Wydarzenia 2014/2015 Wydarzenia 2013/2014 II semestr Wydarzenia 2013/14 - I semestr Wydarzenia 2012/2013 - II semestr Wydarzenia 2012/2013 - I semestr Wydarzenia 2011/2012

Kronika wydarzeń

Wydarzenia 2014/2015

 


W październiku 2015 r. - uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7!

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 7, Dyrekcja i Rada Pedagogiczna zainicjowała starania o nadanie szkole imienia. Po akceptacji rozpoczęcia procedury nadania imienia przez Prezydenta Miasta Zamościa, Pana Andrzeja Wnuka, zaplanowany został wspólny termin obydwu uroczystości – koniec października 2015 r. Rok szkolny 2014/2015 jest więc okresem wielokierunkowych działań i intensywnych przygotowań zarówno do obchodów jubileuszu jak i do uzyskania przez szkołę imienia. W realizację obowiązujących procedur i poszczególnych działań zaangażowała się Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, uczniowie i rodzice. Najpierw wybrany został patron, którego imię szkoła otrzyma. Będzie to Adam Mickiewicz, patron Gimnazjum nr 1.

Kandydatura Adama Mickiewicza jest głęboko zakorzeniona w świadomości dziadków i rodziców uczniów naszej szkoły podstawowej, która w latach 70. funkcjonowała właśnie jako „Mickiewiczówka”. Imię Adama Mickiewicza będzie zatem powrotem do tradycji szkoły oraz nada jej wspólną tożsamość z Gimnazjum nr 1, z którym tworzy Zespół Szkół nr 2 w Zamościu. Wspólne imię dla obu szkół otwiera przed nami możliwości do poszerzania działań w ramach programu wychowawczego oraz przyczyni się do kształtowania u uczniów przywiązania do swojej szkoły i promowania jej pozytywnego wizerunku. Od momentu powstania Zespołu Szkół nr 2, wszystkie części artystyczne przygotowywane są wspólnie przez uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum. Mamy nadzieję, że jeden wspólny patron jeszcze bardziej zbliży do siebie społeczności obu szkół.

Już rozpoczęły się działania, mające na celu zaprezentowanie uczniom szkoły podstawowej i ich rodzicom biografii i twórczości Adama Mickiewicza. Sporządzony został harmonogram takich działań na cały rok szkolny oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za jego realizację. Zaplanowane i zrealizowane zostały konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne o tematyce  „mickiewiczowskiej”. Najlepsze prace konkursowe i laureaci tych konkursów wezmą udział w części artystycznej podczas uroczystości nadania imienia. W grudniowym Dniu Patrona Gimnazjum nr 1 czynny udział wzięli laureaci konkursu „Powiem Wam, jak napisał Adam Mickiewicz…” Pięknie zaprezentowali się uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 7. 

W szkole powołano specjalny zespół zadaniowy do spraw nadania imienia, który opracował harmonogram czynności związanych z przebiegiem przygotowań i samej uroczystości. Zespół czuwa m.in. nad pozyskiwaniem funduszy na organizację przedsięwzięcia, przygotowaniem projektu sztandaru, plakatów okolicznościowych, zaproszeń i dekoracji.

Pragniemy, aby naszą ważną, podwójną uroczystość zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście, absolwenci, sponsorzy, przyjaciele i sympatycy naszej szkoły. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o  przychylne przyjęcie naszego projektu. W realizację tego zamierzenia wkładamy własne siły i środki lecz ze względu na szeroki zakres działań, liczymy też na wsparcie w postaci środków pieniężnych. Mamy nadzieję na pomyślną realizację naszego przedsięwzięcia i świętowanie w przyszłym roku wspólnego Dnia Patrona przez całą społeczność Zespołu Szkół nr 2.

tekst: Maria Garbuz


Uczciliśmy pamięć uczestników Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2015 roku obchodziliśmy 71 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.  Uroczyste obchody tego tragicznego wydarzenia zorganizował w Zamościu Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość.

Rozpoczęły się one Mszą św. w kościele pod wezwaniem ZNMP. Homilię wygłosił kapelan wojskowy ksiądz płk Bogusław Romankiewicz.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji wraz z pocztami sztandarowymi. Szkołę Podstawową nr 7 reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Ada Kostrubiec, Karol Kowalczyk, Anna Płatek, Aleksandra Jonak, Karol Jaskułecki, Zuzanna Wilkołazka. Opiekę nad uczniami pełniły nauczycielki: pani Alicja Szcześniak i pani Małgorzata Wilkołazka.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy udali się pod pomnik Armii Krajowej. Prezes Światowego Związku AK Okręg Zamość wygłosił okolicznościowe przemówienie, a następnie wręczono odznaczenia wojskowe szczególnie zasłużonym osobom. Głos zabrał również pan Przemysław Omiczewski Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie. Uczestniczący w uroczystości oddział żołnierzy uczcił pamięć bohaterów wojennych apelem poległych oraz salwą honorową. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele poszczególnych grup złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem AK.

Album foto

Tekst i zdjęcia A. Szcześniak


Wciąż zdobywamy nowe doświadczenia

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół nr 2 wziął udział w programie pt. „Od badania do działania, czyli 3P- prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole” realizowanym w ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Erę Ewaluacji – partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zakres zagadnień dotyczył strategii skutecznego uczenia się i nauczania zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.

Nauczyciele pracowali w czterech zespołach a obszar, którym zajmowano się podczas trwania projektu to „Stosowanie metod i form pracy sprzyjających uczeniu się uczniów”. Wszystkie zadania konsultowane były z moderatorem – ekspertem i przez niego zaliczane.

Efektem udziału w programie było otrzymanie certyfikatu przez szkołę i poszczególnych nauczycieli uczestniczących w projekcie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie znajdzie odzwierciedlenie w naszej pracy już w kolejnym roku szkolnym.

(Edyta Wilczyńska - Karawiec)


Spieszmy na wakacje…

Zanim zaczęliśmy się cieszyć pierwszymi chwilami wakacji, 26 czerwca 2015 r., spotkaliśmy się, aby podsumować naszą całoroczną pracę, nagrodzić wysiłki tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki i pożegnać uczniów kończących szkołę podstawową.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrał się tłum odświętnie ubranych uczniów, ich rodzice i nauczyciele.

 Pani Alicja Dubel – dyrektor naszej szkoły, Pani Jolanta Krywko – wicedyrektor oraz wychowawczynie, wręczyły najlepszym uczniom liczne dyplomy oraz nagrody książkowe.

Ci szczególnie wyróżniający się otrzymali stypendia motywacyjne: naukowe i sportowe, ufundowane przez Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.

Wiktor Wachowicz, który jako pierwszy w historii szkoły zdobył tytuł trzykrotnego laureata konkursów kuratoryjnych, otrzymał w nagrodę również tablet.

Wspólnie cieszyliśmy się z sukcesów naszych uczniów, a rodzicom za współpracę ze szkołą podziękowaliśmy symbolicznymi dyplomami.

Na zakończenie odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowana pod kierunkiem: Pani Anny Taras, Pani Katarzyny Bedy, Pani Marty Słomianowskiej. Dekorację wykonała Pani Anna Sawiniec – Szczech.

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: A. Sokalska-Wosiek)


Niezwykły uczeń naszej szkoły 

​26 czerwca 2015 roku był dniem szczególnym. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 zbiegło się z niesamowitym zdarzeniem. Uczeń klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 7 Tristano Di Cesare wraz ze swoją mamą opowiedział nam o swojej niezwykłej historii.

Jakiś czas temu  wsparł akcję „Daj włos!”, ścinając swoje długie, piękne włosy i przekazując je fundacji Rak’n’Roll. Akcja ta jest jednocześnie apelem fundacji do wszystkich, którzy zmieniając fryzurę, chcieliby zrobić coś dobrego dla innych. Fundacja zbiera włosy, które są przeznaczone na peruki dla kobiet walczących z rakiem.

Chłopiec wcześniej nie pochwalił się faktem, iż jego włosy posłużą jako peruka. Dopiero, kiedy szkoła ujrzała w swoich progach Telewizję TVN24 dowiedziała się jak ważnej rzeczy dokonał ośmiolatek. Tristano oddając swoje włosy, dał sygnał wszystkim ludziom, aby zatrzymali się na chwilę i pomyśleli o tym, jak ważna jest empatia i chęć pomagania innym.

Gratulujemy i dziękujemy rodzicom Tristano, którzy służyli wsparciem i pomocą w podjęciu mądrej, altruistycznej decyzji. smiley 

Link do filmu w TVN24

Tekst- Iwona Kurzempa- Sarzyńska


LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW U PREZYDENTA

23 czerwca 2015 r.  uczniowie zamojskich szkół - laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, zostali zaproszeni przez Pana Andrzeja Wnuka Prezydenta Miasta Zamość do Sali Consulatus mieszczącej się w miejskim ratuszu. Młodzieży towarzyszyli dumni rodzice, dyrektorzy oraz nauczyciele. Wśród gospodarzy spotkania, oprócz Prezydenta, znaleźli się: Pan Andrzej Zastąpiło Wiceprezydent Miasta Zamość, Pani Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Oświaty, Pan Jerzy Michalski Wicedyrektor Wydziału Oświaty oraz Pan Dariusz Toczek Inspektor Wydziału Oświaty.

Na początku uroczystości przedstawiono wszystkim wielokrotnych laureatów, którzy oprócz dyplomów i nagród książkowych otrzymali również efektowne szklane statuetki z imiennymi tabliczkami oraz napisem w języku łacińskim „OPTIMUS OPTIMORUM”, czyli „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH”. 

W tej elitarnej  grupie uczniów znalazł się Wiktor Wachowicz – trzykrotny laureat z języka polskiego, historii i przyrody.

Innymi uczniami naszej szkoły, którzy dzięki ciężkiej pracy odnieśli sukcesy byli:

 • Mateusz Kołcon  - laureat konkursu z chemii i finalista konkursu z języka angielskiego
 • Aleksandra Bender– laureatka z konkursu z języka polskiego i finalistka konkursu z biologii
 • Julia Dubel – finalistka konkursów z języka polskiego, biologii i ortograficznego
 • Piotr Pizoń – finalista konkursu z biologii
 • Norbert Szewczak – finalista konkursu z przyrody

Podczas tego spotkania doceniono również pracę nauczycieli , którzy czuwali nad swoimi uczniami i motywowali ich do dalszego doskonalenia się. Do zwyczajowego podziękowania dołączono dla każdego przepiękny album „Zamość. Twierdza otwarta”. Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazły się: Pani Alicja Dubel, Pani Elżbieta Danilewicz, Pani Marta Majewska, Pani Edyta Wilczyńska – Krawiec, Pani Lidia Mróz oraz Pani Marta Słomianowska.

Pomimo uroczystego charakteru tego spotkania, odbywało się ono w bardzo przyjaznej i żartobliwej atmosferze. Gospodarze dla każdego znaleźli kilka ciepłych słów i szczerych uśmiechów.

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: E. Danilewicz)


KONKURS WIEDZY O TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA W KLASACH I – III

W związku z nadaniem Szkole Podstawowej nr 7 imienia Adama Mickiewicza, klasy I- III podjęły szereg działań przybliżających postać i twórczość przyszłego patrona.

Dzieci zostały zapoznane z bajkami, wykonywały do nich barwne ilustracje, oglądały prezentacje multimedialne, wspólnie z wychowawcami robiły gazetki.

Uwieńczeniem tych działań był Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza. Został on przeprowadzony 18 czerwca we wszystkich klasach I-III.

Uczniowie wykazali się znajomością bajek i wiedzą na temat życia naszego wieszcza.

Oto zwycięzcy konkursu:

Ia: Kornelia Adamarek, Amelia Chomiak

Ib: Karmen Rusek, Błażej Szyport

IIa: Wiktoria Wardach, Kacper Gąska

IIb: Weronika Duras, Hanna Kawalec

IIIa: Anna Łubkowska, Mateusz Krawiec

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!smiley

Album foto

 (tekst i zdjęcia: Anna Pintal, Anna Taras)


Ogródek klasy Ib

W czwartek 18 czerwca 2015r. odbył się klasowy piknik połączony z założeniem ogródka przed naszą szkołą. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli rodzice oraz dzieci z klasy Ib. 

Najpierw do najcięższej pracy przystąpili dzielni tatusiowie, którzy błyskawicznie przekopali wyznaczony kawałek ziemi. Zaraz po tym do pracy włączyły się mamusie i oczywiście dzieci. Ich zadaniem było wyrównanie ziemi oraz sadzenie roślinek. 

Niezastąpiona pani Danusia – babcia Wiktorii pomagała przy doborze właściwych roślin oraz zaprojektowaniu naszego ogródka. 

Po zakończonych pracach wszyscy udali się na wypoczynek. Na rozłożonych przed szkołą kocach dzieci z rodzicami urządziły prawdziwą ucztę. Było bardzo rodzinnie, wesoło i słonecznie.smiley

Album foto

(tekst i zdjęcia: Anna Pintal)


MASKA TEATRALNA 2015

Dnia 18 czerwca br. uczniowie klasy Va Marcelina Michniewicz, Agata Sawicka i Kuba Romaszko pod opieką p. Anny Sawiniec – Szczech uczestniczyli w otwarciu wystawy „MASKA TEATRALNA 2015”.

            Jury konkursu wyróżniło najciekawsze prace naszych uczniów udziałem w wystawie pokonkursowej, która jest prezentowana w BWA – Galerii Zamojskiej w czasie trwania Zamojskiego Lata Teatralnego.

Zdjęcia dostępne na stronie www.bwazamosc.pl konkurs plastyczny MASKA TEATRALNA 2015.

Album foto

Tekst i zdjęcia A.Sawiniec - Szczech


Szkoła Sportowych Talentów

Na początku roku szkolnego 2014/15 nauczyciele wychowania fizycznego przystąpili do realizacji ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Szkoła Sportowych Talentów”.

Przez kilka następnych miesięcy nauczyciele i uczniowie wspólnie przechodzili przez kolejne etapy projektu. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu  e-lerningowym  przeprowadzonym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Projekty dla uczniów dotyczyły między innymi zdrowego stylu życia – spotkanie z dietetykiem czy szkolna debata o zdrowiu, udziału w szeregu przedsięwzięciach  np. organizacja szkolnych zawodów, Dnia Sportu, organizowanie przez szkołę dodatkowych zajęć sportowych z różnych dyscyplin, udział w zawodach w poszczególnych dyscyplinach i na różnych szczeblach.  Spotkanie z przedstawicielem sportu-udział młodzieży w imprezie „Trenuj z Fajdkiem”.

Wymagane zadania zostały zrealizowane a efektem tych działań jest otrzymany przez szkołę certyfikat „Szkoły Sportowych Talentów”.

Album foto

(Tekst i zdjęcie: M. Kozłowska)


Zwiedzamy Zamojską Starówkę

18 czerwca 2015 r. uczniowie z klas: IVa, Va i Vb wraz z wychowawcami zwiedzali Zamojską Starówkę.

Zwiedzanie zaczęło się od spaceru wzdłuż murów obronnych oraz przejścia Bramą Lwowską i Bramą Lubelską.

Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum Zamojskim, gdzie uczniowie poznawali szczegóły historii miasta i rodu rodziny Zamoyskich. Dowiedzieli się, jak żyli mieszkańcy Zamościa i okolic.

Następnie zwiedzali Arsenał – Muzeum Fortyfikacji i Broni. Obejrzeli wystawę broni oraz mundurów żołnierskich z różnych epok.  Wielkie wrażenie zrobiła na wszystkich wystawa sprzętu wojskowego.

Była to ciekawa i pouczająca lekcja historii naszego miasta.smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Bożek)


WYCIECZKA KLASY IC DO ZOO 

Już po raz kolejny w tym roku szkolnym dzieci z klasy Ic odwiedziły zamojskie zoo. Była to okazja do zdobycia kolejnych spostrzeżeń podczas obserwacji nie tylko żyjących tam zwierząt, ale także roślin oraz porównania z jesienną wycieczką.

Słowem lekcja przyrody w terenie i na żywo. Wycieczka była bardzo atrakcyjna, humory i pogoda dopisały. Zabawy na placach zabaw dostarczyły wiele radości i dopełniły szczęścia.

Wycieczka była nagrodą dla klasy Ic za swoje występy z okazji Dnia Odkrywania Talentów.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


Sukces najmłodszych tenisistów

Podczas Mistrzostw Szkół Podstawowych „Jogoś2015” rozgrywanych na kortach KT „Return” Zamość drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zamościu odniosła wielki sukces. Na siedem startujących zespołów drużyna z SP7 zajęła drugie miejsce ulegając w finale jedynie SP8 z Zamościa.

Na zawodach szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Klaudia Kuczeruk, Gabriela Rychel obie z klasy 2b i Kacper Gąska, Jakub Nizioł obaj z klasy 2a.

Naszym vice-mistrzom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów tenisowych.smiley 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Bekas)


''Krakowiaczek jeden...''

Dnia 17 czerwca 2015r. do dzieci w świetlicy szkolnej zawitała p. Anna Kardasz-mama Maćka z klasy Ic - nauczycielka, bibliotekarka i pasjonatka tańca ludowego.

Pani Ania od wielu lat tańczy w Zespole Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna". Podczas spotkania wystąpiła w pięknym, kolorowym stroju zamojskim i podzieliła się swoimi zainteresowaniami z dziećmi. Omówiła też inne stroje regionalne, wprawiając w zachwyt, szczególnie dziewczynki.

Pani Anna zachęcała wszystkich do zainteresowania się tańcem, podkreślając, że Zespół ''Zamojszczyzna'' liczy 6 grup tanecznych, począwszy od najmłodszych a kończąc na grupie tancerzy dorosłych.

Wspomniała, że jest to ciężka praca częste, codzienne, kilkugodzinne ćwiczenia, dająca jednak dużą satysfakcję oraz możliwości poznania wielu ludzi i kultur.

Zespół bowiem koncertuje w różnych częściach kraju i świata popularyzując polski folklor ludowy. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie na dużej przestrzeni pod okiem i według wskazówek gościa, dzieci poznały i zatańczyły dwa podstawowe kroki krakowiaka.

Na zakończenie uczniowie podziękowali p. Ani za przybycie. W celu utrwalenia miłego spotkania powstało wspólne zdjęcie.

Album foto

Tekst: B. Stasiuk i B. Piwko

Foto: B. Stasiuk


Niezapomniana wycieczka kl. Ia i Ic

Dnia 16 czerwca 2015r. uczniowie klasy Ia i Ib odwiedzili rancho „Debry” w Lipinie Nowej koło Skierbieszowa.

Po przyjeździe na miejsce właściciele oprowadzili nas po całym ośrodku agroturystycznym. Podczas spaceru podziwialiśmy piękne okazy roślin, a także różne obiekty przeznaczone do wypoczynku. Mieliśmy okazję karmić szkockie krowy, lamy, kozy i osiołki.

W stajni oglądaliśmy i głaskaliśmy koniki. Bardzo dużo emocji wzbudziła jazda konna.

Po przejażdżkach na dzieci czekała niespodzianka: kiełbaska z grilla oraz pyszne lody. Nie zabrakło też wesołych zabaw na placu.

Dzieciom sprzyjała wspaniała pogoda oraz dopisywały świetne humory. Wspólny wyjazd był dla uczniów okazją do lepszego poznania i zintegrowania się.

Album foto

(tekst i zdjęcia: Anna Pintal, Anna Hadło, Anna Sokalska-Wosiek)


MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA

Które dziecko z klasy Ic lubi czytać książki bardzo, a które trochę mniej, można się było dowiedzieć podczas zajęć dnia 16 czerwca 2015.

Pierwszaki uświadomiły sobie, gdzie zdobyć książki do czytania.

Wzięły udział w scence w „klasowej bibliotece”, gdzie miały okazję użyć zwrotów grzecznościowych prosząc o wybraną książkę.

Obejrzały także  krótkie filmiki, na których dzieci z innej szkoły opowiadały o swoich ulubionych  książkach.

Pierwszaki zaprezentowały wybrane przez siebie książki, książki ulubione, do których często wracają.

Występ na forum klasy, zwłaszcza w obecności pani dyrektor,  był dla dzieci przeżyciem.

Podsumowaniem zajęć było uzupełnianie tekstu z lukami, dzieci musiały pamiętać o wielkich literach i  o cudzysłowiu, a także krótko scharakteryzować książkę i uzasadnić swój wybór lektury do prezentacji.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


Niebanalna impreza w Szkole Podstawowej nr 7:

II Rodzinny Rajd Rowerowy

W sobotę 13 czerwca 2015r. odbył się II Rodzinny Rajd Rowerowy. Wzięli w nim udział uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zamościu wraz ze swoimi rodzicami oraz nauczyciele.   

Pomysłodawcami i organizatorami  rajdu byli: p. Sebastian Sawa, przedstawiciel Rady Rodziców oraz p. Jerzy Bekas nauczyciel wychowania fizycznego.

Rajd rozpoczął się spod Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu i zakończył na terenach zielonych Szkoły Podstawowej w Mokrem.

Przez większość trasy około stu uczestników imprezy eskortowała policja, co stanowiło dodatkową atrakcję dla najmłodszych. Pierwszym przystankiem była siedziba Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na lotnisku w Mokrem. Instruktor lotnictwa zapoznał gości z tajnikami latania, zaprezentował znajdujące się tam samoloty i szybowce. Wielką atrakcją była możliwość przebywania za sterami maszyn latających.

Dalsza trasa prowadziła wśród malowniczych łąk i pól. Uczestnicy zachwycali się pięknymi krajobrazami, podziwiali błękit chabrów, czerwień maków i mogli poczuć zapach dojrzewających zbóż. Piaszczysta polna droga była dla niejednego rowerzysty wielkim wyzwaniem. Wszyscy jednak dzielnie pokonali polne wertepy.

Zmęczeni, ale szczęśliwi uczestnicy w komplecie dotarli do mety, gdzie czekało na nich ognisko. 

Po krótkim odpoczynku odbyły się konkursy: zręcznościowy dla rodziców i slalom rowerowy dla dzieci.

Za uczestnictwo w rajdzie dzieci otrzymały okolicznościowe medale i dyplomy.

Rajd był dla uczniów wspaniałą formą aktywnego spędzenia wolnego czasu z rodziną, nauczycielami  kolegami na łonie natury. 

Album foto


Warsztaty biblioterapeutyczne

W dniu 11.06.2015r. uczniowie klasy VA razem z nauczycielem bibliotekarzem uczestniczyli w warsztatach biblioterapeutycznych w Filii nr 4 Książnicy Zamojskiej, w ramach projektu „Uzależnieni od czytania”. Tematem spotkania była Przyjaźń.

Uczniowie na początku wysłuchali opowieści o jeżyku Bogusiu a następnie rozmawiali o przyjaźni i przyjaciołach bohatera opowiadania, ale też i o swoich przyjaźniach. Wymieniali cechy dobrego przyjaciela.

Z wielkim zapałem poszczególne grupy redagowały gazetkę leśną. Dzieci zaprojektowały rubryki: poszukuję…, znalazłem…, zgubiłem…, reklamę i zaproszenie do wesołego lasu oraz napisały zażalenie jeżyka Bogusia do redaktora naczelnego.

Pomiędzy poszczególnymi zadaniami uczniowie uczestniczyli w  różnych zabawach integracyjnych i ruchowych. 

Panowała miła i radosna atmosfera wśród książek i najbliższych przyjaciół. 

Album foto

(tekst: Anna Sokalska-Wosiek, zdjęcia: Anna Wróbel)


ROWEREM W ŚWIAT

Uczniowie  klasy IV a na zajęciach technicznych poznają przepisy ruchu drogowego,  celem zdobycia karty rowerowej. Materiał dotyczący karty rowerowej wprowadzany jest sukcesywnie i rozpoczyna się od teoretycznych podstaw przepisów ruchu drogowego, a kończy na zagadnieniach związanych z wykonywaniem manewrów na drodze doskonalących u uczniów takie umiejętności jak: precyzja, koncentracja, zachowanie równowagi, koordynacja ruchowa, spostrzegawczość, refleks.

Uczniowie z zainteresowaniem odnoszą się do zajęć z wychowania komunikacyjnego. Mają ogromny zapał do nauki i ambitnie dążą do uzyskania „pierwszego prawa jazdy”. Ze względu na ograniczoną ilość czasu przeznaczonego na te cenne zajęcia przyczyniające się do wzrostu bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty istotne jest wsparcie ze strony rodziców oraz pomoc w doskonaleniu nauki jazdy na rowerze poza godzinami lekcyjnymi.

Album foto

Tekst i zdjęcia Anna Sawiniec- Szczech


ILUSTRACJE DO BAJEK ADAMA MICKIEWICZA

W maju wśród uczniów kl. I – III został przeprowadzony konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację do bajki Adama Mickiewicza. 

Wychowawcy poszczególnych klas najpierw zaznajamiali uczniów z tekstami, potem omawiali je, gdyż słownictwo w nich zawarte nie zawsze jest zrozumiałe dla współczesnych dzieci, a następnie uczniowie zastanawiali się nad zawartym w bajkach morałem. Wśród omawianych utworów znaleźli się „Przyjaciele”, „Zając i żaba”, „Lis i kozieł”, „Lis i zając”, ”Koza, kózka i wilk”  oraz „Osioł i pies”. 

Finałem zajęć poświęconych twórczości Mickiewicza było wykonanie ilustracji do jednej z poznanych bajek. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie szkoły oraz w październiku na wystawie prac plastycznych.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska)


ADAM MICKIEWICZ W PORTRECIE

W ramach przygotowań do październikowej uroczystości nadania szkole imienia Adama Mickiewicza społeczność szkolna przez cały rok realizowała działania według zaplanowanego harmonogramu.

Jednym z nich był konkurs plastyczny dla uczniów kl. IV – VI na portret wieszcza. Prace zostały wykonane w różnych technikach plastycznych, a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz podczas uroczystości. 

Nad całością czuwała Pani Marta Słomianowska.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska)


LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO CLICKONMANIAC

Jest nam miło poinformować, iż tytuł laureata tegorocznej edycji konkursu CLICKONMANIAC  uzyskali: Alicja Harley Di Cesare z  4a, Tomasz Jesionek z 5b oraz gimnazjaliści: Tymon Gontarz i Tomasz Smól z klasy 2a.

11 czerwca br. w Zespole Szkół Nr 5 odbyła się uroczysta gala z rozdaniem nagród.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Dybzińska


„Myśl globalnie, działaj lokalnie"

Dnia 11 czerwca 2015 roku klasa IIA Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcą udała się na zamojską Starówkę, aby uczestniczyć w akcji pod hasłem „Children can make a diffrence”. Inicjatorem akcji jest międzynarodowa placówka szkolno – edukacyjna Helen Doron English, która od wielu lat jest związana z edukacją w szerokim tego słowa znaczeniu.

Troska o środowisko naturalne i przeciwstawianie się karczowaniu lasów deszczowych to priorytety tej i innych akcji. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na fakt iż nie tylko dorośli ludzie mogą mieć wpływ na środowisko, ale także ważne jest zaangażowanie najmłodszych. Postawa dzieci wobec środowiska, troska o nie jest bardzo ważnym elementem wychowawczym naszych pociech.

W dniu 11 czerwca zebrały się dzieci z zamojskich przedszkoli, szkół i zostało zrobione grupowe zdjęcie z lotu ptaka na tle zamojskiej Starówki. Dzieci trzymając w ręku kolorowe balony skandowały hasła „Hello My Word” oraz „Dzieci zmieniają świat”. Przedsięwzięcie swoim honorowym  patronatem objął Prezydent Miasta, Pan Andrzej Wnuk.

Album foto

 (Tekst i zdjęcia Iwona Kurzempa - Sarzyńska)


VIII Międzyszkolny Turniej Sportowo - Rekreacyjny "Z Orzeszkową na sportowo i wesoło"

10 czerwca 2015 r. odbył się VIII Międzyszkolny Turniej Sportowo - Rekreacyjny "Z Orzeszkową na sportowo i wesoło" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Zamościu. 

Miło nam poinformować, że I miejsce w kategorii klas szóstych zdobyła drużyna z naszej szkoły w składzie: Ada Kostrubiec, Martyna Mądroń, Ola Jonak, Natalka Miedziak, Kinga Pisarew, Dawid Ulanowski, Norbert Szewczak, Michał Malczewski, Oliwer Maziarka, Eryk Kowalski.

Gratulujemy!smiley

Album foto

(Tekst: M. Bożek, zdjęcia: A. Sokalska-Wosiek, M. Bożek)


Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej 

10 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej dla klas I -III. Udział w turnieju wzięły wszystkie drużyny z klas I-III edukacji wczesnoszkolnej.

W kategorii klas pierwszych zwyciężyła klasa 1a i 1c natomiast drugie miejsce zajęła klasa 1b. W kategorii klas drugich i trzecich zwyciężyła klasa trzecia, drugie miejsce zajęła klasa 2a, a trzecie miejsce klasa 2b. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale za zajęcie odpowiednich miejsc. Wszystkim młodym piłkarzom i piłkarkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

Zobacz dekorację turniejową: Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Bekas)


Wycieczka drugoklasistów do Stadniny Koni ,,Debry”

10 czerwca 2015 roku uczniowie klasy IIa i IIb pod opieką swoich wychowawców odwiedzili  Stadninę Koni ,,Debry” w Lipinie, niedaleko Skierbieszowa.

Ten malowniczy zakątek dostarczył dzieciom wielu wspaniałych atrakcji i wrażeń.

Uczniowie zwiedzili mini zoo, gdzie mieli okazję podziwiać i karmić chlebem szkockie krowy, lamy i osiołki. Obejrzeli stajnię, a w niej boksy z końmi, siodlarnię i inne pomieszczenia, po których oprowadzał uczniów opiekun – instruktor jazdy konnej. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy dotyczących hodowli koni i zwierząt z mini zoo. Odbyły spacer wokół stawu i po zachwycającym dziesięcioletnim ,,tajemniczym ogrodzie”.

Największą atrakcją była przejażdżka na kucyku, prowadzonym na loży przez instruktora jazdy konnej. Mimo wcześniejszych lęków i obaw, nikt nie odmówił sobie tej przyjemności.

Po zwiedzeniu obiektów stadniny, dzieci zostały zaproszone na pieczone kiełbaski i przepyszne lody. Dopełnieniem pobytu w Rancho "Debry" były wspólne zabawy na wspaniałym placu zabaw.

Zmęczone, ale szczęśliwe dzieci wracały do swych domów ze śpiewem na ustach.

Ta wspaniała wycieczka na długo pozostanie w pamięci drugoklasistów.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Bożena Greszta, Iwona Kurzempa – Sarzyńska)


SZKICE W PLENERZE – 10.06.2015

Uczniowie kl. Vb na lekcji plastyki poznawali różne rodzaje kresek oraz podstawowe zasady wykonywania szkiców ołówkiem.

Tematem przewodnim było drzewo. Korzystając z korzystnej pogody oraz pięknego otoczenia naszej szkoły młodzi artyści udali się w plener. Każdy znalazł dla siebie odpowiedni obiekt i uważnie go obserwując, starał się przenieść go na papier.

Okazało się, że nie jest to wcale takie łatwe, ale konstruktywne uwagi Pani Marty Słomianowskiej sprawiły, że zaczęły powstawać ciekawe szkice. Szkoda tylko, że lekcja tak szybko się skończyła.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska)


 Podsumowanie regionalnego projektu „Magiczny świat bajki, baśni i legendy..."

7 czerwca 2015 r. odbyło się podsumowanie regionalnego projektu organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu oraz grupę nieformalną Animatorzy Zmiany „Magiczny świat bajki, baśni i legendy...". W trakcie finału miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego Kamishibai skierowanego do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów.

Głównym założeniem projektu było propagowanie twórczości artystycznej młodych ludzi i popularyzacja czytelnictwa.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły trzy osoby:

·         Agnieszka Tokarska uczennica klasy IVa, która przygotowała ilustracje do legendy „O smoku wawelskim”.

·         Kasia Zubala uczennica klasy IVa przedstawiła pracę „Dzikie gęsi”.

·         Paolo Marino uczeń klasy Ia, który otrzymał nagrodę specjalną Dyrektora Biblioteki Pani Doroty Mach za pracę „Szczeniaczek Dino”.

Finał zakończył się prezentacją nagrodzonych prac konkursowych oraz słodkim poczęstunkiem.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: K. Karwowska)


Czwartki Lekkoatletyczne

Zakończyły się zmagania sportowe w ramach Czwartków Lekkoatletycznych.

Podczas ostatnich zawodów nasi uczniowie zajęli miejsca na podium:

- Filip Chmiel - kl. 3b gim. - I miejsce w biegu na 1000m, 

- Natalka Miedziak - kl. 6a sp - II miejsce w biegu na 600m.

W ogólnej klasyfikacji szkół nasza "siódemka" zajęła III miejsce. Gratulujemysmiley.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Kozłowska)


 Podsumowanie III Zamojskiej Olimpiady Informatycznej 

3 czerwca odbyło się uroczyste  podsumowanie III Zamojskiej Olimpiady Informatycznej, w której uczestniczyła  drużyna z naszej szkoły: Agata Sawicka, Michał Farion i Mateusz Mrówczyński. Uczniowie  rywalizowali jako piątoklasiści z 9 innymi  drużynami, w których skład wchodzili ich starsi koledzy z klas szóstych.  Drużynę przygotowywały panie Ewa Pendyk i Małgorzata Wilkołazka.

W czasie uroczystości uczniowie mogli zobaczyć pokaz możliwości mini robotów oraz maszyny zwanej dronem.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Album foto

Tekst i zdjęcia Małgorzata Wilkołazka


XXI Diecezjalny Konkurs Plastyczno – Literacki rozstrzygnięty

2 czerwca w kościele o. Franciszkanów w Zamościu, po Mszy św. pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego odbyło się podsumowanie XXI Diecezjalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego - „RODZINA, NAJWSPANIALSZY ZAMYSŁ PANA BOGA”

Na konkurs wpłynęło blisko 400 prac plastycznych, pięknych wierszy i opowiadań. Uczniowie naszej szkoły: Karol Gajak z klasy 2a, Krystian Józefko z klasy 4a i Agata Sawicka z klasy 5a otrzymali wyróżnienia.

Album foto

(Tekst Marzena Chmiel, zdjęcia Marzena Chmiel, Marcin Rymarz)


WIEDZĄ, JAK BEZPIECZNIE PŁYWAĆ.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW SP 7!!!

Dnia 2 czerwca 2015 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla ucz. kl. I-III organizowanego przez WOPR w Zamościu i Zespół Szkół w Żdanowie pt. „Bezpieczna woda". 

Celem konkursu była popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie i nad wodą, w szczególności podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Spośród 200 prac, jakie wpłynęły do organizatora z różnych szkół, talent plastyczny naszych uczniów został zauważony i nagrodzony aż czterema nagrodami:

1. Karol Gajak kl. IIa - II miejsce

2. Wiktoria Cis kl. IIIa - III miejsce

3. Jakub Hołowiński kl. Ia – wyróżnienie

4.Judyta Żołnierczuk kl. IIa – wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy!smiley

Album foto

(Tekst i foto: Beata Stasiuk)


Dzień Sportu 

1 czerwca to Dzień Dziecka więc tradycyjnie u nas w szkole odbył się Dzień Sportu na wesoło.

Klasy 4 - 6 rywalizowały podczas wyścigów na wesoło, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Album foto

 

(Tekst: M. Kozłowska, zdjęcia: M. Kozłowska, M. Wilkołazka)


„Muzyczna podróż dookoła świata”

W „Muzyczną podróż dookoła świata” wraz z muzykami z Orkiestry  Symfonicznej wybrały się dnia 1 czerwca dzieci z klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Kameralny Zespół Wokalny zaprezentował koncert edukacyjny, podczas uczniowie zostali zaproszeni do aktywnego słuchania muzyki.

Były więc zmieniające się rytmy, bardziej lub mniej znane piosenki i melodie, ilustrowanie ruchem treści piosenek.

Ciekawostkę stanowiły oryginalne instrumenty muzyczne z różnych części świata oraz atrakcyjne, zmieniające się nakrycia głów muzyków.

Koncertowi towarzyszyła prezentacja multimedialna będąca wędrówką po różnych zakątkach naszego globu. Koncerty tego typu to wspaniała forma umuzykalniania dzieci.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


„Wspólna drużyna-wspierajmy się razem w profilaktyce”

Dnia 28 maja 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs profilaktyczny zorganizowany w ramach 15 edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Konkurs finansowany był ze środków budżetu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki temu organizatorzy mogli zapewnić atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu.

Szkolną uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Urząd Miasta Zamość reprezentowała pani Katarzyna Bednarczuk z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Obecni byli także: pan Jerzy Michalski wicedyrektor Wydziału Oświaty, pani Dorota Banaczek przewodnicząca Zarządu Osiedla Promyk, przedstawiciele Policji –aspirant Zbigniew Dejneka i młodszy aspirant Dariusz Kuropatnicki.

Zmagania drużyn oceniała 4-osobowa Komisja Konkursowa, którą tworzyli pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele policji.

W konkursie wzięły udział 3-osobowe reprezentacje 9 zamojskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z opiekunami. Uczniowie rywalizowali w czterech konkurencjach. Odpowiadali na pytania dotyczące profilaktyki, odgrywali scenki, rozwiązywali krzyżówki. Ich zadaniem  było także ułożenie fragmentów wiersza o tematyce profilaktycznej. Drużyny uzyskiwały dodatkowe punkty za samodzielne ułożenie hasła. Każda  drużyna zaprezentowała bardzo wysoki poziom  w zakresie wiedzy profilaktycznej.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyły szkoły:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 7

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9

W kategorii szkół gimnazjalnych zwycięzcami zostali:

I miejsce  Gimnazjum nr 4

II miejsce Gimnazjum nr 1

III miejsce Gimnazjum nr 3

W ramach konkursu  „Wspólna drużyna – wspierajmy się razem w profilaktyce” odbył się także konkurs plastyczny dla klas IV-VI  na temat „Jestem przeciw przemocy”. Do organizatora wpłynęły prace plastyczne ze szkół podstawowych numer 2, 3, 4, 7, 9. Pierwsze miejsce zajęła Daria Pitak ze Szkoły Podstawowej nr 9. Drugie miejsce przypadło Anecie Lenkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 9, a trzecie miejsce zajęła Aleksandra Buczak ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za wspólną zabawę.smiley

Album foto

(Tekst: M. Józefowicz, A. Szcześniak, zdjęcia: A. Sokalska-Wosiek)


Pielgrzymka trzecioklasistów

27 maja 2015 r. uczniowie i rodzice z klasy 3a udali się na pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, aby podziękować za dar I Komunii Świętej, która odbyła się 24 maja.

Po drodze zwiedziliśmy Lubaczów, Horyniec, piękną, zabytkową cerkiew w Nowinach Horynieckich oraz Przemyśl. W Kalwarii Pacławskiej, przed cudownym obrazem Matki Słuchającej, Ojciec Proboszcz Andrzej Zalewski odprawił dziękczynną mszę świętą, a następnie wszyscy poznali historię tego wyjątkowego miejsca. Po obiedzie kontynuowaliśmy zwiedzanie sanktuarium.

W drodze powrotnej bawiliśmy się wspaniale – wspólne gry i nasze ulubione piosenki, śpiewane przez wszystkich sprawiły, że czas przejazdu do Zamościa minął bardzo szybko.

Zmęczeni, ale szczęśliwi podziękowaliśmy naszym opiekunom – Ojcu Proboszczowi, p. Annie Taras i p. Marzenie Chmiel i wróciliśmy do domów.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Chmiel)


Wycieczka pierwszaków do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

W środę, 27 maja, zamojska Komenda Miejska Policji zorganizowała „dzień otwarty”. Oferta skierowana była do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Podczas tej wycieczki dzieci z klasy Ic z bliska zobaczyły jak pracują zamojscy policjanci, zwiedziły niektóre pomieszczenia w budynku, między innymi cele w areszcie. Do obejrzenia był także policyjny pojazd. 

Przewodnicy psów służbowych przeprowadzili szkolenie, w trakcie którego pokazali, jak najskuteczniej bronić się przed atakiem groźnego psa oraz zaprezentowali wydawanie poleceń psu bez użycia słów. Dzieci obejrzały dwa krótkie filmy: o bezpiecznym Internecie oraz zachowaniu bezpieczeństwa w pobliżu ulicy.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz)


Konkurs plastyczno- językowy pt. „MOTHER’S DAY CARD”

26 maja 2015r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno- językowego dla klas I-III „Mother’s Day card”- kartka z okazji Dnia Matki z życzeniami w języku angielskim. Organizatorem konkursu była pani Anna Hadło.

Uczniowie chętnie brali udział w tym konkursie. Wykonali wiele pięknych kartek wykorzystując różne techniki plastyczne.

W związku z dużą ilością zgłoszonych prac, jury rozstrzygnęło konkurs nagradzając uczniów w trzech kategoriach: klas I, klas II i klasy III.

Jury oceniło prace pod kątem samodzielności wykonania, pomysłowości, estetyki oraz poprawności językowej przyznając nagrody następującym uczniom:

KLASY I

I miejsce- Natalia Załoga kl. Ia

II miejsce- Katarzyna Kiecak kl. Ib

III miejsce-Oliwia Głowacka kl. Ic

KLASY II

I miejsce- Karol Gajak kl. IIa

II miejsce- Klaudia Kuczeruk kl. IIb

III miejsce - Kacper Gąska kl. IIa

KLASA III

I miejsce – Oliwia Mnich kl. IIIa

II miejsce –Wanessa Głąb kl. IIIa

III miejsce – Maja Tymecka kl. IIIa

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.smiley  

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Hadło


Ułożyliśmy „KILOMETRY DOBRA”! 

Bijemy rekord Guinnessa, ustanawiamy rekord Polski i pomagamy!

26 maja uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wspólnie układali przed budynkiem szkoły uzbierane złotówki w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „KILOMETRY DOBRA”, której organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu . Inicjatorem akcji w naszym mieście jest Zamojskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które w bieżącym roku gromadzi fundusze na prowadzenie świetlicy rewalidacyjno-rehabilitacyjnej dla osób głęboko niepełnosprawnych po 25. roku życia.

Kampania rozpoczęła się 3 marca, a jej finał zaplanowano na 31 maja 2015 r. W tym dniu, organizacje biorące udział w kampanii Kilometry Dobra podejmą próbę ułożenia nieprzerwanego ciągu z monet o nominale 1 zł w celu pobicia aktualnego rekordu Guinnessa i ustanowienia nowego rekordu Polski. Obecny rekord Guinnessa należy do austriackiej organizacji BG/ BORG Kirchdorf an der Krems, która 9 grudnia 2011 roku, po prawie roku zbierania pieniędzy, ułożyła ciąg o długości 75,24 km, składający się z miliona jednocentówek euro.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Muda)


Bezpiecznie nad wodą

Aura za oknem może o tym nie świadczy, ale już niedługo lato i wakacje. A co się z tym wiąże? Wyjazdy nad wodę, jezioro, morze, basen.

Dlatego też 26 maja 2015 r. po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole ratownika WOPR Pana Mateusza Ferensa, który przeprowadził prelekcje na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku podtopień lub innych wypadków na akwenach wodnych.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas 1-3 oraz 4-6. Mogli oni również z bliska obejrzeć sprzęt używany do ratowania zdrowia i życia jak również posiedzieć za kierownicą skutera wodnego i samochodu terenowego używanego przez zamojskich ratowników WOPR. 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Kozłowska)


Chemiczne zabawy w klasie IIb

25 maja 2015 roku uczniowie klasy IIb gościli Panią Barbarę Wałczuk – absolwentkę Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Dzieci miały okazję uczestniczyć w niecodziennym pokazie oraz wziąć udział w fascynujących doświadczeniach chemicznych. Pani Basia w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób zapoznawała uczniów z tajnikami ciekawych zjawisk i reakcji chemicznych. Dzieci poznały różnorodne wskaźniki, czyli związki chemiczne, których barwa zmienia się zależnie od pH środowiska, w tym wywar z czerwonej kapusty.

Jako mali asystenci uczestniczyli w produkcji dwutlenku węgla, pompującego balon, poznali "sympatyczny atrament", czyli fenoloftaleinę, były także świadkami erupcji wulkanu.

Doświadczenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wywoływały entuzjastyczne reakcje wśród uczniów.

Pani Basi dziękujemy za tak atrakcyjną lekcję chemii i życzymy sukcesów w pracy!smiley

Album foto

Tekst: Bożena Greszta

Zdjęcia: Anna Sokalska - Wosiek


Wycieczka do Paryża

W dniach 15 – 21.05.2015 pojechaliśmy na szkolną wycieczkę do Paryża i Pragi.

Pobyt nasz zaczęliśmy od Parku Asterixa. Jest to miejsce niezwykłe, w którym wspaniale bawią się małe dzieci, młodzież i dorośli. Park proponuje różnorodne formy rozrywki: począwszy od karuzeli z konikami dla najmłodszych, aż do szybkich kolejek górskich dla odważnych, tak więc każdy z nas mógł wybrać coś dla siebie.

Po całodziennej zabawie w parku byliśmy ochrypnięci od radosnych okrzyków fantastycznej zabawy. Ogromne wrażenie zrobił na nas pokaz tresury delfinów, które posłusznie wykonywały wszystkie polecenia swoich panów.

Następnego dnia po raz pierwszy ujrzeliśmy Paryż – niesamowite wrażenie! Stolica Francji przywitała nas piękną pogodą, później już nie była tak łaskawa. Zwiedziliśmy między innymi Muzeum Luwr, w którym przez kilka godzin oglądaliśmy wspaniałe, znane nam z lekcji historii, języka polskiego czy sztuki, zbiory. Później udaliśmy się do muzeum perfum Fragonard, zobaczyliśmy Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Dzielnicę Łacińską z Uniwersytetem Sorbonną, Plac  Bastylii z  gmachem Narodowej Opery Paryża, nowoczesną dzielnicę ze szkła i stali – la Defense, a wieczorem wjechaliśmy na majestatyczną wieżę Eiffla. Zapierające dech w piersiach widoki z najwyższego jej  piętra  oraz wieczorny rejs po Sekwanie i niezapomniany widok Paryża nocą, utwierdził nas w przekonaniu, że miasto to zasługuje na miano jednej z najpiękniejszych stolic europejskich.

Następny dzień w Paryżu to Cmentarz Pere Lachaise, gdzie jest pochowany m. in.nasz wielki rodak Fryderyk Chopin oraz urokliwa dzielnica Montmartre z bazyliką Sacre Coeur i Place du Tertre. Spacerując wąskimi uliczkami mogliśmy poczuć tutaj ducha francuskiej Bohemy i podziwiać artystów malujących obrazy.

Pożegnanie z Paryżem nastąpiło obok pięknie oświetlonego Moulin Rouge. Następnie udaliśmy się do kolejnej stolicy europejskiej: Pragi.

Wycieczka była bardzo udana. Mieliśmy możliwość zobaczenia codziennego życia Francuzów, jeździliśmy metrem, jedliśmy typowe francuskie śniadania, spacerowaliśmy po chodnikach, po których niegdyś spacerowali np. Moliere, Maria Skłodowska – Curie, Chopin, Coco Chanel, jak również sam Napoleon.

Czuliśmy historię i sztukę na każdym kroku, a do tego ta elegancja i paryski szyk! Oh la la! Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć! Na pewno jeszcze kiedyś wrócimy do Paryżasmiley.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Natalia Czechońska, Oliwia Jarosz, Karol Sierkowski)


SUKCES UCZENNICY KLASY IIIA

21 maja 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu odbył się XIII Międzyszkolny Turniej Warcabowy dla uczniów klas trzecich. 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Anna Łubkowska, Oliwia Mnich, Maksymilian Kostrubiec i Michał Orłowski.

I miejsce i tytuł Mistrza Warcabów w kategorii dziewcząt zdobyła Oliwia Mnich uczennica klasy IIIa.

Serdecznie gratulujemy!smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Anna Taras)


 Zamojskie Rancho „Debry”

Dnia 21 maja 2015r. dzieci z klasy Ic były na wycieczce w Zamojskim Rancho „Debry”. W planie było zwiedzanie obiektów stadniny z opiekunem – instruktorem oraz korzystanie z rozmaitych atrakcji proponowanych przez właścicielkę stadniny.

Pierwszaki dowiedziały się wielu rzeczy dotyczących hodowli i warunków życia koni oraz innych zwierząt w mini zoo. Obejrzały stajnię, a w niej boksy i prysznic dla koni, siodlarnię i inne pomieszczenia. Widziały także „karuzelę” czyli elektronicznego trenera dla koni. 

W hali widowiskowo – sportowej podziwiały trening koni. Niewątpliwie wielkim przeżyciem, i dla wielu dzieci nowym doświadczeniem, była przejażdżka na kucyku Daisy, prowadzonym na lonży przez instruktora. Najwięcej przyjemności sprawiło oglądanie, głaskanie i karmienie chlebem zwierząt  - szkockich krów, lam i osiołków. 

Dzieci zapamiętają własnoręczne czyszczenie sierści oraz kopyt kucyka, czesanie grzywy  i zaplatanie z niej warkoczyków. Całość wycieczki dopełniło pieczenie kiełbasek, lody i zabawy na wspaniałym placu zabaw. Pytania w rodzaju „Jak podobała się wycieczka? były zbędne. Roześmiane, szczęśliwe buzie dzieci mówiły o wszystkim.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


Święto Rodziny

„W uroczystą taką chwilę, składam życzeń moich wianek...”

20 maja odbyła się uroczysta akademia z okazji „Święta Rodziny”. Montaż słowno – muzyczny, wzbogacony „Menuetem” Bacha na skrzypcach w wykonaniu Filipa Chmiela, wprowadził w pełen ciepła nastrój i wzruszył niejednego Rodzica. 

Wdzięczność za miłość, trud i poświęcenie Drogich Rodziców „wyśpiewał” szkolny zespół instrumentalno-wokalny „Forte Junior”.
Na scenie wystąpili wspaniali recytatorzy ze szkoły podstawowej: Wiktoria Szewczak i Natalia Załoga z klasy Ia, Katarzyna Kiecak z kl.Ib oraz reprezentanci gimnazjum:Joanna Ciuraszkiewicz, Edyta Artyś, Aleksandra Kalita i Marcin Kondraciuk z klasy IIIa przygotowani pod kierunkiem nauczycielek: p. Katarzyny Bedy, p. Agnieszki Mielnickiej i p. Joanny Mudy. Piękną scenografię opracowała i wykonała p. Anna Sawiniec- Szczech.

Oprócz gorących podziękowań i serdecznych życzeń na rodziców czekała niespodzianka. Na zakończenie Jakub Oberda i Karolina Pociennik wykonali wspaniały układ lirycoljazz na tle piosenki M. Bajora pt.: „Naszych matek maleńkie mieszkanka”  zaśpiewanej przez Olgę Krupę, Natalię Wojciechowską i Martynę Wiatr.

Wszystkim Kochanym Rodzicom życzymy wielu, wielu lat życia w zdrowiu i pomyślności!smiley

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu

Album foto

(tekst: K. Beda, A. Mielnicka, J. Muda, zdjęcia: G. Cios, A. Metner)


VI Interdyscyplinarny Konkurs Historyczny
„Dzieci Zamojszczyzny. Róża Zamoyska – Anioł Dobroci” 

19 maja 2015 r. odbyła się VI edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny”, który organizowany jest przez naszą szkołę we współpracy z Muzeum Zamojskim i adresowany jest do uczniów klas 4 - ­6 szkół podstawowych Miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego. Lubelski Kurator Oświaty, już po raz kolejny, roztoczył nad nim honorowy patronat.

Za całą logistykę konkursu, a także przygotowanie merytoryczne uczniów odpowiadała pani Marta Słomianowska.

Przedmiotem konkursu jest wiedza o dziejach naszego regionu podczas II wojny światowej (wysiedleniach, pacyfikacjach, historii Rotundy) oraz o losach Dzieci Zamojszczyzny. Każdego roku też wyznaczany jest dodatkowy bohater związany z tą tematyką.

W obecnym roku została nim Róża Zamoyska, żona ostatniego XVI ordynata Jana Zamoyskiego, która dzięki swojej determinacji i odwadze uratowała wiele dzieci skazanych na zagładę. Za jej niezłomną postawę, pełną poświęcenia i pokory oraz za wielkie serce została przez ludzi nazwana Aniołem Dobroci. Tematyka nie jest łatwa, jednak co roku znajdują się nauczyciele pełni pasji, którzy potrafią zarazić nią swoich uczniów i zachęcić ich do zgłębiania wiedzy.

Do konkursu zgłosiło się 10 szkół: z Krasnobrodu, Złojca, Zwierzyńca, Sitańca, Lipska, Jarosławca, Majdanu Wielkiego, Kornelówki i Skierbieszowa. Zamość reprezentowany był przez nasza szkołę. W obecnym roku zmieniona została formuła konkursu sprawdzającego wiedzę historyczną.

Młodzież wyruszyła na wycieczkę po Zamościu, którą przygotowała i przeprowadziła Pani Maria Rzeźniak, starszy kustosz Muzeum Zamojskiego. W programie wycieczki znalazł się Pomnik Dzieci Zamojszczyzny przy ul. Akademickiej, Dzwonnica, Katedra, Rotunda oraz system fortyfikacji. W każdym z tych miejsc przewodniczka ciekawie i barwnie opowiadała o losach naszego miasta i regionu podczas II wojny światowej, wiele ciepłych słów poświęciła również Róży i Janowi Zamoyskim. Podczas zwiedzania uczestnicy odpowiadali na pytania opracowane przez Panią Rzeźniak.

Wędrówkę zakończyła miła niespodzianka. Pan Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego, w ramach nagrody za udział w konkursie, umożliwił uczniom obejrzenie w Prochowni fantastycznego 3D wideo mappingu, do którego bazą stała się makieta Twierdzy Zamość. Po filmie wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na „małe co nieco” do Klubu Pauza, gdzie mogli trochę odsapnąć po długiej wycieczce i posilić się pyszną, gorącą pizzą.

Na podsumowanie konkursu przybyli szacowni goście, którzy swoją obecnością podnieśli jego rangę i znaczenie. Znaleźli się wśród nich Pan Sławomir Zawiślak – Poseł Ziemi Zamojskiej, Prezes ŚZŻAK Oddział Zamość, który również był jednym z fundatorów nagród, Pani Magdalena Dołgan – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Pani Agnieszka Kowal – Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, Pan Jerzy Michalski – Zastępca Dyrektora Oświaty Miasta Zamość oraz Pan Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego. Konkurs zaszczycił również swoją obecnością syn Róży Zamoyskiej – Pan Marcin Zamoyski - Prezydent Miasta Zamość.

Na początku Wiktor Wachowicz z naszej szkoły odegrał na skrzypcach krótki utwór pt.: „Kołysanka Dzieci Zamojszczyzny”, który został skomponowany przez Pana Walerego Semeniuka z dedykacją dla naszego konkursu podczas jego I edycji. Następnie Mateusz Łój ze Szkoły Podstawowej w Sitańcu zarecytował napisany przez siebie wiersz poświęcony pamięci Róży Zamoyskiej.

W końcu przyszedł czas na odczytanie werdyktu komisji:

Nagrodę za najlepszą pracę literacką otrzymał Michał Małek z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu. Nagrodę w kategorii plastycznej otrzymała Aleksandra Głąb ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.

Ada Kostrubiec z naszej szkoły zdobyła nagrodę za najlepiej napisany test wiedzy historycznej.

W konkurencji drużynowej

I MIEJSCE – otrzymała drużyna z Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

w składzie: Paula Kawka, Dominika Bodys, Aleksandra Najda

II MIEJSCE – drużyna z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu

w składzie: Faustyna Rugała, Kacper Greszta, Daria Skowyra

III MIEJSCE – drużyna z naszej szkoły

w składzie: Katarzyna Farion, Ada Kostrubiec, Norbert Szewczak

Nagrody i dyplomy wręczała Pani Alicja Dubel oraz zaproszeni goście.

Na zakończenie konkursu Pan Marcin Zamoyski otrzymał skromny podarunek od uczniów SP 7 w dowód naszej wielkiej pamięci o Róży Zamoyskiej ­ Jego Mamie, która już na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach.

Serdecznie gratulujemy nie tylko nagrodzonym , ale również wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu. Jesteśmy dumni, że historia Naszej Ojczyzny, często tak bolesna, ale równocześnie pełna pięknych postaw i bohaterstwa, jest bliska młodym ludziom. Dziękujemy również nauczycielom, którzy dbają o rozwój patriotycznych postaw wśród swoich uczniów, bo jak powiedział Jan Paweł II:

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro ­ Ojczyznę.”

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska)


Jak powstaje chleb?

W dniu 19 maja 2015r. dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wspólnie z p. Beatą Stasiuk i p. Bożeną Piwko odwiedziły piekarnię "CIURYSEK''. Wspaniałym przewodnikiem był p. Krzysztof Ciurysek- tata Kasi, uczennicy klasy Ib, który w zrozumiały sposób dla uczniów przedstawił poszczególne etapy powstawania pieczywa. 

Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane do: przygotowania zakwasu, wyrabiania ciasta, formowania bułeczek, pieczenia, krojenia i pakowania chleba itp.

W asortymencie piekarni oprócz pieczywa są również pączki i różnorodne ciasteczka. Dzieci przekonały się jak dużo wysiłku i pracy trzeba włożyć w upieczenie chleba. Uświadomiły sobie, że w nocy kiedy one  "smacznie'' śpią, piekarze przygotowują dla nich rogaliki, bułeczki i świeży chleb na śniadanie.

Na zakończenie wycieczki babcia Kasi poczęstowała dzieci ciastkami i napojem. Każde z nich otrzymało również słodki upominek.

Dzieci podziękowały za możliwość zwiedzenia piekarni, zadowolone i pełne wrażeń wróciły do szkoły.

Album foto

 (Tekst i foto: Bożena Piwko, Beata Stasiuk)


Wycieczka do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Dnia 18 maja 2015r przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego klas IV – VI : Martyna Mądroń, Karolina Wiater i Zuzanna Wilkołazka  wraz z opiekunem Małgorzatą Wilkołazką wzięły udział w zorganizowanym już po raz VI wyjazdowym Sejmiku Samorządowym Szkół Podstawowych Miasta Zamość.  Celem wycieczki była wizyta w Parlamencie , a przy tym  przybliżenie idei demokracji oraz przygotowanie uczniów do świadomego udziału w życiu społecznym kraju.

W wyjeździe udział  wzięli członkowie wszystkich samorządów uczniowskich ze Szkół Podstawowych miasta Zamość. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Warszawy, w tym Stare Miasto z symbolem miasta – Syrenką, zobaczenie  Zamku Królewskiego,  Kolumny Króla Zygmunta, Grobu Nieznanego Żołnierza oraz  odwiedziny Łazienek z pięknym Pałacem na wodzie oraz najważniejszą częścią dnia  - Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczniowie zapoznali się z krótką historią polskiego parlamentaryzmu. Poznali strukturę rządu, sejmu  i senatu,  miejsca marszałka sejmu, rządu i poszczególnych posłów  na  sali posiedzeń. Zobaczyli słynne korytarze sejmowe, które znali z wiadomości telewizyjnych, a także salę kolumnową. Zapoznali się z procedurą ustawodawczą oraz sposobem pracy posłów i senatorów.

Atrakcją dnia była  możliwość ujrzenia Warszawy  z tarasu widokowego na 30 piętrze  Pałacu Kultury i Nauki.

Wycieczka podobała się bardzo młodym samorządowcom. Niektórzy chcieliby tu wrócić już nie jako uczniowie z wycieczką, ale jako pracownicy tejże instytucji.

Album foto

Zdjęcia i tekst Małgorzata Wilkołazka


Bieg Nadziei

W dniu 18 maja 2015r odbył się jubileuszowy X Bieg Nadziei zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu. Uczestnicy musieli pokonać trasę ok. 2000 m oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące życia i pontyfikatu świętego Jana Pawła II. 

Drużyna szkoły podstawowej w składzie: Oliwer Maziarka, Norbert Szewczak i Natalia Miedziak z klasy 6a, która zajęła II miejsce, wspaniale odpowiadała na pytania konkursowe, wykonała też bardzo ciekawą pracę plastyczną pod tytułem "Dlaczego warto pomagać?", ilustrując wieloletnią tradycję świątecznego kolędowania naszych uczniów na rzecz dzieci z krajów misyjnych.   

Gimnazjum reprezentowali Filip Chmiel z kl.3b, Piotr Pizoń z kl.2a oraz Kinga Kaszyca z kl.1a, którzy zajęli VI miejsce.

Do udziału w imprezie przygotowywały uczniów panie katechetki - Marzena Chmiel i Joanna Bulak, nauczycielka plastyki p. Marta Słomianowska,  a nad całością czuwała p. Monika Kozłowska, nauczycielka wychowania fizycznego.

Gratulujemy!smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Kozłowska)


Warsztaty Kamishibai

14 maja 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu odbyły się warsztaty Kamishibai. Jest to wywodząca się z Japonii sztuka głośnego czytania i opowiadania. Technika ta wykorzystuje kartonowe plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynkę, która przypomina teatr marionetkowy – parawan. Ilustracje opowiadają historie, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści.

W warsztatach Kamishibai wzięło udział 13 osób z naszej szkoły (uczniowie kl. I, IV i VI). Zajęcia prowadzili doświadczeni animatorzy kultury, Urszula Ziobem i Piotr Jurgielewicz, propagujący Kamishibai jako alternatywną metodę pracy z dziećmi.

Spotkanie rozpoczęła Pani Urszula Ziobem odczytując „Bajkę Aborygeńską” o gąsienicy, która zmieniła się w motyla i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda.

Zaprezentowany sposób narracji zaczarował słuchaczy. Wysłuchana opowieść pobudziła kreatywność i zdolności manualne małych odkrywców. W ramach warsztatów plastycznych wszystkie dzieci wykonały tradycyjne aborygeńskie kije deszczowe.

To wyjątkowe spotkanie z teatrem obrazkowym będziemy jeszcze długo pamiętać i wspominać. Bajki pozwalają nam poznać i zrozumieć świat. Zachęcają do podejmowania wyzwań, uczą życia i odkrywają przed nami świat emocji.

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza wszystkich uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym Kamishibai, pt. „Magiczny świat bajki, baśni i legendy”. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.bipe.pl

Album foto

(Tekst i zdjęcia: K. Karwowska)


LAUREACI NA UROCZYSTEJ GALI 

14 maja 2015 roku odbyła się Wojewódzka Gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w  roku szkolnym 2014/2015. Uroczystość odbyła się w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczestnikami Gali byli: uczniowie - laureaci konkursów, ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Wśród nich byli uczniowie naszej szkoły: WIKTOR WACHOWICZ, ALEKSANDRA BENDER, MATEUSZ KOŁCON.

Jak  informują organizatorzy, w bieżącym roku szkolnym do zmagań konkursowych przystąpiła rekordowa liczba uczestników – aż 43 549 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, z czego do finału dotarło 904. Tylko część z nich uzyskała tytuł laureata. 

Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz wręczył najlepszym uczniom dyplomy i nagrody.

Wiktor Wachowicz:

został potrójnym laureatem konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych:

            - język polski (uczeń pani Marty Słomianowskiej oraz pani Alicji Dubel)

            -  historia    (uczeń pani Marty Słomianowskiej)

             - przyroda  (uczeń pani Marty Majewskiej)

Jako wielokrotny laureat  ( jeden z 11 w województwie) został w pierwszej kolejności wyróżniony i  nagrodzony  przez Lubelskiego  Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza.

Aleksandra Bender:

została laureatką konkursu z języka polskiego (uczennica pani Edyty Wilczyńskiej-Krawiec)

            Ola jest uczennicą II klasy gimnazjum. Już dzisiaj wie, że nie musi pisać egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w przyszłym roku szkolnym.

Mateusz Kołcon:

został laureatem konkursu z chemii (uczeń pani Elżbiety Danilewicz). Jedną z nagród  było dla Mateusza zwolnienie z części przyrodniczej  egzaminu gimnazjalnego w bieżącym rokuszkolnym.

Gratulujemy naszym uczniom sukcesów odniesionych w tegorocznych konkursach.smiley

 Album foto

(tekst: E. Danilewicz

zdjęcia:  Z. Rzemieniuk,  K. Wiśniewski,  E. Danilewicz)


Wiktor – Jeden z jedenastu

Gazeta Wyborcza opublikowała listę najzdolniejszej  młodzieży Lubelszczyzny. Jesteśmy szczególnie dumni, że wśród 11 najlepszych uczniów ze szkół podstawowych  z województwa lubelskiego znalazł się nasz Wiktor Wachowicz!!!

Więcej

Ogromne gratulacje dla Wiktora i Jego Rodziców!!!smiley


WYCIECZKA DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAMOŚCIU

7 maja 2015r. dzieci z klas: Ic oraz z IIIa uczestniczyły w wycieczce do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Celem spotkania było zapoznanie się z codzienną pracą strażaków - obejrzenie pokazu pracy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, jednocześnie zaobserwowanie świetnego wyszkolenia i zdyscyplinowania strażaków.

Dzięki życzliwości pracowników straży uczniowie mogli podziwiać samochody i sprzęt pożarniczy.

Niesamowitą przyjemność sprawiła możliwość przymierzenia hełmu, wejście do wozu strażackiego, szczególnie siedzenie za kierownicą, a także trzymanie węża strażackiego.

Dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną oraz utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.

Wspaniałym przewodnikiem był tato uczennicy klasy Ic - starszy ogniomistrz pan Jarosław Bartnik.

Po takiej wycieczce chyba wszyscy zgodnie przyznali, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby pracować w straży.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz, A. Taras)


Niezwykła lekcja historii

Dn. 07.05.15r. uczniowie klas: Va, Vb  i VI a mieli okazję uczestniczyć  we wspaniałym wykładzie dr. Jacka Feduszki na temat drogi Polaków do wolności w XVIII wieku, idei Konstytucji 3 Maja oraz jej twórców. Prelekcja ta wzbudziła wielkie zainteresowanie młodzieży i była dla nich niecodzienną lekcją historii, podczas której nie tylko kształcili postawę  patriotyczną , ale również wzbogacili swą wiedzę na temat przeszłości własnej ojczyzny.

Serdecznie dziękujemy panu dr. Jackowi Feduszce za wspaniały wykładsmiley.

Uczniowie i nauczyciele SP nr 7

Album foto

(Tekst: J. Muda, zdjęcia: A. Dybzińska)


Wycieczka do Lublina – Stolicy Wschodniej Polski

6 maja 2015 r. uczniowie z klas IV – VI udali się na jednodniową wycieczkę do naszego miasta wojewódzkiego. Pomysłodawcą i koordynatorem tej wycieczki była Pani Małgorzata Bożek, opiekunami  zostały: Pani Agnieszka Dybzińska i Pani Marta Słomianowska.

Wyjeżdżaliśmy trochę z ciężkim sercem, albowiem prognozy pogody nie były dla nas pomyślne. Do Lublina dotarliśmy bez problemu i, zabezpieczeni w płaszcze przeciwdeszczowe i kurtki, udaliśmy się na pieszą wycieczkę. Odwiedziliśmy Wzgórze Zamkowe, gdzie rozgrywały się kiedyś ważne dla historii Polski wydarzenia. To tutaj podpisano sławną unię lubelską, to tutaj odbył się hołd pruski. Poznaliśmy również bolesną historię lubelskiego zamku, kiedy był więzieniem i miejscem kaźni Polaków. Następnie spacerowaliśmy po Starym Mieście, które po renowacji zachwyca uroczymi zakątkami, pięknymi kamieniczkami i nastrojowymi restauracyjkami. Tam wysłuchaliśmy legend związanych z Lublinem, między innymi o czarciej łapie.

Następnym punktem programu wycieczki był spektakl w Teatrze Muzycznym pt.: „Kopciuszek”. Jeszcze takiego przedstawienia nie oglądaliśmy. Muzyka grana była przez orkiestrę siedzącą pod sceną, a aktorzy śpiewali bez playbecku. Piękne stroje i dekoracje, duża ilość aktorów na scenie, muzyka na żywo sprawiły na nas wielkie wrażenie.

Po obiedzie czekał na nas Ogród Botaniczny, a tam ogromne kiście liliowego kwiecia pachnących bzów, białe magnolie, barwne dywany skalniaków, całe rabaty fantazyjnych tulipanów i wiele innych bajecznie kolorowych i ciekawych roślin z różnych części świata. Z wielką przyjemnością brodziliśmy po zielonej lekko mokrej trawie, nie zważając na przemoczone obuwie i błoto na nogawkach.

Ostatnim puntem programu naszej wycieczki było Muzeum Wsi Lubelskiej. Podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy świat XIX –wiecznej wsi, małego lubelskiego miasteczka z okresu II Rzeczypospolitej oraz pięknego szlacheckiego dworku średniozamożnej rodziny ziemiańskiej.

W drodze powrotnej , zatrzymaliśmy się jeszcze na „małe co nieco” w McDonad’s.

Podczas jazdy do Zamościa wszystkim dopisywały humory, autokar co rusz rozbrzmiewał śpiewem i salwami gromkiego śmiechu. Dojechaliśmy szczęśliwie na czas, na wszystkich czekali już stęsknieni rodzice. Wycieczka była udana i nawet pogoda, która próbowała nas straszyć czarnymi chmurami i lekkimi opadami deszczu, nie zepsuła dobrego nastroju.smiley

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Bożek, A. Dybzińska)


Teatrzyk Kamishibei i nie tylko…

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała…". Mogli o tym przekonać się uczniowie klasy IIb, którzy dn. 06.05 br. pod opieką Pani Anny Kardasz odbyli bardzo ciekawe zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Było to pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w ramach współpracy z BP mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Zajęcia poprowadziły Panie: Monika Bździuch i Joanna Magdziak. Zmagania klasowe polegały na rozwiązywaniu zagadek, rebusów i krzyżówek związanych z bajkami. Zwycięska drużyna otrzymała drobne upominki, zakładki do książek i słodycze.

Z kolei uczniowie mogli po raz pierwszy obejrzeć papierowy teatrzyk Kamishibai. Jego tradycja wywodzi się z Japonii. To forma opowiadania do dużych ilustracji, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynką, wzorowaną na parawanie z teatrzyków marionetkowych. Technika prezentacji Kamishibai jest bardzo prosta. Cały zestaw ilustracji umieszcza się w okienku rozłożonego "teatrzyku", ilustracjami w stronę widzów. 

Dzieci miały okazję wysłuchać i obejrzeć opowiadanie "Rower Walentynki" autorstwa Christiana Ferrari i Anne Brouillard. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach kończąc kolejne scenki tekstu. Po wysłuchaniu opowiadania uczniowie wymieniali zwierzęta, które Walentynka zabrała na rower. Spotkanie zostało podsumowane dyskusją na temat przyjaźni i wspólnym zdjęciem

Album foto

(tekst i zdjęcia – Anna Kardasz)


Pasowanie na czytelnika

Dzieci kochają bajki…

„Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie” (Bruno Bettelheim)

Światowy Dzień Książki przypadający 23 kwietnia miał swoją kontynuację 5 maja br. w uroczystości pasowania najmłodszych dzieci na czytelnika. Celem tego święta była popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów klas pierwszych.

Uroczystość poprzedziło pojawienie się wróżki w towarzystwie trzech pomocników – Krasnoludków. Przygotowali oni turniej wiedzy na temat bajek. Uczniowie z trzech pierwszych klas rywalizowali między sobą, do każdego zadania wróżka zapraszała inne dzieci, aby wszyscy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy. Zróżnicowane zadania o różnym stopniu trudności bardzo podobały się naszym milusińskim, którzy z wielkim entuzjazmem je wykonywali. Dopingowała ich dodatkowo rywalizacja na czas…

I tak w turnieju uczniowie rozwiązywali bajkową krzyżówkę, która składała się z dziecięciu haseł, a jej rozwiązaniem było słowo „biblioteka”. Z kolei układali bajkowe puzzle, do którego musieli podać tytuł bajki, z której pochodzi dany obrazek. Następna konkurencja zatytułowana „Magiczny worek” polegała na losowaniu przedmiotów związanych z określoną bajką. I tutaj również dzieci podawały tytuły utworów, z którymi kojarzyły im się wylosowane przedmioty. „Zgadnij, kto to?” to zabawa polegająca na odgadywaniu imion bohaterów na podstawie wierszowanych zagadek. Utrudnieniem tej konkurencji było samodzielne przeczytanie długiej zagadki i dopasowanie jej do wybranego portretu bohatera. Ostatnim zadaniem było rozpoznawanie bajek na podstawie usłyszanego fr. utworu czytanego przez wróżkę.

Ze wszystkim zadaniami uczniowie poradzili sobie znakomicie, rozwiązywali je w błyskawicznym tempie i wykazali się naprawdę wielką znajomością bajkowych utworów. Ich oczytanie i wiedza zostały nagrodzone gromkimi brawami dopingującej publiczności, a ukoronowaniem było uroczyste pasowanie na czytelnika w „Bajkowym Królestwie”. Dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą dbały o czytane książeczki, chętnie będą sięgały po nowe tytuły, a Wróżka swoją magiczną różdżką pasowała każde dziecko na czytelnika. Zaproszona na uroczystość Pani Dyrektor Alicja Dubel z wielkim wzruszeniem opowiedziała naszym najmłodszym uczniom historię ze swojego dzieciństwa, a następnie wręczyła im pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Uwieńczeniem uroczystości była wspólna fotografia z Panią Dyrektor, Wróżką i Krasnoludkami…

Uroczystość przygotowała Pani Anna Kardasz, a piękną dekorację podkreślającą podniosły nastrój chwili wykonała Pani Anna Sawiniec-Sczech, której serdecznie dziękujemy  

W rolę Krasnoludków wcieliły się uczennice klasy VI a: Katarzyna Farion, Zuzanna Wilkołazka i Karolina Wiater.

Album foto

(tekst – Anna Kardasz, zdjęcia – Gabriela Cios i Aleksandra Metner, uczennice kl. III gimnazjum)


Symbole ŚDM w Zespole Szkół nr 2 

W poniedziałek 4 maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu miała miejsce peregrynacja znaków ŚDM. Krzyż Młodych oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, podarowane młodzieży przez Jana Pawła II, zatrzymały się w naszej szkole.

Niezwykłe symbole powitała Pani Dyrektor Alicja Dubel. Adorację Krzyża poprowadził o. Grzegorz Wiejak. Uczennice kl. Ic gimnazjum zaprezentowały historię i cel powstania ŚDM a zespół szkolny Forte wprowadził w chwile zadumy i refleksji nad tym niecodziennym wydarzeniem. Kustoszem znaków, które podróżują po całym świecie i wiernie towarzyszą ŚDM był Ks. Jarosław Kędra. Mówiąc o potędze miłości, wskazał na Krzyż Chrystusa oraz słowa wypowiedziane do młodych: "Ponieście go na cały świat jako znak miłości...". Odpowiadając na wezwanie św. Jana Pawła II starajmy się żyć miłością, która jest źródłem prawdziwego szczęścia.

Album foto

(Tekst - Joanna Bulak, zdjęcia - Anna Kardasz)


Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu

W dniach 27 kwietnia i 4 maja 2015 roku dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, pod opieką p. Bożeny Piwko odwiedziły Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Celem wyjścia było zachęcenie uczniów do czytania książek.

Panie bibliotekarki: p. Alicja Piskorska, p. Agnieszka Kowalczuk i p. Monika Bździuch poprowadziły wspaniałe lekcje biblioteczne. 

Podczas zajęć dzieci rozwiązywały zagadki, rebusy, układały puzzle oraz odgadywały tytuły książek na podstawie zgromadzonych rekwizytów. 

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały drobne upominki: zakładki do książek, długopisy oraz słodycze. Świetlica szkolna wzbogaciła się o nową książkę pt. "Lucjan, lew jakiego nie było".

Dzieci były bardzo zainteresowane przebiegiem zajęć. Z dużym zaangażowaniem rozwiązywały przygotowane zadania.

Mamy nadzieję, że pobyt w bibliotece przyczyni się do systematycznego czytania książek.

Życzymy miłej lektury!!

Wyjście zorganizowały: p. Beata Stasiuk i p. Bożena Piwko.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: B. Piwko)


Miejskie uroczystości z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wraz z Dyrekcją i wychowawcami  oraz wieloma  mieszkańcami Zamościa uczcili 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja podczas uroczystości patriotycznej na Rynku Wielkim w Zamościu. 

Podniosły charakter uroczystości dopełnił ceremoniał wojskowy, okolicznościowe przemówienie Prezydenta Miasta Zamościa pana Andrzeja Wnuka, Apel Pamięci i salwa honorowa oraz złożenie wieńców przy tablicy upamiętniającej pobyt w Zamościu marszałka Józefa Piłsudskiego. Manifestację zakończyła Defilada z udziałem żołnierzy, służb mundurowych, pocztów sztandarowych i Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Album foto

(tekst: wychowawcy klas pierwszych gim., zdjęcia: L.Mróz)


Bieg „Wokół Twierdzy Zamość”

2 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Ogólnopolskim Biegu „Wokół Twierdzy Zamość”. Głównym organizatorem biegów było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz Urząd Miasta Zamość. Zawody dla dzieci i młodzieży odbyły się na bulwarach osiedlu Planty.

W biegu dziewcząt  na dystansie 300 m Samanta Walczuk z kl.IIIa spisała się znakomicie i zajęła I miejsce.

W biegu chłopców na dystansie 300 m Maksymilian Kostrubiec z kl. IIIa zajął  III miejsce.

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów.smiley

Album foto

Anna Taras


2 Maja -  Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Dnia 2 maja 2015 roku  reprezentanci naszej szkoły :  Karolina Ulicka z  kl. Vb i Jakub  Romaszko  z kl. Va  wraz z opiekunem Małgorzatą Wilkołazką, uczestniczyli  w  wykładzie  otwartym dla samorządów szkolnych i studenckich oraz Młodzieżowej Rady Miasta, który odbył się w Sali Consulatus Ratusza. Tematem wykładu był „Polski protokół flagowy. 2 Maja – Dzień Flagi RP” prowadzony przez ppłk  Marka  Kwietnia.  

Uczniowie  dowiedzieli się jakie funkcje pełnią polskie symbole państwowe, poznali historię godła i flagi Polski na przestrzeni wieków. Dowiedzieli się o  obowiązujących  proporcjach  flagi oraz sposobach  jej eksponowania. Uczestniczyli także w uroczystym podniesieniu flagi.

Ważne informacje i  ciekawostki o symbolach narodowych można przeczytać na stronie  http://skafander.info

Album foto

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Wilkołazka


X Matematyczne Urodziny Kubusia Puchatka

29 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu odbyła się X jubileuszowa edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas drugich szkół podstawowych „Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka”.

Wzięły w nim udział 3-osobowe reprezentacje z dziesięciu zamojskich szkół podstawowych: z SP nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, Smart Schoola, Społecznej oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Dyrektor Wydziału Oświaty - Pani Agnieszka Kowal, v-ce Dyrektor Wydziału Oświaty - Pan Jerzy Michalski oraz konsultant metodyczny LSCDN - Pani Alina Wojtyna.

Jak co roku, organizatorem konkursu była Pani Dyrektor Alicja Dubel oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP7: Pani Bożena Greszta i Pani Anna Pintal. Dekoracje wykonała Pani Marta Słomianowska.

„Liczbowe zmagania” to konkurs oparty na zabawach liczbowych, w których na pierwszy plan wysuwały się działania matematyczne i logiczne myślenie. Wśród zadań znalazły się również takie, które wymagały intuicji i fantazji. Razem z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi dzieci wkroczyły w magiczny świat liczb, rozwiązując różnorodne łamigłówki i szarady matematyczne.Głównym celem konkursu było rozwijanie u dzieci zainteresowań matematycznych, ukazanie, że matematyką można się doskonale bawić,
i że może być ona fascynującą dziedziną wiedzy. Połączenie treści matematycznych, polonistycznych i społeczno – przyrodniczych sprawiło, że formuła konkursu stała się dla dzieci bardziej atrakcyjna, wzmocniła pozytywną motywację i zachęciła do dalszych poszukiwań.

Zgodnie z tradycją konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą część stanowiła indywidualna, pisemna praca dzieci, natomiast w drugiej części uczniowie pracowali
w zespołach reprezentujących daną szkołę. Na końcowy wynik składała się suma punktów uzyskanych w I i II etapie konkursu.

Niespodzianką i wspaniałą atrakcją był jubileuszowy tort z cukrową podobizną Kubusia Puchatka. W rolę odbierającego urodzinowe życzenia Kubusia wspaniale wcieliła się uczennica kl.IIIa – Klaudia Kuczeruk.

Po raz drugi w 10-letniej tradycji konkursu zwycięstwo udało się wywalczyć reprezentacji gospodarzy- drużynie z klasy IIa i IIb.

Oto końcowe wyniki tegorocznej edycji konkursu:

I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7: Weronika Duras, Hanna Kawalec, Kacper Gąska,

II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3: Mateusz Wodyk, Oliwier Groszek, Patryk Król,

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6: Filip Chmura, Wojciech Michałuszko, Karol Tęcza.

Dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczyli: Dyrektor Wydziału Oświaty- Pani Agnieszka Kowal i v-ce Dyrektor Wydziału Oświaty - Pan Jerzy Michalski.

Uroczystość zakończono wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Gratulujemy zwycięzcomsmiley i zapraszamy do udziału w następnych edycjach "Liczbowych zmagań Kubusia Puchatka"!

Album foto

(Tekst: B, Greszta, A. Pintal, zdjęcia: A. Kardasz)


PACHNĄCE WARSZTATY W KLASIE IB

28 kwietnia 2015r. uczniowie klasy Ib uczestniczyli w warsztacie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Dziecięcy Unikids pt. „Pomysły na zmysły”.

Podczas tych warsztatów dzieci wykonywały pachnące, kolorowe babeczki do kąpieli. Dowiedziały się, kiedy nasz nos płata nam figle i jak mózg reaguje na różne zapachy.

Uczniom bardzo podobał się pachnący warsztat. Chętnie skorzystamy jeszcze z propozycji Uniwersytetu Dziecięcego.

Album foto

tekst i zdjęcia: Anna Pintal


Sukces Samanty!

26 kwietnia 2015 roku w Werbkowicach odbył się XXI Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny.

Uczennica naszej szkoły Samanta Walczuk z kl. IIIa  zajęła III miejsce w biegu na dystansie 800 m dziewcząt.

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!smiley

Album foto

(Anna Taras)


41 Rajd „Spotkanie z Wiosną”

25 kwietnia 2015 roku uczniowie z klas 3a i 5a z opiekunami p. Anną Taras i p. Iwoną Jonak uczestniczyli w  41 Rajdzie „Spotkanie z Wiosną”  zorganizowanym  przez PTTK Oddział  Zamość.

Wędrówka piesza po Roztoczu Wschodnim przebiegała trasą: Pawliszcze – Rosochata Sosna – Krągły Goraj – Długi Goraj – Monastyr - Huta Lubycka.. 

Trasa była bardzo ciekawa. Podczas marszu podziwialiśmy budzącą się przyrodę i poznaliśmy  historię tej części regionu. Zdobyliśmy najwyższe wzgórze Roztocza w naszym województwie - Krągły Goraj. Zobaczyliśmy tajemnicze schrony bojowe Linii Mołotowa budowane w czasie II wojny światowej.

Na mecie czekało na nas ognisko i tradycyjne konkursy: krajoznawczy, na piosenkę turystyczną oraz zręcznościowy - rzut podkową do celu, w których chętnie uczestniczyliśmy i zdobyliśmy nagrody.

Rajd był wspaniałą lekcją przyrody i historii.

Było super – pogoda nam dopisała!!!smiley

Album foto

(tekst i zdjęcia: Anna Taras)


Spotkania ze szkolną pielęgniarką w klasach pierwszych

W dniach 9 IV, 21 IV oraz 24 IV odbyły się w klasach pierwszych spotkania ze szkolną pielęgniarką. Tematem pogadanek był zdrowy tryb życia, szeroko rozumiana higiena – higiena ciała, ubioru, wypoczynku, spożywania posiłków, a także szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Poruszane tematy były jednocześnie podsumowaniem realizacji w klasach pierwszych profilaktycznego programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”.

Przeznaczony dla dzieci  z klas I – III szkół podstawowych  program został zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Album foto

Tekst:  A. Gregorowicz
Zdjęcia: A. Pintal, A. Gregorowicz, A. Hadło


Uczennica klasy IIb w finale regionalnego konkursu czytelniczego "Czy znasz…?"

24 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu odbył się finał regionalnego konkursu czytelniczego "Czy znasz...?" dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy odbył się 17 kwietnia 2015r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu, w Filiach w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Wzięło w nim udział 117 uczniów. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, podczas którego mogli wykazać się znajomością utworów znanych bajkopisarzy.

Naszą szkolę reprezentowali: Weronika Duras i Wiktor Górny z klasy IIb, przygotowani pod kierunkiem wychowawcy p. Bożeny Greszty.

W ostatnim etapie konkursu spotkało się 31 uczestników z 24 szkół, z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Wśród nich znalazła się uczennica klasy II b - Weronika Duras.

Serdecznie gratulujemy!smiley

Album foto

Tekst: Bożena Greszta, zdjęcia: Anna Kardasz


WYCIECZKA KL. IA DO ZAMOJSKIEJ MANUFAKTURY SŁODYCZY

Dnia 24 kwietnia 2015r. uczniowie z klasy Ia wraz z wychowawczynią wybrali się na słodką wycieczkę do Zamojskiej Manufaktury Słodyczy „Tęcza”.

Dzieci poznały tajniki wytwarzania cukierków i lizaków. Przyglądały się procesowi powstawania słodyczy- od ich barwienia po nadawanie kształtu. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały wykonywanie swoich ulubionych słodkości. Pani pokazywała wszystkie narzędzia, które były niezbędne do produkcji smakołyków.

Następnie każdy mógł samodzielnie wykonać kolorowego lizaka.

Dzieci na koniec warsztatów dostały własnoręcznie wykonanego lizaka oraz paczkę karmelków.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Hadło


WYCIECZKA DO TYGODNIKA ZAMOJSKIEGO

24 kwietnia 2015 r. klasa VI a udała się na wycieczkę do Redakcji Tygodnika Zamojskiego. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Pan Roland Maziarka – ojciec jednego z uczniów, który pełni w Tygodniku funkcję sekretarza. Naszym przewodnikiem po redakcji została Pani Małgorzata Pytkowska, która opowiadała, na czym polega praca redaktora, jak kiedyś wyglądało przygotowanie gazety, a jak funkcjonuje ona dzisiaj. Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca pracy redaktorów, informatyków, a także gabinet sekretarzy – Pana Jana Byry oraz naszego gospodarza – Pana Maziarki, który pożegnał nas nietypowo: przygotował żartobliwie pierwszą szpaltę nowego numeru Tygodnika Zamojskiego z naszym ogromnym zdjęciem.

Po zakończeniu wizyty w redakcji Pani Marta Słomianowska  oprowadziła nas po Starówce opowiadając różne ciekawostki związane z Zamościem. Kiedy wyszliśmy na Rynek, czekała nas dodatkowa atrakcja: z rykiem ogromnych silników wjechało na środek kilka wspaniałych maszyn. 

Z entuzjazmem otoczyliśmy motory, a dzięki życzliwości ich właścicieli, mogliśmy zachwycać się nimi z bliska i porobić sobie zdjęcia na pamiątkę.

Ostatnim punktem programu naszej wycieczki była konsumpcja pysznej pizzy w Pizzerii Verona. Pogoda była piękna, a humory nam dopisywałysmiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska)


W słodkim świecie lizaków

23 kwietnia 2015r.  uczniowie z klasy Ic  mieli słodką wycieczkę do Zamojskiej Manufaktury Słodyczy „Tęcza”.

Na wstępie, po krótkim wprowadzeniu, na oczach pierwszaków, panie Halina Kołtun i Katarzyna Sędłak przygotowały, przeciągały, wyrobiły karmel. Wtedy kolejne dzieci po uprzednim umyciu rączek, miały niecodzienną i niesamowitą przyjemność własnoręcznego wykonania niepowtarzalnego lizaka.

Warto podkreślić, że do zabarwienia karmelu użyto wyłącznie barwników naturalnych.

Aby było jeszcze bardziej słodko niektórzy zakupili jeszcze gotowe lizaki oraz paczuszki różnobarwnych karmelków. A droga do szkoły, z lizakami w buziach, była wyjątkowo słodka.

Słodkiego, miłego życia…smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz)


Konkurs Wiedzy o Zamościu i Regionie

22 kwietnia uczniowie klasy 5b: Karolina Ulicka, Oliwia Torzewska i Karol Jaskułecki uczestniczyli w XXX edycji Konkursu Wiedzy o Zamościu i Regionie, który odbył się w  Muzeum Zamojskim. Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Zamość.

Tematyka konkursu dotyczyła dziejów i kultury Zamościa w kontekście jego związków z Regionem rozumianym jako teren obecnego powiatu zamojskiego i byłej ordynacji zamojskiej, walorów Zamościa jako miasta światowego dziedzictwa kultury oraz  najważniejszych wydarzeń dnia dzisiejszego.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Muda)


„Wśród wiosny” – Poranek Muzyczny

„Wśród wiosny” to tytuł spotkania dzieci z żywą muzyką z cyklu audycji umuzykalniających. Muzyczny poranek miał miejsce 20 kwietnia 2015 roku o godz. 9:30 w Sali Koncertowej Orkiestry Symfonicznej.

W radosnej atmosferze, w kolorowej, wiosennej oprawie, mali słuchacze poznawali brzmienie różnych instrumentów, bawili się i wraz z solistami orkiestry śpiewali o wiośnie. Każdy oczywiście trzymał w rączce kwiat – jedną z oznak wiosny.

Na początku na scenie był bałwan – symbol zimy. Na szczęście został szybko pożegnany piosenką. Kolejne utwory przybliżyły dzieciom wiosnę.

Wykonawcy koncertu: Elżbieta Kozyra – prowadzenie, śpiew; Barbara Rabiega – śpiew; Dariusz Sobczak – śpiew; Piotr Stopa – opracowanie muzyczne, fortepian; Zofia Monastyrska – flet oraz Remigiusz Kozak – grający na perkusji tata Emilki z klasy Ic.

Goście Specjalni to zespół „Wesołe Nutki” z Przedszkola Miejskiego nr 10 – w ich wykonaniu zaś mini koncercik na instrumentach perkusyjnych.

Spotkanie wyzwoliło u dzieci dużo spontaniczności oraz wywołało wiele uśmiechów. 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz)


Konferencja w Chełmie

 

15 kwietnia w Chełmie odbyła się konferencja na temat „Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w zakresie organizacji pracy i realizacji podstawy programowej, zasad oceniania z zajęć wychowania fizycznego".

Udział w niej wziął nauczyciel naszej Szkoły Pan Piotr Biłant - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2, który przedstawił prezentację na temat działań, form i metod pracy aktywizujących uczniów.

Konferencję poprowadził metodyk dr Piotr Szymański przekazując słuchaczom cenne uwagi, poszerzając tym samym wiedzę w zakresie przedmiotu jak również wyjaśniając dotychczasowe niejasności.

Z pewnością zdobyta wiedza wpłynie na poprawę jakości pracy i osiąganych wyników wśród kadry nauczycielskiej.

 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: P. Biłant)


Złote medale uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1

14 kwietnia odbyła się IV Spartakiada Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod Honorowym Patronatem Pana Posła Sławomira Zawiślaka. W tej sportowej imprezie wzięła również udział nasza szkoła, którą reprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 7.

Łącznie w rywalizacji uczestniczyło 53 naszych młodych sportowców, którzy podjęli zmagania lekkoatletyczne, szachowe oraz piłkarskie. 

Zawody cieszyły się olbrzymim zainteresowanie nie tylko  miejskich szkół ale również wśród dzieci i młodzieży z powiatu, powiększając tym samym liczbę chętnych do wejścia na podium. 

Pomimo tak dużej konkurencji dwojgu naszym uczniom udało się zająć zaszczytne I miejsce:

Samanta Walczuk  SP nr 7 - bieg klas 1-3 na dystansie 300 m 
Filip Chmiel Gimnazjum nr 1 - bieg na dystansie 2000 m.

O trzecią lokatę otarła się Natalia Miedziak (uczennica klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 7) w biegu na dystansie 600 m.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy udziału oraz sukcesów!!!smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Piotr Biłant)


Wojewódzki Finał o Puchar Tymbarku

W piątek 10 kwietnia w Zamościu odbył się Wojewódzki Finał o Puchar Tymbarku dla dziewcząt w kategorii do lat 10. Miasto Zamość reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu. 

Na finał przyjechały drużyny z całego województwa. Drużyna z SP7 w zmaganiach piłkarskich  dotarła do ćwierćfinału i ostatecznie zajęła siódmą lokatę.

Jest to znaczący sukces młodych, utalentowanych piłkarek. Dzięki walecznej postawie udowodniły, że warto było podjąć trud rywalizacji sportowej. Cały zespół zasłużył na pochwały. 

Drużyna otrzymała pamiątkowe medale dyplomy i puchar oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów piłkarskich. Opiekunem  i trenerem drużyny był Jerzy Bekas. 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Bekas)


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

1 kwietnia, zgodnie z tradycją,  odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasistów. Uczniowie klasy VIa w strojach galowych stawili się punktualnie w szkole.

Wszyscy byli trochę zdenerwowani, ponieważ w obecnym roku szkolnym zmieniła się formuła sprawdzianu: został on podzielony na dwie części – polonistyczno-matematyczną oraz język angielski. Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Marta Słomianowska, która jako wychowawca dodawała wszystkim  otuchy.

O godz. 8.40 uczniowie udali się do przygotowanych dla nich sal i zajęli miejsca losując numery swojego stolika, co również było nowością. Następnie przewodniczący komisji wraz z wyznaczonymi uczniami udali się do sekretariatu, aby odebrać zapakowane sprawdziany.

Po pierwszej części nastąpiła chwila przerwy, po której odbył się sprawdzian z języka angielskiego.

Całość przebiegała bez zakłóceń, a część organizacyjna odbyła się zgodnie z procedurami. Uczniowie wyszli raczej zadowoleni i mamy nadzieję, że przełoży się to na dobre wyniki ze sprawdzianu.smiley

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Wilkołazka)


Teatrzyk "Zwiastuny wiosny"

Dnia 31 marca 2015 r. uczniowie z klas Ia i Ib zostali zaproszeni na teatrzyk pt. „Zwiastuny wiosny” do Przedszkola nr 1 w Zamościu.

W przedstawieniu wystąpiły dzieci 4 i 5 letnie z grupy II pod opieką swojej wychowawczyni. Mali aktorzy wspaniale odegrali swoje role.

Pierwszoklasiści z przyjemnością obejrzeli występ swoich młodszych kolegów i koleżanek.

Dziękujemy za zaproszenie.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Anna Hadło)


Konkurs plastyczny pt. „STWORKI-POTWORKI NA WESOŁO”

31 marca 2015r. ogłoszone zostały wyniki konkursu pt. „STWORKI-POTWORKI NA WESOŁO”, zorganizowanego przez nauczycieli świetlicy.

Jury oceniło prace pod kątem samodzielności wykonania, pomysłowości i estetyki, przyznając nagrody oraz wyróżnienia  następującym uczniom:

I miejsce – Judyta Żołnierczuk  kl. IIA

II miejsce -  Nina Leszkowicz kl. IB

III miejsce - Erwin Sałamacha kl. IVA

Wyróżnienia

Weronika Duras kl. IIB

Natalia Kuśnierz kl. IC

Ewa Mazurek - Pupeć kl. IC

Maciej Kardasz kl. IC

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez świetlicę szkolną.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: B. Stasiuk)


Międzynarodowa Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?”

W dniach 28-31.03.2015r. w Zakopanem odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?”  realizowana w ramach projektu: „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jakości pracy szkoły etap III” organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński i Erę Ewaluacji. Uczestniczyło w niej 360 osób w tym 141 dyrektorów oraz nauczyciele, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Oddziałów Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych, Jednostek Samorządów Terytorialnych oraz inne osoby związane z oświatą.

W konferencji wzięła również udział Alicja Dubel dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu.

 

W ramach konferencji odbyło się 48 sesji eksperckich, 5 fakultatywnych i 12 wprowadzających prowadzonych przez 12 ekspertów zagranicznych i 38 polskich.

 

Uczestnicy czterokrotnie uczestniczyli w sesjach refleksji i dwukrotnie w grupach uczących się. Wzięli udział w 3 sesjach plenarnych, (Co to jest „dobra szkoła”? Pytanie głęboko polityczne, wykład prof. Peter Moss; Edukowanie dla sprawiedliwego społeczeństwa, wykład prof. Kathleen Lynch; Czy główne reformy edukacji są rzeczywiście demokratyczne? Rynki, standardy i nierówności, wykład prof. Michael Apple.

Trzeciego dnia odbył się panel dyskusyjny: Dobra szkoła. W pogoni za jednorożcemprof. Michael Apple, Katarzyna Hall, prof. Kathleen Lynch, dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz,
prof. Peter Moss, Alicja Pacewicz

Końcowym akcentem były wykłady prof. Henryka Mizerka i dr hab. Grzegorza Mazurkiewicza.

(tekst i zdjęcia: A. Dubel)


Inicjatywy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

We  wtorek, 10 lutego, w kilkudziesięciu państwach na całym świecie obchodzony był  Dzień Bezpiecznego Internetu. Wydarzenie organizowane pod hasłem „Razem tworzymy lepszy internet” miało zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego internetu. W Polsce organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami są również firmy Microsoft oraz Facebook. Wszystkie informacje dostępne na stronie:

http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu  lub

 http://www.saferinternet.pl/pl/co-to-jest-dbi

Uczniowie w naszej szkole  wiedzą jak bardzo ważna jest umiejętność korzystania z Internetu, a także fakt, ze musimy z niego korzystać w sposób mądry i bezpieczny. Jako użytkownicy Internetu chcieli sami przyczynić się do tego, aby stał się miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży.

Jako społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 1
w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu  podjęliśmy  inicjatywy, które wpłyną na świadome i odpowiedzialne korzystanie z Internetu.

Oto inicjatywy, które zrealizowaliśmy w miesiącach  lutym i marcu 2015 roku:

 1. Uczniowie klas I i II gimnazjum przygotowali prezentację nt. „Korzystam z Internetu bezpiecznie”
 2. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej przygotowali  plakaty i  komiks , które dotyczyły bezpieczeństwa
  w sieci dzieci i młodzieży
 3. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej  wzięli udział w lekcjach, na których  pokazano  prezentacje  przygotowane  przez starszych kolegów nt „Korzystam z Internetu bezpiecznie”
 4. Rodzice w czasie zebrań semestralnych uczestniczyli w prelekcjach nt uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych i internetu oraz konsekwencjach braku kontroli rodzicielskiej.

Galeria prac  plastycznych  naszych uczniów wywieszona była na korytarzu szkolnym.

Album foto

Prezentacja przygotowana przez starszych kolegów dostępna jest na stronie szkoły

bezpieczenstwo_w_internecie.ppt

Wszystkim uczestnikom inicjatywy dziękujemy za udział i zaangażowaniesmiley.

Nauczyciele: M.Wilkołazka, M.Bożek, E. Pendyk 


APEL WIELKANOCNY

 

W poniedziałek – 30 marca 2015 roku społeczność naszej szkoły zgromadziła się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu. W świąteczną atmosferę wprowadził nas w tym roku Mały Książę, który pokazał nam, jak błądzą współcześni ludzie, szukający prawdziwego szczęścia i radości w pieniądzach, sławie, lenistwie...

Refleksyjne teksty i piosenki pomogły  zatrzymać się na chwilę i pomyśleć nad własnym życiem, w którym nie może zabraknąć czasu i miejsca dla PRAWDZIWEJ  PRZYJAŹNI. 

Dziękujemy zdolnym aktorom ze szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowanym przez p. Marzenę Chmiel i p. Joannę Bulak, wokalistom z chóru szkolnego, których przygotowała p. Katarzyna Beda, a także p. Marcie Słomianowskiej za piękną dekorację.

Mamy nadzieję, że na długo pozostaną w naszej pamięci życzenia świąteczne, kończące to spotkanie:

„Razem z Chrystusem Zmartwychwstałym szukaj swoich marzeń, które warte są trudu.
I nie zapominaj, że szukać należy sercem, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

Album foto

(Tekst: Marzena Chmiel. Zdjęcia: Joanna Bulak)


Sejmik Samorządów Uczniowskich

26 marca w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Sejmik Samorządów Uczniowskich zamojskich szkół podstawowych pod hasłem  „Bądź bezpieczny w sieci”.

W sejmiku wzięli udział uczniowie ośmiu szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały członkinie Samorządu Uczniowskiego, a były to Martyna Mądroń z klasy VI a , Agnieszka Tokarska z klasy IV a i Katarzyna Zubala z klasy IV a. Głównym celem sejmiku było uświadomienie uczniom zjawiska cyberprzemocy.

Podczas trwania sejmiku uczniowie  mieli możliwość poznania historii ofiar cyberprzemocy, dyskutowali na temat zasad postępowania w przypadku nękania w sieci oraz uświadomili sobie rolę świadków cyberagresji. Podsumowaniem sejmiku było wspólne wypracowanie kodeksu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz telefonów komórkowych tzw. NET-ykiety. Warsztaty  przeprowadzili opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3.

Album foto

Zdjęcia i tekst: Małgorzata Wilkołazka


DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

„TALENTY SĄ JAK DIAMENTY-
NIEKTÓRE TRZEBA ZNALEŹĆ,
A NIEKTÓRE TYLKO OSZLIFOWAĆ”

20. marca 2015 roku w naszej szkole odbyła się kolejna edycja DNIA TALENTÓW.

Liderzy zdolności – p. Maria Garbuz i p. Iwona Zgnilec, już po raz trzeci zorganizowały apel,  podczas którego wszystkie klasy wraz z wychowawcami przygotowały emocjonujące występy, gdzie utalentowani uczniowie Zespołu Szkół nr 2 pokazali swoje pasje i zainteresowania.

Uczniowie zaprezentowali różnorodne talenty: plastyczne, recytatorskie, muzyczne, wokalne, aktorskie, akrobatyczne, taneczne. Dzięki temu, w pięknej scenografii przygotowanej przez p. Annę Sawiniec – Szczech, mogliśmy zaobserwować jak zdolnych uczniów posiada nasza szkoła.

Jury miało bardzo trudny orzech do zgryzienia, kiedy przyszło do przyznania I miejsca. Jednak regulamin był nieubłagany i zwycięzca w każdej kategorii wiekowej mógł być tylko jeden.

I tak w kategorii klas I – III zwyciężyła

-  klasa Ic z wych. p. Anną Gregorowicz,

 w kategorii klas IV – VI – I miejsce zajęła klasa Va - wych. p. Agnieszka Dybzińska

- a wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się uczniowie klasy IIb (wych. p. Edyta Wilczyńska)

Zespół Szkół nr 2 w Zamościu, zgodnie z przyznanym tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW, przywitał I dzień wiosny rozwijając kreatywność i zainteresowania uczniów. Apel z pokazem zdolności uczniowskich wpisał się już w tradycję naszej szkoły. Z niecierpliwością czekamy do przyszłego roku, aby znów pokazać nasze „diamenty”.

Album foto

(tekst: Iwona Zgnilec)


KONKURS „DZIEJE POLSKI W LEGENDACH”

 

19 marca 2015 roku w Zespole Szkół Nr 4 w Zamościu odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Dzieje Polski w Legendach”. Celem konkursu było promowanie piękna polskich legend, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych. Konkurs składał się z dwóch części: plastycznej dla klas I – II oraz literackiej dla uczniów klas III.

W części plastycznej konkursu  nagrodę za jedną z najciekawszych prac zdobył - Karol Gajak kl. IIa opiekun p. Iwona Kurzempa – Sarzyńska 

W części literackiej naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy IIIa: Daria Kłapouchy, Anna Łubkowska i Julia Pawlasiuk. Dziewczynki podczas godzinnego tekstu literackiego wykazały się dokładną znajomością legend podanych w obowiązującym zestawie konkursowym.

Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.  

Gratulujemy!!!smiley

Album foto

(tekst: Anna Taras, zdjęcia: Alicja Szcześniak)


SAINT PATRICK’S DAY W DWUJĘZYCZNEJ KLASIE IA​ 

 

Dnia 17 marca w klasie Ia obchodziliśmy Dzień Św. Patryka - patrona Irlandii. Tego dnia w klasie zrobiło się zielono a to dlatego, że zieleń jest narodowym kolorem Irlandii. Dzieci przyszły do szkoły ubrane na zielono. Każdy uczeń przypiął sobie do ubrania zieloną koniczynkę- symbol Irlandii. 

To radosne święto jest obchodzone od wielu lat nie tylko w Irlandii, ale na całym świecie. Jak mówią mieszkańcy Zielonej Wyspy: „każdy chciałby choć jeden dzień w roku być Irlandczykiem”.

Celem zajęć językowych tego dnia było przybliżenie uczniom kultury oraz tradycji kraju anglojęzycznego jakim jest Irlandia. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną. Poznali symbole oraz tradycje obchodów Dnia Świętego Patryka. Z zaciekawieniem oglądali również film prezentujący taniec irlandzki. W wyniku wspólnej pracy powstała gazetka prezentująca wiedzę,  którą uczniowie nabyli w czasie zajęć. Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę pt. „Bardzo zielona piosenka”.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Hadło


IRLANDZKIE ŚWIĘTO NARODOWE W NASZEJ SZKOLE

 

Dnia 17 marca 2015 klasa IIa  oraz klasa IVa szkoły podstawowej wraz z nauczycielami panią Iwoną Kurzempą - Sarzyńską oraz panią Agnieszką Dybzińską obejrzały prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Annę Hadło. Tematem prezentacji były obchody irlandzkiego święta narodowego i religijnego jakim jest Dzień Świętego Patryka.

Najważniejszą tradycją obchodów dnia Świętego Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń.

Głównym symbolem święta jest shamrock (koniczynka), która jest także jednym z symboli związanych tradycyjnie z Irlandią. Nasi uczniowie dołączyli do grona świętujących Irlandczyków zakładając zielone ubrania oraz przypinając trójlistne koniczynki. 

Album foto

(Tekst i zdjęcia Iwona Kurzempa - Sarzyńska) 


NASI MISTRZOWIE  W WARCABACH 100-POLOWYCH

 

W dniu 14 marca w hali sportowej Zespołu Szkół nr 5 w Zamościu odbyły się  Otwarte Mistrzostwa  Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość LZS w Warcabach 100-polowych  na 2015 rok.

Uczestniczyło w nich 30 zawodników i zawodniczek. Reprezentanci naszej szkoły Martyna Ochniowska (uczennica klasy IVa)  i Karol Ochniowski (uczeń klasy Vb)  zdobyli zaszczytne I miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.smiley

Album foto

Link do strony z dodatkowymi zdjęciami z turnieju

(Zdjęcia i tekst M. Wilkołazka)


Rekolekcje wielkopostne

 

W dniach, 11-13 marca 2015 r. w Kościele p.w. Zwiastowania NMP w Zamościu, odbyły się rekolekcje wielkopostne.  Dla uczniów szkoły podstawowej, nauki rekolekcyjne głosił o. Proboszcz Andrzej Zalewski. Przypomniał o tym jak bardzo ważni jesteśmy w oczach Boga, jedyni i niepowtarzalni, ile zależy od naszego postępowania: co należy zmienić, do czego dążyć?

Słowa: "nie bój się, wypłyń na głębię..."  które kierował do młodzieży rekolekcjonista, o. Krzysztof Flis, przypominały, że warto iść za Chrystusem i tak jak to czynił św. Piotr, kierować się w życiu Jego nauką. Mimo słabości ufać w Boże przebaczenie.
Goszczący w naszej szkole Ks. Krystian Malec, mówił o pięciu sposobach na życie, dzięki którym ludzie stają się szczęśliwi. Odpowiadał również na pytania zadawane przez gimnazjalistów. Spotkanie z zaproszonym gościem, było wymianą wielu myśli i spostrzeżeń wszystkich obecnych.
Może warto wrócić pamięcią do myśli przewodnich rekolekcji?

Dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Joanna Bulak


Wizyta w zamojskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

 

Zamojskie schronisko powstało w 1997 roku. Aktualnie przebywają w nim 193 psy. Są zadbane, z całą pewnością mają tu odpowiednie warunki do życia, są pod stałą opieką weterynaryjną. Jednak oczekują na adopcję…

Dnia 12 marca 2015r. reprezentantki klasy Ic: Natalka Kamieniecka, Oliwia Głowacka i Emilka Kozak, wraz ze swoimi rodzicami oraz wychowawczynią, odwiedzili zamojskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Przekazali oni 50 kg suchej karmy dla psów zakupionej za środki (149 zł 50 gr) zebrane podczas szkolnej akcji. Prowadzili ją uczniowie klasy I c pod opieką swojej wychowawczyni.

Kierownik schroniska, pan Piotr Łachno, w skrócie przedstawił najważniejsze sprawy dotyczące tego miejsca oraz odpowiadał na pytania dzieci i dorosłych.

Wszystkim zainteresowanym warto polecić odwiedzenie strony internetowej schroniska http://schroniskozamosc.eu w celu uzyskania dalszych informacji zarówno o schronisku, jak tez o adopcji psów.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz)


Dzień Kobiet w naszej szkole

 

9 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Chłopcy z poszczególnych klas przygotowali miłe niespodzianki dla swoich koleżanek, pamiętali też o złożeniu życzeń paniom nauczycielkom i dyrekcji szkoły.

W sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział uczniowie klasy IIa i Ia szkoły podstawowej oraz klasy Ia i IIb gimnazjum. Część artystyczna przygotowana przez panie: Iwonę Kurzempę-Sarzyńską, Annę Hadło, Edytę Wilczyńską-Krawiec i Martę Majewską pokazała wizerunek kobiety na przestrzeni dziejów: od prehistorii do czasów współczesnych. Nastrojowe piosenki i okolicznościowe wiersze wprowadziły wszystkich w miły nastrój.

Na zakończenie gimnazjaliści zaprezentowali produkty żywnościowe, które służą poprawieniu urody i zdrowia naszych i tak przepięknych pań.

Scenografię do uroczystości przygotowała pani Anna Sawiniec-Szczech.

Album foto

(Zdjęcia: Gabriela Cios, tekst: E.W. Krawiec, I. Kurzempa-Sarzyńska)


Klasa Ic w Arsenale

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał to niedawno otwarty po rewitalizacji Oddział Muzeum Zamojskiego.  Właśnie tam dnia 5 marca 2015r. udali się na wycieczkę uczniowie klasy Ic.

Po muzeum oprowadzała i cierpliwie wprowadzała dzieci w świat historii mama Natalki Kuśnierz – pani Klaudia Badzińska oraz inni pracownicy.

Pierwszaki obejrzały w Prochowni prezentację multimedialną pt. Historia twierdzy i miasta Zamość”.

Zwiedziły budynek Arsenału, a w nim obejrzały wystawę stałą – „Arsenał zamojski od XVI do XIX wieku”.

Zwiedzały także wystawę czasową  pt. „Homo faber czyli narzędzia dawniej i dziś” .

Później uczestniczyły w warsztatach tematycznych - przy pomocy krzemienia mogły wykonać prehistoryczne narzędzia, wywiercić dziurę w drewnie, kamieniu, przeciąć przygotowane kawałki skóry.

Pracowały z ogromnym wysiłkiem i zapałem, wzbogaciły się o nowe doświadczenia.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Gregorowicz


Konstruktorzy Układu Słonecznego

Uczniowie klasy Ia i Ib okazali się wspaniałymi konstruktorami Układu Słonecznego.

Do wykonania planet użyli plasteliny i wykałaczek, Słońcem był żółty, nadmuchany balon.

Podczas zajęć dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat Kosmosu, a przede wszystkim naszej planety Ziemi. Modele Układu Słonecznego zasługują na podziw.

Gratulujemy  pierwszoklasistom!

Album foto

(tekst: Anna Pintal, zdjęcia: Marta Słomianowska)


TORT DLA WIKTORA

6 marca 2015r. klasę VIa spotkała wielka niespodzianka! Do sali weszła Pani Dyrektor Alicja Dubel z ogromnym tortem dla Wiktora Wachowicza. Był to prezent wyrażający radość i dumę całego grona pedagogicznego z sukcesów naszego ucznia. 

Do gratulacji dołączyła się Pani Jolanta Krywko oraz Pani Maria Garbuz. Oszołomiony i wzruszony Wiktor uroczyście podzielił tort, którym poczęstował, wspierajacych go w zmaganiach konkursowych, koleżanki i kolegów z klasy. 

To były bardzo miłe chwile. smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska)


PRAWDZIWY CZŁOWIEK RENESANSU W SIÓDEMCE!

Nasza szkoła przeżywa teraz swoje historyczne chwile pełne wzruszenia i dumy.

Uczeń szóstej klasy – Wiktor Wachowicz, został trzykrotnym laureatem w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium  Oświaty w Lublinie.

Ten nieprzeciętny uczeń osiągnął sukces w konkursie z przyrody, do którego przygotowywał się pod opieką Pani Marty Majewskiej, a także w konkursie z historii oraz języka polskiego, ciężko pracując wspólnie z Panią Martą Słomianowską.

Wielkim wsparciem dla Wiktora i nauczycieli okazała się Dyrektor Pani Alicja Dubel, która otoczyła ich życzliwością i stworzyła atmosferę sprzyjającą twórczej pracy.

Ogromny wysiłek, zaangażowanie oraz czas poświęcony na naukę zaowocował wielkim sukcesem Wiktora. Praca z tym uczniem była cudowną przygodą, ponieważ posiada on wielką ciekawość świata, zdolność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, zapamiętywania, a przede wszystkim ogromną pasję do poznawania otaczającego nas świata.

Wiktor jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym, w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 dwukrotnie zdobył I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła i został niniejszym najmłodszym laureatem w historii tego konkursu. Liczne dyplomy i nagrody w konkursach recytatorskich, plastycznych, literackich oraz historycznych  świadczą o jego ponadprzeciętnej inteligencji, pracowitości, pasji twórczej oraz kreatywności. Jednocześnie z powodzeniem realizuje się jako pasjonat muzyki, od 4 lat uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Zamościu do klasy skrzypiec.

Czyż nie są to cechy prawdziwego człowieka renesansu?

Gratulujemy Wiktorowi oraz jego Rodzicom i życzymy dalszych sukcesów!smiley

(Tekst i zdjęcie: Marta Słomianowska)


Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2015 r. odbyła się w naszym mieście Uroczystość Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz Urząd Miasta Zamość.

Wychowanie w duchu patriotyzmu jest dla nas bardzo ważne, dlatego nie mogło nas tam zabraknąć. Naszą szkołę reprezentowała Pani Alicję Dubel, poczty sztandarowe, uczniowie z kl. VI a z podstawówki oraz  kl. II c z gimnazjum,  nad którymi opiekę sprawowały: Pani Alicja Szcześniak, Pani Maria Garbuz, Pani Iwona Zgnilec i Pani Marta Słomianowska.

Uroczystość odbyła się na ul. Kolegiackiej, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca byłą katownię UB.  Do zgromadzonych osób przemówił Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP oraz Prezes ŚZŻAK Odział Zamość, a także Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Centrum Kultury Filmowej Stylowy prezentowany był film poświęcony tej tematyce. W projekcji uczestniczyli uczniowie z kl. IIc naszego gimnazjum pod opieką Pani Marty Słomianowskiej.

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: B. Kostrubiec)


„Księżniczka na ziarnku grochu” - spektakl Teatru Współczesnego w Krakowie w Zamojskim Domu Kultury

Dawno, dawno temu…
Żył sobie młody książę, który chciał pojąć za żonę prawdziwą księżniczkę. Ale jak to w baśniach bywa, nigdzie nie mógł znaleźć odpowiedniej kandydatki na żonę. 

Pewnej nocy, gdy nad królestwem szalała burza, do bram pałacu zawitała zabłąkana dziewczyna, która twierdziła, że jest księżniczką. Mądra królowa użyła pewnego fortelu, aby przekonać się, czy jest to prawdziwa księżniczka.
A po czym poznać prawdziwą księżniczkę?

Wystarczy ukryć maleńkie ziarenko grochu pod stertami puchowych pierzyn, materaców i poduszek. Prawdziwej księżniczce będzie ono z całą pewnością przeszkadzało do tego stopnia, że nie będzie mogła spać.

Król Groch, królowa Grochówka, książę Groszek i księżniczka Fasolka oraz błazen królewski  to postacie, które wystąpiły w ciekawej wersji tej znanej baśni Andersena. Dowcipne dialogi, wesołe piosenki, gra świateł przykuwały uwagę młodych widzów.

Ten właśnie spektakl dnia 24 lutego 2015r. obejrzały w Zamojskim Domu Kultury klasy młodsze z naszej szkoły.

 

Album foto

Tekst i zdjęcia : Anna Gregorowicz


O bezpieczeństwie nigdy za wiele…

Spotkanie uczniów klasy Ic z policjantem odbyło się dnia 19 lutego 2015r. Tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo – na ulicy, w domu, w szkole.

W pierwszej kolejności uwaga dzieci została skierowana na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz szczególne uważanie podczas wysiadania z samochodu mamy czy taty. Wspólnie ustalono, co w aucie zapewnia bezpieczeństwo - zapięte pasy oraz fotelik lub siedzisko  (podstawka). Zapięty pas bezpieczeństwa musi prawidłowo przytrzymywać dziecko, bo może je  dusić podczas hamowania. Ponadto stwierdzono, że nie można w żaden sposób przeszkadzać osobie prowadzącej samochód, , nie prosić o jedzenie, picie, nie denerwować, nie rozpraszać  uwagi. Dzieci określały, kim jest wariat drogowy – jest to osoba, która nie przestrzega zasad ruchu drogowego.

Policjant przypomniał małym uczniom numery alarmowe – ogólny 112 i na policję 997. Uświadomił, że każde złe zachowanie ma swoje konsekwencje – ktoś czuje ból, komuś jest przykro itp. Każdy  człowiek ma swoją godność i dobra, których nie powinniśmy naruszać.

Uczniowie otrzymali upominki dla rodziców – zawieszki na lusterka do samochodu z napisem „Nie wymuszaj pierwszeństwa”.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Gregorowicz


ZWYCIĘZCY SZKOLNEGO KONKURSU GRAFICZNEGO POD HASŁEM „W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO”

Dnia 20 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w obecności naszych uczniów klas I- III, rodziców, wychowawców oraz policjantów Miejskiej Komendy w Zamościu zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu „W trosce o nasze bezpieczeństwo".

Celami konkursu było promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Uświadomienie uczniom potrzeby poznania i utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły, w domu, na placu zabaw, podczas wycieczek i wyjść szkolnych, podczas wypoczynku letniego i zimowego. Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych, według obowiązującej ustawy o obowiązku noszeniu odblasków. 

Przedmiotem konkursu  było wykonanie prac plastycznych , które utworzyły barwną ,ciekawą książeczkę i jednocześnie zawierały  informację na temat jak należy się zachowywać, aby być bezpiecznym w każdym miejscu i każdej porze.

Po burzliwych naradach Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

I miejsce –klasa IB wychowawca pani Anna Pintal

II miejsce – klasa IIIA wychowawca pani Anna Taras

III miejsce – klasa IA wychowawca pani Anna Hadło

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy, którą posiadają na temat bezpieczeństwa oraz zdolności plastycznych. Mamy nadzieję, że tę wiedzę będą każdego dnia wprowadzać w życie i pogłębiać.

Album foto

(tekst: Iwona Kurzempa – Sarzyńska, zdjęcia: Marta Słomianowska)


Podziękowanie od Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej!

Nasza szkoła została wyróżniona dyplomem Ministra Edukacji Narodowej za udział w konkursie „Książki naszych marzeń”. Z wielkim zaangażowaniem oraz sercem kręciliśmy film, który opowiadał, jakie książki najchętniej czytają nasi uczniowie . Chcieliśmy przekonać jury, że bardzo lubimy czytać i chętnie sięgamy po różne pozycje dostępne w naszej szkolnej bibliotece. Ale także bylibyśmy szczęśliwi, gdyby zasoby biblioteczne zostały wzbogacone o nowe pozycje książkowe. I chociaż nie udało się zdobyć nagrody głównej, radość, jaką mieliśmy z pracy przy kręceniu filmu, była naprawdę wielka. Wspólnie z Panią Anna Kardasz mamy już pomysły na nowy film, który nakręcimy w przyszłym roku…

W filmie konkursowym udział wzięli następujący uczniowie: Oliwia Bielec i Błażej Szyport z kl. IB, Ewa Mazurek – Pupeć z kl. IC, Kacper Gąska i Jakub Nizioł z kl. IIA, Mateusz Krawiec z kl. IIIA, Agnieszka Tokarska i Filip Wachowicz z kl. IVA, Michał Farion, Daria Niedużak i Marcelina Michniewicz z kl. VA, Julia Frykowska i Oliwia Torzewska z kl. VB oraz Katarzyna Farion, Wiktor Wachowicz i Radosław Sobstyl z kl. VIA.

Serdeczne podziękowanie składamy  Panu Jarosławowi Szafranowi za nieocenioną pomoc i wsparcie przy realizacji tego projektu.

(tekst – Anna Kardasz)


Dzień Babci i Dziadka w kl. IIB

Babcie i Dziadkowie to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. To właśnie dzięki dziadkom dzieci od najmłodszych lat uczą się miłości, wrażliwości, tego co ważne, dobre, mądre i piękne. Dzień Babci i Dziadka jest dniem niezwykłym. Jest doskonałą okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych, do wyrażenia miłości i wdzięczności za poświęcony czas, troskę, cierpliwość i serce okazywane wnuczętom.

30 stycznia 2015 roku uczniowie klasy IIb przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Licznie przybyli goście ze wzruszeniem mogli podziwiać występy artystyczne w wykonaniu swoich wnuków. Wielką przyjemność sprawiły Babciom i Dziadziom wykonane przez wnuczęta upominki, a wspólny poczęstunek, przygotowany przez rodziców był okazją do rozmów i bliższego poznania.

Szanowni goście nagrodzili występy swoich wnuków gromkimi brawami i uściskami.

Był to dzień wyjątkowy, pełen wzruszeń, serdeczności i uśmiechów.

Wszystkim Babciom i Dziadkom serdecznie dziękujemy za przybycie

i życzymy długich lat w zdrowiu i pomyślności!

Album foto

(Tekst: Bożena Greszta, zdjęcia: Wioletta Pęk)


Święto Babci i Dziadzia w klasie Ib

Styczeń zawsze jest dla wnuków miesiącem wyjątkowym. W końcu to wtedy Babcia i Dziadzio mają swoje wielkie święto. Obok rodziców, to Oni zajmują najwięcej miejsca w sercach dzieci. Szczęśliwe dzieciństwo, radość i poczucie bezpieczeństwa, które zapewniali pod nieobecność rodziców jest czymś najcenniejszym.

Za to wszystko chcieli podziękować uczniowie klasy Ib, którzy 30 stycznia 2015r. zaprosili kochane Babcie i kochanych Dziadków na niecodzienną uroczystość.

Dzieci zaprezentowały humorystyczne wiersze, rymowane życzenia oraz wesołe piosenki.

Przygotowali również ciekawą scenkę, a także własnoręcznie wykonane upominki. Na zakończenie jedna z uczennic zagrała na gitarze „Sto lat”.

Zwieńczeniem uroczystości był wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów.

Uroczystość wywarła ogromne wrażenie i dostarczyła wielu pozytywnych emocji.

Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za liczne przybycie!smiley

Album foto

(tekst, zdjęcia: Anna Pintal)


PRZESTRZENNE INSTALACJE  W KL. IVA

Instalacja jest to wieloelementowa realizacja artystyczna w konkretnej przestrzeni  wykorzystująca wszelkie dostępne materiały. Doskonale to zrozumieli uczniowie klasy IVa, którzy podczas lekcji o rzeźbie współczesnej, przeprowadzonej na plastyce przez panią Martę Słomianowską, wykazali się ogromną inwencją twórczą. Powstały  instalacje, które zachwycają oryginalnością, różnorodnością i nowatorskim podejściem do tematu: ogromy skorpion z drutu, architektoniczne impresje z brystolu, a nawet drzewka obfitości.

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska


ZABAWA KARNAWAŁOWA

29 stycznia 2015r. odbyła się długo oczekiwana zabawa karnawałowa dla klas I – VI.

Uczniowie wesoło bawili się przy dźwiękach skocznej muzyki. Wspólnym tańcom, pląsom i zabawom prowadzonym przez didżeja nie było końca.

Dla zmęczonych czekał w klasach słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Podczas zabawy został zorganizowany konkurs na „Wystrzałowy strój karnawałowy”. I tu okazało się, że jury ma bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie przebrania były ciekawe i oryginalne.

Decyzją jury nagrody otrzymali:

I miejsce – Oliwia Mnich kl. III a

II miejsce – Oliwia Bielec kl. I b i Tymoteusz Kochan kl. Ic

III miejsce – Karmen Rusek kl. I b, Szymon Drozd kl. II a i Wiktor Bełz kl. IIa

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Załoga i Jakub Hołowinski kl. I a, Daniel Wach kl. Ic, 

Nikola Detko i Tymon Bucior kl. II b, Amelia Drzewicka kl. IIIa.

Serdecznie gratulujemy!smiley

 Uczniowie klas IV-VI swoją zabawę  karnawałową  rozpoczęli od godziny 17 i tak samo jak młodsi koledzy i koleżanki bawili się świetnie. W rytm muzyki dyskotekowej prezentowali swoje umiejętności taneczne. Dla nich także rodzice przygotowali pyszny poczęstunek.

Album foto

Tekst: Anna Taras, zdjęcia: Małgorzata Drozd


Babcia z Dziadkiem są kochani więc niech żyją nam sto lat!

Dnia 29 stycznia 2015 uczniowie klasy Ic gościli w swojej sali swoje Babcie i Dziadziów. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły najpiękniej jak potrafili zaprezentowali swoim Babciom i Dziadziom przygotowane wiersze i piosenki.

Dzień Babci i Dziadzia to, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, chwila na refleksję, wzruszenie oraz wspólne świętowanie. Po prezentacji części artystycznej pierwszaki uściskały swoje Babcie i Dziadków, wręczyły laurki, nastąpiło przyjęcie oraz wspólne śpiewanie popularnych piosenek. 

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE IA

Dnia 27 stycznia uczniowie z dwujęzycznej klasy Ia obchodzili uroczystość Dnia Babci i Dziadka. 

To wyjątkowe spotkanie stało się okazją do wyrażenia miłości, szacunku i wdzięczności wobec kochanych Babć i Dziadków. Dzieci wyrecytowały wiersze i zaśpiewały piosenki w wersji polskiej i angielskiej oraz odegrały scenkę „Prezenty dla Babci”. Wspaniale zaprezentowany program artystyczny zachwycił miłych Gości. Babcie i Dziadkowie gromkimi brawami nagradzali występy wnuków. Czułe wiersze, wesołe piosenki, szczere życzenia i kolorowe laurki wywołały falę wzruszeń i radości.

Zakończeniem tego niecodziennego spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów.

Album foto

tekst: Anna Hadło

zdjęcia: Katarzyna Kierzek


Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły…

W Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

Dnia 23 stycznia  2015 w dwujęzycznej klasie II A odbyła się  wspaniała impreza. Na wstępie wychowawczyni pani Iwona Kurzempa – Sarzyńska przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami, składając  serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom w imieniu pani Dyrektor Szkoły Alicji Dubel oraz swoim.

Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Zaproszeni goście dyskretnie ocierali łzy , kiedy dzieci śpiewały piękne piosenki na melodię „Nie liczę godzin i lat ” czy też „ Za każdy uśmiech Twój”. Wnuczęta obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, które same wykonały. Były to piękne laurki z misternie wykonanymi ozdobami. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków  na słodki poczęstunek, a wnuczęta miały okazję uścisnąć ukochaną babcię i dziadka oraz uwiecznić się na zdjęciu .

Gorąco dziękujemy wszystkim przybyłym gościom .

Album foto

Tekst: Iwona Kurzempa- Sarzyńska

Zdjęcia: Małgorzata Drozd 


DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE IIIA

22 stycznia 2015 roku  uczniowie klasy IIIa zaprosili Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich Święta.

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz zaprezentowały scenki z życia Seniorów. Wręczyły też upominki – laurki z pięknymi życzeniami. Występ dzieci wywołał u zaproszonych gości ogromną radość oraz wzruszenie.

Spotkanie umilił słodki poczęstunek przygotowany przez zawsze pomocne mamy.

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Taras


Klasa Ia z wizytą w Przedszkolu nr 1

Dnia 22 stycznia uczniowie klasy Ia odwiedzili przedszkolaków z  Przedszkola nr 1 w Zamościu.

Dzieci miały możliwość obejrzenia przedstawienia słowno – muzycznego pod tytułem „Dziewczynka z zapałkami”. Występ zaprezentowały dzieci 6- letnie z grupy Muchomorki pod opieką swoich wychowawczyń.

Pierwszoklasistom bardzo podobał się występ młodszych kolegów i koleżanek. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz wspólnym zaśpiewaniem kolędy „Świeć gwiazdeczko, świeć.”

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Hadło


„PASOWANIE NA ŚWIETLIKA”

Dnia 21 stycznia 2015r. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość ‘’Pasowania na Świetlika” uczniów klas I. Uczestniczyła w niej Pani Dyrektor Alicja Dubel, wychowawczynie klas I oraz przedstawiciele klas I-III. 

To ważne wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez uczennice klasy IIIa, Wiktorię Cis i Samantę Walczuk, które dla najmłodszych kolegów zaśpiewały piosenkę pt. „Mam fryzurę na cebulę”, natomiast Ania Łubkowska i Maja Tymecka odegrały skecz pt. "Cecylka". 

Potem przyszła kolej na pierwszaków. Zostali oni poddani próbom gotowości świetlicowej. Mieli za zadanie posegregować klocki wg wielkości, powtórzyć trudne wyrazy,odpowiedzieć na zadawane pytania oraz zaśpiewać świetlicową piosenkę. Po wszystkich wspaniale zaliczonych próbach, uczniowie klas I złożyli uroczyste przyrzeczenie a Pani Dyrektor czarodziejską różdżką dokonała pasowania ich na Świetlików.

Pierwszaki na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały Legitymacje Świetlików, zabawki oraz  słodkie upominki.

O dobrą zabawę podczas uroczystości i całe jej przygotowanie zadbały nauczycielki: p. B Stasiuk, p. B. Piwko, p. K. Beda,p. A. Mielnicka i p. M. Kuryło.

Dziękujemy też p. Annie Kardasz za uwiecznienie  świetlicowego  święta na zdjęciach, a Martynie Wnuk i Julii Pawlasiuk z kl. IIIa za prowadzenie uroczystości.

Album foto

(Foto: A. Kardasz, tekst. B. Stasiuk i B. Piwko


Zostali  finalistami! 

Zakończył  się okręgowy etap kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Do ostatniego, wojewódzkiego etapu  zakwalifikowali się, jak zwykle, najlepsi z najlepszych. Z ogromną radością informujemy, że w trzynastu konkursach kuratoryjnych wśród finalistów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 2!

Wiktor Wachowicz z klasy VIa będzie reprezentował Szkołę Podstawową nr 7 podczas trzech wojewódzkich konkursów kuratoryjnych:

J.  polski (nauczyciel p. Marta Słomianowska)

Historia (nauczyciel p. Marta Słomianowska)

Przyroda (nauczyciel p. Marta Majewska)

Norbert Szewczak z klasy VIa jest finalistą konkursu z przyrody (nauczyciel p. Marta Majewska).

Gimnazjum nr 1:

Julia Dubel z kl. IIa  - finalistka trzech konkursów:

J. polski (nauczyciel p. Edyta Wilczyńska)

Biologia (nauczyciel p. Marta Majewska)

Konkurs Ortograficzny (nauczyciel p. Edyta  Wilczyńska)

Aleksandra Bender z kl. IIa -  finalistka dwóch konkursów:

 J. polski (nauczyciel p. Edyta Wilczyńska)

Biologia (nauczyciel p. Marta Majewska)

Mateusz Kołcon z kl. IIIa -  finalista dwóch konkursów:

J. angielski (nauczyciel p. Lidia Mróz)

Chemia (nauczyciel p. Elżbieta Danilewicz)

Piotr Pizoń z kl. IIa – finalista konkursu z biologii (nauczyciel p. Marta Majewska)

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym finalistom i ich nauczycielom!

Życzymy powodzenia podczas wojewódzkich konkursów i osiągnięcia tytułów Laureatów!smiley

Album foto

(Tekst: Maria Garbuz, zdjęcia: Gabriela Cios


Jasełka w Miejskim Przedszkolu nr 7

Dnia 20 stycznia dzieci z klasy Ic miały przyjemność obejrzeć jasełka bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7.

Program spotkania był urozmaicony.

Była scenka bożonarodzeniowa, taniec aniołów, przybyli pastuszkowie oraz trzej królowie, zaśpiewano kolędy.  Występ zaprezentowały 6-latki z grupy IV pod opieką swoich wychowawczyń.

Pierwszaki podziwiały także popis dzieci z kółka muzycznego, które zaprezentowały kolędę „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Marsz turecki” z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych.

Na zakończenie mali aktorzy wraz z zaproszonymi gośćmi odśpiewali „Lulajże, Jezuniu” i nastąpił słodki poczęstunek.

Spotkanie przygotowały panie: Ewa Ryń, Karolina Paszkowska, Anna Pawelec i Katarzyna Szadkowska.

Dla absolwentów tego przedszkola była to miła okazja do wspomnień, powitań z paniami wychowawczyniami.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz


A jednak zima nas oczarowała…

A właściwie nie tyle zima, co przedszkolaki recytujące wiersze o zimie, które mimo niesprzyjającej aury za oknem wprowadziły nas w magiczny klimat tej pory roku… były utwory o bałwankach, padającym śniegu, zabawach na  sankach, na nartach, a także dobre rady dla amatorów sportów zimowych… było wesoło, ciekawie i nastrojowo. Przepiękna dekoracja zimowa wykonana przez P. Annę Sawiniec-Sczech dodatkowo budowała niepowtarzalną atmosferę, a poziom był tak wyrównany, że jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzcy… Zachwycały nie tylko recytacje, ale też pomysłowe przebrania konkursowiczów… a wszystko to działo się dn. 16 stycznia br.  w naszej szkole.

Była to już II edycja konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków, tym razem pod wdzięcznym tytułem „Zima znowu swym urokiem czaruje…”. Organizatorami konkursu były nauczycielki: P. Iwona Zgnilec i P. Anna Kardasz, zaś dzięki hojnym sponsorom (SKOK Blachnickiego, Piekarnia Kucharscy, Cukiernia Smakołyk), którzy wsparli bezinteresownie naszą działalność, uczestnicy konkursu mogli cieszyć się pięknymi nagrodami i smacznym poczęstunkiem

Uroczystość prowadziła P. Iwona Zgnilec, zaś nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: P. dyrektor Alicja Dubel, nauczyciele: P. Anna Kardasz i P. Maria Garbuz oraz przedstawiciele sponsora: P. Katarzyna Bondyra i P. Aleksandra Dąbrowska-Wolska.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich recytacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody: I miejsce zdobyła Julia Chwajda z Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamościu; II miejsce ex aequo  zajęły Magdalena Ciszewska z Przedszkola Miejskiego nr 5 oraz Zofia Joniec z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”, zaś III miejsce również ex aequo jury przyznało Sylwii Gardiasz z Przedszkola Miejskiego nr 7 i dla Karoliny Korgi z Przedszkola Miejskiego nr 1. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia, pamiątkowe dyplomy i książeczki.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów również w innych konkursach.smiley

Album foto

(tekst – Anna Kardasz, zdjęcia – Gabriela Cios i Aleksandra Metner – uczennice kl. IIIB gimnazjum)


„Trzy duchy – opowieść wigilijna”

14 stycznia 2015r. uczniowie z klasy Ib zostali zaproszeni na spektakl pt. „Trzy duchy – opowieść wigilijna” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Słoneczko.

Przedstawienie odbyło się w Klubie Batalionowym. 5 –letni aktorzy znakomicie wcielili się w swoje role. Spektakl wszystkim bardzo się podobał.

            Dziękujemy za zaproszenie!

(tekst i zdjęcie: Anna Pintal)


„Radość nas ogarnie wielka, obejrzymy dziś jasełka. I będziemy pięknie śpiewać…”.

Jednym z najpiękniejszych zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem, jest śpiewanie kolęd i przedstawianie inscenizacji muzyczno-teatralnych. Dlatego, tuż po Świętach Bożego Narodzenia, dnia 13 stycznia 2015r., w Zespole Szkół Nr 2 w Zamościu, miało miejsce interesujące wydarzenie. Do naszej szkoły przybyły dzieci ze swoimi wychowawczyniami z Przedszkoli Nr 1, Nr 5 i Nr 7, aby obejrzeć przedstawienie o historii narodzenia Chrystusa i wspólnie kolędować.

Spotkanie rozpoczęła P. Dyrektor Alicja Dubel, serdecznie witając wszystkich obecnych a szczególnie zaproszonych gości. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1, zaprezentowali Jasełka Bożonarodzeniowe. Wśród występujących postaci poza Świętą Rodziną byli aniołowie, pasterze, królowie i dzieci. Można było wysłuchać ciekawych kolęd w wykonaniu szkolnego chóru „Forte” i wykazać się znajomością oraz umiejętnością radosnego śpiewania kolęd.

Wielkie brawa dla wszystkich wykonawców zaangażowanych w śpiew kolęd i prezentację ciekawej inscenizacji!!!

Album foto

 (Tekst: Joanna Bulak, zdjęcia: Anna Gregorowicz)


Maluchy też interesują się szachami

Uczniowie 1a i 2a SP7 w Zamościu byli na wystawie  „szachów świata”. Wystawa szachów została zorganizowana  przez miłośników  gier planszowych w Zamojskim Centrum Wystawowym przy ulicy Łukasińskiego. Na wystawie zaprezentowano około 300 kompletów szachów z całego świata oraz 800 dodatkowych pamiątek związanych z szachami.

Z dużym skupieniem i uwagą uczniowie oglądali prezentowaną ekspozycję. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystają na zajęciach szachowych prowadzonych w szkole. 

Jak wyglądała wystawa zobacz w galerii zdjęć: Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


KOLĘDOWANIE MISYJNE 2015

Kolędnicy misyjni to dzieci, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych i modlą się za nich w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W okresie Bożego Narodzenia odwiedzają rodziny w parafiach, opowiadają o trudnej sytuacji swoich rówieśników w krajach misyjnych, odgrywają przygotowane scenki, śpiewają kolędy i zbierają ofiary.

11 stycznia b.r. dzieci z Koła misyjnego przybyły do kościoła Ojców Franciszkanów w barwnych strojach  kolędników, a po uroczystej, misyjnej liturgii, z kapłańskim błogosławieństwem o. Grzegorza Klimczyka,  wyruszyły na ulice osiedla „Promyk”, gdzie czekali na nas życzliwi przyjaciele misji, którzy od wielu lat wspierają nasze kolędowanie. Pomimo dokuczliwego wiatru i zimna z radością odwiedzaliśmy rodziny, które zaprosiły nas do swoich domów, a misyjna puszka szybko zapełniała się darami serc. Zebrane pieniądze – 390zł  zostały przekazane na projekty edukacyjne i zdrowotne, których adresatami są w tym roku dzieci w Indiach.

Gościnnym mieszkańcom „Promyka” bardzo dziękujemy. Do zobaczenia za rok!smiley

Album foto

 (Tekst: Marzena Chmiel. Zdjęcia: Iwona Jonak, Marzena Chmiel)


Konkurs plastyczny pt. "ZWIERZĘTA AFRYKI W ZAMOJSKIM ZOO”

Konkurs plastyczny pt. "ZWIERZĘTA AFRYKI W ZAMOJSKIM ZOO" został rozstrzygnięty. 

Spośród 399 nadesłanych prac, w kategorii klas I – III komisja konkursowa nagrodziła ucznia klasy Ic – Krystiana Maziarkę. Jego piękny rysunek przedstawia jeżozwierza afrykańskiego.

Serdeczne gratulacje dla utalentowanego artysty.smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Gregoowicz


Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego „MAGICZNA, MIĘDZYNARODOWA CHOINKA”

Cel - szeroko pojęta edukacja plastyczna, regionalna i kulturowa.

Tematem konkursu było wykonanie świątecznej ozdoby choinkowej w której zawarty będzie symbol jednego z państw takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Belgia, Austria przy pomocy dowolnej techniki plastycznej.

Lista Laureatów konkursu:

1) I miejsce – Jakub Romaszko, SP 7 Zamość

2) II miejsce – Agata Sawicka, SP 7 Zamość

3) III miejsce – Karol Jaskułecki, SP 7 Zamość

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom !

Konkurs przygotowały Panie: Bożena Siekierda, Agnieszka Szuwara i Anna Sawiniec – Szczech

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Sawiniec – Szczech


Wesołych świąt życzymy dzisiaj wszystkim…

19 grudnia b.r. był dla uczniów naszej szkoły dniem klasowych spotkań opłatkowych, wspólnego kolędowania i świątecznej radości. O godz. 10.30 wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej, by obejrzeć krótką część artystyczną w wykonaniu uczennicy klasy IIa – Wiktorii Łapa, która wspólnie z mamą p. Martą Łapa pięknie zaprezentowała utwór Adama Mickiewicza  pt. „Romantyczność”. 

Następnie uczniowie klas: IIa, IIb i IVa szkoły podstawowej i klas Ia, Ic, IIa i IIb gimnazjum przedstawili tradycyjne jasełka, przeplatane pięknymi kolędami i pastorałkami, przygotowanymi przez chór szkolny i cudowne aniołki z klas pierwszych.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Alicja Dubel podziękowała wszystkim wykonawcom i nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie tej uroczystości: p. Joannie Bulak, p. Marzenie Chmiel, p. Katarzynie Beda i p. Annie Sawiniec-Szczech. Później wręczyła uczniom dyplomy i nagrody za sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Uroczystość zakończyły piękne życzenia świąteczne złożone wszystkim zebranym przez Panią Dyrektor. Wszyscy opuścili szkołę w nastroju radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Album foto

(Tekst: Marzena Chmiel, zdjęcia: Joanna Bulak)


Adam Mickiewicz łączy pokolenia!

W piątek, 19 grudnia 2014 roku, cała społeczność szkolna świętowała Dzień Patrona Gimnazjum nr 1 - Adama Mickiewicza. W pięknie udekorowanej sali zebrali się uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. Uroczystość  zaszczycili swą obecnością: v-ce Prezydent Miasta Zamość - Pan Andrzej Zastąpiło, przedstawiciel Parafii Ojców Franciszkanów o. Grzegorz Klimczyk, przedstawicielka zamojskich mediów - Pani Joanna Nowicka, v-ce Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Aneta Soboń.

Podczas części artystycznej przewodnikami po bogatej twórczości Adama Mickiewicza byli laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego „Powiem wam, jak napisał Adam Mickiewicz…” Swój talent prezentowali uczniowie, rodzice oraz dziadkowie uczniów Zespołu Szkół nr 2. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy IIIa gimnazjum: Joanna Ciuraszkiewicz i Marcin Kondraciuk.  Część artystyczna rozpoczęła się od „Inwokacji”  w wykonaniu Wiktora Wachowicza z klasy VI a i Pani Małgorzaty Szkałuby. Bardzo interesującą interpretację „Romantyczności” przygotowali uczniowie klasy II a szkoły  podstawowej - Kacper Gąska i Jakub Nizioł. „Niepewność” Adama Mickiewicza przepięknie zaśpiewała Pani Marzena Gąska. Balladę „Pani Twardowska” wspólnie wyrecytowali, dając popis brawurowej gry aktorskiej, Samanta Walczuk z klasy IIIa szkoły podstawowej, Wiktoria Ostrowska i Konstancja Sawczyńska z klasy Ic gimnazjum oraz pani Elżbieta Drabik. Nostalgicznego Wiersza „Nad wodą wielką i czystą” wysłuchano  we wspólnej interpretacji Weroniki Ślusarczyńskiej z klasy IIIa szkoły podstawowej oraz jej Mamy - Pani Izabelli Ślusarczyńskiej. „Stepy Akermańskie” pięknie zaprezentował Piotr Pizoń- uczeń klasy IIa gimnazjum, a bajkę pod tytułem „Komar” przekonywująco powiedział Michał Krawiec z VIa. Uczniowie klasy Ib SP 7 - Oliwia Bielec i Błażej Szyport oraz Mateusz Krawiec z kl. IIIa i Filip Wachowicz z klasy IVa SP zaprezentowali „Powrót taty”.  W rolę ojca w tej balladzie wcielił się Jakub Żmijewski -  uczeń klasy III b gimnazjum. Wspaniałą pamięcią i talentem recytatorskim popisała się Katarzyna Kiecak z klasy Ib szkoły podstawowej, która wyrecytowała opis poloneza z Księgi XII „Pana Tadeusza”. Aby wprowadzić w nastrój tej recytacji, uczniowie gimnazjum: Magdalena Będziejewska z klasy IIc i Paweł Kidybiński z klasy Ia, w stylowych strojach, pięknie zatańczyli poloneza. Adam Mickiewicz byłby dumny ze wszystkich wykonawców!        

Po części artystycznej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie szkolnych konkursów świątecznych: recytatorskiego, na najciekawszy wyrób z ciasta piernikowego „Świąteczne fantazje 2014" (konkurs dla Mam) oraz konkursu na świąteczny wystrój sal. Za sportowy sukces medale otrzymali również najmłodsi piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Nagrody i dyplomy wręczał Pan v-ce Prezydent Andrzej Zastąpiło i Pani Dyrektor Alicja Dubel.           

Aby zaakcentować świąteczny nastrój całej uroczystości, szkolny zespół wokalno-instrumentalny Forte pod kierunkiem Pani Katarzyny Bedy, wykonał kilka kolęd.

Na zakończenie głos zabrał Pan Prezydent, składając wszystkim zebranym życzenia, do których dołączyła się Pani Dyrektor i przedstawiciele społeczności uczniowskiej.

Za przygotowanie Święta Patrona odpowiedzialne były: p. Maria Garbuz i p. Joanna Muda, dekoracje wykonała p. Anna Sawiniec- Szczech.

Album foto

(tekst: Maria Garbuz, zdjęcia: uczennice kl. IIIb gimnazjum: Gabriela Cios i Aleksandra Metner)


Wyniki konkursu plastycznego „Mój wymarzony prezent”.

W konkursie wzięło udział 58 uczniów z klas I - III. Prace zostały wykonane z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych. Można je obejrzeć w holu szkoły.

Prace oceniła komisja. Wyłoniono zwycięzców, zgodnie z regulaminem wśród uczniów klas I, II i III.

I miejsce otrzymali: Kasia Gąsianowska kl. Ia, Wiktoria Wardach kl. IIa, Maja Tymecka kl. IIIa

II miejsce: Szymon Mazur kl. Ib, Wiktor Bełz kl. IIa, Jakub Brykner kl. IIIa

III miejsce uzyskali: Zuzia Pizoń kl. Ic, Zuzia Boruń kl. IIb, Karolina Wójcik kl. IIIa

Komisja przyznała również 5 wyróżnień dla następujących uczniów:

Marysi Surmacz z klasy Ia, Kasi Kiecak z klasy Ib, Natalki Kuśnierz z klasy Ic, Sebastiana Dróżdża z klasy IIa i Tymona Buciora z klasy IIb.

Wszystkim uczniom dziękujemy za uczestnictwo, zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

(Tekst i zdjęcia: Beata Stasiuk i Bożena Piwko)


Kreatywność naszych Mam zaskoczyła całą społeczność szkolną

18 grudnia 2014 rozstrzygnięto szkolny konkurs na najciekawszy wyrób z ciasta piernikowego „Świąteczne Fantazje 2014

W konkursie wzięły udział Mamy uczniów Zespołu  Szkół  nr 2. Kunszt oraz mistrzowskie  wykonanie świątecznych ciast piernikowych wprawiły w zachwyt wszystkich głosujących oraz oglądających wystawę. Misternie wykonane ciasta przykuwały wzrok, a barwne detale  nadawały świąteczny charakter kompozycji. To niebywałe, że twórcami tych arcydzieł były Mamy naszych uczniów.

Ocena ciast była niecodzienna, ponieważ do głosowania zaproszono całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły. W głosowaniu wzięło udział ponad 100 osób, które z zachwytem i niedowierzaniem przyglądały się arcydziełom. Wszyscy byli poinformowani o tym,  iż o zwycięstwie decydują: walory estetyczne, nowatorstwo wyrobu, estetyka wykonania,  elementy zdobnicze.

Niezależna komisja składająca się z uczniów klasy Vb oraz IIIa pod nadzorem pani Marty Słomianowskiej oraz pani Iwony Kurzempy – Sarzyńskiej po przeliczeniu głosów wyłoniła zwycięzców.

A oto zwycięzcy konkursu:

I miejsce - Pani Justyna Surmacz

II miejsce - Pani Małgorzata Kawalec

III miejsce - Pani Jolanta Szyport

Wyróżnienia otrzymały Panie: Alicja Dubel, Anna Kiecak, Agnieszka Wardach, Małgorzata Drozd, Elżbieta Jabłońska Marta Kłapouchy, Bernadeta Łubkowska , Magdalena Szajba , Monika Kozak

Dla laureatek 3 czołowych miejsc w konkursie sponsor szkoły – firma Jubiler GODZISZEWSCY- ufundował upominki w postaci biżuterii. Nagrody i wyróżnienia zostały  wręczone podczas Święta Patrona w dn. 19 grudnia2014. Po zakończeniu uroczystości wszyscy zebrani mieli możliwość podziwiania arcydzieł wykonanych przez nasze Mamy.

Wszystkim Mamom biorącym udział w konkursie gorąco dziękujemy!smiley

 

Album foto

(Tekst Iwona Kurzempa – Sarzyńska, zdjęcia Marta Słomianowska)


ZAJĘCIA OTWARTE W KL. IA

Dnia 18 grudnia w klasie dwujęzycznej Ia odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców.

Przybyli również zaproszeni goście: pani Dyrektor Alicja Dubel, pani Wicedyrektor Jolanta Krywko oraz pani Joanna Bulak- nauczycielka religii.

Temat zajęć „W świątecznym nastroju” dotyczył zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Była to bardzo ważna chwila dla rodziców, którzy mogli zaobserwować zachowanie i pracę swoich dzieci podczas lekcji. Na zajęciach uczniowie wykazali się umiejętnościami z zakresu edukacji polonistycznej jak i matematycznej, a także znajomością słownictwa związanego ze świętami w języku angielskim.

Na zajęciach wykorzystano tablicę interaktywną oraz elementy oceniania kształtującego: patyczki do losowania dzieci, metodniki, samoocenę uczniowską.

Na zakończenie zajęć dzieci zaśpiewały piosenkę w wersji angielskiej „Little snowflake”.

Album foto

(Tekst: Anna Hadło, zdjęcia: Monika Tukiendorf-Chomiak, Joanna Bulak)


Wizyta Ks. Biskupa Mariana Rojka w naszej szkole

Nieodłącznym elementem okresu Bożego Narodzenia są jasełka. Zapoczątkowane w średniowieczu przez św. Franciszka z Asyżu, każdego roku dostarczają nam wielu wzruszeń. Tak też było w dniu 17.12.2014 r. w budynku Zespołu Szkół Nr 2 z Zamościu. Przy dźwiękach kolęd, w blasku choinkowych świec, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowali jasełka, które oglądali wyjątkowi goście: Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – Ks. Biskup Marian Rojek, o. dr Andrzej Zalewski – proboszcz Parafii Zwiastowania NMP w Zamościu oraz rodzice, zaproszeni na ten szczególny Dzień Otwartej Szkoły.

Piękna scenografia, kolorowe stroje aktorów, którzy wcielili się w biblijnych bohaterów, a przede wszystkim nastrojowe kolędy i pastorałki, śpiewane przez chór szkolny, naszych utalentowanych rodziców i cudowne aniołki z klas pierwszych, wywołały wzruszenie i radość na twarzach naszych gości, którzy nagrodzili wszystkich wykonawców gromkimi brawami. Pani Dyrektor Alicja Dubel podziękowała wszystkim wykonawcom i nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie tej uroczystości: p. Joannie Bulak, p. Marzenie Chmiel, p. Katarzynie Beda  i p. Annie Sawiniec-Szczech.  Następnie głos zabrał Ks. Biskup Marian Rojek, który złożył wszystkim obecnym  wyjątkowe świąteczne życzenia – „abyśmy zawsze mieli czas, by zamyśleć się nad tym, co jest naprawdę najważniejsze w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia…”

Dzieci wręczyły swojemu biskupowi pamiątkowy obraz, namalowany przez uczennicę klasy III a naszego gimnazjum - Alicję Orszewską. Po krótkiej modlitwie był czas na indywidualne rozmowy, pamiątkowe obrazki i zdjęcia. Następnie nasi goście, rodzice i nauczyciele spotkali się przy wigilijnym stole, na wspólnej wieczerzy.

Album foto

(Tekst: Marzena Chmiel, zdjęcia: Gabriela Cios, Aleksandra Metner)


GALERIA MŁODYCH TWÓRCÓW

Od 16 grudnia na korytarzu naszej szkoły można podziwiać Galerię Młodych Twórców. Są to prace wykonane przez uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum pod kierunkiem Pani Marty Słomianowskiej. 

Prezentowane dzieła reprezentują różne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, wycinankę czy kalkografię i pokazują, jak bogatą inwencję twórczą oraz wyobraźnię posiadają nasi uczniowie.

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska


WIELKI SUKCES TRZECIOKLASISTÓW!

15 grudnia 2014 r. w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zamościu odbył się finał Konkursu Artystycznego „Świat  zawodów na wesoło” zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Specjalistyczną Poradnię Zawodową w Lublinie  we współpracy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej ukazującej wyobrażenia odnoszące się do hasła „ŚWIAT ZAWODÓW NA WESOŁO”.

 Dzieci z klasy IIIa osiągnęły wielki sukces!

I miejsce zajął – Jakub Brykner

III miejsce zajęła – Sandra Lis

 „wyróżnienie extra” otrzymał – Mateusz Krawiec

 wyróżnienia zdobyli: Julia Pawlasiuk, Izabela Mikulska, Michał Orłowski, Amelia Drzewicka, Oliwia Mnich, Maja Tymecka i Anna Łubkowska.

Wszyscy otrzymali dyplomy i bardzo atrakcyjne nagrody.

Gratulujemy naszym Artystom i życzymy kolejnych sukcesów!smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Taras


Konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój sali rozstrzygnięto!

Konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój sali został rozstrzygnięty dn. 15.grudnia 2014r. przez komisję oceniającą, w skład której wchodzili: pani dyrektor - Alicja Dubel, pani Anna Sawiniec- Szczech, pani Joanna Muda oraz przedstawiciele uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wybór był bardzo trudny, gdyż wszystkie sale wyglądały przepięknie!

 

Po podliczeniu punktacji, ostatecznie komisja przyznała następujące miejsca:
- w kategorii klas I-III SP:
I miejsce - kl.2a i kl.1c,
II miejsce - kl.2bi kl.3a,
III miejsce - kl.1a i kl. 1b
- w kategorii klas IV- VI SP:
I miejsce - kl.4a i kl.5b,
II miejsce - kl.5a
III miejsce - kl.6a
-  w kategorii klas I-III gimnazjum:
I miejsce - kl.1c ,
II miejsce - kl.2b
III miejsce - kl.3a i kl. 3b
Wyróżnienia otrzymały: kl.2a, kl.1a i kl.1b

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!smiley

Album foto

(Tekst: J. Muda, zdjęcia: A. Sawiniec - Szczech)


Podsumowanie VII edycji konkursu plastycznego „Bezpieczni na drodze”

Rozpoczęty jeszcze we wrześniu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu rejonowy konkurs plastyczny „Bezpieczni na drodze” znalazł swój ostateczny finał w dniu 12 grudnia 2014r. w Gminnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Zespole Szkół w Suchowoli.

Celem konkursu było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Marian Rojek, Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Marceli Niezgoda Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie, Pani Agata Foks Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu działania WORD Zamość. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było indywidualne wykonanie przez ucznia plakatu. Prace były oceniane w grupie wiekowej : kl. I – VI szkoły podstawowej. Prace konkursowe z hasłem promującym prawidłowe zachowanie się pieszych, pasażerów i rowerzystów na drodze mogły być wykonane różnymi technikami plastycznymi. Konkurs przebiegał w dwu etapach : szkolnym i rejonowym. Etap szkolny realizowała Pani Anna Sawiniec - Szczech zajmująca się wychowaniem komunikacyjnym w naszej szkole. Wskazane było zorganizowanie w szkołach wystawy prac wykonywanych przez uczniów i wyłonienie trzech najlepszych prac na etap rejonowy.

Rozpoczynając spotkanie podsumowujące konkurs Pan Janusz Szatkowski Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu podziękował wszystkim uczniom za uczestnictwo w konkursie, a nauczycielom, rodzicom za merytoryczną opiekę w przeprowadzeniu konkursu. Przedstawił różne formy działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmowane przez WORD w Zamościu.

Gratulujemy naszym Laureatom konkursu plastycznego pod hasłem - ”Bezpieczni na drodze”: Filipowi Wachowiczowi z klasy IVa, Jasiowi Mazurowi z klasy IVa oraz  Dawidowi Sołowiejowi z klasy IIIa.smiley

Uczniowie otrzymali nagrody w postaci kalendarzy, plecaków szkolnych, kamizelek odblaskowych, dyplomów przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki oraz WORD w Zamościu. W spotkaniu podsumowującym konkurs uczestniczyło 600 osób byli to uczniowie z 139 szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice oraz dyrektorzy szkół.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Sawiniec - Szczech


Piękne recytacje konkursowe!

W dniu 12 grudnia 2014 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski  „Powiem Wam, jak napisał Adam Mickiewicz…” Komisja konkursowa przesłuchała ponad 40 uczestników w czterech kategoriach: uczniowie klas  I - III i IV - VI szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum oraz Rodzice. Były też występy rodzinne. 

Wszystkie recytacje miały wysoki poziom. Uczestnicy starannie dobrali teksty stosownie do własnych predyspozycji, opanowali je pamięciowo i przygotowali ciekawe interpretacje. Podczas prezentacji utworów wykorzystywano różnorodne rekwizyty. Komisja stanęła przed naprawdę trudnym zadaniem przyznania  miejsc i wyróżnień w poszczególnych kategoriach!

 Laureaci konkursu przygotowują się teraz do występu podczas uroczystości Dnia Patrona Gimnazjum nr  1, która odbędzie się 19 grudnia o godzinie 12.30. Wtedy też nastąpi oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród.

Wszystkim uczestnikom szkolnego konkursu recytatorskiego gratulujemy wspaniałych występów  i zapraszamy do udziału w kolejnych wspólnych przedsięwzięciach.

Album foto

tekst:  Maria Garbuz

zdjęcia:  Anna Kardasz


Niecodzienny gość w szkole… 

„Kochany panie Mikołaju,
My tak czekamy każdej zimy,
Dlaczego zawsze pan przychodzi do nas
Gdy śpimy?...” – tak śpiewała Majka Jeżowska w piosence „Kochany panie Mikołaju”.

Ale w naszej szkole ten bardzo oczekiwany, aczkolwiek niecodzienny gość pojawił się w czasie lekcji. Odwiedził każdą klasę, porozmawiał z uczniami i poczęstował każdego z nich cukierkami.

Z wizyty Świętego Mikołaja najbardziej ucieszyły się pierwszaki, dla których to spotkanie było wielkim przeżyciem. Nasz gość nie omieszkał także zajrzeć do gabinetów Dyrekcji, pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń administracji…jak się okazuje – dorośli też byli grzeczni  i zasłużyli na „małe co nieco” :-)

Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejne mikołajki i wizytę Świętego … smiley

Album foto

(tekst i zdjęcia – Anna Kardasz)


RAJD MIKOŁAJKOWY 

sobotę 6 grudnia 2014 r. odbył się 16 Rajd Mikołajkowy zorganizowany przez PTTK oddział Zamość. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy III i miłośniczka rajdów z klasy V wraz z opiekunami p. Anną Taras i p. Iwoną Jonak.

Trasa naszej - 9 km wędrówki wiodła spod Pomnika Powstania Zamojskiego na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego, przez Kol. Bliżów do Szewni Dolnej.
Szliśmy przez lasy, wspinaliśmy się na malownicze wzgórza, a później schodziliśmy w głębokie dolinki. Na wzgórzach otaczały nas bajkowe, oszronione drzewa i było coraz więcej śniegu.

Podczas krótkich odpoczynków był czas na zjedzenie kanapek i napicie się gorącej herbaty.

Na mecie czekał na nas święty Mikołaj ze słodkimi upominkami. Przed remizą płonęło ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski.

Po krótkim odpoczynku odbyły się tradycyjne konkursy.

Dziewczynki z klasy III - Amelka, Ania. Julka Oliwia, Martyna i Wiktoria w konkursie piosenki turystycznej - zajęły I miejsce śpiewając piosenkę o św. Mikołaju, a Emilka i Jakub otrzymali wyróżnienie.

 Humory wszystkim dopisały.smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia – Anna Taras


Marzymy o wygranej…bo lubimy sobie poczytać

Stare przysłowie mówi  "Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem".

My mamy wielu przyjaciół w postaci naszych ulubionych książek, jednak chcemy się wciąż rozwijać i pragniemy poznawać nowych ciekawych bohaterów, przeżywać ich przygody, dzielić z nimi radości i smutki. Potrzebujemy zatem kolejnych wyzwań, jakimi są książki. Dlatego zdecydowaliśmy się wziąć udział w konkursie pt. „Książki naszych marzeń” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przygotowaliśmy taki oto krótki film….

(tekst – Anna Kardasz, film – Jarosław Szafran i Anna Kardasz)


I etap Powszechnej Nauki Pływania dla uczniów klas I zakończony

Zakończył się pierwszy etap Powszechnej Nauki Pływania dla uczniów klas pierwszych. Ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zamościu udział w powszechnej programie nauki pływania  trzy klasy. 

Podczas pływackich zawodów Mikołajkowych, które odbyły się 4 grudnia na krytej pływalni uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zabawach i grach w wodzie.

Przedstawicieli trzech pierwszych klas na zawodach mieli okazję spotkać się z Mikołajem, otrzymali również słodki upominek, pamiątkowe dyplomy i medale.

Zobacz galerię zdjęć: Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego

3 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego. Udział w turnieju wzięli uczniowie klas I-III SP 7 w Zamościu. 

Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: gra właściwa i rzucanka tenisowa. W grze właściwej zwyciężyła uczennica klasy 2b Klaudia Kuczeruk, a w rzucance tenisowej zwyciężył Jakub Źrebiec z klasy 1a. 

W całym turnieju udział wzięło około 15 zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Mistrzom  gier gratulujemy, a pozostałym zawodnikom życzymy miejsc medalowych na kolejnych turniejach. 

Zobacz galerię zdjęć: Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


ZAJĘCIA OTWARTE W KLASIE IB

Dnia 2 grudnia 2014r. w klasie I b odbyły się zajęcia otwarte prowadzone przez panią Annę Pintal. Dla rodziców była to bardzo ważna chwila, ponieważ po raz pierwszy mogli zobaczyć swoje pociechy podczas uczniowskiej pracy. Na zajęciach obecna była pani Dyrektor Alicja Dubel, v– ce Dyrektor pani Jolanta Krywko oraz pani Bożena Greszta – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Uczniowie klasy I b podczas zabaw i gier wykazali się znajomością sylab, głosek, a także dobrą umiejętnością dodawania i odejmowania w zakresie 10. Dzieci pracowały różnymi metodami indywidualnie i grupowo. Korzystały z tablicy interaktywnej, koła odkrywców i metodników. Na zajęciach zastosowano elementy oceniania kształtującego.

Album foto

(tekst: Anna Pintal, zdjęcia: Bożena Greszta)


Festiwal Polonijny

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Polonijnym Festiwalu Sportu Powszechnego. V edycja tej imprezy odbyła się 28 listopada. Na OSiR w Zamościu udały się dwie reprezentacje z naszej szkoły.

Szkołę Podstawową reprezentowała klasa VI w składzie: Oliwer Maziarka, Dawid Ulanowski, Michał Malczewski, Michał Krawiec, Eryk Kowalski, Kinga Pisarew, Ada Kostrubiec, Natalia Miedziak, Ola Jonak i Martyna Mądroń.

Gimnazjum reprezentowali uczniowie z klasy Ia i Ib i byli to: Kamila Zych, Patryk Selech, Dawid Małecki, Mateusz Ząbczyk, Paweł Kidybiński, Grzegorz Głowacki, Martyna Wiatr, Kinga Kaszyca, Martyna Szykuła i Izabela Koszel. Gimnazjaliści zajęli V miejsce w tej zaciętej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Kozłowska


Andrzejki w przedszkolu

27 listopada 2014r. uczniowie klasy Ib zostali zaproszeni do Przedszkola nr 7 na wspólne zabawy z okazji andrzejek. Dzieci z wielką radością wypowiadały andrzejkowe zaklęcia i brały udział w różnych wróżbach. Swoją przyszłość odkrywały losując przedmioty, które przepowiadały, w jakim zawodzie będą pracowały, kiedy dorosną, wróżyły z butów, przebijały serduszka z imionami. 

Większą część andrzejkowej uroczystości wypełniały tańce, pląsy i zabawy przy muzyce. Słodki poczęstunek był miłym zakończeniem wspaniałej zabawy, która sprawiła, iż w przedszkolu zagościł radosny i wyjątkowy nastrój.

Dziękujemy przedszkolakom za miłe spędzenie czasu.smiley

Album foto

 (tekst i zdjęcia: Anna Pintal)


X Międzyszkolny Konkurs „Nasze miasto i region”

27 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu odbył się X Międzyszkolny Konkurs „Nasze miasto i region”.

Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o Zamościu i regionie – historii, walorach geograficzno- przyrodniczych, ludziach, kulturze, a także stwarzanie dzieciom możliwości do twórczego działania.

Naszą szkołę w konkursie wiedzy reprezentowały uczennice z klasy IIIa Anna Łubkowska, Maja Tymecka i Karolina Wójcik, które zajęły IV miejsce.

W konkursie plastycznym dla klas I i II.

III miejsce zdobyła Natalia Kuśnierz z klasy Ic

wyróżnienia otrzymali: - Karol Kołodziejczyk z klasy Ib

Weronika Duras z klasy IIb

Pierwszoklasiści wykonywali prace plastyczne na temat „Moje ulubione miejsce na Roztoczu”, natomiast drugoklasiści ,,Kościoły i kapliczki w Zamościu i na Roztoczu".

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!smiley

Album foto

Tekst: Anna Taras, zdjęcia: Anna Kardasz


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W KLASACH I-III

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.

W tym dniu najmłodsi uczniowie z klas I -III przynieśli do szkoły swoje ukochane misie różnej wielkości: od małych do wielkich. Te miękkie, miłe w dotyku maskotki są ulubieńcami dzieci na całym świecie. Pocieszają, dodają otuchy i są nieodzowną przytulanką przy zasypianiu.

Podczas świętowania dzieci poznały historię tego sympatycznego pluszaka, opowiadały o misiach, które są bohaterami filmów i książek dla dzieci, dowiedziały się wielu ciekawostek o życiu i zwyczajach niedźwiedzi.

Nie zabrakło też zabawy ruchowej ze śpiewem - „Stary niedźwiedź”.
Konkursy i zagadki uświetniły ten dzień.

Wszyscy świetnie się bawili.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Taras


Turniej Andrzejkowo - Mikołajkowy 

Dnia 20 listopada odbył się sportowy turniej Andrzejkowo - Mikołajkowy dla Szkoły Podstawowej. 

Cztery drużyny chłopców: FC Kalosze, FC Sandały, Byczki i Blokekipa rywalizowali grając w piłkę nożną a dziewczęta Super Szóstka i Niezła Siódemka w unihokeja. 

W kategorii chłopców wygrała drużyna FC Kalosze a dziewcząt Niezła Siódemka. Wszyscy otrzymali słodkie upominki i świetnie się bawili. 

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Kozłowska


Andrzejkowy Turniej Gier i Zabaw dla dzieci i rodziców klas I-III

W minionym tygodniu odbył się Andrzejkowy Turniej Gier i Zabaw dla dzieci i rodziców klas I-III.

Podczas turnieju uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych wraz ze swoimi rodzicami. Do gier włączyli się również wychowawcy klas. 

Wszyscy uczestnicy turnieju pokazali "sportowego ducha walki" czego dowodem są wspaniale zdjęcia. Było sportowo, śmiesznie i wesoło. 

Zajrzyj do galerii: Album foto

Tekst: J. Bekas, zdjęcia: A. Taras


Andrzejki

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze

Okazji do zabawy nigdy za wiele, wiedzą o tym uczniowie Zespołu Szkół nr 2, którzy przy okazji zabawy  kultywują polskie tradycje i obyczaje. Dnia 26 listopada społeczność uczniowska bawiła się w siedzibie szkoły na popularnie zwanych andrzejkach

 Andrzejki to jedno z bardziej lubianych świąt, gdyż wiąże się z wesołymi tradycjami
i dobrą zabawą. Dawniej w wigilię św. Andrzeja zbierały się panny na wydaniu, by dowiedzieć się, komu pisane jest rychłe zamążpójście, niektóre panny pościły także cały dzień i modliły się do św. Andrzeja, by poznać imię swojego przyszłego wybranka. Kawalerowie natomiast bawili się i wróżyli sobie w Katarzynki. Dziś w czasie andrzejek bawią się wszyscy, a wróżby traktują jako jeden z elementów tej zabawy.

Członkowie samorządu uczniowskiego wraz z pomocnikami z klasy Vb zorganizowali najmłodszym uczniom z klas I – III tradycyjne zabawy andrzejkowe. Między innymi były to „Andrzejkowe kubeczki”, pod którymi uczestnicy zabawy mogli znaleźć wróżbę dotyczącą ich przyszłości, znana zabawa w  „Buty”,  „Andrzejkowe serce”, „Koło fortuny”.

            Wróżyli sobie też wszyscy pozostali uczestnicy wieczoru andrzejkowego. Po wesołych zabawach były tańce i poczęstunek, który przygotowali dla uczniów rodzice.

Album foto

Tekst: M. Wilkołazka, zdjęcia: M. Bożek, M. Wilkołazka


Rozgrywki o Puchar Tymbarku

W dniu 26.11.2014r. odbyła się druga faza rozgrywek o Puchar Tymbarku. Uczniowie SP 7 zajęli 2 miejsce ulegając jedynie drużynie z SP 2.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów. smiley

 

Zobacz zdjęcia w galerii: Album foto

 

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Współpracujemy z lokalną społecznością

W dniu 25 listopada br. w naszej szkole odbyła się debata na temat zagrożeń występujących na pobliskich osiedlach i ogródkach działkowych. Na spotkanie przybyli przedstawiciele policji, straży miejskiej, przewodniczący osiedli i ogródków działkowych oraz mieszkańcy. Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu reprezentowała Pani Alicja Dubel.

Tematem debaty były aktualne problemy mieszkańców i możliwe sposoby ich rozwiązania we współpracy ze służbami do tego powołanymi.

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Józefowicz


Grzybkowe Świętowanie w Przedszkolach Nr 5 i Nr 12

Uczniowie klasy 2a i 2b naszej szkoły wystąpili  z przedstawieniem „Grzybkowe Świętowanie”, wcześniej  w Przedszkolu  Nr 7 i Nr 1 a ostatnio też  przed wspaniałą publicznością z Przedszkola Nr 5 i Nr 12 w Zamościu. 

Świetna gra aktorska została serdecznie przyjęta przez młodszych kolegów i nagrodzona dużymi  brawami. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem oglądały przedstawienie, a potem wykazały się doskonałą wiedzą dotyczącą mieszkańców lasu, rodzajów grzybów oraz zasad właściwego zachowania się w lesie. 

Uczniów do występu przygotowały  p. Beata Stasiuk, p. Bożena Piwko, oprawę muzyczną p. Katarzyna Beda a rekwizyty p. Anna Sawiniec-Szczech. Serdecznie dziękujemy rodzicom za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu przedstawienia w przedszkolach.

Album foto

Tekst i foto: Bożena Piwko, Beata Stasiuk


TEATRZYK  „KOT W BUTACH”

W piątek 21 listopada w naszej szkole gościliśmy objazdowy teatrzyk kukiełkowy. 

Dzieci z klas I- III miały możliwość obejrzeć bajkę pt. "Kot w butach". Jest to opowieść o niezwykłym kocie, który postanowił pomóc swojemu panu w zdobyciu królestwa i ręki księżniczki. Bajka znana, ale sposób jej przekazania oraz atrakcyjne kukiełki sprawiły, że nasi uczniowie siedzieli jak zaczarowani. 

Z zapartym tchem i wypiekami na uśmiechniętych twarzach śledzili losy bohaterów. Na zakończenie wszystkie klasy mogły sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie grupowe.

Album foto

Tekst i zdjęcia: A. Taras


Dzień Życzliwości w klasach I - III

„Jest taka piękna kraina,
Gdzie dzień się uśmiechem zaczyna.
Kiedy staniemy tak naprzeciw siebie,
Ty uśmiechnij się do mnie, a ja do Ciebie".

21 listopada 2014 r. w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień Życzliwości”.

Celem akcji zainicjowanej przez Mały Samorząd Uczniowski było: kształtowanie postawy wzajemnej życzliwości, rozwijanie prawidłowych relacji międzyludzkich i stworzenie okazji do przeżywania przyjemnych uczuć.

Miło przecież doświadczyć życzliwości okazywanej nam przez innych.

W klasach młodszych dominował kolor żółty oznajmiając i przypominając, że wszyscy jesteśmy dziś dla siebie wyjątkowo życzliwi.
Symbolem tego szczególnego dnia było wykonanie przez każdą klasę DRZEWA ŻYCZLIWOŚCI złożonego z wyciętych z kolorowego papieru obrysów dłoni uczniów, z wypisanymi na nich dobrymi uczynkami - kl. II i III.

Każda dłoń to cząstka "ja", która składa się na wspólne "my". Wszyscy wchodząc do klas mogą oglądać i podziwiać wspaniałe dzieła.

Kochani!

Bądźmy dla siebie nawzajem życzliwi, nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok!

Album foto

Tekst i zdjęcia – opiekun MSU Anna Taras


Najżyczliwsi wybrani!

Dnia 21 listopada 2014 r. obchodzimy Dzień Życzliwości. W Zespole Szkół nr 2 wybraliśmy najżyczliwsze osoby.

Są to uczniowie:
- szkoły podstawowej: Agnieszka Tokarska z 4a, Marcelina Michniewicz 5a, Stella Jackowniak z 5b, Katarzyna Farion z 6a;
- gimnazjum: Przemysław Sadło z 1a, Wioletta Bielecka z 1b, Magdalena Staśko z 1c, Oliwia Szewczuk z 2a, Mateusz Kniaź z 2b, Krzysztof Sokołowski z 2c, Edyta Artyś z 3a oraz Karol Sierkowski z 3b.

Wszystkim najżyczliwszym serdecznie gratulujemy!smiley

Album foto


Zajęcia pokazowe w klasie Ic

Dnia 20 listopada odbyły się zajęcia pokazowe z edukacji matematycznej „Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9” dla rodziców dzieci z klasy Ic. Zaproszona była pani dyrektor Alicja Dubel oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Rodzice mieli okazję zaobserwowania pracy swoich dzieci.

Wykorzystano elementy oceniania kształtującego (metodniki, patyczki do losowania dzieci), zaprezentowano różne formy pracy, zastosowano wiele różnych pomocy dydaktycznych.

Pierwszaki manipulowały na konkretach, wykonywały zadania na tablicy interaktywnej, na kartkach, liczyły po polsku i po angielsku, „rozwieszały pranie sukienek lalek na sznurkach”.

W chwilach relaksu zaprezentowały piosenkę „Zielona lekcja” oraz wiersz „Umiem liczyć”.

Dzieci dzielnie uczestniczyły w zajęciach, działały z zapałem i zachowały się na medal.yes

Album foto

Tekst: A. Gregorowicz, zdjęcia: A. Taras


Inwencja twórcza drugoklasistów

19 listopada 2014 roku w trakcie trwania Dni Otwartych Szkoły klasa IIa i IIb szkoły podstawowej pod opieką pani Iwony Kurzempy – Sarzyńskiej  w ramach  innowacji językowej przygotowały wystawę makiet  pokoi  wraz z wyposażeniem oraz opisem elementów wchodzących w skład pokoi. 

W trakcie zajęć poprzedzających wystawę uczniowie popisywali się  erudycją prezentując swoje „dzieła”. Jak się okazało uczniowie wykazali się ogromną inwencją twórczą, prace były ciekawe i  nowatorskie. Słowa wdzięczności należą  się również rodzicom, którzy jak zwykle pomogli swoim pociechom.

Album foto

(Tekst: Iwona Kurzempa – Sarzyńska, zdjęcia: Marta Słomianowska


XI Konferencja Naukowa

„Czego się Jaś nie nauczy …”
czyli o wspieraniu dziecka podejmującego naukę w szkole.

14 listopada w MDK  odbyła się XI Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Pana Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem  konferencji była Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Zamościu. Temat konferencji brzmiał „Czego się Jaś nie nauczy”… czyli o wspieraniu dziecka podejmującego naukę w szkole. Najważniejszym punktem konferencji był wykład prof. dr hab. Anny Brzezińskiej  z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Gotowość szkolna: perspektywa dziecka, rodziny i szkoły”.   W  konferencji uczestniczyli  przedstawiciele Kuratorium Oświaty z Lublina, Chełma i Zamościa, dyrektorzy zamojskich szkół i przedszkoli oraz pedagodzy szkolni. Naszą szkołę na konferencji reprezentowały: pani Dyrektor Alicja Dubel oraz pedagog szkolny pani Alicja Szcześniak.

Album foto

Tekst: A. Szcześniak


Konkurs pt. "Wierność bł. Karoliny Kózki"

"Bądźcie wierni w małych rzeczach. Kto w małej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie" - takimi słowami dnia 14 listopada 2014 r. J.E.Ks. Bp Marian Rojek powitał młodzież zgromadzoną na III Etapie Konkursu wiedzy dla szkół gimnazjalnych pt. "Wierność bł. Karoliny Kózki". Wszystko co robiła, mówił Ks. Biskup, było takie zwyczajne, proste, ale nasycone miłością do Boga i tych, z którymi żyła na co dzień. To czyniło jej życie niezwykłym. Życzliwość, gotowość niesienia pomocy potrzebującym, umiejętność dzielenia się tym, co się ma - to cechy, które posiadała ta szesnastoletnia dziewczyna. Zalety te powinny być pielęgnowane, nie tylko w młodych ludziach, ponieważ godne są naśladowania przez wszystkich. Ks. Biskup przypominał, że nie trzeba czekać na nadzwyczajne okazje, lecz najpierw czynić to, co dziś możemy i powinniśmy robić, choćby to było małe i niepozorne.

W tym niecodziennym spotkaniu, spośród uczniów z 27 gimnazjów naszej diecezji, uczestniczyła Monika Jamroż kl. IIb. To Monika, będąc 18 listopada w Biłgoraju miała możliwość otrzymania podziękowań i nagrody od samego Pasterza Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Dzień ten pięknie wpisał się w kalendarz obchodów 100 rocznicy narodzin dla nieba bł. Karoliny. Jej relikwie młodzież KSM wniosła procesyjnie do parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Po uroczystej Eucharystii, której przewodniczył również Ks. Biskup Marian Rojek w sali widowiskowej BCK, wszyscy obecni mogli uczestniczyć w szczególnym przekazie teatralnym - teatrze cieni, którego tematem była refleksja nad życiem młodej polskiej teraz już błogosławionej dziewczyny.

Następnie odbyło się rozstrzygnięcie Diecezjalnego Konkursu Literacko - Plastycznego i wręczenie nagród obecnym uczestnikom konkursów. W konkursie wzięło udział 460 uczniów.

Zespół Szkół nr 2 w Zamościu reprezentowały Emilia Brykner z kl. Va, Oliwia Głowacka i Natalia Kuśnierz z kl. Ic, której praca została wyróżniona.

Dziewczętom z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Gratulujemy!smiley

Album foto

(Tekst i zdjęcia Joanna Bulak)


„SZLACHTA I HUSARIA” - ŻYWA LEKCJA HISTORII

18 listopada 2014 r. po raz kolejny odwiedzili nas przedstawiciele Bractwa Rycerskiego KERIN, którzy przyjechali do Zamościa aż z województwa pomorskiego.  Bractwo to znane jest  z efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu historii poprzez ciekawą i humorystyczną opowieść. Naczelnym założeniem takich zajęć jest ich interaktywność – młodzi odbiorcy odgrywają w nich różnorakie role, dzięki czemu mają niepowtarzalną okazję włożenia zbroi, strojów historycznych oraz zapoznania się z orężem różnych epok. Wszystkie wykorzystywane eksponaty są wiernymi  replikami historycznych oryginałów.  Dydaktycznej działalności Bractwa  patronuje TVP HISTORIA. Osobą odpowiedzialną za kontakty naszej szkoły z Bractwem jest pani Marta Słomianowska

Podczas  dzisiejszej Lekcji Żywej Historii  przenieśliśmy się w czasie do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Dowiedzieliśmy się o powstaniu stanu szlacheckiego i jego wewnętrznych podziałach. Rolę magnata odegrał Maks Kostrubiec z kl. IIIa,  przedstawicielem szlachty zwanej gołotą został – Oliwer Maziarka z kl. VIa, a szlachtę zaściankową reprezentował  - Beniamin Akbari Ruszel z kl. IIa .

Zajrzeliśmy też do dworu szlacheckiego i  poznaliśmy obyczaje tam panujące. Rolę szlachcica rezydującego na swoim gospodarstwie odegrał z powodzeniem Krystian Bajek z  kl. Va. Zaznajomiliśmy się również z charakterystycznymi elementami stroju szlacheckiego. Wiemy, czym jest żupan, kontusz, pas kontuszowy czy kołpak.

Następnie wspaniali wykładowcy przedstawili nam historię powstań kozackich oraz potopu szwedzkiego. Na zakończenie opowiedzieli o sile polskiej Husarii.  Do odegrania historycznych ról szwedzkich najeźdźców zostali zaproszeni : Norbert Szewczak z kl. VIa, Emilka Brykner z kl. Va oraz Maja Tymecka z kl. IIIa. W postać dzielnych Polaków walczących za Ojczyznę  wcielił się Wiktor Wachowicz z kl. VIa jako Husarz oraz Dawid Dycha z kl. Va – jako włościanin.

Spotkanie z Bractwem KERIN było świetną zabawą. Co chwila wybuchały gromkie śmiechy. Dzięki takim spotkaniom historia staje się nam bliższa i bardziej zrozumiała.

Album foto

(tekst i zdjęcia: M. Słomianowska)


Nagroda dla Pawła

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY - Mój nauczyciel i jego praca

Na Wojewódzki Konkurs Plastyczny organizowany przez MDK im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, przy współpracy z LSCDN-em Oddział w Zamościu, pod patronatem Pana Jana Wojciecha Matwiejczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Zamość, wpłynęło 577 prac z 40 placówek województwa lubelskiego.

Jest nam szczególnie miło, że praca naszego ucznia z kl. IVa – Pawła Malandy,  wykonana pod opieką Pani Marty Słomianowskiej, została dostrzeżona i doceniona w tak ogromnej ilości prac młodych twórców. Paweł został laureatem Nagrody specjalnej Prezesa ZNP Oddział w Zamościu Pani Małgorzaty Nowosad Pałczyńskiej.

13 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” odbył się  uroczysty wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się szacowni fundatorzy nagród:

 • Pan Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miasta Zamość
 • Pani Małgorzata Nowosad Pałczyńska - Prezes ZNP Oddział w Zamościu
 • Pan Bogdan Leszczuk – Kierownik LSCDN-u Oddział w Zamościu
 • Pan Arkadiusz Bratkowski
 • Pan Kazimierz Chrzanowski – Prorektor PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu.

Przejęty i dumny Paweł odebrał dyplom i nagrodę z rąk Pani Małgorzaty Nowosad Pałczyńskiej. Uroczystość  uatrakcyjnił występ Zespołu Tańca Nowoczesnego RAPTIS. Wśród tancerzy rozpoznaliśmy dwie nasze uczennice z kl. IIIa – Maję Tymecką i Amelkę Drzewicką .

Brawo, Paweł! Życzymy Ci dalszych sukcesów! smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska


Klasa Ic na lekcji w zoo

„Zwierzęta Afryki w zamojskim zoo” - taki temat miała lekcja w zoo, w której dnia 13 listopada 2014 uczestniczyli uczniowie klasy Ic. 

Na wstępie obejrzeli oni prezentację multimedialną. Poznali nazwy kontynentów. Mieli okazję popisać się znajomością nazw zwierząt żyjących w Afryce takich, jak lemury, żyrafy, lwy, surykatki, jeżozwierze. Prawidłowe odpowiedzi na pytania nagrodzone zostały naklejkami lub pocztówkami. Następnie zadaniem dzieci było połączenie cieni z właściwą skórą zwierząt. Po zajęciach w sali pierwszaki udały się na zwiedzanie zoo. Z wielką przyjemnością oglądały zwierzęta. Najwięcej radości sprawiło słuchanie i obserwowanie gibbonów zręcznie przemieszczających się po linach rozmieszczonych w powietrzu. Surykatki, lemury oraz zebry i żyrafy to kolejne zwierzęta wzbudzające wielkie zainteresowanie. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracownika zoo. Pierwszaki zostały zachęcone do udziału w konkursie plastycznym „Zwierzęta Afryki w zamojskim zoo”. Spędziły także wesołe chwile na placu zabaw. Zmęczone ale zadowolone i pełne wrażeń wróciły do szkoły.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Gregorowicz)


„W drodze do niepodległości”

12 listopada 2014 odbył się uroczysty apel z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół nr 2 oraz bardzo mili zaproszeni goście – przedszkolaki z Przedszkoli nr 1, 5 i 7 wraz ze swoimi opiekunkami.

Klasy Va i Vb wraz z wychowawczyniami A. Dybzińską i M. Wilkołazką, przygotowały z tej okazji multimedialną lekcję historii, na której za pomocą słów, obrazów i dźwięków, przedstawiły dzieje naszego państwa w trudnej drodze do niepodległości. Uroczystość urozmaiciły występy solistów, chóru szkolnego oraz zespołu „Forte” pod kierownictwem pani Katarzyny Bedy. 

Przedszkolaki także wzięły udział w przedstawieniu. Recytowały wzruszające wiersze o ojczyźnie, między innymi „Katechizm polskiego dziecka” – „Kto Ty jesteś? – Polak mały”, śpiewały piosenkę „Pierwsza kadrowa” oraz przedstawiły piękny montaż taneczno – muzyczny „Płynie Wisła,  płynie”, reprezentując się w pięknych, kolorowych strojach krakowskich.

Dziękujemy społeczności szkolnej i wszystkim gościom za świadomy udział w tej uroczystości.

Album foto

(Tekst: M. Wilkołazka, zdjęcia: E. Danilewicz)


„Polska jest moim domem”

Pod taką nazwą odbyła się dnia 12 listopada 2014r. w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” uroczystość dla uczczenia Święta Niepodległości. Dziewczynki jako panienki, chłopcy w strojach ułanów zaprezentowali wiersze oraz tańczyli i śpiewali z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych.  „Przybyli ułani”,  „Pierwsza kadrowa”, „Czerwone jabłuszko” to niektóre z zaprezentowanych pieśni.

Podczas spotkania mali aktorzy przypomnieli także symbole narodowe Polski i wraz z gośćmi odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”.

Występ przygotowało kółko teatralne złożone z 30 dzieci pięcio- i sześcioletnich z grup 2 i 6 z Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zamościu prowadzone przez p. Grażynę Borsuk, p. Ewę Szczerbę. Występ obejrzała pani dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Alicja Dubel oraz zaproszeni uczniowie z klasy Ic ze Szkoły Podstawowej nr 7. W tej właśnie klasie uczy się dwóch absolwentów wspomnianego przedszkola – Hubert Bełz i Maciej Kardasz.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Anna Gregorowicz)


Święto Niepodległości

11 listopada 2014 r. na Rynku Wielkim odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Nie mogło nas tam zabraknąć. Naszą szkołę reprezentowały oba poczty sztandarowe, Dyrekcja, przedstawiciele klasy 4a i 6a ze szkoły podstawowej oraz klas 3a i 3b z gimnazjum wraz z wychowawcami.

Tego dnia Rynek Wielki wypełnił się patriotami, którzy chcieli wspólnie cieszyć się tym radosnym Świętem Narodowym.  Wszędzie widać było biało-czerwone barwy:  powiewały flagi, ludzie nosili przypięte kotyliony, kokardy, szarfy. Panowała podniosła atmosfera. Razem z innymi w skupieniu wysłuchaliśmy przemówienia  Marcina Zamoyskiego - Prezydenta  Miasta Zamość i złożyliśmy piękną biało-czerwoną wiązankę kwiatów na płycie upamiętniającej wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w naszym mieście.

Piękna, prawie wiosenna, pogoda sprzyjała wspólnemu świętowaniu. To był naprawdę uroczysty i radosny dzień.

Album foto

(Tekst: M. Słomianowska, zdjęcia: M. Bożek, G. Cios, A. Metner)


Akcja „Znicz dla Lwowa”

Jak co roku, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu wzięli udział w zbiórce zniczy organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu.

Akcję przeprowadziły wspólnie samorządy szkolne gimnazjum oraz szkoły podstawowej wraz z opiekunami. 
Znicze te zostaną przewiezione i zapłoną 11 listopada na cmentarzu Orląt we Lwowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za wsparcie zbiórki.

Album foto

(tekst: J. Muda, zdjęcia: A. Taras )


I etap konkursów kuratoryjnych zakończony!

Zakończył się I etap konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Spośród wielu uczniów ze szkoły podstawowej, którzy startowali w konkursach do II etapu zakwalifikowali się: w konkursie ortograficznym – Wiktor Wachowicz i Zuzanna Wilkołazka z kl. VIa; w konkursie przyrodniczym – Wiktor Wachowicz, Norbert Szewczak i Katarzyna Majewska z kl. VIa; w konkursie historycznym – Wiktor Wachowicz z kl. VIa; w konkursie polonistycznym – Wiktor Wachowicz z kl. VIa; w konkursie matematycznym – Norbert Szewczak z kl. VIa; w konkursie języka angielskiego – Wiktor Wachowicz z kl. VIa i Harley Di Cesare z kl. IVa.

Natomiast najlepsi z gimnazjalistów, którzy wezmą udział w II etapie konkursów kuratoryjnych to: w ortograficznym – Patrycja Mydlak z kl. Ib, Julia Dubel i Aleksandra Bender z kl. IIa; z języka niemieckiego – Aleksandra Hasiak z kl. IIa; z języka angielskiego – Tymon Gontarz, Jakub Oberda i Tomasz Smól z kl. IIa, Mateusz Kołcon i Michał Paszko z kl. IIIa; z biologii – Bender Aleksandra, Julia Dubel, Tymon Gontarz i Piotr Pizoń z kl. IIa, Łukasz Góra i Karol Stepanienko z kl. IIc; języka polskiego - Bender Aleksandra, Julia Dubel z kl. IIa, Patrycja Mydlak z kl. Ib; z fizyki – Mateusz Kołcon z kl. IIIa; z chemii – Mateusz Kołcon z kl. IIIa i Karol Stepanienko z kl. IIc; z geografii – Aleksandra Bender, Tymon Gontarz i Piotr Pizoń z kl. IIa.

Uczniowie przygotowywali się do konkursów pod czujnym okiem nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursów!

Album foto

(tekst i zdjęcia – Anna Kardasz)


Ku czci poległym za Ojczyznę!

5 listopada 2014 roku klasa IIA Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcą Iwoną Kurzempą - Sarzyńską udała się na wycieczkę pieszą po Zamościu. Celem wyjścia było umożliwienie dzieciom bezpośredniego poznania środowiska lokalnego, budzenie szacunku dla przeszłości oraz tradycji narodowych. 

W tym celu dzieci udały się pod Pomnik żołnierzy Batalionów Chłopskich, którzy brali udział w Powstaniu Zamojskim. Trasa wycieczki zaprowadziła nas pod Pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej. Kolejnym punktem wycieczki był pomnik, który powstał w 1962 roku. Brązowa tablica z napisem: ”Dzieciom Zamojszczyzny wymordowanym, wywiezionym przez Niemców w latach 1942-43 - W XX rocznicę wysiedleń i pacyfikacji społeczeństwa ziemi zamojskiej” wywołała lawinę pytań. Dzieci w ciszy i skupieniu zapalały znicze oddając w ten sposób hołd wszystkim ludziom, którzy poświęcili swoje życie dla ojczyzny. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki był zamojski park, który jesienią wygląda przepięknie. Barwne drzewa, zabawne łabędzie i kaczki, ciepłe promienie słoneczne pozwoliły nam na chwilę zapomnieć o tym, że zbliża się zima. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do szkoły. 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Iwona Kurzempa - Sarzyńska)


Oddajemy hołd pomordowanym na Rotundzie

Listopad jest miesiącem, w którym szczególnie pamiętamy o tych, którzy odeszli. Dlatego w pierwszym tygodniu listopada uczniowie kl. Ib, Ic, 3a oraz 4a  wraz ze swoimi wychowawcami odwiedzili Rotundę, aby uczcić pamięć pomordowanych w okresie II wojny światowej. 

Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny – Rotunda w czasie II wojny światowej była miejscem, gdzie Niemcy w okrutny sposób zabijali Polaków. W 19 celach Rotundy znajdują się tablice informacyjne i epitafia upamiętniające tragiczne wydarzenia. Jedna z cel poświęcona jest polskim dzieciom pacyfikowanej Zamojszczyzny.

Uczniowie z powagą i wielkim zainteresowaniem odczytywali informacje z tablic. Dowiedzieli się na czym polegało okrucieństwo wojny. W ciszy i skupieniu zapalali znicze. Oddawali hołd pomordowanym.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: M. Bożek, A. Gregorowicz, A. Pintal, A. Taras)


VI Międzyszkolny Konkurs „W baśniowym świecie Andersena”

29 października w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu odbyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu „W baśniowym świecie Andersena”.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: literackiej – konkurs wiedzy (dla klas III) i plastycznej (dla klas I-III).

 Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Daria Kłapouchy i Maja Tymecka z klasy IIIa reprezentowały naszą szkołę w konkursie wiedzy. Trzecioklasistki zajęły czwarte miejsce, zdobywając dyplomy oraz nagrody.

W Konkursie Plastycznym „W baśniowym świecie Andersena” laureatami zostały uczennice  naszej szkoły.

III miejsce zdobyła Michalina Litwajtis - kl. Ib

wyróżnienia otrzymały: Karolina Flis i Karmen Rusek –kl. Ib oraz Julia Pawlasiuk – kl. IIIa.

Gratulujemy!smiley

Album foto

(tekst i zdjęcia: Anna Taras)


„Gramy dla Julki”

Dnia 29 października 2014 r. przedstawiciele samorządu szkolnego – szkoły podstawowej i gimnazjum - uczestniczyli w Koncercie Charytatywnym pod hasłem „Gramy dla Julki”, który odbył się  w Zespole Szkół Nr 5 w Zamościu .

Podczas uroczystej gali zbierane były  pieniądze na operację nóżek Julii Piskorskiej z Lubartowa. Nasi uczniowie również przekazali organizatorom na ten  szczytny cel „Dar serca”, uzbierany wśród społeczności naszej szkoły.

Julka objęta jest opieką fundacji „Zdążyć z Pomocą”. Urodziła się bez kości strzałkowych, piętowych, skokowych i wszystkich paluszków. To schorzenie zdarza się raz na dwieście pięćdziesiąt tysięcy przypadków i całkowicie uniemożliwia prawidłowe poruszanie się.

Podczas licznych występów  tanecznych i wokalnych nie zabrakło uczniów naszej szkoły- Asi Ciuraszkiewicz z kl.3a gimnazjum („Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna”) w pokazie tańca towarzyskiego oraz uczennic klasy 3a szkoły podstawowej :Amelii Drzewickiej i Mai Tymeckiej(„Raptis”) w tańcu nowoczesnym.
Niech słowa wielkiego Polaka Jana Pawła II zachęcają nas do czynienia dobra dla innych i dzielenia się tym, czym mamy, ponieważ: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: J. Muda)


Turniej "POSTAW NA ROZUM" w ZS nr 2 już za nami

Osiem drużyn ze szkół w Zamościu i gminie Zamość wzięło udział w Turnieju "Postaw na rozum", którego druga już edycja odbyła się w poniedziałek w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu. Pytania konkursowe były niełatwe i często podchwytliwe, ale - poza kilkoma potknięciami - uczniowie radzili sobie z nimi śpiewająco.
Tegoroczna edycja turnieju "Postaw na rozum" jest już drugą edycją opartej na konwencji „Milionerów” zabawy w Zespole Szkół nr 2 w Zamościu. W tym roku w zmaganiach wzięło udział osiem drużyn: ze Szkoły Podstawowej w Kalinowicach i ze SP nr 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 w Zamościu.

Wśród trzyosobowych drużyn, w których znalazły się prawdziwe orły z podstawówek, najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu. Tuż za nimi uplasowała się drużyna ze SP nr 2 i SP nr 7.
Uczniowie odpowiadali na pytania w trzech kategoriach: humanistycznej, przyrodniczej i "różności". Chwile wytchnienia dla zmęczonych umysłów fundowały występy artystyczne i sportowe dzieci i młodzieży, m.in. pokaz tańca towarzyskiego czy taekwondo. 

Album foto

tekst: Joanna Nowicka – dziennikarz  „Nasze Miasto Zamość”
zdjęcia: p. Marta Słomianowska, Gabriela Cios kl. IIIb


„GRZYBKOWE ŚWIĘTOWANIE”

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej z klasy 2a i 2b wystąpiły z przedstawieniem pt. „Grzybkowe świętowanie” dla dzieci z Przedszkola Nr 7 i Przedszkola Nr 1 w Zamościu. 

Mali aktorzy uczyli przedszkolaków o tym, jak rozpoznawać grzyby jadalne i trujące oraz jak należy zachować się w lesie. Wszyscy dobrze się bawili i „wynieśli” z tego spotkania naukę na przyszłość.

Uczniów do występu przygotowały p. Beata Stasiuk, p. Bożena Piwko i p. Katarzyna Beda.

Album foto

(Tekst i zdjęcia: Beata Stasiuk)


Spektakl teatralny „W imię przyjaźni”

28.10.2014 r. uczniowie z klas 5-tych i 6-tej uczestniczyli w spektaklu teatralnym pt.: „W imię przyjaźni”. Został on przygotowany przez aktorów wrocławskiego Teatru ARTENES i wystawiony na deskach Zamojskiego Domu Kultury.

Pomimo dość lekkiego tonu, przedstawienie poruszało bardzo ważne tematy, mówiło o wzajemnym zaufaniu, przyjaźni, pomaganiu innym, o tym, żeby nigdy nikogo pochopnie nie oskarżać i nie oceniać. Atrakcyjność sztuki była podkreślona ciekawą grą aktorów, efektami świetlnymi oraz muzyką.

  Spektakl dostarczył nam wiele tematów do rozmyślań, które zostały głęboko przedyskutowane na godzinach wychowawczych po powrocie do szkoły. Na języku polskim zaś mogliśmy sobie przypomnieć informacje związane z pracą w teatrze, np.: na czym polega praca reżysera, scenografa, charakteryzatora, rekwizytora. Podsumowaniem naszego spotkania z teatrem było napisanie przez uczniów sprawozdania, w którym mieli zamieścić swoje refleksje i wrażenia wyniesione po przedstawieniu. 

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska


Wycieczka do Zwierzyńca

23 października 2014r. odbyła się wycieczka edukacyjno - integracyjna do Ośrodka Edukacyjno -Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. W wyciecze wzięła udział klasa IVa ze swoją wychowawczynią, panią Małgorzatą Bożek, klasa Va ze swoją wychowawczynią, panią Agnieszką Dybzińską oraz klasa VIa ze swoją wychowawczynią, panią Martą Słomianowską. Wychowawców wspomagali pani Marta Majewska i pan Waldemar Orzechowski. 

Uczniowie obejrzeli film o Roztoczańskim Parku Narodowym oraz zwiedzili niezwykle ciekawe wystawy dotyczące flory i fauny tego parku. Po zajęciach edukacyjnych przyszedł czas na wspólne ognisko na terenie ośrodka. Wszystkim bardzo smakowały pieczone na ruszcie kiełbaski. 

Następnie, w ramach integracji klasowej, uczniowie udali się z opiekunami na pizzę. Wszyscy bardzo dobrze bawili się przy wspólnym posiłku. Uczniowie wrócili do Zamościa w wyśmienitych nastrojach.smiley

Album foto

(Tekst: M. Majewska, zdjęcia: M. Bożek, M. Majewska)


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Niezwykłe chwile przeżyli najmłodsi uczniowie naszej szkoły. 22 października 2014r. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Na tę ważną uroczystość zostali zaproszeni goście: Prezydent Miasta Zamość Pan Marcin Zamoyski, Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Jerzy Michalski, a także Dyrektorzy i nauczyciele zamojskich przedszkoli. Nie zabrakło również Rodziców, dla których ten dzień był jednym z najważniejszych w życiu ich dzieci.

Gorące słowa wsparcia i pokrzepienia wygłosił w kierunku rodziców pierwszoklasistów Prezydent Pan Marcin Zamoyski.

[…] „Myślę, że oddaliście swoje maluchy pod bardzo dobrą opiekę. Pani Dyrektor z całym zespołem na pewno gwarantuje mnóstwo korzyści i możliwości. Z całego serca wierzę, że z młodych adeptów można zrobić znakomitych przyszłych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj zaczynają ciężką pracę, bo to nie tylko przyjemność, ale i ogromne obowiązki. Zawsze proszę na takim spotkaniu, aby państwo jako rodzice obiecali, że to razem: szkoła i państwo wychowają tych młodych obywateli. Zawsze proszę i mówię, żebyście państwo wychowywali dzieci wspólnie ze szkołą, razem budowali przyszłość tych młodych ludzi i kształtowali ich życie w taki sposób, aby wyrośli na dobrych obywateli naszego państwa i miasta”.

Pan Prezydent także do dzieci skierował życzenia. […] „Dzieci, życzę wam abyście miały wspaniałą szkołę, radosną, ale pamiętajcie, że tu czasami trzeba się będzie mocno uczyć. Życzę wam tylko samych znakomitych stopni i wspaniałych, przyjemnych dni”. Pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawy i bogaty program artystyczny składający się z piosenek, wierszy oraz scenek. Pokazali w ten sposób, że w pełni zasłużyli na miano „ucznia”. Po artystycznych popisach uroczystego aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Alicja Dubel, a legitymacje szkolne wręczyła Pani V-ce Dyrektor Jolanta Krywko.

Na zakończenie Rodzice podziękowali przybyłym gościom, nauczycielom, a także uczniom, którym podarowali upominki w postaci „Słowników języka polskiego”.

Po części oficjalnej dzieci mogły odpocząć w salach przy słodkim poczęstunku, a także pobawić się w rytm muzyki dyskotekowej.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w tej niecodziennej uroczystości.

Pierwszakom gratulujemy!smiley

Album foto

(tekst: Anna Pintal, Anna Gregorowicz, Anna Hadło

zdjęcia: firma Spektrum)


„Czerwony Kapturek” - spektakl dla wszystkich, którzy wierzą, że edukacja nie musi być nudna.

22 października 2014 roku klasa IIa Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z wychowawcą panią Iwoną Kurzempą - Sarzyńską obejrzała spektakl wystawiony przez aktorów Teatru  im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Reżyser spektaklu pan Jerzy Jan Płoński przygotował swoją, nieco odmienną od oryginału wersję przygód Czerwonego Kapturka. Spektakl dedykowany był niegrzecznym dziewczynkom i niesfornym chłopcom, umęczonym rodzicom oraz zamartwiającym się babciom i dziadkom. Wszystkim tym, którzy wierzą, że edukacja nie musi być nudna, a czasem można nauczyć się życia skręcając się ze śmiechu. Przedstawienie było przepełnione absurdalnym humorem, które między kolejnymi gagami, bez natrętnej dydaktyki, przemycało cała listę rodzicielskich przykazań: od NIE rzucania papierków na podłogę, NIE bawienia się zapałkami, po „niedźwiedź to NIE miś, niedźwiedź to dzikie zwierzę”, czy też nieśmiertelne, powtarzane jak echo: NIGDY NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMI, nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi, nigdy. Do dziecięcej fantazji przemawiały również barwne kostiumy i scenografia. Uczniowie klasy IIa pełni wrażeń i emocji powrócili do szkoły z nadzieją na możliwość uczestniczenia w kolejnych, równie  ciekawych spektaklach.

Album foto

Tekst: Iwona Kurzempa - Sarzyńska


RAJD „PIECZONY ZIEMNIAK”

W sobotę  18 października uczniowie z klasy IIIa wraz z opiekunami p. Anną Taras i p. Iwoną Jonak uczestniczyli w 45 Rajdzie „Pieczony Ziemniak” zorganizowanym przez PTTK w Zamościu.

Trasa licząca 8 km, prowadziła po terenach gmin: Szczebrzeszyn oraz Zamość na skraju Roztocza Środkowego i Padołu Zamojskiego. Okoliczne lasy były terenami polowań Maurycego Zamoyskiego XV Ordynata i jego gości w okresie międzywojennym.

W czasie pieszej wędrówki podziwialiśmy piękny jesienny las, gdzie pod nogami szeleściły kolorowe liście, przeważnie dębowe.

Na mecie w miejscowości Kąty II na strudzonych piechurów czekało ognisko, a w nim pieczone ziemniaki. Po krótkim odpoczynku odbyły się konkursy rajdowe. W konkursie na rzeźbę w ziemniaku I miejsce zdobyła Wiktoria Cis, a III miejsce Amelia Drzewicka. W konkursie na najpiękniejszy bukiet jesieni i w konkursie piosenki turystycznej  zdobyliśmy wyróżnienia.

Było fajnie !!!smiley 

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Taras


Czytamy przedszkolakom

W dniach 10, 16 i 17 października 2014 roku uczniowie z klasy IIIa odwiedzili swoich młodszych kolegów i koleżanki z Przedszkola nr 1, 5 i 7. Trzecioklasiści zaprezentowali baśń „O rybaku i złotej rybce”.

Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały baśni i chętnie odpowiadały na pytania dotyczące treści. Dzieci miały także okazję przedstawić swoje życzenia złotej rybce.

Album foto

(A. Gregorowicz, A. Taras)


Taki duży, taki mały może świętym być…

16 października uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przeżywali kolejny – XIV Dzień Papieski. W czasie uroczystego apelu przypomnieliśmy sobie niełatwą drogę życia i posługi Papieża - Polaka, która dla nas wszystkich może być wzorem miłości do Boga, do swojej ojczyzny i do każdego człowieka. Refleksje o życiu i świętości Jana Pawła II, przeplatane pięknymi piosenkami, przygotowanymi przez chór szkolny oraz naszych miłych gości z Przedszkola Miejskiego nr 7, były dla nas wszystkich okazją do wspomnień i wzruszeń. Z uwagą wysłuchaliśmy również świadectwa O. Proboszcza Andrzeja Zalewskiego i wspomnień O. Grzegorza Klimczyka, franciszkanina. Na zakończenie  - pełni radości i wdzięczności wszyscy  zaśpiewaliśmy naszemu Świętemu Papieżowi jego ulubioną „Barkę”.

Apel został przygotowany pod kierunkiem p. Joanny Bulak i p. Marzeny Chmiel, oprawę muzyczną przygotowała p. Katarzyna Beda a piękną dekorację – p. Anna Sawiniec – Szczech.

Album foto

(Tekst: Marzena Chmiel, zdjęcia: Joanna Bulak)


Medale dla naszych nauczycieli   

15 października 2014r. w Lubyczy Królewskiej odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej dla powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość. 
Wśród wyróżnionych  znaleźli się też nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu.
Złoty medal za długoletnią służbę odebrała 
Pani Alicja Szcześniak – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 7, a Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona Pani Jolanta  Krywko - wice - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu i Pan Jerzy Bekas – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Zamościu.

Nagrodzony nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  w pracy zawodowej. Zajrzyj do galerii:

Album foto

Tekst i zdjęcia: J. Bekas


Prezydent RP Bronisław Komorowski w Zamościu!!!

14 października 2014r. Prezydent RP, Bronisław Komorowski z żoną Anną odwiedzili Zamość.

Podczas pobytu w naszym mieście Para Prezydencka uświetniła swoją obecnością  obchody  uroczystości  Dnia Edukacji Narodowej, które miała miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego. Następnie Pan Prezydent udał się do Ratusza.

Wśród zaproszonych na spotkanie z Parą Prezydencką gości, znalazła się także delegacja z naszej szkoły. Zespół Szkół Nr 2 reprezentowały: pani dyrektor Alicja Dubel, pani Lidia Mróz – nauczycielka języka angielskiego, oraz pani Małgorzata Wilkołazka- nauczycielka matematyki. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać przemówienia Pana Prezydenta, który mówił zarówno o osiągnięciach nauczycieli, jak i  trudnych wyzwaniach, z jakimi mierzyć się musi polska edukacja. Mottem przewodnim spotkania były słowa Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. W ten sposób Pan  Prezydent  bezpośrednio nawiązał do tradycji miasta, w którym gościł.  Ponadto Para Prezydencka wzięła udział w uroczystości posadzenia „Dębu Wolności”  w Parku Miejskim, a Pani Anna Komorowska udała się z wizytą do ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”

Wizyta Pary Prezydenckiej pozostawiła niezapomniane wrażenia.

Album foto


„Pamiętamy i dziękujemy…”- 14 października Dniem Edukacji Narodowej

„Ten, co kształci serca i umysły młode/Ten, co ścieżki życia pokoleń toruje/Tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę/Tylko z postępków, których przykłady wskazuje…” – tymi słowami rozpoczęli uczniowie naszej szkoły uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Do tego święta przygotowywali się bardzo starannie dużo wcześniej, biorąc udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną. Główną nagrodą była możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów podczas tej wyjątkowej uroczystości. Był to więc koncert laureatów dedykowany wszystkim nauczycielom w podziękowaniu za ich codzienną pracę. W trzech odrębnych częściach artystycznych uczniowie zaprezentowali fragmenty swoich opowiadań wakacyjnych oraz wyrecytowali najpiękniejsze wiersze poświęcone nauczycielom. Uroczystość została dopełniona pięknymi utworami muzycznymi w wykonaniu solistów, chóru szkolnego i zespołu Forte pod opieką p. Katarzyny Bedy.

W organizację Dnia Edukacji Narodowej włączyli się także wychowankowie Przedszkola „Słoneczko”, którzy przygotowali zarówno recytację wierszy, jak i piosenkę pt. „Nauczyciel wie”. W roli konferansjerów wystąpili: Agnieszka Tokarska i Filip Wachowicz; Marcelina Michniewicz i Jakub Romaszko oraz Martyna Wiatr i Łukasz Zawiślak. Była to także okazja do podsumowania konkursów i wręczenia dyplomów laureatom, którym gratulowała wzruszona Pani Dyrektor Alicja Dubel.

Album foto

(tekst – Anna Kardasz, zdjęcia – Anna Kardasz i Małgorzata Drozd)


Uroczystość w zamojskim Ratuszu    

Z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Zamość, pan  Marcin Zamoyski, spotkał się 13.10.2014 w Sali Conslutaus  w Ratuszu,  z nauczycielami i dyrektorami zamojskich szkół oraz placówek oświatowych.

Spotkanie było okazją do wręczenia nauczycielom oraz dyrektorom szkół  nagród za szczególne zaangażowanie w działalność pedagogiczno-wychowawczą. Całość uroczystości  uświetniły występy  artystyczne przygotowane przez  dzieci z Zespołu Szkół nr 4 w Zamościu oraz dzieci z zamojskiego Przedszkola Miejskiego nr 15.

Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazły się także dwie nauczycielki z naszej placówki. Były to pani Lidia Mróz – nauczyciel języka anielskiego oraz pani Małgorzata Wilkołazka – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, jednocześnie życząc powodzenia w pracy z dziećmi wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół nr 2.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  oraz reportażu na stronie  życieZamoscia.pl

Album foto 


Jesienne inspiracje

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”

(Albert Einstein)

Zajęcia dekoratorskie przeznaczone są dla podopiecznych naszej szkoły, którzy lubią tworzyć,  rozwijać swoje umiejętności wieloprzedmiotowe oraz wzbogacać zainteresowania.  Uczniowie  angażują się emocjonalnie oraz kształtują w sobie takie cechy jak - wola działania, pomysłowość, precyzyjność i cierpliwość. W czasie zajęć powstają  prace unikatowe i formy użytkowe, które mają na celu  połączyć  działalność praktyczną z myśleniem. Wykorzystywane są różne materiały: tkaniny, tworzywa naturalne i sztuczne oraz techniki mieszane takie jak: relief, malowanie, dekupaż, kalkomania, iluminowanie, aplikacje a przede wszystkim własne pomysły. Poznane na zajęciach metody pozwalają na samodzielne podejmowanie przez uczniów działalności technicznej czy artystycznej.

Nasze prace zdobią szkolne korytarze i często służą jako oprawa scenograficzna licznych imprez okolicznościowych koordynowanych przez dyrektora naszej szkoły panią Alicję Dubel. 

Album foto

(Tekst i zdjęcia: A. Sawiniec - Szczech)


Nawet w obliczu śmierci dobrze jest mieć przy sobie przyjaciela”

10 października 2014 r. o godz. 12.00 przed Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach odbyło się uroczyste sadzenie żonkili z okazji rozpoczęcia kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei” 2014. Patronat Honorowy nad akcją od wielu lat sprawuje  Jego Ekscelencja Ks. Bp Marian Rojek. Motywem przewodnim homilii wygłoszonej przez Jego Eksc elencję było motto zaczerpnięte z utworu A.Saint-Exupery`ego pt.”Mały Książę”:„Nawet w obliczu śmierci dobrze jest mieć przy sobie przyjaciela”.

Prowadzona w całym kraju kampania hospicyjna ma na celu gromadzenie środków finansowych dla utrzymania hospicjów i zapewnienie odpowiedniej opieki chorym, jak również propagowanie idei opieki hospicyjnej. Znakiem rozpoznawczym kampanii jest żonkil - międzynarodowy symbol nadziei w walce z chorobą nowotworową.

W imieniu społeczności Zespołu Szkół Nr 2 w Zamościu symboliczne żonkile posadzili Pani Alicja Dubel – dyrektor zespołu oraz uczniowie: Malwina Wilczek- kl.1a gimnazjum, Wiktor Wachowicz- kl.6a i Michał Muda- kl.2a . 

Album foto


Korzystamy ze słowników w poszukiwaniu informacji

10.10.2014r. kl. VIa pod opieką pani Marty Słomianowskiej  uczestniczyła w zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Lekcję biblioteczną przygotowała i przeprowadziła pani Anna Kita, a dotyczyła ona umiejętnego i sprawnego posługiwania się słownikami w poszukiwaniu potrzebnych informacji.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak zbudowane są słowniki, poznali terminologię z nimi związaną , np. co to jest „żywa pagina” oraz jak sprawnie z nich korzystać. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne, a zwycięska drużyna została obdarowana słodkim co nieco.

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Słomianowska


Konkurs recytatorski rozstrzygnięty!

7 października br. odbył się w naszej szkole zorganizowany przez bibliotekę szkolną konkurs recytatorski pt. „Pamiętam i dziękuję…”. Zadaniem każdego z uczestników było przygotowanie recytacji dowolnego wiersza lub fragmentu prozy o tematyce związanej ze szkołą i pracą nauczycieli. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III SP; kl. IV-VI SP i kl. I-III gimnazjum. 

Do rywalizacji zgłosiło się ponad 70 osób. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom oraz kunszt artystyczny.

W kategorii kl. I – III przyznano następujące wyróżnienia:

I miejsce - Oliwia Bielec kl. Ib oraz Kacper Gąska i Jakub Nizioł z kl. IIa.

II miejsce – Ewa Mazurek – Pupeć, i Oliwia Głowacka kl. Ic; Nina Leszkowicz i Błażej Szyport kl. Ib; Weronika Duras i Agata Bratkowswka kl. IIb i Mateusz Krawiec kl.IIIa.

III miejsce – Jakub Hołowiński kl. Ia; Katarzyna Kiecak kl. Ib; Amanda Alahakoon kl. Ic; Hanna Kawalec kl. IIb.

Wyróżnienia otrzymali:
Karina Malczewska, Nadiat Tijani, Wiktor Hyżyński z kl. Ia;
Olga Kocęba, Michalina Litwajtis, Paweł Dacyna z kl. Ib;
Zuzanna Pizoń, Maciej Kardasz, Tymoteusz Kochan, Krystian Maziarka z kl. Ic;
Michał Muda z kl. IIa;
Zuzanna Boruń, Nikola Dedko, Maja Dzioch z kl.IIb;
Izabela Mikulska, Julia Pawlasiuk, Martyna Wnuk, Weronika Ślusarczyńska z kl. IIIa.

W kategorii k. IV – VI nagrodzono następujące osoby:

I miejsce – Filip Wachowicz kl. IVa.

II miejsce – Harley Di Cesare kl. IVa; Krystian Teterycz kl. Va.

III miejsce – Agnieszka Tokarska; Martyna Ochniowska, Sara Szumigaj; Krystian Józefko kl. IVa; Karol Jaskułecki, Dominik Malczewski kl. Vb.

W kategorii kl. I – III gimnazjum dyplomy otrzymali:

I miejsce – Piotr Pizoń kl. IIa.

II miejsce – Mateusz Świderski kl. IIIb; Konstancja Sawczyńska kl. Ic.

III miejsce – Joanna Ciuraszkiewicz kl. IIIa.

Wyróżnienie: Martyna Wiatr, Małgorzata Klimczuk kl. Ib.

Laureaci konkursu otrzymali nie tylko pamiątkowe dyplomy, ale także możliwość zaprezentowania swojego talentu podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gratulujemy serdecznie!smiley

Album foto

Tekst i zdjęcia: Anna Kardasz


Szkolni miłośnicy przyrody uczcili swojego Patrona.

4 października b.r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach ku czci św. Franciszka z Asyżu, które odbyły się w kościele Ojców Franciszkanów. Uroczystej liturgii z udziałem pani Dyrektor Alicji Dubel oraz delegacji nauczycieli i uczniów przewodniczył Ks. Bp Mariusz Leszczyński, który w homilii przypomniał ciekawostki z życia tego niezwykłego świętego, a następnie spotkał się z dziećmi z klas 1-3, które na co dzień troszczą się o żywe pomniki przyrody rosnące na placu przed szkołą.

Album foto

(Tekst: Marzena Chmiel, zdjęcia: Joanna Bulak)


Rajd „Rydz na Patelni”

W sobotę, 4 października 2014 odbył się 45 rajd  pieszy pod hasłem „Rydz na patelni” zorganizowany przez PTTK.
W rajdzie uczestniczyły klasy 2a, 2b, 3a oraz 5b wraz z wychowawczyniami i opiekunami. Celem rajdu  było poznawanie szlaków turystycznych na Roztoczu, poznanie walorów krajoznawczych, zdobywanie punktów do odznak  krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, propagowanie wiedzy  ekologicznej, integracja młodych turystów z różnych szkół, wspólne śpiewanie piosenek o Roztoczu...

Oprócz oglądania przecudnych roztoczańskich krajobrazów zalanych październikowym słońcem,  uczestnicy  podczas wędrówki  zbierali jesienne  grzyby.

Wędrówka prowadziła przez Gminę Susiec w pow. Tomaszowskim, od startu w Majdanie Sopockim do mety w Długim Kącie. W czasie rajdu  otaczał nas  las zwany Kaliną. W  lesie znaleźć można było  wydmy piaskowe oraz tajemnicze oczka wodne, w których mieszkały utopce i inne leśno-bagienne straszydła.

W dniu 2 lutego 1943 r. na początku powstania zamojskiego walczyli w tych lasach partyzanci z Józefowa z niemieckim wojskiem. Dla upamiętnienia  walki postawiono  pomnik.

Nasi młodzi turyści brali udział w konkursach zorganizowanych i prowadzonych przez pracowników PTTK, w których otrzymywali  zaszczytne miejsca i wyróżnienia.

Między innymi: 

-  w konkursie skoków na skakance II miejsce zajęła Wiktoria C. z klasy 3a,

- w konkursie piosenki turystycznej II miejsce zajęła grupa  z 2b, a wyróżnienie otrzymała grupa z 3a,

- w konkursie  na króla grzybobrania wyróżnienie otrzymała grupa z klasy 2b.

Wszyscy  bardzo dobrze się bawili i z uśmiechem na twarzachsmiley wracali do rodziców.

Album foto

Tekst: M. Wilkołazka, zdjęcia A.Taras


Mały Samorząd Uczniowski

2 października w klasach młodszych odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania przewodniczącym MSU został Mateusz Krawiec z klasy 3a, jego zastępcą Oliwia Mnich kl. 3a.

Pozostali członkowie to: Julia Pawlasiuk, Maja Tymecka, Wiktoria Cis i Michał Orłowski.

Gratulujemy !!!smiley Życzymy owocnej pracy.

Album foto

Opiekun MSU: Anna Taras


Jesteśmy tam, gdzie dzieją się ważne sprawy w oświacie…

Dnia 2 października 2014r. przedstawiciel naszej szkoły, pedagog Małgorzata Józefowicz, uczestniczyła  w ogólnopolskiej konferencji „Przemoc rówieśnicza-praktyczna profilaktyka” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki.

Podczas konferencji odbyła się inauguracja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa i przyjaznego klimatu w szkołach poprzez skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne.

Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat konkretnych rozwiązań w zakresie zapobiegania agresji rówieśniczej, które już sprawdziły się w praktyce profilaktycznej Polski i innych krajów. Swoimi doświadczeniami podzielili się zaproszeni eksperci oraz praktycy.

Album foto

Tekst i zdjęcia: M. Józefowicz


Dzień Chłopaka w kl. IV – VI

30 września w kl. IV – V, a 1 października w kl. VIa odbyły się klasowe imprezy z okazji Dnia Chłopaka. Dziewczyny przygotowały ciekawe zabawy dla swoich kolegów. Były wybory "Super Chłopaka" i "Onimbusa" w kl. IVa,  konkurs "Mam talent" w kl. Va, gra w gorące krzesła w kl. Vb, różne konkurencje, podczas których chłopcy musieli wykazać się dowcipem, zdolnościami manualnymi, zręcznością, a nawet konkretną wiedzą szkolną w kl. VIa. 

Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczyny z każdej klasy po raz kolejny stanęły na wysokości zadania. Oprócz zabaw, przygotowały również dla każdego kolegi atrakcyjne upominki i małe co nieco.

Życzymy wszystkim Chłopcom i Panom wszystkiego najlepszego w dniu ich święta!!!

Album foto


Dzień Chłopaka w kl. I - III

30 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka.

Z tej okazji w klasach I-III odbyły się wybory „Chłopaka na medal”.

Zasłużeni medaliści z poszczególnych klas w Albumie foto.

 GRATULUJEMY !

 (tekst i zdjęcia: Anna Taras)


CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!

Dnia 27 września 2014 roku w godzinach wieczornych , delegacja naszej szkoły reprezentowana przez poczet sztandarowy,  uczniów klas V a i  b z wychowawczyniami  wraz z  panią dyrektor Alicją Dubel i panią pedagog Alicję Szcześniak  uczestniczyła w uroczystościach  związanych  z obchodami 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystości  rozpoczęły się od mszy św. w Katedrze zamojskiej. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Armii Krajowej. Tam odbyła się ceremonia wojskowa, apel poległych. Odznaczono weteranów. W ciszy i powadze złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Album foto

Tekst i zdjęcia M.Wilkołazka


Szkolni Mistrzowie Ortografii!

25 września br. odbył się w naszej szkole konkurs ortograficzny, który miał na celu wyłonić osoby najlepiej posługujące się polską ortografią. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas IV – VI. Uczestnicy napisali w ciągu 45 minut tekst dyktanda, które oceniała komisja konkursowa.

Po sprawdzeniu prac przyznane zostały następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce ex aequo:

Wiktor Wachowicz kl. VIa (praca bezbłędna), Erwin Sałamacha kl. IVa (praca bezbłędna)

II miejsce – Agata Sawicka kl. Va

III miejsce – Karol Jaskułecki kl. Vb

Wyróżnienia otrzymali:

Karolina Ulicka kl. Vb, Aleksandra Jonak kl. VIa, Gabriela Leńczuk kl. Va, Oliwia Torzewska kl. Vb, Julia Frykowska kl. Vb, Tomasz Jesionek kl. Vb, Katarzyna Gromek kl. Va, Katarzyna Majewska kl. VIa.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy smiley i przypominamy, że nagrodą jest udział w I etapie Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu Ortograficznego, który odbędzie się 13 października 2014 roku


Ognisko integracyjne kl. 2A

28 września 2014 roku klasa II A Szkoły Podstawowej nr 7 dzięki inicjatywie rodziców zorganizowała ognisko integracyjne. W imprezie brały udział dzieci, rodzice oraz wychowawca. Niedzielne popołudnie rozpoczęliśmy od spotkania pod Ratuszem, skąd wyruszyliśmy do Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego „Duet”. 

Wspaniała, słoneczna pogoda sprzyjała licznym atrakcjom. Gra w piłkę nożną była domeną chłopców, plac zabaw miał swoją grupę zwolenników, młodsze rodzeństwo chętnie pospieszyło do piaskownicy. Wszyscy spotykali się przy ognisku, aby przy dźwiękach gitary spożywać pyszną kiełbaskę i śpiewać wesołe piosenki. 

Imprezę zakończył mecz piłki siatkowej w którym brali udział wszyscy. Jak się okazało podział na drużyny nie był istotny, najważniejsza była wspaniała zabawa. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jedna taka impreza przed nami.

Album foto

Zdjęcia: Małgorzata Drozd

Tekst: Iwona Kurzempa- Sarzyńska


40 Rajd „Miłośników Roztocza”

W sobotę 20 września 2014 r. uczniowie z kl. IIIa i miłośniczka rajdów z klasy Va wraz z opiekunami p. Anną Taras i p. Iwoną Jonak uczestniczyli w 40 Rajdzie „Miłośników Roztocza” zorganizowanym przez  PTTK oddział Zamość.

Trasę pieszej - 13 km wędrówki rozpoczęliśmy w miejscowości Tereszpol Jurdyga.  Szliśmy szlakami turystycznymi po Roztoczu Środkowym, przez Floriankę, rezerwat krajobrazowo - leśny położony w dolinie rzeki Szum aż do  Górecka Kościelnego.  Zwiedzaliśmy Izbę Leśną oraz hodowlę konika polskiego.

Na mecie na strudzonych wędrowców czekało ognisko oraz występ kapeli „Rzemyki”. Po krótkim odpoczynku odbyły się konkursy: krajoznawczy i piosenki turystycznej w którym: III miejsce zajęli Emilia i Jakub Brykner, a wyróżnienie otrzymał zespół: Amelka, Oliwia, Maja, Martyna i Wiktoria.

Pogoda nam nie dopisała, ale humory tak.smiley

Rajd nasz był częścią ogólnopolskiej akcji PTTK „Wędruj z nami – Turystyka łączy pokolenia”.

Album foto

 (tekst i zdjęcia: Anna Taras)


I my też czytamy Sienkiewicza…

W sobotę 06.09 br. w całej Polsce odbyła się trzecia edycja akcji „Narodowe czytanie” zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowy cel przedsięwzięcia to popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzeba dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości, a także zapoznanie najmłodszych czytelników z klasyką literatury polskiej.

W ramach trzeciej edycji mogliśmy na nowo odkrywać dzieła polskiego noblisty, Henryka Sienkiewicza. Fragmenty „Trylogii” publicznie czytali politycy, gwiazdy filmu i estrady, nauczyciele, uczniowie i wiele innych osób zafascynowanych piórem tego autora.

Nasza szkoła również czynnie włączyła się do tej akcji. W poniedziałek 08.09. 2014 r. Pani Dyrektor Alicja Dubel w towarzystwie nauczycieli bibliotekarzy,  Marii Garbuz i  Anny Kardasz odczytały w klasach, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum fragmenty „Potopu” , a najmłodszym uczniom „W pustyni i w puszczy”. Dla wielu uczniów było to pierwsze zetknięcie z bohaterami tych powieści, niektórzy znali ich perypetie z filmów, ale wszyscy słuchali z jednakowym zaangażowaniem i wypiekami na twarzy. Na słowa „Kończ…waść…wstydu… oszczędź!” pojawiały się uśmiechy na twarzach, a i znaleźli się tacy, którzy postanowili niezwłocznie przeczytać dzieło.

Najwdzięczniejszą grupką odbiorców okazały się jednak sześciolatki z klasy IC szkoły podstawowej, którzy „z otwartymi buziami i wielkimi oczami” słuchali opowieści o spotkaniu Stasia i Nel ze słoniem. Dla nich było to także pierwsze zapoznanie się z zasobami biblioteki szkolnej, z której już od 01.09 mogą wypożyczać książeczki smiley.

Album foto

(Tekst i zdjęcia – Anna Kardasz)


Poświęcenie tornistrów

7 września 2014 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły przynieśli do kościoła Ojców Franciszkanów swoje plecaki, podręczniki i przybory szkolne.

W czasie uroczystej mszy świętej, wspólnie z rodzicami i zaproszonymi przez dzieci miłymi Gośćmi: panią dyrektor Alicją Dubel oraz wychowawczyniami klas pierwszych – panią Anną Hadło, panią Anną Pintal i panią Anną Gregorowicz dzieci modliły się o Bożą pomoc i opiekę w nowym roku szkolnym.

Na zakończenie mszy świętej wszyscy mali uczniowie otrzymali z rąk ojca Grzegorza Klimczuka – głównego celebransa – specjalne błogosławieństwo i życzenia, by z radością i młodzieńczym zapałem podjęły nowe, szkolne obowiązki.

Album foto

(tekst: Marzena Chmiel, zdjęcia: Joanna Bulak)


Zdobyliśmy Certyfikat "WF z Klasą"!!!

Zakończyła się pierwsza edycja programu WF z klasą. Przez cały rok szkolny trwały działania edukacyjne dotyczące realizacji ciekawych zajęć wychowania fizycznego.

Działania były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w  Szkole Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1. Realizacja programu zakończyła się wielkim sukcesem.

Obie szkoły zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum zostały wyróżnione certyfikatem WF z Klasą.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych  owocnych działań na rzecz wychowania fizycznego  w szkołach, w domu i w społeczności lokalnej.

Album foto

Tekst: J. Bekas

 


Pożegnanie wakacji

W dniu 3 września  na kortach  KT Return  Zamość odbył się turniej tenisa ziemnego - „Pożegnanie lata”. Szkołę Podstawową nr 7 w Zamościu reprezentowali uczniowie z klasy 2a i 2b. Turniej zakończył się sukcesem naszych uczniów, którzy zdobyli sześć medali. Medale złote zdobyli: Kacper Gąska i Jakub Nizioł; srebrne medale – Agatka Bratkowska i Alan Marczyk oraz brązowe - Klaudia Kuczeruk i Wiktor Bełz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów tenisowych. Uczniów do zawodów przygotowywał nauczyciel Jerzy Bekas. Zmagania tenisistów obejrzyj na galerii zdjęć.

Album foto

(tekst i zdjęcia J. Bekas)


Uroczystości patriotyczne na Rotundzie

Wrzesień to nie tylko początek szkoły, to także miesiąc upamiętniający ważne wydarzenia w naszej narodowej historii. W tym roku 1 września przypadła 75. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Uroczystości patriotyczne nawiązujące do tego tragicznego wydarzenia odbyły się na zamojskiej Rotundzie. W obchodach uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich, harcerze, żołnierze oraz młodzież szkolna.

Naszą szkołę reprezentowały delegacje z klasy VIa szkoły podstawowej i klasy IIa, II b i IIc gimnazjum, poczty sztandarowe obu szkół, dyrekcja i nauczyciele.

Manifestacja patriotyczna z ceremoniałem wojskowym, okolicznościowe przemówienie prezydenta miasta, salwa honorowa, a zwłaszcza apel poległych wywołały w uczestnikach obchodów wzruszenie i refleksję.

Końcowym punktem uroczystości było złożenie kwiatów przy płycie upamiętniającej tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej i ludzi, którzy oddali życie za wolną ojczyznę.

Album foto

Tekst: E.Wilczyńska-Krawiec, zdjęcia: M. Wilkołazka


Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

 

Wrzesień, serce rośnie
W murach szkoły dzisiaj  jakby trochę głośniej
Wrzesień brzmi radośnie,
Jakby jesień chciała pozazdrościć wiośnie.

 

1 września 2014 r. o godz. 9.00 - dla uczniów klas II, III, IV, V, VI szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum początek roku szkolnego rozpoczął się od spotkania z wychowawcami w  salach.

O godzinie 10.00 wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczyli w uroczystej  Mszy Świętej w Kościele O.O. Franciszkanów.

Natomiast o godz. 11.15 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr7 i uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 1.

Swoją obecnością zaszczycili nas p. Dorota Kurzyńska – Starszy Wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie - Oddział Zamiejscowy w Zamościu, O. dr Andrzej Zalewski - Proboszcz Parafii O.O. Franciszkanów,  
p. Jerzy Michalski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Zamościu oraz  p. Leszek Łuczka – Radny Rady Miejskiej Miasta .

Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Uczniowie w swoim wystąpieniu nie zapomnieli o 75  rocznicy wybuchu II wojny, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku.

Uczcili wraz z przybyłymi gośćmi, pamięć poległych, minutą ciszy.

 Następnie głos zabrała Pani dyrektor Alicja Dubel, która powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość.  W dalszej części swojego przemówienia   przedstawiła nauczycieli, którzy pełnić będą opiekę nad uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, odczytała listy uczniów uczęszczających do poszczególnych klas, a później przedstawiła resztę grona pedagogicznego zgromadzoną w sali. Zaraz po przemówieniu  przystąpiono do części artystycznej.

Uczniowie klasy V b, uczennica z klasy I a Gim.  oraz zespół muzyczny pod kierownictwem p. Katarzyny Bedy, w skład, którego wchodzili uczniowie klas II a i b oraz III a w krótkim montażu słowno – muzycznym radośnie powitali nowy rok szkolny, nauczycieli i pierwszoklasistów.

W ten sposób  kolejny rok nauki w naszej szkole został rozpoczęty.

Album foto

Zdjęcia: "Spektrum", M. Wilkołazka, tekst M.Wilkołazka

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 2 w Zamościu - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć