrody, natomiast męska część drużyny nagrody i dyplomy za udział w konkursie.

Gratulacje!smiley

Album foto

Tekst i foto: B. Stasiuk


„Królowa Śniegu” – triumf talentu i młodości!

Tak ocenił występ stuosobowego zespołu naszych uczniów w musicalu „Królowa Śniegu”  lokalny portal informacyjny zamojska.org.

Możemy poszczycić się podobnymi, bardzo pozytywnymi   recenzjami   na wielu lokalnych portalach:

http://zamojska.org/krolowa-sniegu-triumf-talentu-i-mlodosci/

http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/zamosc-krolowa-sniegu-zachwycila-publicznosc-zdjecia-video,3644778,artgal,t,id,tm.html

http://zyciezamoscia.pl/wydarzenia/musical-krolowa-sniegu/

https://pl-pl.facebook.com/zamoscnm

http://www.zamosc.tv/tv/8935-krolowa-sniegu/

Próby do musicalu rozpoczęły się w połowie listopada 2015. W pierwszych tygodniach wykonawcy ćwiczyli fragmenty, układy, piosenki i sceny oddzielnie, by potem połączyć je w całość. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum stworzyli jeden bardzo zżyty zespół, a przyjaźnie zawarte podczas przygotowań do spektaklu na pewno przetrwają próbę czasu. Uczestnicy musicalu spotykali się w każdą sobotę w godzinach  od  8.00 do 13.00 a także w każdej wolnej chwili .  To była dla wszystkich naprawdę ciężka praca.

Premiera, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, odbyła się w Zamojskim Domu Kultury  dnia 8 lutego 2016 roku. Pierwszy spektakl o godzinie 11.00 obejrzeli zaproszeni goście: v-ce  Prezydent Miasta Zamość  Pani Magdalena Dołgan, Pani Maria Gmyz – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Wojciech Matwiejczuk, Dyrektor Wydziału Oświaty Pani Agnieszka Kowal, v-ce Dyrektor Wydziału Oświaty Pan Jerzy Michalski, Pani Barbara Godziszewska z Urzędu Miasta Zamość, Dyrektor Zamojskiego ZOO Pan Grzegorz Garbuz,  O. Grzegorz  Klimczyk z Parafii Ojców Franciszkanów,  dyrektorzy zamojskich przedszkoli, szkół i placówek kulturalno – oświatowych oraz wiele innych szacownych osobistości i zamojskie media.  Przybyły również delegacje z zamojskich szkół. Publiczność wyraziła swój aplauz długo oklaskując  wykonawców, którzy wywarli na widzach olbrzymie wrażenie.  Świetni wokaliści, aktorzy, fantastyczni tancerze i uroczy balecik dziecięcy…. Wszyscy stanęli na wysokości tego niesamowitego zadania i  pokazali wspaniały spektakl.

 Nagrodą dla wykonawców musicalu, oprócz burzliwych owacji na stojąco, były podziękowania od Pani v-ce Prezydent  Magdaleny Dołgan  oraz Pani Dyrektor Alicji Dubel.

O godzinie 16.30 musical obejrzeli uczniowie  Zespołu Szkół nr 2 oraz rodzice i rodziny wykonawców.

Po tym spektaklu owacje na stojąco długo nie milkły.

A oto bohaterowie musicalu:

Królowa Śniegu – Julia Grela kl. III cG

Kaj – Mateusz Mazur kl. III aG

Gerda – Zuzanna Gałan kl. VIaSP

W pozostałych rolach: Czarny- Tymon Gontarz, Wiatr – Franciszek Barnowski, Dwórka Królowej – Olga Krupa, Bajarz – Wiktor Wachowicz, Magda – Weronika Kozłowska, Klara – Martyna Wiatr, Ania – Natalia Wojciechowska, Zuzia – Magdalena Będziejewska, Franek – Jakub Oberda, Leśnik – Filip Wachowicz, Herold – Bartosz Bratkowski, Ciotka – p. Teresa Przegon.
Wokaliści i tancerze: Karolina Pociennik, Jakub Oberda, Joanna Blaszka, Łukasz Łapa, Weronika Baranowska, Julia Dubel, Paweł Kidybiński, Agata Beda, Oliwia Szewczuk, Bartłomiej Soboń, Aleksandra Korkosz, Monika Orszewska, Martyna Wnuk, Hubert Skórka, Martyna Mądroń, Kamila Greszta, Weronika Piasecka, Kamila Zych, Magdalena Mazurek, Dominika Fiodun, Maja Godziszewska, Patrycja Ząbczyk, Kamila Wojtowicz, Piotr Kardasz, Dominika Brzyska, Marcelina Michniewicz, Aleksandra Wierzańska, Wiktoria Pastuszak, Mateusz Lenard, Oliwia Torzewska, Paweł Kurzępa, Lena Nowosadzka, Julia Frykowska, Łukasz Zawiślak.
Balecik dziecięcy: Katarzyna Kiecak, Miłosz Lenard, Aleksandra Krawczuk, Gabriela Tęcza, Maja Szuwara, Amelia Osuch, Karolina Kozik, Julia Ćwik, Eliza Pupiec, Maja Dzioch, Nikola Dedko, Nina Leszkowicz, Karolina Flis, Weronika Jakubczyk, Jennifer Walczuk, Agata Jakubczyk, Maciej Kardasz, Aleksander Kowalewski, Maja Stankiewicz, Alicja Torzewska, NadiatTijani, Wiktoria Szewczuk, Ada Ferenszkiewicz, Wiktoria Pomazanka, Oliwia Bielec, Katarzyna Ciurysek, Nadia Mazur, Karmen Rusek, Michalina Litwajtis, Hanna Pastuszak, Karolina Korga, Kacper Gąska, Weronika Duras, Jan Mazur, Zuzanna Boruń, Nina Ferenszkiewicz, Jagoda Hałas, Ewa Mazurek- Pupeć, Karol Kołodziejczyk.

Pomocą przy organizacji spektaklu służyły uczennice klasy II a : Aleksandra Niedziela, Aleksandra Moskal, Kinga Kaszyca, Karolina Kołcon, Zuzanna Łyś, Malwina Wilczek, Aleksandra Jaroszyńska, Anastazja czapla  i uczennice klasy III b: Magdalena Kmieć i Milena Michniewicz. Pomagali również nauczyciele: Pani Anna Kardasz, Pani Anna Sokalska – Wosiek, Pani Beata Stasiuk, a także rodzice: Państwo Agnieszka i Andrzej Osuchowie, Pani Joanna Mazur, Pani Agnieszka Ciurysek, Pani Ewa Martyn, Pani Aneta Duras, Państwo Maja i Bartłomiej Litwajtisowie, Pan Sebastian Greszta, Pani Elżbieta Drabik, Pani Anna Ferenszkiewicz, Pani Barbara Godziszewska, Pani Joanna Pupiec, Pani Elżbieta Kowalewska.

Choreografię do przedstawienia przygotowała uczennica klasy IIIa Karolina Pociennik, scenografię Pani Anna Sawiniec- Szczech. Nad całością tego olbrzymiego przedsięwzięcia, scenariuszem i reżyserią czuwały Pani Katarzyna Beda i Pani Maria Garbuz

Spektakl można będzie obejrzeć jeszcze raz w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego.

Album foto

Filmy (autor Pan  Michał Niedźwiedź):

https://www.youtube.com/watch?v=Eu6hpQWniHI

https://vimeo.com/155116135

tekst: Maria Garbuz, zdjęcia: Dawid Podolak


Lekcje wf na łyżwach

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej „a” SP 7 uczą się jeździć na łyżwach podczas lekcji wychowania fizycznego.

Zajęcia na lodowisku są alternatywą na spędzenie wolnego czasu połączonego z nauką jazdy na łyżwach. Do pomocy przy nauce włączyli się również rodzice.

Dla niektórych uczniów były to pierwsze kroki na lodzie. Były wzloty i upadki jak przystało na „pierwszy raz”. Wszyscy uczestnicy zajęć spisali się znakomicie o czym świadczą uśmiechy na twarzach. Zajrzyjcie do galerii.

Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Wizyta strażaków

4 lutego 2016 w naszej szkole gościliśmy osoby, które wykonują bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę. Wizyta strażaków wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci z klas I- III szkoły podstawowej.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z tajnikami swojej pracy, wyjaśnili, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale także na udzielaniu pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach samochodowych oraz osobom, które ucierpiały podczas klęsk żywiołowych.

Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz jak przewidywać i unikać niebezpiecznych sytuacji. Utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej.

Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiania wyposażenia, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przy dźwiękach syren strażackich i z uśmiechem na twarzy uczniowie pożegnali strażaków, z którymi już są umówieni na kolejne spotkanie.

Album foto

Tekst i zdjęcia Iwona Kurzempa- Sarzyńska


Zabawa karnawałowa 

4 lutego odbyła się długo oczekiwana zabawa karnawałowa dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Uczniowie klas I- III wesoło bawili się przy dźwiękach skocznej muzyki do godz. 17.00. Wspólnym tańcom i zabawom nie było końca! Na dzieci również  czekał w klasach słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Album foto

Uczniowie klas IV-VI i  I-III gimnazjum swoją zabawę  rozpoczęli od godziny 17.00 i w wyśmienitych humorach  świetnie się bawili jak młodsi koledzy i koleżanki. Dla „strudzonych w tańcu” rodzice zapewnili pyszną pizzę, która w szybkim tempie regenerowała ich siły. Album foto

Tekst: J. Muda, zdjęcia: M. Drozd


Tłusty czwartek

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.

Ostatni czwartek przed Wielkim Postem w kalendarzu chrześcijańskim to tzw. tłusty czwartek, znany także jako zapusty. Rozpoczyna on ostatni tydzień karnawału.

Wg tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Jeden z przesądów mówi o tym, że jeśli ktoś nie zje tego dnia ani jednego pączka, to w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.

Aby tradycji stało się zadość tego dnia Pani Dyrektor oraz Panie Wicedyrektorki częstowały uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum pączkami. Ten słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły.

Było pysznie.smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Drozd


Święto Babci i Dziadka w klasie IIIB

2 lutego 2016 roku w klasie IIIb odbyło się Święto Babci i Dziadka. Jak co roku na uroczystość przybyło liczne grono ukochanych Babć i Dziadków.

Zaproszeni goście mogli podziwiać swoje wnuki podczas wspaniałej recytacji wierszy. W programie był również Koncert dla Babci i Dziadka, w którym uczniowie zaprezentowali piosenki z repertuaru Haliny Kunickiej, Andrzeja Rybińskiego, Skaldów i Danuty Rinn. Goście wysłuchali również nastrojowej "Pieśni Pastuszka”, wykonanej na flecie przez jedną z uczennic – Agatkę Bratkowską.

Największą atrakcją spotkania okazały się jednak popisy wokalne Babć i Dziadków w piosenkach biesiadnych. Bardzo refleksyjnie zabrzmiała melodia z dawnych lat „Jarzębina czerwona”, jak również wesoło i żywiołowo zaśpiewane "Hej, sokoły” i „Stokrotka”.

Dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i złożyły najserdeczniejsze życzenia. Podziękowały za ogromne serce, miłość i troskę, jaką okazują im każdego dnia, dbając o to, aby wyrosły na mądrych i wartościowych ludzi.

Podczas uroczystości Babcie i Dziadkowie mieli możliwość degustacji przepysznych ciast, przygotowanych jak zawsze przez nieocenione mamy. Słodki poczęstunek umilały dźwięki nastrojowych, włoskich przebojów z repertuaru Al Bano & Romina Power.

Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze i na długo pozostanie w naszej pamięci.

Babciom i Dziadziom serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Album foto

Tekst: Bożena Greszta

Zdjęcia: p. Anna Glinka


Dzień Babci i Dziadka w kl. IIa

Dnia 1 lutego 2016 roku w klasie dwujęzycznej IIa odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Uczniowie klasy IIa gorąco przywitali  babcie i dziadków w swojej sali.

Przy filiżance kawy, herbaty i ciasta w miłej, rodzinnej atmosferze goście ze wzruszeniem, uśmiechem i radością na twarzy, podziwiali swoje wnuki w części artystycznej.

Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki w języku polskim oraz angielskim. Dziadkowie i babcie podziwiali wnuczęta podczas recytacji wierszy. Dzieci pięknie zaśpiewały piosenki: „Cza cza dla Babci i Dziadka”, „Kiedy babcia była mała” oraz „Oh Grandma, Grandpa. I love you”.

Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Na zakończenie dzieci złożyły swoim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia, wręczając im własnoręcznie wykonane upominki.

Dziękujemy wszystkim miłym Gościom za przybycie.

Album foto

Tekst: Anna Hadło

Zdjęcia: p. Dariusz Kierzek


Dzień Babci i Dziadka w kl. 3a

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

W Szkole Podstawowej nr 7 zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Dnia 29 stycznia 2016 roku w klasie IIIA Szkoły Podstawowej  odbyła się ta wspaniała impreza.

Na wstępie wychowawczyni pani Iwona Kurzempa- Sarzyńska przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami i  złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. Po czym odbyła się część artystyczna w trakcie której dzieci zaprezentowały się w montażu słowno – muzycznym.

Piękne nastrojowe wiersze przyniosły wszystkim gościom dużo radości, a mini koncert życzeń sprawił, iż przy dźwiękach wszystkim znanych piosenek babcie i dziadkowie mogli wspominać lata młodości i podziwiać zdolności wokalne swoich wnuków.

Następnie uczniowie klasy trzeciej  obdarowali swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne serca ozdobione kolorowymi kwiatami. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy.

Dzień Babci i Dziadka na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.

Album foto

Tekst Iwona Kurzempa- Sarzyńska

Zdjęcia Małgorzata Drozd


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE IA

„Mają dla mnie czasu wiele, to najlepsi przyjaciele...”

Dnia 29 stycznia 2016 roku uczniowie klasy Ia przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Przy pięknie nakrytym stole, udekorowanym różami, miejsce zajęli szacowni Goście, którzy ze wzruszeniem mogli podziwiać występy swoich wnuków.

Dzieci odegrały scenkę „Prezenty dla Babci”, wyrecytowały wiersze i zaśpiewały piosenki: ”Mówię wam” oraz „Cza, cza dla babci i dziadka” Wspaniale zaprezentowany program artystyczny zachwycił Gości. którzy nagrodzili brawami występ uczniów. Następnie pierwszaki uściskały Babcie i Dziadków i obdarowały upominkami - kwiatami z bibułki oraz laurkami.

To wyjątkowe wydarzenie stało się okazją do wyrażenia miłości, wdzięczności za troskę, cierpliwość i serce okazywane wnuczętom.

Zakończeniem spotkania był wspólny, słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów.

Wszystkim Babciom i Dziadkom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Bożena Piwko


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE IIB

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości.

Właśnie z tej okazji dnia 27 stycznia 2016 r. do klasy IIb licznie przybyli dziadkowie, aby podziwiać występy swoich wnucząt.

W pięknie udekorowanej sali uczniowie zaprezentowali program artystyczny. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych, a mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role.

W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Następnie dzieci obdarowały ukochanych gości własnoręcznie wykonanymi upominkami. Imprezę uświetnił także słodki poczęstunek.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz i piosenkę, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej uroczystości towarzyszyły radość, uśmiech oraz wzruszenie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom. Gorące słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.

Ten dzień z pewnością na dłużej pozostanie w pamięci, zarówno babć i dziadków, jak i wnucząt.

Album foto

tekst i zdjęcia: Anna Pintal


Dzień Babci i Dzień Dziadzia w klasie IIc

Uroczysty Dzień Babci i Dzień Dziadka w klasie IIc miał miejsce dnia 27 stycznia 2016r. i składał się z dwóch części.

W pierwszej wystąpiły dzieci ze specjalnie na tę okazję przygotowanym bogatym programem.

„Czekoladowa apteka babci i dziadzia” to przedstawienie, z którego widzowie dowiedzieli się, jak „czekoladowe lekarstwa” w cudowny sposób mogą uleczyć niektóre szkolne „choroby” uczniów. Serdeczne życzenia wyrażone wierszami, kilka wesołych piosenek oraz własnoręcznie wykonane upominki były nieodłącznym element tego święta.

W części drugiej o występ poproszeni zostali goście, czyli babcie i dziadziowie oraz mamy i tatusiowie. Popisy dorosłych były prawdziwą atrakcją dla wszystkich.

Pani Wanda Krawczuk recytowała wiersz „Jarzębinka”, a pan Piotr Pupeć żywiołowo zaprezentował z pamięci obszerny fragment „Pchły Szachrajki”.

Książki czytali:

pani Henryka Sutyła, babcia Maćka - „Psie smutki i inne wierszyki”,

pan Artur Czyżyk, dziadek Wiktora - „Jak Wojtek został strażakiem”,

pani Krystyna Załoga, babcia Oliwii - wiersze Jana Brzechwy,

i pani Klaudia Badzińska, mama Natalki – wiersze Juliana Tuwima.

Na koniec czytały także dzieci – Maciek Kardasz, Ewa Mazurek – Pupeć i  Natalka Kuśnierz.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to uroczystość, podczas której trzy pokolenia miały okazję, by razem przebywać ze sobą , żeby się lepiej poznać i zintegrować.  To szczególne popołudnie spędzone w rodzinnej, miłej atmosferze upłynęło pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Wspaniały, słodki poczęstunek przygotowany przez mamy, uprzyjemnił ucztę duchową i zapewnił jeszcze więcej pozytywnych doznań.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


Nasze spotkanie z Tomem Justyniarskim

27 stycznia 2016r. klasa IIIA uczestniczyła w spotkaniu z Tomaszem Justyniarskim, autorem nowej lektury szkolnej „Psie troski”. W spotkaniu uczestniczyła też mała chihuahua o imieniu Toja.

Dzieci w radosnej i życzliwej atmosferze doświadczyły czym jest psia przyjaźń, miłość do książek, które rozbudzają naszą wyobraźnię i przenoszą w „piękniejszą stronę świata”.

 „Spie troski” - zostały laureatem konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszym". „Psie troski" zajęły pierwsze miejsce wśród rodziców i nauczycieli.

Tom Justyniarski jest rzecznikiem Towarzystwa Obrony Zwierząt. Jego misją jest propagowanie przyjaźni między ludźmi i zwierzętami. Uczy, że zwierzęta nie są rzeczą, że kochają, czują i cierpią tak samo jak ludzie.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Sokalska-Wosiek


Bajkoterapia dla najmłodszych

„Każdy z nas opo­wiada bajkę włas­ne­go życia, której za­kończe­nie do­pisu­je się samo…”

Terapia bajkami to jedna z najpopularniejszych metod oswajania lęków, strachów czy też niepowodzeń szkolnych. 

Opowiadamy bajki, żeby rozładować napięcie, pozbawić agresji, zrelaksować się czy też poszukać wśród bohaterów opowiadań takiego, którego doświadczenia życiowe są bliskie także i nam.

W szerokiej ofercie świetlicowych zajęć pozalekcyjnych znalazły się więc w tym roku także i zajęcia biblioterapeutyczne prowadzone przez P. Annę Kardasz i P. Waldemara Orzechowskiego. Nauczyciele czytali wychowankom świetlicy różnorodne bajki, często przy akompaniamencie muzyki, rozmawiali o problemach, które dręczą dzieci, a także pokazywali, w jaki sposób można zrelaksować się podczas tych zajęć, malując ciekawe mandale. Ponadto współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu zaowocowała comiesięcznymi spotkaniami w tej placówce. Zajęcia prowadziły P. Anna Kita i P. Barbara Kądziołka, które wprowadzały wychowanków w inny wymiar biblioterapii. Czytaniu bajek i opowiadań towarzyszyły także różnorodne konkursy, gry i zabawy tematycznie związane z daną historią.

Album foto

(tekst i zdjęcia – Anna Kardasz)


Zajęcia otwarte w klasach I

„Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie” (Hans Zeier)

W dniach 18 - 22.01.2016 r. odbyły się w naszej szkole w klasach I zajęcia otwarte dla rodziców.

Każda klasa zaprezentowała lekcję pokazową z wykorzystaniem różnych środków i pomocy dydaktycznych. Celem tego rodzaju zajęć było przybliżenie rodzicom metod i form pracy stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej, a także zaprezentowanie poziomu wiedzy i umiejętności osiągniętych przez naszych najmłodszych uczniów.

Dla dzieci było to wielkie przeżycie, bardzo starały się jak najaktywniej uczestniczyć w zajęciach, aby rodzice byli z nich dumni. Wszystkie lekcje zostały bardzo wysoko ocenione przez dyrekcję, a dzieci otrzymały od rodziców brawa za zaangażowanie i pilny udział w zajęciach.

Album foto

(tekst – Anna Kardasz;

 zdjęcia – Anna Kardasz, Agnieszka Dybzińska, Anna Taras, Bożena Piwko)


„Czy potrafisz ratować życie?”

Dnia 22 stycznia 2016 roku na zajęciach świetlicowych odbyło się spotkanie uczniów z pielęgniarką szkolną. Tematem tego spotkania była pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Dzieci oglądały film edukacyjny pt. „Czy potrafisz ratować życie?”. Następnie odbyła się pogadanka z panią pielęgniarką.

Uczniowie dowiedzieli się, jak należy postępować w razie wypadku, jak wezwać pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i jak należy opatrywać rany.

Dzieci miały również możliwość zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce, gdyż miały do dyspozycji fantoma, na którym ćwiczyły masaż serca oraz sztuczne oddychanie.

Album foto

(tekst: I. Więsyk, zdjęcia: A. Kardasz)


Sukcesy Trzecioklasistów w Konkursie Poetyckim!

22 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Cudowne Boże Narodzenie”.

Podczas klimatycznego wieczoru poetyckiego nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z klas trzecich zamojskich szkół podstawowych prezentowali swoje świąteczne utwory.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Czerniak z klasy IIIa, Jakub Nizioł z klasy IIIb oraz Jakub Pitwała z klasy IIIb.

Wyróżnienia otrzymały: Wiktoria Szkałuba – IIIa, Weronika Duras – IIIb oraz Nikola Dedko – IIIb.

Uroczysty wieczór urozmaicały utwory instrumentalne oraz kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów ze szkoły Podstawowej nr 9.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione utwory zostały umieszczone w okolicznościowym zbiorku poetyckim ,,Cudowne Boże Narodzenie”, dostępnym w szkolnej bibliotece.

Małym poetom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Bożena Greszta


KONKURS PLASTYCZNY „DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA”

Dzień Czystego Powietrza obchodzimy 14 listopada. Został on ustanowiony w 2005r. przez Fundację Ekologiczną ARKA. Z tej okazji Urząd Miasta Zamość ogłosił wśród uczniów zamojskich przedszkoli i szkół konkurs na plakat poświęcony tej tematyce. Należało zwrócić szczególną uwagę na ogromną szkodliwość palenia śmieci w ogniskach oraz w piecach centralnego ogrzewania.

Nasza szkoła aktywnie wzięła udział w tym przedsięwzięciu. W klasach IV –VI szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum pani Marta Słomianowska przeprowadziła lekcje o tematyce ekologicznej, a uczniowie pod jej opieką przygotowali plakaty poświęcone tej tematyce.

Prace Moniki Sokłowskiej (IVa), Karola Jaskułeckiego (VIb) , Jakuba Romaszko (VIa) ze szkoły podstawowej oraz Elizy Dudy (IIIc), Tymona Gontarza (IIIa), Aleksandry Bender (IIIa) oraz Emilii Sędłak (IIIb) zostały nagrodzone.

Gratulujemy!smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Marta Słomianowska


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Mały Książę”

W grudniu 2015 r. Fundacja Legalna Kultura przy okazji projektu Otwarte Drzwi Do Kultury ogłosiła konkurs pt.: „Mały Książę”. Przedmiotem konkursu była realizacja pracy plastycznej nawiązującej do cytatu: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Katarzyna Zubala – uczennica kl. Va  wykonała piękną pracę, która zdobyła WYRÓŻNIENIE.  Kasia  otrzymała list gratulacyjny oraz dwa filmy na DVD; „Małego Księcia” oraz „Pinokia”.

Praca została przygotowana pod opieką pani Marty Słomianowskiej.

Gratulujemy!smiley

 

Album foto

 

Tekst i zdjęcia: Marta Słomianowska


MUSICALOWY FLASHMOB W TWIERDZY

 

17 stycznia 2016 r. w piękne, oprószone śniegiem i mroźne niedzielne popołudnie W Centrum Handlowym „Twierdza” w Zamościu odbył się „Musicalowy Flashmob w Twierdzy”.

To "zajawka" musicalu "Królowa śniegu" na motywach baśni H. Ch. Andersena, przygotowanego  przez uczniów Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu. 

Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Beda, Maria Garbuz, Choreografia: Karolina Pociennik,

Scenografia: Anna Sawiniec - Szczech .

Premiera musicalu „Królowa Śniegu” już 8 lutego w ZDK o godz. 11.00 i 16.30

Zapraszamy!smiley

Album foto

 Tekst: K. Beda, Zdjęcia: Nowy Kurier Zamojski, P. Kardasz


Zespół Szkół nr 2 w 24. Finale WOŚP

10 stycznia uczniowie Zespołu Szkół nr 2 uczestniczyli  w 24. Finale WOŚP , podczas którego zbierano środki na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz  zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

W tym roku kwesta miała miejsce w zamojskiej „Twierdzy”. Uczennica kl. 3b gimnazjum –Zuzanna Szumigaj- pełniła bardzo odpowiedzialną funkcję w sztabie WOŚP-u przy ul. Kamiennej, pracując przy wydawaniu i odbiorze puszek od wolontariuszy.

 Zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP  w naszej szkole rozpoczęliśmy już 7 stycznia, zaś oficjalne przekazanie zebranej kwoty odbyło się w niedzielę w MDK. Szkołę reprezentowali przedstawiciele samorządów szkoły podstawowej i gimnazjum w składzie: Magda Kmieć, Klaudia Tadeusz, Magda Staśko, Weronika Pisarew (gimnazjum) oraz Agata Bratkowska i Michał Muda (szkoła podstawowa).

Album foto

Tekst i zdjęcia: Joanna Muda


KOLĘDOWANIE MISYJNE 2016

Kolęda Misyjna to ogólnopolska inicjatywa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W tym roku Kolędnicy Misyjni z naszej szkoły wyruszyli na pomoc najmłodszym mieszkańcom Madagaskaru.

Uroczyste rozesłanie i błogosławieństwo kolędników odbyło się w parafii Zwiastowania NMP 3.01.2016r. na Mszy św. o godz.10.30, której przewodniczył o. Grzegorz Klimczyk.

Następnie mali misjonarze: Jakub i Emilka Brykner, Mateusz Krawiec, Maksymilian Kostrubiec, Ania Łubkowska oraz Filip i Wiktor Wachowicz pod opieką p. Marzeny Chmiel udali się na ulice osiedla „Promyk”, by po raz kolejny odwiedzić przyjaciół misji, wspólnie pokolędować i złożyć noworoczne życzenia.

Radosnym i wzruszającym spotkaniom z gościnnymi mieszkańcami osiedla nie przeszkadzał ostry mróz, który różowił twarze kolędników, a misyjna puszka szybko zapełniała się darami życzliwych serc.

Dla naszych małych przyjaciół z Madagaskaru zebraliśmy 480 zł, które zostały przekazane na konto PDMD w Warszawie.

Wszystkim rodzinom, które otworzyły dla nas drzwi swoich domów i wsparły nasze misyjne kolędowanie bardzo dziękujemy.

Do zobaczenia za rok!smiley

Album foto

(Tekst: M. Chmiel, zdjęcia: M. Chmiel, E. Kostrubiec, J. Krawiec)


Jasełka

„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowonarodzoną miłość…”.​

 

Dnia 22 grudnia w niezwykłą atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły społeczność szkolną, spotkania opłatkowe w poszczególnych klasach. Przy dźwiękach kolęd w świątecznym nastroju, uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i spożywali przygotowane tradycyjne potrawy wigilijne. 

O godzinie 11.10 w udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie wśród choinek znajdowała się sceneria współczesnego miasta i betlejemska szopka, świętowali wraz z nauczycielami uczniowie Gimnazjum nr 1.

Natomiast o godzinie 12.30 zebrali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście, wśród których byli: Proboszcz Parafii Zwiastowania NMP o. Andrzej Zalewski, V-ce Dyrektor Wydziału Oświaty p. Jerzy Michalski, Przewodnicząca Osiedla Zamczysko p. Anna Kopeć, Przedstawiciele Rady Rodziców: p. Beata Wróbel i p. Piotr Małysz.

Tradycją naszej szkoły są coroczne obchody Dnia Patrona. Dzień narodzin Adama Mickiewicza przypada 24 grudnia i na stałe łączy się ze szkolną wigilią. Część artystyczną poświęconą Adamowi Mickiewiczowi zaprezentowali uczniowie gimnazjum z klas Ia i IIIa pod kierunkiem p. Joanny Bulak. Natomiast uczniowie klas IIIa i IIIb szkoły podstawowej pod kierunkiem p. Marzeny Chmiel przedstawili Jasełka pt. „W poszukiwaniu Betlejem”. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem przypomnieli wszystkim wydarzenia biblijne związane z narodzinami Jezusa, podkreślając potrzebę takich wartości jak miłość, dobroć i troska o drugiego człowieka. Na scenie pojawili się m. in. Maryja z Dzieciątkiem i Józefem, Aniołki, Kolęda, Pasterze, Dzieci, Gospodarze. Nie zabrakło też Gwiazdy, która przewodziła Mędrcom w odnalezieniu Betlejem.

Przedstawienie przeplatane było wzruszającymi kolędami i pastorałkami  szkolnego chóru FORTE, którym opiekuje się p. Katarzyna Beda. Jasełka uświetnił również śpiew kolęd w wykonaniu  najmłodszych uczniów naszej szkoły z klas pierwszych szkoły podstawowej.

Po części artystycznej Pani Dyrektor Alicja Dubel złożyła wszystkim obecnym najlepsze świąteczne życzenia.

Na zakończenie uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono uczniom dyplomy i nagrody za osiągnięcia w szkolnych konkursach świątecznych: „Konkurs na najpiękniejszą choinkę klasową”, konkursy plastyczne "Zimowy pejzaż” i „Anioł Bożonarodzeniowy”. Zwycięzcom gratulujemy!

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia należy do najpiękniejszych w roku. Wspólnie przeżyte chwile na długo zostaną w naszej pamięci.

 

Album foto

 

(Tekst i zdjęcia: Joanna Bulak, Małgorzata Drozd)


Konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż” rozstrzygnięty!

 

Świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III sp.  pt. „Zimowy pejzaż”

Wpłynęło 50 prac wykonanych różnymi technikami. Oglądając je możemy nacieszyć oko  zimowymi widokami, których nam teraz  brakuje i za którymi tęsknimy.

Jury oceniło i nagrodziło najciekawsze prace następujących uczniów:

Z klas I:

I miejsce Daria Terlecka kl. Ia

II miejsce Oliwia Rasiak kl. Ia

III miejsce Aleksandra Albingier kl. Ib

Wyróżnienie: Daniel Poździk kl. Id

Z klas II :

I miejsce Amelia Chomiak kl IIa

II miejsce Natalia Kuśnierz kl. IIc

III miejsce Weronika Bartnik kl. IIc

Z klas III:

I miejsce Weronika Duras kl. IIIb

II miejsce Kacper Gąska kl. IIIa

III miejsce Zuzanna Boruń kl. IIIb

Wyróżnienie: Igor Glinka kl. IIIb

Wszystkim serdecznie gratulujemy!smiley

Album foto

Tekst: Beata Stasiuk, Marta Kuryło

Foto: Marta Kuryło


Kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych na os. Zamczysko

21 XII 2015 r. - Zespół Szkół nr 2 pomógł w organizacji Kiermaszu ozdób Bożonarodzeniowych w świetlicy „Słoneczny Promyk”, z którego całkowity dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych został przekazany na dożywianie dzieci.

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie naszej szkoły wykonali piękne choinki, stroiki, bombki, kartki świąteczne, a w ramach zajęć kulinarnych – smaczne kolorowe pierniki. Szkolny zespół muzyczny „Forte” umilał wszystkim czas wykonując piękny koncert kolęd.

Naszym celem było rozbudzenie w społeczności uczniowskiej empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, a także integracja ze środowiskiem lokalnym, a w rezultacie pomoc potrzebującym.

Cieszymy się bardzo pozytywnym odbiorem przedsięwzięcia przez uczniów, którzy bardzo poważnie podeszli do tej inicjatywy.

W kiermaszu wzięli również udział Radni Miasta Zamość: Rafał Zwolak, Marek Walewander, Krzysztof Sowa, Przewodnicząca Osiedla Zamczysko Anna Kopeć, Przewodnicząca Osiedla Św. Piątka Anna Przytuła, Przewodnicząca Osiedla Słoneczny Stok Jolanta Buryło, Prezes Fundacji Experto Pro Bono- Piotr Tytoń  oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Otwarte Serca” Natalia Kraczek.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy odwiedzili nas podczas kiermaszu Bożonarodzeniowego, nabywali nasze wyroby oraz wspierali nas dobrym słowem i uśmiechem. Akcja ta jest również zaproszeniem do współpracy osób dobrej woli do włączenia się w podobne akcje na tak szlachetne cele. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Album foto


JASEŁKA DLA RODZICÓW

W dniu 17 grudnia o godzinie 16.30 w nastrojowo przybranej sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się, tradycyjnie już, jasełka dla Rodziców. Na uroczystość bardzo licznie przybyły zaproszone rodziny uczniów. Wszyscy ze wzruszeniem i wielkim zainteresowaniem obejrzeli przygotowane przez dzieci widowisko. Było pięknie, jak co roku: szopka, Święta Rodzina, pastuszkowie, królowie, aniołki oraz tradycyjne kolędy śpiewane przez naszych najmłodszych uczniów z klas pierwszych, zespół wokalny FORTE JUNIOR, chór FORTE  oraz solistów.

Po zakończonych jasełkach Pani Dyrektor Alicja Dubel wręczyła dyplomy i nagrody Rodzicom, którzy wzięli udział w szkolnych konkursach: na świąteczne ciasto „Święta ze sMakiem” oraz konkursie czytelniczym „Przeczytałem/łam – gorąco polecam”.

Za przygotowanie tegorocznej uroczystości odpowiedzialni byli: p. Marzena Chmiel i p. Joanna Bulak – scenariusz, p. Katarzyna Beda – oprawa muzyczna, p. Anna Sawiniec – Szczech – dekoracje.

Album zdjęć

(tekst: Maria Garbuz, zdjęcia Małgorzata Drozd)


Konkurs „Święta ze sMAKIEM" rozstrzygnięty!”

Od trzech lat nasza szkoła organizuje konkurs na świąteczne ciasta. W tym roku tematem przewodnim stał się mak, tradycyjny składnik wypieków bożonarodzeniowych.

Do kulinarnej rywalizacji przystąpiło 26 osób, w tym mamy, babcie oraz, po raz pierwszy, uczniowie gimnazjum.

Różnorodne i przepyszne ciasta zostały ocenione przez dziecięco-młodzieżowe jury, które przy wyborze wzięło pod uwagę wygląd, wkład pracy oraz walory smakowe. W kategorii rodziców jury przyznało 5 miejsc oraz 5 wyróżnień. W kategorii uczniów przyznano I i II miejsce.

Po zakończeniu obrad nasi uczniowie mogli poczuć klimat zbliżających się świąt smakując makowe wypieki.

„Delikatesy Centrum” Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz upominki, sponsorowane przez

Osoby nagrodzone w kategorii rodziców:

I miejsce- Pani Małgorzata Jakubczyk 

II miejsce- Pani Agnieszka Ciurysek 

III miejsce- Pani Teresa Greszta 

IV miejsce- Pani Joanna Pupiec 

V miejsce- Pani Ewelina Ćwik 

Wyróżnienia:

Pani Iwona Kilarska-Dedko

Pani Urszula Kuryło

Pani Bernardyna Łubkowska

Pani Aneta Majdańska

Pani Magdalena Margol

Osoby nagrodzone w kategorii uczniowie:

I miejsce - Michał Święciło

II miejsce - Monika Jamroż i Agnieszka Bombała

 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Marta Kuryło)


PODRÓŻ Z KOLĘDAMI…

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniach 15 – 16 grudnia 2015 roku członkowie szkolnego chóru  >FORTE<   wyruszyli w  „Podróż z kolędami…” miejskimi autobusami.

Można nas było spotkać na liniach 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 21 i innych.

Dzieci i młodzież spotkali się z bardzo ciepłym i serdecznym przyjęciem. Pasażerowie i kierowcy chętnie włączali się do wspólnego kolędowania.smiley

Album foto 

(Tekst i zdjęcia: K. Beda)


Czy ktoś jeszcze lubi wiersze?...

Pod takim hasłem odbyła się 3 edycja konkursu recytatorskiego adresowania do zamojskich przedszkoli.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 11 grudnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zamościu przez p. Iwonę Zgnilec, p. Martę Słomianowską i p. Marię Garbuz. Były to wyjątkowe przesłuchania, ponieważ mogli w nich wziąć udział zarówno dzieci, jak i ich rodzice.

Do zaprezentowania swoich ulubionych wierszy zgłosiło się aż 50 uczestników z 10 przedszkoli. W pięknej świątecznej scenografii, przygotowanej przez p. Annę Sawiniec – Szczech, mogliśmy usłyszeć utwory J. Brzechwy, J. Tuwima, M. Strzałkowskiej, N. Usenko i wielu innych twórców poezji dziecięcej.

Występom dzieci przyglądało się  jury: p. Alicja Dubel – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, p. Joanna Muda – polonistka oraz panie z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, które na co dzień zajmują się pracą z dziećmi i organizacja konkursów – p. Wanda Stasiuk i p. Anetta Sienkiewicz.

Każdy występ oglądano pod kątem interpretatorskim, stopnia trudności wybranego wiersza oraz zdolności pamięciowych. Recytacje oceniane były w 3 kategoriach: 3-4 latki, 5-6 latki, duety- rodzic i dziecko.

Jury miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wszystkie występy przygotowane były na bardzo wysokim poziomie. Po długich obradach, w czasie których dzieci mogły zjeść coś słodkiego, pobawić się i zrobić sobie zdjęcie z żywym bałwankiem (p. M. Słomianowską), wyłoniono zwycięzców.

W kategorii 3 - 4 – latki 
I miejsce: Dawid Gąska – l.3 – Przedszkole Miejskie nr 1 
II miejsce: Hanna Żuk – l.4 - Przedszkole Miejskie nr 2 
III miejsce: Katarzyna Kardasz –l.4 - Przedszkole Miejskie nr 12 
wyróżnienie: Mateusz Kowalczuk - l. 4 - Przedszkole Miejskie nr 10 

W kategorii 5 - 6 – latki 
I miejsce: Piotr Tymura – l.5 - Przedszkole Miejskie nr 13 
II miejsce: Igor Adamczuk – l.5 - Przedszkole Miejskie nr 5 
III miejsce: Maja Grula – l.5 - Przedszkole Miejskie nr 10 
wyróżnienie: 
Miłosz Grabowski – l.5 - Przedszkole Miejskie nr 10 
Szymon Tymosz – l.6 - Przedszkole Miejskie nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 

W kategorii duety rodzic + dziecko 
I miejsce: Dominik Kościuszko – l. 5 z Przedszkola „Słoneczko” wraz z mamą 
II miejsce: Lena Boryło – l.5 z Przedszkola Miejskiego nr 5 wraz z mamą 
III miejsce:
Kacper Jakubczak – l.4 z Przedszkola Miejskiego nr 6 wraz z mamą 
Adela Szczech – l.5 z Przedszkola „Słoneczko” wraz z mamą 

Nagrodę Specjalną oraz Nagrodę Publiczności otrzymał jeden z najmłodszych uczestników konkursu Krystian Samborski – l.3 z Przedszkola Miejskiego nr 12, który swoją recytacją oczarował wszystkich zgromadzonych.

Zwycięzcom  nagrody wręczyła p. Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty, Która zaszczyciła nas swoją obecnością.

Na zakończenie konkurs uświetnił swoim występem chór szkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Bedy.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Album foto

(tekst: Iwona Zgnilec, zdjęcia; Anna Sokalska – Wosiek)


Bezpieczni na drodze

Rozpoczęty jeszcze we wrześniu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu konkurs „Bezpieczni na drodze” znalazł swój ostateczny finał w dniu 11 grudnia 2015r. w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Zespole Szkół w Suchowoli.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego z naszej szkoły - Magdalena Kowalewska z klasy IVa, Oliwia Mnich z klasy IVa i Jakub Brykner z klasy IVa otrzymali nagrody w postaci, kasków rowerowych, kamizelek odblaskowych oraz dyplomów.

W spotkaniu podsumowującym konkurs plastyczny uczestniczyli Jego Ekscelencja ks. Biskup dr Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Kapelan WORD-u ks. Piotr Rawlik, Pan Paweł Nakonieczny Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pan dr Stanisław Misztal Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Piotr Szmidt Sekretarz gminy Adamów, Pani Lidia Kwietniewska – Nazimek Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD w Lublinie, z-ca Dyrektora WORD w Chełmie Pan Tadeusz Łańcucki oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, przedstawiciele starostw powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie, gospodarze uroczystości - Pani Maria Sak Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli i nauczyciele Zespołu Szkół w Suchowoli oraz pracownicy WORD Zamość.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Sawiniec-Szczech)


Wizyta Św. Mikołaja w naszej szkole

Jak każdego roku na początku grudnia odwiedza nas Święty Mikołaj. Zawitał w nasze szkolne progi ubrany w tradycyjny strój z workiem pełnym prezentów.

Najpierw Św. Mikołaj udał się do naszych najmłodszych uczniów. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały odwiedzin tak miłego gościa. Święty Mikołaj obdarował każdą klasę niespodzianką i małym co nieco.

Potem skierował swe kroki do  uczniów klas IV –VI i gimnazjum, gdzie podarował prezenty wszystkim uczniom.

Radości nie było końca. Cieszyli się wszyscy, ci mali i duzi. 

Dziś mają jeszcze jedno życzenie: Odwiedź nas Mikołaju w następnym roku!!!smiley

Album foto


Mikołajkowe kolędowanie na Rynku Wielkim…

W minioną niedzielę 6.12.2015 na zamojskim Rynku Wielkim  odbył się Zamojski Jarmark Świąteczny.

Mieszkańcy Zamościa mieli okazję zobaczyć wielką choinkę z jeepów, mnóstwo Mikołajów na motocyklach, posmakować świątecznych potraw, kupić piękne ozdoby bożonarodzeniowe, można również było pojeździć na łyżwach.

W magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia, pięknymi, nastrojowymi kolędami oraz ciepłymi, radosnymi pastorałkami wprowadził zamościan Chór >FORTE< i Zespół Wokalny >FORTE JUNIOR< Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1 w Zamościu, przygotowane przez Katarzynę Bedę. 

Album foto

Tekst: K. Beda, zdjęcia: M. Majewska, P. Kurzępa, W. Duras, M. Wnuk


Zabawa Mikołajkowa w świetlicy osiedlowej Słoneczny Promyk Zamczysko

5 grudnia nasi uczniowie wraz z wychowawcami świetlicy wyszli z inicjatywą pomocy w organizowaniu zabawy Mikołajkowej dla podopiecznych świetlicy osiedlowej Słoneczny Promyk Zamczysko.

Uczniowie należący do szkolnego chóru Forte zaprezentowali piękny koncert kolęd ,a uczennice z kl.VIB wystawiły teatrzyk Kamishibai „Trzy małe świnki”, do którego ilustracje uczniowie wykonali samodzielnie.

Na koniec wychowawczynie świetlicy przeprowadziły integracyjną zabawę muzyczno-taneczną. Do tańca przyłączył się sam św. Mikołaj, za którego przebrał się Dyrektor PGK- p. Marcin Rymarz.

W uroczystej zabawie Mikołajkowej udział wzięli m.in. radna sejmiku wojewódzkiego - p. Maria Gmyz, radny miasta Zamość - p. Piotr Małysz oraz Prezes Zarządu- p. Franciszek Josik.

Wszyscy świetnie się bawili i będą mile wspominać ten mikołajkowy dzień.

Album foto


RAJD MIKOŁAJKOWY

5 grudnia 2015 r. uczniowie z klas 1b, 4a, 6a  z  p. Anną Taras brali udział w 17 Rajdzie „Mikołajkowym” zorganizowanym przez PTTK oddział Zamościu.

Trasę naszej 8 km wędrówki rozpoczęliśmy w Szewni Górnej. Szliśmy przez pola, łąki i lasy, szukając Mikołaja. Podczas odpoczynku pan przewodnik opowiadał roztoczańskie legendy o łosiach.

Doszliśmy na metę w Wierzchowinach, gdzie czekał na nas Mikołaj ze słodyczami oraz ognisko i konkursy. Braliśmy udział w konkursie, krajoznawczym, zręcznościowym oraz na piosenkę turystyczną o Mikołaju, zdobywając nagrody. 

Pogoda nam dopisała, co prawda nie było śniegu, ale było słonecznie i ciepło.smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Taras


Halowy Turniej Piłki Nożnej z Mikołajem

W sobotnim Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zajęli pierwsze miejsce pokonując w finale zespoły ze Szkoły Społecznej.

Turniej odbył się na obiektach Szkoły Rolniczej przy ulicy Szczebrzeskiej.

Uczestnicy zawodów oprócz rywalizacji sportowej mieli okazję spotkania się z Mikołajem, który wręczył słodkie upominki.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Najlepszym bramkarzem turnieju został Tomasz Jesionek z klasy 6, najlepszym strzelcem okazał się Maksymilian Kostrubiec uczeń klasy 4.

Gratulujemy zwycięstwa drużynom i czekamy na dalsze sukcesysmiley.

Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Wycieczka kl. II-III do Fabryki Bombek

4 grudnia uczniowie z klasy IIb, IIIa i IIIb wzięli udział w niezapomnianej wycieczce do Fabryki Bombek choinkowych w Nowej Dębie. Sprzyjająca aura towarzyszyła dzieciom podczas całej podróży.

Na początku uczniowie zwiedzili Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie. Oglądając oryginalne pamiątki i eksponaty słuchali ciekawej opowieści flisaka o jego dalekich wyprawach, odbyli  krótki spacer nad malownicza rzekę San. W tym dniu w Ulanowie świętowano Dzień Flisaka, dlatego też dzieci miały możliwość spotkania się z flisakami z Podhala oraz uczestniczenia w odpuście.

W godzinach popołudniowych uczniowie dotarli do Nowej Dęby. Przekraczając próg Fabryki Bombek dzieci miały wrażenie, iż znalazły się w fascynującej krainie baśni. Zmieniające barwy kolorowe światełka, szklane gabloty wypełnione po brzegi wielobarwnymi szklanymi ozdobami wywarły na zwiedzających ogromne wrażenie.

W progu przywitał dzieci Święty Mikołaj, który częstował gości słodkimi łakociami i zapraszał do zwiedzania baśniowej fabryki.

Dzieci miały możliwość przyjrzenia się linii produkcyjnej, poznania procesu powstawania bombek, podziwiania unikatowych wzorów, form oraz kształtów, począwszy od tradycyjnych bombek, aż po te bardziej wyszukane. Uczniowie wzięli także udział w warsztatach malowania bombek, podczas których każde dziecko miało szansę stworzenia własnej, niepowtarzalnej bombki. Dzieci obejrzały też wystawę przepięknie udekorowanych choinek w stylu: amerykańskim, wiktoriańskim, francuskim, norweskim oraz staropolskim.

Na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci bombki z imieniem.

Czas płynął nieubłagalnie. Dzieci z żalem opuszczały tę uroczą krainę, dzięki której poczuły magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Pełne wrażeń, z mnóstwem wielobarwnych, błyszczących ozdób udały się w powrotną drogę.

Ta wspaniała baśniowa przygoda na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Bożena Greszta, Anna Pintal, Iwona Kurzempa - Sarzyńska


Wycieczka klasy Ia do Zamojskiej Manufaktury Słodyczy "TĘCZA"

Dnia 3 grudnia  2015 roku uczniowie  klasy I a, pod opieką wychowawczyni i rodziców, wybrali się na słodką wycieczkę do Zamojskiej Manufaktury Słodyczy „Tęcza”.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem obserwowały proces powstawania słodyczy. Poznały tajniki wytwarzania cukierków i lizaków - od ich barwienia naturalnymi barwnikami po nadanie kształtu. Panie wyjaśniały kolejne etapy produkcji, pokazywały niezbędne do pracy narzędzia oraz poczęstowały uczniów karmelkami.

Następnie każdy pierwszak miał niecodzienną przyjemność własnoręcznego wykonania niepowtarzalnego lizaka.

Zadowoleni uczniowie, bogatsi o nową wiedzę i doznania, wrócili do szkoły z kolorowymi lizakami i cukierkami.

Ta wspaniała wycieczka pozostanie w pamięci pierwszaków słodkim wspomnieniem.

Album foto

 (Tekst i zdjęcia: Bożena Piwko)

 


Wycieczka kl. IV - VI do Ulanowa i Nowej Dęby

Zielona choinka, pachnący las, zieloną choinkę ustroić czas…
- A czym?
- Pięknymi bombkami!

1 grudnia 2015 r. uczniowie kl. IVa, Va oraz VIb wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę do Nowej Dęby, aby zwiedzić tamtejszą fabrykę bombek.

Po drodze wstąpiliśmy do Ulanowa , gdzie od XVII w. mieszkańcy żyli z uprawiania flisactwa. Był to zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie i przez wiele lat zapewniał ludziom życie w dobrobycie. Ostatni spływ flisacki odbył się w latach 60 – tych XX w. i wydawałoby się, że ten sposób zarobkowania odejdzie w niepamięć.

Pojawili się jednak ludzie, którzy ocalili kulturę flisaków od zapomnienia. Jednym z nich jest Pan Mieczysław Łabęcki, którego spotkaliśmy w Ulanowie. Jest on nadal czynnym flisakiem i retmanem – coś w rodzaju kapitana na statku. Zaprowadził nas do starego modrzewiowego kościółka zbudowanego przez flisaków, opowiedział o jego wystroju i pamiątkach tam zgromadzonych. Dowiedzieliśmy się, że św. Barbara  jest opiekunką nie tylko górników, lecz również ludzi zajmujących się spławianiem drewna. Następnie zaprosił nas do swojego domu, gdzie w ciekawy sposób opisał  życie flisaka i pokazał drewniany model tratwy i w jaki sposób się nią poruszało . Uzupełnieniem naszych wiadomości  o historii Ulanowa i jego mieszkańców było zwiedzenie Muzeum Flisactwa Polskiego.

Przed opuszczeniem tej malowniczej miejscowości wstąpiliśmy jeszcze do Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego zwanego „Ambasadorem Polskiej Historii”. Monumentalne rzeźby artysty zdobią miasta w Polsce i Stanach Zjednoczonych, a w ulanowskim muzeum  mogliśmy obejrzeć ich wierne, choć pomniejszone kopie wraz z medalami oraz wybranymi szkicami wykonanymi przez artystę.

W końcu przyszedł czas na najważniejszy punkt programu naszej wycieczki – fabrykę bombek w Nowej Dębie. Niecierpliwie weszliśmy do środka i wszyscy przystanęliśmy z wrażenia. Z każdej strony otaczał nas bajkowy , błyszczący, kolorowy świat Świąt Bożego Narodzenia. Na początku zwiedziliśmy Muzeum Bombek Choinkowych, gdzie mogliśmy podziwiać setki unikatowych, niepowtarzalnych eksponatów z różnych krajów i epok, oglądać  dekoracje świąteczne charakterystyczne dla stylu wiktoriańskiego, amerykańskiego, francuskiego czy norweskiego. Następnie obserwowaliśmy , w jaki sposób powstają bombki: wydmuchiwanie ze szkła oraz ręczne, precyzyjne i dokładne malowanie tych ozdób choinkowych.

Niezapomnianych wrażeń zapewniła nam możliwość samodzielnego  pomalowania bombki  oraz wizyta w sklepie fabryki, gdzie bogata oferta wprawiła wszystkich w stan oszołomienia i zachwytu. Obładowani delikatnymi zakupami wróciliśmy szczęśliwie do Zamościa i już mamy czym ustroić nasze zielone choinki…

Album foto

(Tekst: Marta Słomianowska, zdjęcia: Małgorzata Bożek)


Grali w tenisa andrzejkowo – mikołajkowo

W poniedziałek 30 listopada 2015r. odbył się Andrzejkowo – Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego dla uczniów kl. 1-3 edukacji wczesnoszkolnej. 

W turnieju udział wzięło 18 dzieci. Zawody rozegrane zostały w trzech kategoriach wiekowych: klasa 1, klasa 2 i klasa 3. W kategorii najmłodszy zwyciężyła  Maria Surmacz, w kategorii klas drugich zwyciężyła Weronika Bartnik z klasy 2c i w kategorii klas trzecich zwyciężył Kacper Gąska z klasy 3a. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale , a zwycięscy poszczególnych kategorii puchary.

W rolę sędziów wcielili się rodzice uczniów. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i  mistrzom. Zapraszamy na kolejne turnieje.

Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Sukces młodej lekkoatletki

W niedzielę 29.11.2015r. w Warszawie odbyły się międzywojewódzkie lekkoatletyczne zawody halowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów rozgrywane w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”.

Szkołę Podstawową nr 7 w Zamościu reprezentowało siedem dziewczynek z klas 4 i 5. Największym sukcesem może się pochwalić Samanta Walczuk uczennica klasy 4a , która w konkurencji skoku w dal zajęła trzecie miejsce.

Na pochwałę zasługują również pozostałe zawodniczki. Życzymy młodym zawodniczkom  samych sukcesów i znakomitych  wyników.

Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Wieczór wróżb w naszej szkole

Andrzejki to wieczór wróżb obchodzony w nocy z 29 na 30 listopada - w wigilię św. Andrzeja. To jedno z bardziej lubianych świąt, gdyż wiąże się ze wspaniałymi tradycjami i dobrą zabawą.

Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są różnego rodzaju wróżby, najczęściej dotyczące tematyki związków damsko-męskich. Niegdyś przykładano do nich dużą wagę i wykonywano je w odosobnieniu. Współcześnie wróżby andrzejkowe mają jedynie charakter zabawy.

Dnia 26 listopada członkowie samorządu uczniowskiego wraz „czarownicami”  z klasy IIc wróżyli swoim kolegom i koleżankom od samego rana!  Zorganizowali także salon wróżb dla najmłodszych uczniów ze szkoły podstawowej oraz przybyłych  do nas gości z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Na wszystkich czekało wiele zabaw i wróżb m.in. wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz, wróżenie z wahadełka i kostek, magiczne ciasteczka z imionami , „Andrzejkowe serce” z imionami dziewcząt i chłopców itp.

Po wesołych zabawach uczniowie udali się na upragnioną dyskotekę oraz poczęstunek, który przygotowali dla nich rodzice.

Album foto

(Tekst: Joanna Muda, zdjęcia: Małgorzata Drozd)


„Lekkoatletyka dla każdego”

W dniu 26 listopada 2015r. odbyły się międzyszkolne zawody lekkoatletyczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Udział w zawodach potwierdziło 21 reprezentacji z zamojskich szkół w tym dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu.

Ideą organizacji tego typu zawodów jest zachęcanie dzieci do uprawiania sportu już od najmłodszych lat, ale także promowanie lekkiej atletyki jako królowej sportu.

Uczniowie podczas zawodów rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych takich jak: bieg, rzut i skok. Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.

Organizatorem tych zawodów był Ośrodek Lekkiej Atletyki w Zamościu. Warto również dodać ,iż w zawodach udział wzięły uczennice z Gimnazjum nr 1 w Zamościu. W czasie zawodów pełniły rolę wolontariuszy, ale także sprawdzały się w charakterze sędziów lekkiej atletyki.

Przebieg zawodów na galerii: Album foto

Tekst i zdjęcia: Jerzy Bekas


Inspiracje Makuszyńskim - podsumowanie konkursu plastycznego

W dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 14.30 w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość „Na Kamiennej”, odbyło się uroczyste podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego” pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza.

W konkursie wzięli także udział uczniowie naszej szkoły.

Jest nam miło poinformować, że Weronika Nisztuk z kl. 1c otrzymała wyróżnienie w kategorii klas I-III.

Gratulujemy!smiley

Album foto

(Tekst: Agnieszka Dybzińska, zdjęcia: Katarzyna Karwowska)


XI międzyszkolny konkurs „Nasze miasto i region” rozstrzygnięty

26 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 został rozstrzygnięty konkurs „Nasze miasto i region”. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy IIIa i IIIb naszej szkoły.

Do konkursu przygotowywali się pod opieką pani Bożeny Greszty.

Hania Kawalec – dowódca drużyny, Kacper Gąska i Jakub Nizioł znakomicie poradzili sobie w indywidualnym teście wiedzy.

W części finałowej nasza drużyna rozwiązała wszystkie zadania bezbłędnie i zdobyła I miejsce !!!

Uczniowie z klas Ib i IIb, pod opieką pani Anny Taras oraz pani Anny Pintal przygotowali prace plastyczne.

Natalia Staśko z kl. Ib otrzymała wyróżnienie w kategorii klas I.

Błażej Szyport z kl. IIb zdobył III miejsce w kategorii klas II.

Gratulujemy!!!smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Anna Sokalska – Wosiek)


Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada uczniowie z klas I – III z wielką radością obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Każde dziecko przyniosło do szkoły ukochanego pluszaka i mogło zaprezentować go swoim koleżankom i kolegom z klasy. Dzieci układały kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat ulubionej pluszowej zabawki, wyklejały sylwetkę misia tkaniną, futerkiem, włóczką i kolorowym papierem. Oglądały również prezentację multimedialną, dzięki której poznały historię pluszowego misia oraz najsłynniejsze misie z filmów, kreskówek i literatury dziecięcej.

W Dniu Pluszowego Misia nie zabrakło również gier i zabaw ruchowych ze śpiewem.

Obecność pluszowych "milusińskich" sprawiła, że ten pochmurny listopadowy dzień stał się wyjątkowo ciepły i radosny.

Album foto

Tekst: Bożena Greszta

Zdjęcia: wychowawcy z klas I - III


Przedstawienie kl. 2c –„Jedz warzywa!”

„Jedz warzywa!” - taki właśnie tytuł miało przedstawienie przygotowane przez dzieci z klasy IIc.

Teatrzyk został zaprezentowany dzieciom z kilku grup z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zamościu dnia 24 listopada 2015r. Drugoklasiści wcielili się w role warzyw i witamin. Było wesoło i kolorowo, a publiczność wspaniale dopingowała i nagradzała aktorów gromkimi brawami.

Zarówno przedszkolaki, jak i drugoklasiści wiedzą, że naprawdę warto i trzeba jeść warzywa!

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Gregorowicz


Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w klasach młodszych

"Nie proś świata, aby się zmienił na lepsze, 
to Ty zmień się pierwszy"

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie ,,hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.

Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości.

W naszej szkole uczniowie klas I – III świętowały Dzień Życzliwości 23 listopada.

Dzieci wspólnie z wychowawcami tworzyły Klasowy Kodeks Życzliwości w postaci promiennego słońca, wykonywały ,,ordery życzliwości” i obdarowywały nimi koleżanki, kolegów i nauczycieli. Uczeń, który otrzymał najwięcej orderów zyskiwał miano wspaniałego ,,życzliwego”.

W tym dniu, dominującym kolorem w garderobie uczniów, jak i nauczycieli był kolor - żółty.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

Przesłanie akcji było proste:

,,Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką!”

Album foto

Opracowanie: Bożena Greszta

Zdjęcia: wychowawcy klas I - III


Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu

W dniu 16.11.2015 r. uczniowie klasy 1c uczestniczyli w zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Tematem spotkania była Antarktyda - kraina lodu.

Uczniowie na początku wysłuchali krótkiego opowiadania o R. Amundsenie - pierwszym człowieku na biegunie południowym a następnie oglądali prezentację o Antarktydzie.

Podczas zajęć dzieci wykonywały także pracę techniczną Pingwin.

Dzieci były bardzo zainteresowane przebiegiem zajęć. Z dużym zaangażowaniem rozwiązywały przygotowane zadania.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Dybzińska


Wyjście klasy 2c na cmentarz

12 listopada 2015r. uczniowie klasy 2c odwiedzili zamojski cmentarz przy ul. Peowiaków.

Zapłonęły światła zniczy na żołnierskich mogiłach. Zapłonęły także przy pomniku upamiętniającym dzieci, które zmarły w wyniku akcji pacyfikacyjno - wysiedleńczej przeprowadzonej podczas II wojny światowej na naszych terenach. 

Minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych, a wycieczka na cmentarz była ważną lekcją historii, wychowania społecznego i patriotycznego.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


Obchody 97.rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada uczniowie klas V i VI SP nr 7 oraz Gimnazjum nr1 wraz z Dyrekcją i wychowawcami uczestniczyli w Manifestacji Patriotycznej na Rynku Wielkim.

Wysłuchali okolicznościowego przemówienia Prezydenta Miasta Zamość pana Andrzeja Wnuka oraz Apelu Pamięci. Następnie delegacja Zespołu Szkół nr 2 złożyła kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt w Zamościu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wszyscy podziwiali defiladę z udziałem żołnierzy służb mundurowych, pocztów sztandarowych i Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Album foto

(tekst: M. Majewska, zdjęcia: M. Drozd)


VII Listopadowy Nocny Rajd, 10 - 11 listopada 2015 r.

W ramach  uczczenia  97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele  klasy  6 a i 6 b z opiekunem Małgorzatą Wilkołazką uczestniczyli w  nocnym  rajdzie zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP. Spacerując po  Rynku Wielkim i odtworzonych fortyfikacjach Twierdzy Zamość  uczniowie poznali walory historyczne i turystyczne naszego miasta i regionu.

O godzinie 0:05 odbył się uroczysty Niepodległościowy Apel Pamięci, w czasie którego harcerze przekazali Ogień Niepodległości  władzom miasta Zamościa i powiatu, który wraz z wiązankami  został złożony na  płycie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podsumowaniem  rajdu było wręczenie dyplomów, a po tym żołnierska grochówka oraz  gorąca herbata.

Pomimo niesprzyjającej pogody humory uczestnikom rajdu dopisywały.

Album foto

Tekst i zdjęcia M.Wilkołazka


„DROGA DO WOLNOŚCI!”

10.11.2015 r. obchodzono w Zespole Szkół nr 2  97 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji pan Waldemar Orzechowski  oraz pani Marta Słomianowska przygotowali  apel poświęcony tej tematyce pt.: „Droga do wolności!”. Oprawę muzyczną zapewniła pani Katarzyna Beda.    

Przedstawienie minęło w uroczystym nastroju, zgromadzeni z uwagą wysłuchali pięknej recytacji wierszy w wykonaniu uczniów kl. IV a ze szkoły podstawowej oraz z kl. III b z gimnazjum. Funkcję narratora wprowadzającego słuchaczy w trudną historię polskich walk wyzwoleńczych pełnił Kacper Grabczak, a Apel Poległych odczytał Michał Święciło przy wtórze werbli Mateusza Mazura. Całość tych wzruszających chwil dopełniły pieśni w wykonaniu szkolnego chóru oraz małego zespołu wokalnego z klas I-III szkoły podstawowej. Biało – czerwona dekoracja oraz prezentacja wyświetlana podczas apelu były autorstwa pani Marty Słomianowskiej.

Szkolne uroczystości zostały podzielone na dwie części, a apel wystawiony dwukrotnie. Na obejrzenie pierwszego przedstawienia  zaproszono uczniów kl. I –III szkoły podstawowej oraz przedszkolaki z zaprzyjaźnionych placówek. Odwiedziły nas dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola nr 1, nr 5 oraz nr 7 .  Pani wicedyrektor Iwona Kurzempa – Sarzyńska serdecznie przywitała miłych gości, a po zakończeniu części artystycznej przygotowanej przez uczniów, zaprosiła je do wspólnego świętowania. Dzieci były wspaniale na to przygotowane. Można było podziwiać ich śpiew, recytację, grę na instrumentach, a nawet uroczy taniec. Za swój występ zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości pani wicedyrektor przekazała przedszkolakom upominki na pamiątkę  wspólnie spędzonych chwil  - małe kolorowanki o tematyce patriotycznej.

Drugi apel przeznaczony był dla uczniów kl. IV –VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Przed rozpoczęciem części artystycznej pani wicedyrektor Jolanta Krywko uroczyście przyjęła od delegacji uczniów Ogień Niepodległości, który przybył do nas z małej wołyńskiej wsi Kostiuchnówki, gdzie w 1916  r. Legiony Polskie stoczyły jedną z najważniejszych bitew I wojny światowej. Za sprawą polskich harcerzy od 15 lat ogień zapalany na grobach poległych żołnierzy przewożony jest do Polski i przekazywany szkołom i władzom. Podczas uroczystego apelu zapłonął w naszej szkole. 

Album foto

(tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Drozd)


Tymbark 2015 - eliminacje

9 i 10 listopada w SP 8 Zamość odbyły się powiatowe eliminacje do Turnieju „Z podwórka na stadion” Tymbark 2015.

Ze Szkoły Podstawowej nr 7 startowało, aż sześć zespołów w pięciu kategoriach. Wszystkie zespoły dzielnie walczyły o awans do finału wojewódzkiego.

Znakomicie spisały się dziewczynki z klasy 2 i 3 SP7. To właśnie zespół z SP7 Zamość pokonał zespół z SP8 Zamość i awansował do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w maju w Zamościu. Wszystkim serdecznie gratulujemy udziału w eliminacjach, szczególne słowa uznania należy się dziewczynkom z 2 i 3 klasy.

Jak przebiegały rozgrywki  zobacz w galerii: Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Bekas)


Planetarium Astropark

W dniu 9 listopada 2015 roku naszą szkołę odwiedziło Planetarium Astropark. Zapewniło ono niepowtarzalne wrażenia z wirtualnej podróży do odległych zakątków Wszechświata. Projekcja odbyła się w specjalnej kopule o kształcie kuli, która już na samym wstępie zrobiła na uczniach ogromne wrażenie. W planetarium uczniowie z bliska podziwiali kosmos i poznawali prawa, którymi się rządzi.

Seanse trwające około 40 minut były doskonałym uzupełnieniem wiedzy szkolnej z zakresu astronomii, geografii, czy biologii. Treść seansów dobierana była indywidualnie do wieku i poziomu zaawansowania uczniów, poprzedzone były one  krótką prelekcją wprowadzającą w świat gwiazd, planet.

 Gimnazjalistom oraz uczniom szkoły podstawowej taka nietypowa lekcja bardzo się podobała i sprawiła ogromną radość.

Album foto

(tekst: I. Kurzempa-Sarzyńska, zdjęcia: M. Szczepanek)


Śniadanie daje moc

Dnia 6 listopada 2015r. uczniowie klas I – III wzięli udział w akcji pt. „Śniadanie daje moc”.

Celem programu jest:
- zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
- przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia;
- edukację najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Nasi uczniowie przy wsparciu nauczycieli i rodziców przygotowali w tym dniu smaczne potrawy śniadaniowe, dyskutowali o zdrowym odżywianiu, o odpowiednich nawykach i zasadach. Na zakończenie wspólnie spałaszowali pyszne przekąski.

Album foto

(tekst: Anna Pintal, zdjęcia: wychowawcy kl. I-III)


Id czyta sobie…

W ramach realizacji jednego z priorytetowych zadań szkoły, jakim jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, klasa Id uczestniczyła dn. 02.11 br. w zajęciach „Czytam sobie w bibliotece…” organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu.

Zajęcia prowadzili: Pani Alicja Piskorska i Pan Marcin Czubara, którzy przybliżyli dzieciom książkę Zofii Staneckiej „Historia pewnego statku” opartą na wspomnieniach dziewczynki uratowanej z tonącego Titanica.

Uczniowie byli bardzo zaciekawieni historią statku i z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się opowieściom prowadzących. Chętnie brali też udział w zabawach proponowanych przez bibliotekarzy i wykonywali zadania do wysłuchanego tekstu. Na zakończenie przygody z książką pokolorowali rysunki przedstawiające Titanica i zrobili pamiątkowe zdjęcie z galerią swoich obrazów w tle.

Album foto

(Tekst – Anna Kardasz; zdjęcia – Marcin Czubara)


Polonijny Festiwal Sportu

Już szósty raz uczniowie z klas VI szkoły podstawowej i klas I gimnazjum naszej szkoły wzięli udział w Polonijnym Festiwalu Sportu, który odbył się na hali zamojskiego OSiR -u.

Drużyny z gimnazjum i szkół podstawowych startowały w pięciu konkurencjach zwinnościowo - zręcznościowych. Rywalizacja była zacięta a wszyscy świetnie się bawili. Uczennice z klasy 3A i 3B naszego gimnazjum przygotowały i zaprezentowały układ taneczny z pomponami, aby uświetnić całą imprezę.

Uczestnicy otrzymali słodkie upominki, a za super doping nasi kibice zajęli drugie miejsce. Nagrodą okazał się przepyszny tort.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Monika Kozłowska


NOWE  ŚWIETLIKI 

Wszem i wobec ogłaszamy!!
30 października 2015 w łączniku obok sali gimnastycznej odbyła się kameralna uroczystość dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej  nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama Mickiewicza w Zamościu, uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Najmłodszych uczniów przywitały Świetliki z klas starszych, nauczyciele świetlicy oraz Panie vice - Dyrektor  Jolanta Krywko i Iwona Kurzempa – Sarzyńska. 

Były wiersze, inscenizacja – przygotowane z uczniami przez p. Beatę Stasiuk, piosenka w wykonaniu Zespołu Wokalnego  >FORTE  JUNIOR<, prowadzonego przez p. Katarzynę Bedę. Dekoracje przygotowały panie Beata Stasiuk, Marta Kuryło oraz Katarzyna Karwowska.

Aby stać się „Prawdziwymi Świetlikami”  najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej przeszli kilka prób: wykazali się znajomością baśni, udowadniali swój spryt oraz przeszli próbę śpiewu. Każde zadanie pierwszaki wykonały śpiewająco.

Po zabawach, próbach i występach przyszedł czas na Uroczyste Ślubowanie Świetlików, a także pasowanie na Świetlika, którego dokonały Panie Vice – Dyrektor  Jolanta Krywko oraz Iwona Kurzempa – Sarzyńska – posypując uczniów kolorowym konfetti.

Na zakończenie uroczystości pierwszaki poczęstowały się odrobiną słodyczy i we wspaniałych nastrojach wszyscy wrócili na zajęcia lekcyjne.

Album foto

Tekst: K. Beda; zdjęcia: Agata Beda, Monika Jajus


Jesień w Wiosce Gotów

Dnia 28 października 2015r. uczniowie klasy 1c i 1d odwiedzili Wioskę Gotów w Masłomęczu koło Hrubieszowa. To była podróż w czasie.

Po przyjeździe na miejsce pan przewodnik oprowadził nas po całym niezwykłym ośrodku. Odwiedziliśmy chatę tkaczki, zagrodę garncarza oraz chatę wojownika z kolekcją mieczy, włóczni, tarcz. Mieliśmy okazję zobaczyć całe wyposażenie chat: skóry, charakterystyczne naczynia, narzędzia i łóżka.

Po lekcji historii, udaliśmy się na warsztaty dawnych rzemiosł. Nauczyliśmy się robić biżuterię i lepić garnki, dzbanki z gliny. Później przyszedł czas na wspólne ognisko. Wszystkim bardzo smakowały pieczone kiełbaski i ziemniaki. Nie zabrakło też wesołych zabaw.

Dzieciom sprzyjała wspaniała pogoda oraz dopisywały świetne humory. Wspólny wyjazd był dla uczniów okazją do lepszego poznania i zintegrowania się. Uczniowie wrócili do Zamościa w wyśmienitych nastrojach.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Dybzińska


Jesienne spotkanie z Kolorowym Ranczem

27 października 2015 r. uczniowie klasy 4a i 5a spędzili wspaniały dzień w Gospodarstwie Agro Edukacyjnym "Kolorowe Ranczo", które położone jest niedaleko Zamościa w miejscowości Łabunie Reforma. Opiekę nad uczniami sprawowały pani Małgorzata Bożek, pani Marta Słomianowska i pani Katarzyna Karwowska.

Po dojechaniu na miejsce dzieci zostały zaproszone do  zapoznania się z gospodarskimi zwierzętami, wśród których znalazły się między innymi: świnka Dorota, baran Rysiu, owieczka Genia, kózki i koziołki, kurki liliputki, gęsi. Największą sympatię dzieci zdobyły jednak świnki morskie oraz dwa urocze kotki: Puma i Ryżuś. Zwierzęta można było karmić, głaskać, a niektóre nosić na rękach i przytulać, co dzieci robiły z wielką delikatnością.

Właścicielka Rancza, pani Ewa Wieczorek, z ogromnym wyczuciem organizowała uczniom ciekawe zabawy, pozwalając jednocześnie na dużo swobody. Nikt nie miał czasu na nudę. Na zielonym trawiastym zboczu rozegrała się epicka bitwa na mąkę, następnie przeciąganie liny, zabawy hula hopem i frisbee. Wiele radości dostarczyły dzieciom ogromne tekturowe tuby, do których mógł ktoś wejść, a pozostali mogli go turlać po trawie.  Wśród propozycji znalazły się również huśtawki, skakanki i zabawa w „Szczura”. Wszystko to razem sprawiło, że każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie i miło spędzić czas.

Jedną z atrakcji wycieczki było wspólne kiszenie kapusty, znalazło się wielu chętnych, aby spróbować poszatkować kapustę lub zetrzeć na tarce marchew, a potem zrobić degustację przygotowanej potrawy.

Nie od dziś wiadomo, że aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu zaostrza apetyt, dlatego pani Ewa przygotowała ekologiczne zdrowe przekąski. Wszyscy z ogromnym apetytem  pili aromatyczną herbatę z sokiem z czarnego bzu, jedli pieczone ziemniaki  i kiełbaski, ale absolutnym hitem okazała się przepyszna świeżo upieczona drożdżowa bułka z winogronowym lub marchwiowo-gruszkowym dżemem.

Ciekawe zabawy, pyszne jedzenie, urocze zwierzęta i piękna pogoda sprawiły, że to był naprawdę udany dzień. A prawdziwą „wisienką na torcie” był malowniczy czerwono-złoty roztoczański pejzaż dookoła.

 

 

Album foto

 

(Tekst: Marta Słomianowska, zdjęcia: Małgorzata Bożek)

 


Nareszcie jesteśmy uczniami!

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu dziecka i jego rodziców. Każdy mały człowiek z niepokojem, pewną obawą, ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi dla maluchów pierwsza szkolna uroczystość – ŚLUBOWANIE.

Dnia 22.10.2015r., w czwartkowe popołudnie, w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza miało miejsce to niezwykłe wydarzenie uświetnione obecnością zaproszonych gości: Pana Andrzeja Wnuka - Prezydenta Miasta Zamość, O. Andrzeja Zalewskiego - proboszcza Parafii O.O. Franciszkanów, Pana Ireneusza GodziszaWiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość, Pani Agnieszki Kowal - Dyrektora Wydziału Oświaty w Zamościu, Pana Jana Lelonka- Kierownika Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Zamościu, radnych Rady Miasta Zamość - Pana Leszka Łuczki, Pana Piotra Małysza, Przewodniczącej Zarządu Osiedla „Promyk” - Pani Doroty Banaczek, dyrektorów zamojskich przedszkoli oraz rodziców.

W tym roku szkolnym ślubowanie składały cztery pierwsze klasy.

Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się pilnie, by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i recytacji. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Artyści po każdej prezentacji byli nagradzani gromkimi brawami.

Następnie czekało ich uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez Panią Dyrektor Alicję Dubel. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia klas pierwszych, słodki poczęstunek i dyskotekę.

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Słomianowskiej za wykonanie pięknej dekoracji.

Wychowami klas pierwszych zostali:
Klasa Ia  - Pani Bożena Piwko
Klasa Ib – Pania Anna Taras
Klsaa Ic – Agnieszka Dybzińska
Klasa Id – Pani Anna Kardasz

Album foto

Tekst: Anna Kardasz
Zdjęcia: Studio fotografii „Spektrum”


Historyczne sportowe wydarzenie w “Siódemce”!

22 października 2015r. w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu został oddany dla społeczności uczniowskiej nowoczesny obiekt sportowy – boisko wielofunkcyjne. Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością Pan Andrzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamość, O. Andrzej Zalewski - proboszcz Parafii O.O. Franciszkanów, Pan Ireneusz Godzisz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zamość, Pani Agnieszka Kowal  - Dyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu, Pan Jan Lelonek- Kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Zamościu, radni Rady Miasta Zamość - Pan Leszek Łuczka, Pan Piotr Małysz, Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Promyk” - Pani Dorota Banaczek, dyrektorzy zamojskich przedszkoli oraz rodzice.

Uroczyste otwarcie boiska rozpoczęło się od odczytania międzynarodowego motta MKOL-u: “W życiu ważny jest nie triumf lecz walka; rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój”. Następnie O. Andrzej Zalewski poświęcił nowy obiekt. Doniosłym momentem było przecięcie wstęgi przez wszystkich zaproszonych gości.
W tej samej chwili w górę pofrunęły balony w kolorach kół olimijskich. Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk zwrócił się z ciepłymi słowami do zgromadzonych uczniów i nauczycieli, zachęcając ich do aktywności ruchowej oraz życząc wielu sukcesów sportowych. Potem osobiście oddał symboliczny strzał na bramkę, który obronili uczniowie
.

Nowoczesne boisko o poliuretanowej nawierzchni ma wymiary 52,4mx34,4m i jest przystosowane do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Cały obiekt chroni ogrodzenie o wysokości 4 m oraz monitoring.

Album foto

(Tekst: A. Sokalska - Wsiek, zdjęcia: Studio fotografii „Spektrum”)


Wybory do MSU

15 października 2015 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.

O stanowisko przewodniczącego i zastępcy ubiegali się uczniowie klas trzecich, wybrani w I – klasowym etapie  wyborów.

Kampania wyborcza rozpoczęła się już we wrześniu. Kandydaci z klasy IIIa i IIIb prezentowali swoje programy wyborcze - osobiście, we wszystkich klasach I – III, oraz na gazetce szkolnej.

W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

W roku szkolnym 2015/2016 klasy młodsze reprezentować będzie Mały Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodnicząca: Agata Bratkowska z kl. IIIb

Zastępcy: Michał Muda z kl. IIIa i Zuzanna Boruń z kl. IIIb

Członkowie:

Tristano Di Cesare – kl. IIIa

Szymon Drozd – kl. IIIa

Weronika Duras – kl. IIIb

Hanna Kawalec – kl. IIIb

Hanna Kucharska – kl. IIIa

Kamila Zwolan – kl. IIIb

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Album foto

Tekst i zdjęcia: Bożena Greszta


Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier

„Tańca pod żadną postacią nie można wyłączyć
z zakresu jakiegokolwiek szlachetnego wykształcenia”
Fryderyk Nietzsche

Dnia 15 października 2015 r. naszą szkołę odwiedziły instruktorki z Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier Wasilewski - Felska.

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier to nie tylko poprawa aktywności fizycznej dzieci, nauka współistnienia w grupie, ale przede wszystkim doskonałe źródło poznania zasad dobrych manier i zabawy poprzez naukę tańca.

Zajęcia taneczne mają na celu rozbudzenie w dzieciach  zamiłowania do tańca i ruchu przy  dźwiękach dynamicznej muzyki, ale także  rozwijanie  poczucia koleżeństwa i kształtowania pozytywnych cech charakteru.

W dniu 15 października na zajęciach edukacyjno – dydaktycznych uczniowie poznali fragmenty różnych form tanecznych oraz podstawy savoir – vivre. Wiedza  przekazywana była w formie zabawy i scenek teatralnych. Scenki dotyczyły „Zasad bezpiecznego zachowania się podczas jazdy samochodem” oraz „Zasad właściwego doboru garderoby na akademie szkolne”

Na zakończenie pokazu dzieci utworzyły klasowe pociągi, otrzymały zaproszenia na zajęcia oraz nagrody niespodzianki-naklejki.

Album foto

Tekst i zdjęcia Iwona Kurzempa- Sarzyńska


Dzień Nauczyciela

W środę 14 października 2015 społeczność szkolna brała udział w uroczystości poświęconej obchodom Dnia Nauczyciela. Apel został przygotowany przez Panią Małgorzatę Wilkołazką z oprawą muzyczną Pani Katarzyny Bedy oraz pięknymi dekoracjami Pani Marty Słomianowskiej.

Wykonawcami przedstawienia byli uczniowie z VIb  szkoły podstawowej, muzykę zapewnił  chór szkolny, w którym występowali  uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum, występował także  duet Pana Piotra Biłanta wraz z uczennicą gimnazjum Martyną.  

Młodzi aktorzy przedstawili publiczności życie szkolne w sposób humorystyczny.  Kaczka Dziwaczka z chęcią zdobywała wiedzę, aby nie zginąć w brytfannie, dwóch belfrów stwierdziło że uczenie innych to nie feler,  a grupa dzielnych nauczycieli „wyciągało” z sukcesem  ucznia z otchłani niewiedzy. Uczniowie  pokazali swoim koleżankom i kolegom kulisy ciężkiej pracy ich nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Na zakończenie  uczniowie klasy VIb  wyruszyli do publiczności z naręczem balonowych kwiatów, które  wraz z życzeniami wręczyli każdemu nauczycielowi.

Kochani Nauczyciele! Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego Święta!!!

Album foto

(Tekst: Małgorzata Wilkołazka, zdjęcia: Małgorzata Drozd)


Lekcja w kinie

13 października 2015 roku uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wraz z wychowawcami po raz drugi udali się do Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, aby wziąć udział  w Ogólnopolskim programie edukacji filmowej.

„Lekcja w kinie” to multimedialna prezentacja z elementami warsztatu. Składa się z:

 • projekcji fragmentów materiałów a udiowizualnych (stopklatki i fragmenty filmów, reklam; fotografie i obrazy malarskie), będących ilustracją przedstawianych zagadnień,
 • elementów prelekcji – omówienie  poszczególnych zagadnień, które w momencie wyjaśniania pojawiają się w postaci plansz, rysunków czy schematów na ekranie kinowym,
 • elementów sprawdzających i utrwalających prezentowane treści,
 • po pierwszej części "Lekcji..." następuje pełnometrażowy seans filmowy, w czasie którego uczniowie wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę (fragmenty tego filmu są wykorzystywane w pierwszej części lekcji).

13 października dzieci  poznały sekrety filmu animowanego, a także obejrzały baśnie braci Grimm: „Królewna Śnieżka”, „Żabi Król”, „Jaś i Małgosia”. W czasie lekcji wykorzystywane były wszystkie możliwości, jakie daje kino i nowoczesna technika audiowizualna. Nie był to „suchy” wykład, uczniowie czynnie uczestniczyli  w spotkaniu, w sposób niemal niezauważalny dla siebie zdobywając wiedzę.

 Czekamy na kolejne lekcje w kinie, które uczą i bawią.

Album foto

 Tekst i zdjęcia Iwona Kurzempa- Sarzyńska


Jesienny Rajd Rowerowy „Borowikowy”

W piątek 9 października  2015 r. odbyła się kolejna edycja rajdu rowerowego. Był to Jesienny Rajd Rowerowy „Borowikowy” dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu. W rajdzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1 w Zamościu.

Celem rajdu była integracja dzieci i młodzieży z obu szkół oraz zdrowotny wypoczynek na  świeżym powietrzu. Trasa rajdu prowadziła przez malownicze tereny Roztocza ścieżką rowerową Gminy Zamość. Punktem docelowym rajdu była miejscowość Skaraszów.

Po dotarciu do mety można było się ogrzać przy ognisku oraz przejść się po lesie w poszukiwaniu grzybów. Całość trasy liczyła około 30 km. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w rajdzie.

Ci ,którzy nie byli niech żałują – obejrzyj galerię zdjęć: Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Bekas)


Jesteśmy szkołą imienia Adama Mickiewicza!

8 października 2015 r. odbyła się  uroczystość nadania imienia Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, której towarzyszył jubileusz  70- lecia jej istnienia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Mariana Rojka, podczas której został poświęcony sztandar szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie szkoły przy ul. Sienkiewicza 5.

Sala gimnastyczna szkoły zamieniła się na ten dzień w stylową pałacową salę z kart „Pana Tadeusza”. Uroczystość rozpoczęła się recytacją fragmentu Księgi XII epopei narodowej i przepięknym, barwnym polonezem odtańczonym przez 8 par w ludowych strojach z różnych regionów Polski. Wykonawcami tańca byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i nauczyciele.

Gdy wybrzmiały dźwięki muzyki Pani Dyrektor Alicja Dubel uroczyście przywitała zgromadzonych gości. Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Pani Magdalena Dołgan odczytała uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu imienia Adama Mickiewicza. Podniosłym momentem było ślubowanie przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców na sztandar szkoły oraz wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością  J.E. Ks. Bp Marian Rojek, Ojciec Proboszcz Andrzej Zalewski, w imieniu Marszałka województwa lubelskiego Pan Eugeniusz Polakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Pani Magdalena Dołgan, Przewodniczący Rady Miasta Zamość Pan Jan Wojciech Matwiejczuk, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Anna Dudek-Janiszewska,  Kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty Pan Jan Lelonek, Dyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu Pani Agnieszka Kowal, Wicedyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu Pan Jerzy Michalski, radni Rady Miasta Zamość, Dyrektorzy zamojskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, absolwenci „Siódemki”, emerytowani pracownicy szkoły i rodzice.

Zgromadzeni goście, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mieli okazję obejrzeli bardzo oryginalną część artystyczną poświęconą Adamowi Mickiewiczowi. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum  nr  1, rodzice oraz dziadkowie.

Wystąpiły dzieci od klasy I szkoły podstawowej po III klasę gimnazjum:

Jennifer Walczuk kl. Id,
Oliwia Bielec, Katarzyna Kiecak, Błażej Szyport kl. IIb,
Kacper Gąska kl. IIIa,
Jakub Nizioł kl. IIIb,
Mateusz Krawiec , Samanta Walczuk kl. IVa,
Filip Wachowicz kl. Va
Marcelina Michniewicz kl. VIa
Tomasz Jesionek, Bartosz Bratkowskikl. VIb

Jakub Janicki , Michał Krawiec, Wiktor Wachowicz kl. Ic
Łukasz Zawiślak kl. IIa
Joanna Blaszka, Julia Dubel, Tymon Gontarz, Piotr Pizoń,  Jakub Oberda kl. IIIa
Michał Święciło, Karol Chmiel, Mateusz Kniaź kl. IIIb
Jakub Herda kl. IIIc

Dzieci i młodzież swoim talentem aktorskim wspierali rodzice i dziadkowie:
Pani Elżbieta Drabik,
Pan Roland Maziarka,
Pan Rajmund Wachowicz,
Pan Dariusz Kiecak,
Pan Piotr Pawlasiuk.

W scenariusz części artystycznej pięknie wpisały się występy muzyczne: solistów - Mateusza Mazura, Natalii Wojciechowskiej kl. IIIa i Martyny Wiatr kl. IIIb oraz przeszło 40-osobowego chóru. Muzyka pomogła stworzyć niezwykły, romantyczny nastrój epoki romantyzmu. Za oprawę muzyczną odpowiedzialna była Pani Katarzyna Beda, która towarzyszyła swoim uczniom jako akompaniator i wystąpiła w roli solistki. Dekoracje sali wykonała  Pani Anna Sawiniec-Szczech. Przygotowaniem poloneza zajęła się Pani Anna Kardasz. Scenariusz części artystycznej zrealizowała Pani Maria Garbuz.

Ten wspaniały, wzruszający spektakl przeniósł wszystkich uczestników uroczystości w epokę romantyzmu, przybliżył życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz pokazał ogromny potencjał artystyczny uczniów i rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu.

Album foto

tekst: Maria Garbuz, Anna Sokalska-Wosiek

zdęcia: Studio „Spektrum”


Rajd „Rydz na Patelni”

W sobotę 3 października 2015 roku odbył się 46 Rajd „Rydz na patelni” zorganizowany przez PTTK O/Zamość.

W rajdzie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły z klasy 4a i klasy 1b - po raz pierwszy wraz  z opiekunami p. Anną Taras i p. Agnieszką Mielnicką. 

Trasę rozpoczęliśmy w Majdanie Sopockim. Szliśmy przez dwie gminy Susiec i Józefów do mety w Długim Kącie.

Dziesięciokilometrowy marsz urozmaicony był grzybobraniem i ciekawymi opowieściami przewodnika. Dzieci zbierały tylko jadalne grzyby - prawdziwki, podgrzybki, maślaki i oczywiście rydze!!!

W czasie rajdu otaczał nas las zwany Kaliną. W lesie znaleźć można było wydmy piaskowe oraz tajemnicze oczka wodne.

Na mecie czekało na wędrowców ognisko, pyszna zupa grzybowa z prawdziwej  kuchni polowej oraz konkursy. Braliśmy udział w konkursie na Króla i Królową grzybobrania, zręcznościowym – rzut podkową i na piosenkę turystyczną, zdobywając nagrody.

Album foto

Rajd był wspaniałą lekcją przyrody. Było super, pogoda nam dopisała.

Tekst i zdjęcia: Anna Taras


Wycieczka klasy IIa do Zwierzyńca

W dniu 2 października uczniowie klasy IIa byli na wycieczce w Zwierzyńcu.

W Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego dzieci obejrzały wystawę przyrodniczą „W krainie jodły, buka i tarpana” podczas której odbyły podróż w świecie przyrody Parku i Roztocza. Z zaciekawieniem słuchały opowieści pani przewodnik na temat zwierząt żyjących w lasach roztoczańskich. Po obejrzeniu wystawy dzieci uczestniczyły w projekcji filmu o tematyce przyrodniczej.

Następnym punktem programu wycieczki była wizyta w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Uczniowie obejrzeli Wyłuszczarnię Nasion, w której pozyskuje się nasiona z szyszek drzew leśnych.

W sali edukacyjnej Nadleśnictwa odbył się konkurs wiedzy o tematyce przyrodniczej.

Potem nadszedł czas na wspólną zabawę oraz posiłek. Rodzice zorganizowali swoim pociechom grill z pieczonymi kiełbaskami.

Na zakończenie uczestnicy wycieczki mieli okazję  podziwiać piękny krajobraz roztoczańskich lasów z wieży widokowej.

W świetnych humorach oraz z mnóstwem pozytywnych wrażeń dzieci wróciły do szkoły.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Hadło


Klasa 3b z wizytą w Komendzie Policji

2 października 2015 roku uczniowie klasy IIIb złożyli wizytę w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu.

Dzieci zapoznały się z pracą funkcjonariuszy policji, uczestniczyły w "lekcji bezpieczeństwa”, podczas której utrwaliły zasady ruchu drogowego, dowiedziały się jak postępować w razie niebezpieczeństwa oraz podczas kontaktu z nieznajomymi.

Uczniowie mieli również okazję obejrzeć specjalistyczne pojazdy policyjne. Największą atrakcją okazał się pokaz tresury psów policyjnych. Dzieci z wielkim przejęciem obserwowały popisy  zwinnego owczarka belgijskiego, który z łatwością pokonywał różnorodne przeszkody. Miały także możliwość założenia kamizelki ochronnej, ważącej 15 kg, stosowanej podczas tresury psów. Dzieci przymierzały również policyjne kaski i czapki, siadały za kierownicą wozów i motorów policyjnych. Wszyscy, choć na chwilę, chcieli poczuć się prawdziwymi policjantami – ludźmi, którzy na co dzień często z narażeniem własnego życia, dbają o nasze bezpieczeństwo.

Serdecznie dziękujemy pani Ewie Dzioch  za pomoc w organizacji tak atrakcyjnej wycieczki.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Bożena Greszta


„Dzień Chłopaka” w klasach młodszych

30 września 2015 roku uczniowie klas I – III uroczyście świętowali Dzień Chłopaka.

Na wszystkich chłopców  w tym dniu czekało mnóstwo miłych niespodzianek. Oprócz gorących życzeń i atrakcyjnych upominków, mogli liczyć na wyjątkową uprzejmość i uczynność ze strony swoich koleżanek.

W każdej klasie odbyły się wybory "Chłopaka na medal". Mógł nim zostać uczeń, który na co dzień wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest życzliwy, uczynny i koleżeński.

Wszyscy chłopcy, którzy uzyskali ten tytuł, oprócz licznych gratulacji otrzymali symboliczne medale i zostali uwiecznieni na pamiątkowych zdjęciach.

Dzień Chłopaka upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze, w której oprócz wytężonej pracy nie brakowało uśmiechów i zabaw.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Bożena Greszta


„Wygraj życie dzięki marzeniom”- spotkanie z paraolimpijczykami

„Wygraj życie dzięki marzeniom” - pod takim hasłem przebiegało spotkanie uczniów klas IV – VI z trzema paraolimpijczykami, którzy 28 września 2015 r. odwiedzili naszą szkołę.

Panowie: Rafał, Grzegorz i Boguś w bardzo ciekawy sposób opowiadali o swoich sukcesach sportowych. Od wielu lat zajmują się szermierką i mimo  swej niepełnosprawności, osiągają w tym zakresie bardzo wysokie wyniki.

Byli uczestnikami olimpiad sportowych dla niepełnosprawnych, które odbywają się zawsze tydzień po zakończeniu olimpiady dla sprawnych fizycznie i zdobyli tam wiele medali.

Życie na wózkach inwalidzkich nie ogranicza w żaden sposób ich możliwości życiowych, gdyż nie poddają się, nie załamują, tylko ciągle wyznaczają sobie nowe cele i konsekwentnie dążą do ich realizacji.

Sportowcy zaprezentowali uczniom w jaki sposób przebiega walka szermierzy na wózkach. Następnie wybrani uczniowie mogli przekonać się osobiście czy łatwo jest walczyć na wózku, gdyż mieli możliwość usiąść na nim i sami spróbować takiej walki. Było to dla nich niezwykłe przeżycie, przekonali się jak wiele wysiłku wymagają ćwiczenia i walka w czasie zawodów.

Spotkanie z niepełnosprawnymi sportowcami niosło ważne przesłanie: walcz, nie poddawaj się, stawiaj sobie ważne cele i dąż do ich realizacji pokonując różne przeszkody. Jednocześnie w czasie pogadanki poruszony został problem bezpiecznych zachowań  w różnych sytuacjach.

Często zwykła bezmyślność czy popisy przed kolegami mogą doprowadzić do poważnego wypadku i kalectwa na całe życie. Warto troszczyć się o zdrowie i życie własne i innych aby być szczęśliwym i spełniać swoje marzenia.

Na zakończenie spotkania Panowie rozdali wszystkim uczniom opaski odblaskowe.

Album foto

Tekst: A. Szcześniak, zdjęcia: A. Sokalska - Wosiek


DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

27 września 2015 r.  o godzinie 11.30 pod Pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu rozpoczęły się miejskie uroczystości poświęcone obchodom Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

Nasza szkoła reprezentowana była przez poczet oraz delegację uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej.

Manifestacja odbyła się według ceremoniału wojskowego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Zamość, Poseł Naszej Ziemi.

Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie honorowych odznaczeń osobom, które swoją działalnością przyczyniają się m.in. do rozpowszechniania wiedzy historycznej wśród młodzieży. Na zakończenie złożono pod pomnikiem biało-czerwone wieńce i wiązanki.

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Bożek)


Czwartki Lekkoatletyczne

25 września odbyła się kolejna edycja Czwartków LA.

Zawody swoją obecnością zaszczycił Paweł Fajdek mistrz świata w rzucie młotem. Reprezentant Polski zagrzewał młodych zawodników do walki o wspaniałe wyniki sportowe.

Sportowcy naszej szkoły wzięli to sobie do serca i co chwilę ktoś stawał na podium.

Lista zwycięzców Czwartków LA z dnia 25-09-2015 r.

Gratulujemy!smiley 

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Kozłowska


WYCIECZKA KLASY IIC

W czwartek dnia 24 września 2015r. uczniowie klasy IIc udali się na wycieczkę. Najpierw zwiedzili sale Muzeum Zamojskiego, później wystawę „Nauki dawne i niedawne”, a następnie spacerowali po Starym Mieście i parku.

Wspaniałym przewodnikiem podczas tej wyprawy była dama w stroju ormiańskim, mama Natalki - pani Klaudia Badzińska.

Pogoda świetnie dopisała, zadowolone i pełne wrażeń dzieci wróciły do szkoły.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz)


Zawody lekkoatletyczne dla klas trzecich

W dniu 24 września na zamojskim stadionie odbyły się zawody lekkoatletyczne dla klas trzecich Szkół Podstawowych miasta Zamościa. Impreza została przygotowana w ramach realizacji ogólnopolskiego programu "Lekkoatletyka dla Każdego". W zawodach uczestniczyło 16 drużyn reprezentujący niemal wszystkie szkoły podstawowe.

Szkołę Podstawową reprezentowały dwie trzecie klasy. Ostatecznie reprezentacje obu klas zajęły czołowe miejsca zdobywając medale i dyplomy. Zawody przebiegały w znakomitej atmosferze i były wspaniałą zabawą dla wszystkich uczestników.

Należy również wspomnieć iż starsze koleżanki z Gimnazjum nr 1 podczas zawodów wcieliły się w rolę sędziów. Swoje funkcje pełniły w ramach wolontariatu.

Zobaczcie co się działo: Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


KLASA IIA W MUZEUM FOTOGRAFII

Dnia 23 września klasa IIa odwiedziła Muzeum Fotografii przy ulicy Staszica w Zamościu. Pomysłodawcą wycieczki był pan Adam Gąsianowski- tata uczennicy klasy IIa  Kasi Gąsianowskiej, znany zamojski fotograf i pasjonat starej fotografii.

Podczas zajęć w muzeum dzieci poznały budowę i zasady działania dawnych aparatów oraz innych urządzeń fotograficznych. Najciekawszym punktem zajęć była wizyta w profesjonalnej ciemni fotograficznej. Dzieci obserwowały proces naświetlania papieru fotograficznego i wywoływania zdjęć.

Na pamiątkę wszyscy uczestnicy wycieczki zostali uwiecznieni na wspólnym zdjęciu.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Hadło


Sukces młodych lekkoatletów

Podczas zawodów lekkoatletycznych rozgrywanych w Białej Podlaskiej nasi uczniowie: Samanta Walczuk, Sandra Lis i Marek Skwarski stanęli na podium.

Zawody były przeprowadzone w ramach realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego”.

Uczennice klasy czwartej zdobyły trzy medale:

- Samanta Walczuk zdobyła złoty medal na 300m i srebrny w skoku w dal.

- Sandra Lis zdobyła złoty medal w rzucie piłeczką palantową.

Uczeń klasy piątej Marek Skwarski zajął trzecie miejsce w rzucie piłeczką palantową.

Zawodnikom dziękujemy i życząc jednocześnie dalszych sukcesów sportowych.smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Rajd „Miłośników Roztocza”

W sobotę 19 września 2015r. uczniowie z kl. IVa i miłośniczka rajdów z klasy VIa  z opiekunem  p. Anną Taras  uczestniczyli w 41 Rajdzie „Miłośników Roztocza” zorganizowanym przez  PTTK oddział Zamość.

Trasę pieszej - 12 km wędrówki rozpoczęliśmy w miejscowości Górecko Stare. Szliśmy szlakami turystycznymi po Roztoczu Środkowym, przez pola, łąki i lasy.

Na mecie w Tereszpolu Kukiełki na strudzonych wędrowców czekało ognisko oraz konkursy. Braliśmy udział w konkursie na piosenkę turystyczną i zręcznościowym, zdobywając nagrody.

Pogoda nam nie dopisała, ale humory tak.smiley

Album foto

tekst i zdjęcia: Anna Taras


Niezwykli tenisiści!

Dnia 11 września 2015 roku w Zamościu na kartach tenisowych „ Return” odbył się Turniej Tenisa Ziemnego – Tenis 10 pod hasłem „ Pożegnanie wakacji „. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach . Kategoria pomarańczowa zarezerwowana była dla uczniów starszych , zaś czerwona dla uczniów młodszych. Rywalizacja była bardzo zacięta ,wszystkim zawodnikom zależało na zwycięstwie .W sportowej rywalizacji wygrali nasi uczniowie Kacper Gąska z klasy IIIa, Jakub Nizioł z klasy IIIb oraz Klaudia Kuczeruk z klasy IIIb. Nasi niezwykle uzdolnieni zawodnicy pokonali uczniów zamojskich szkół oraz uczniów szkoły w  Sitańcu i Kalinowicach .

Zdobyli  I miejsca i złote medale w swoich kategoriach.

W ścisłym finale Kacper Gąska i Jakub Nizioł  pokonali najtrudniejszych rywali, za co zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami.

Gratulujemy uzdolnionym tenisistom i życzymy dalszych sukcesów!smiley

Album foto

Zdjęcia i tekst Iwona Kurzempa- Sarzyńska


Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa.

W klasach IV-VI chętni uczniowie zaprezentowali fragment powieść swoim kolegom, koleżankom oraz nauczycielowi języka polskiego i bibliotekarzowi. Wszystkie dzieci, które chciały wziąć czynny udział w akcji, miały okazję publicznego wystąpienia i zaprezentowania swoich umiejętności czytelniczych. Jednocześnie każdy uczeń wziął udział w konkursie „Pięknie czytam „Lalkę”  Bolesława Prusa” a jury konkursu była społeczność klasowa. Wszyscy uczniowie bardzo się zaangażowali w swoje role, słuchaczy i lektorów oraz przedstawicieli jury i uczestników konkursu.

„Lalka „ Bolesława Prusa została pięknie odczytana i wysłuchana przez społeczność uczniowską naszej szkoły a wyróżnieni zastali następujący uczniowie:
w klasie IVA:
1. Julia Pawlasiuk i Martynka Wnuk
2. Nikola Artymiak i Maja Tymecka
3. Wiktoria Cis i Weronika Ślusarczyńska

w klasie VA:
1. Piotr Sołdaczuk
2. Agnieszka Tokarska
3. Krystian Józefko i Kasia Zubala

w klasie VIA:
1. Kuba Romaszko
2. Zuzia Gałan
3. Agatka Sawicka

w klasie VIB:
1. Tomasz Jesionek
2. Oliwia Torzewska
3. Bartosz Bratkowski i Damian Grabowski

W klasach I –III w akcję Narodowego Czytania zaangażowali się rodzice naszych uczniów. Bardzo chętnie odwiedzili klasy swoich dzieci i przepięknie odczytali fragment noweli Bolesława Prusa „Antek”. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali części historii głównego bohatera –Antka.

Wszystkim rodzicom i uczniom, którzy pięknie czytali nam utwory Bolesława Prusa bardzo dziękujemy.

Album foto

Tekst: Anna Sokalska-Wosiek


Pierwsza runda eliminacyjna turnieju Orlik 2015

W piątek (11.09.2015) odbyła się pierwsza runda eliminacyjna turnieju Orlik 2015 dla dziewcząt klas IV-V Szkół Podstawowych.

Do rywalizacji stawiły się zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 4, nr 6 oraz nasza drużyna. Debiutantki  z „siódemki” całkiem dobrze zaprezentowały się na boisku wygrywając z „czwórką” 2:0.
W drugim meczu młodym piłkarkom  zabrakło troszkę szczęścia i zakończyły spotkanie 0:1 zajmując tym samym II miejsce.

Gratulujemy udanego debiutu i życzymy powodzenia w dalszej karierze piłkarskiej!!!smiley

Poniżej skład naszej reprezentacji:

Cis Wiktoria kl. IVa
Kilian Martyna kl. IVa
Lis Sandra kl. IVa
Wnuk Martyna kl. IVa
Walczuk Samanta kl. IVa
Di Cesare Harley kl. Va
Kowalska Julia kl. Va

Album foto

(tekst i zdjęcia: P. Biłant)


 W nowy rok nauki - z kapłańskim błogosławieństwem...

Dnia 6 września 2015 r. w kościele OO. Franciszkanów w Zamościu uczniowie klas pierwszych poświęcili swoje tornistry, podręczniki i przybory szkolne. O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza św. w czasie której dzieci prosiły o potrzebne łaski i Bożą opiekę na rozpoczynający się dla nich czas edukacji szkolnej.

W tej wyjątkowej chwili  najmłodszym wychowankom naszej szkoły towarzyszyli rodzice, dziadkowie, dyrekcja szkoły, panie wychowawczynie i katecheci.

Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci otrzymały z rąk o. Grzegorza specjalne kapłańskie błogosławieństwo a uczniowie klas trzecich dzienniczki dziecka komunijnego.

Album foto

(Joanna Bulak, Marzena Chmiel)


Festyn dla mieszkańców Osiedla Promyk

W sobotę 5 września w godzinach popołudniowych odbył się Festyn dla mieszkańców Osiedla Promyk.  Mimo kapryśnej pogody przybyli goście dobrze się bawili piekąc kiełbaski, zajadając pyszne ciasteczka oraz racząc się wspaniałą grochówką. Dzieci mogły obejrzeć pokaz tresury psów policyjnych, pokaz sprawności Straży Pożarnej oraz pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni. 

I my tam  byliśmy, grochówką uraczeni  swą obecnością imprezę uświetniliśmy  śpiewając dla przybyłych gości.

Zespół Szkół nr 2 reprezentowali: Aleksandra Krawczuk kl. 2c, Martyna Wnuk kl. 4a - obie ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Martyna Wiatr kl. 2b, Olga Krupa kl. 3a, Joanna Blaszka kl. 3a, Natalia Wojciechowska  kl. 3a, Mateusz Mazur kl. 3a – uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza.

Wszystkich uczniów przygotowała ucząca muzyki Katarzyna Beda.

Album foto

(Tekst- K. Beda.   Zdjęcia – A. Blaszka, I. Kurzempa – Sarzyńska)


76.rocznica wybuchu II wojny światowej na Rotundzie

1 września 2015r. delegacja uczniów  Zespołu Szkół nr 2, wraz z pocztami sztandarowymi Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1, uczestniczyła w uroczystościach związanych z 76. rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Manifestację na zamojskiej Rotundzie rozpoczął ceremoniał wojskowy, po którym nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt. Okolicznościowe przemówienie wygłosił pan Andrzej Wnuk -prezydent miasta.

Następnie odbył się apel pamięci oraz salwa honorowa. Na zakończenie obchodów delegacje złożyły kwiaty i wieńce przy płycie upamiętniającej tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej. Udział uczniów w takich wydarzeniach to cenna lekcja patriotyzmu i kształtowania postawy obywatelskiej.

Album foto

(Tekst: J. Muda, zdjęcia: M. Wilkołazka)


Witamy w murach naszej szkoły!

1 września 2015 r. o godz. 9.00 - dla uczniów klas II, III, IV, V, VI szkoły podstawowej i II i III gimnazjum początek roku szkolnego rozpoczął się od spotkania z wychowawcami w salach.

O godzinie 10.00 wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Kościele O.O. Franciszkanów.

Natomiast o godz. 11.15 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 7 i uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 1.

Swoją obecnością zaszczyciła  nas p. Marzena Korga- Inspektor Wydziału Edukacji w Zamościu.

Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.  Następnie głos zabrała Pani dyrektor Alicja Dubel, która powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość. W dalszej części swojego przemówienia przedstawiła nauczycieli, którzy pełnić będą opiekę nad uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, odczytała listy uczniów uczęszczających do poszczególnych klas.

Po części oficjalnej zebrani obejrzeli krótką część artystyczną , przygotowaną przez uczniów kl.5 i gimnazjalny chór szkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Bedy i p. Joanny Mudy. Uczniowie w swoim wystąpieniu nie zapomnieli o 76. rocznicy wybuchu II wojny. Uczcili pamięć poległych minutą ciszy .

Po akademii pierwszoklasiści wraz z wychowawcami rozeszli się do klas.

Album foto

(Tekst: J. Muda, zdjęcia: M. Drozd, J. Bulak)

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 2 w Zamościu - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć